<Date>{08/08/2019}8.8.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0034/2019</NoDocSe>
PDF 130kWORD 50k

<TitreType>ONTWERPRESOLUTIE</TitreType>

<TitreRecueil>ingediend overeenkomstig artikel 143 van het Reglement</TitreRecueil>


<Titre>over veevervoer vanuit Roemenië tijdens hittegolven</Titre>


<Depute>Dominique Bilde</Depute>


B9‑0034/2019

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over veevervoer vanuit Roemenië tijdens hittegolven

Het Europees Parlement,

 gezien artikel 13 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,– gezien Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer,

 gezien artikel 143 van zijn Reglement,

A. overwegende dat Roemenië elk jaar ongeveer 70 000 schapen uitvoert naar Golfstaten en Noord-Afrikaanse landen en dat deze uitvoer blijkbaar sterk toeneemt bij het naderen van het offerfeest[1];

B. overwegende dat de hittegolven van deze zomer ertoe leiden dat dieren door uitdroging en te weinig verzorging op de schepen en in de vrachtwagens sterven en dat volgens de ngo Compassion in World Farming de controles ontoereikend zijn en de regelgeving niet van toepassing is tot op de plaats van bestemming van deze transporten buiten de Europese Unie[2];

1. neemt nota van de waarschuwingen van de Commissie van 10 juli 2019 aan het adres van Roemenië en moedigt de Commissie en de lidstaten ertoe aan zich ervan te vergewissen dat bovengenoemde verordening wordt nageleefd[3];

2. moedigt de Commissie ertoe aan de regels die van toepassing zijn op het vervoer van dieren naar derde landen, krachtens bovengenoemde verordening aan te scherpen;

3. spoort Roemenië ertoe aan een einde te maken aan de in deze resolutie genoemde inbreuken.

[1] Florian Bouhot, «La Roumanie sommée de contenir ses exportations de moutons vers le Moyen-Orient» (“Roemenië wordt ertoe aangemaand zijn uitvoer van schapen naar het Midden-Oosten te beperken”), Les Échos, 7.8.2019, https://www.lesechos.fr/monde/europe/la-roumanie-sommee-de-contenir-ses-exportations-de-moutons-vers-le-moyen-orient-1122802.

[2] Idem.

Laatst bijgewerkt op: 3 september 2019Juridische mededeling - Privacybeleid