<Date>{08/08/2019}8.8.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0034/2019</NoDocSe>
PDF 140kWORD 50k

<TitreType>PROJEKT REZOLUCJI</TitreType>

<TitreRecueil>złożony zgodnie z art. 143 Regulaminu</TitreRecueil>


<Titre>w sprawie transportu zwierząt gospodarskich z Rumunii w okresie dużych upałów</Titre>


<Depute>Dominique Bilde</Depute>


B9‑0034/2019

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie transportu zwierząt gospodarskich z Rumunii w okresie dużych upałów

Parlament Europejski,

 uwzględniając art. 13 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

 uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1/2005 w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu,

 uwzględniając art. 143 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że Rumunia eksportuje corocznie około 70 000 owiec, w szczególności do krajów Zatoki Perskiej i Afryki Północnej, oraz że przed obchodami muzułmańskiego święta ofiarowania (Aïd-el-Kébir) wywóz ten znacznie wzrośnie[1];

B. mając na uwadze, że duże upały podczas tegorocznego lata sprawiają, że „z powodu odwodnienia i niedostatecznej opieki niektóre zwierzęta padają na statkach i w ciężarówkach” oraz że według organizacji pozarządowej Compassion in World Farming kontrole są niewystarczające, a przepisy nie są stosowane do miejsca przeznaczenia konwojów poza Unią[2];

1. przyjmuje do wiadomości ostrzeżenia Komisji skierowane do Rumunii w dniu 10 lipca 2019 r. i zachęca Komisję i państwa członkowskie do zagwarantowania przestrzegania wyższej wymienionego rozporządzenia[3];

2. zachęca Komisję do zaostrzenia przepisów mających zastosowanie do transportu zwierząt do państw trzecich na mocy wyżej wymienionego rozporządzenia;

3. wzywa Rumunię do wyeliminowania uchybień wymienionych w niniejszej rezolucji.

[1] Florian Bouhot, «La Roumanie sommée de contenir ses exportations de moutons vers le Moyen-Orient» [Rumunia wezwana do wstrzymania wywozu owiec na Bliski Wschód], Les Échos, 7.8.2019, https://www.lesechos.fr/monde/europe/la-roumanie-sommee-de-contenir-ses-exportations-de-moutons-vers-le-moyen-orient-1122802.

[2] Jak wyżej

Ostatnia aktualizacja: 12 września 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności