<Date>{08/08/2019}8.8.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0034/2019</NoDocSe>
PDF 136kWORD 50k

<TitreType>PROPUNERE DE REZOLUȚIE</TitreType>

<TitreRecueil>depusă în conformitate cu articolul 143 din Regulamentul de procedură</TitreRecueil>


<Titre>referitoare la transportul animalelor din România în perioadele de caniculă</Titre>


<Depute>Dominique Bilde</Depute>


B9‑0034/2019

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la transportul animalelor din România în perioadele de caniculă

Parlamentul European,

 având în vedere articolul 13 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1/2005 privind protecția animalelor în timpul transportului,

 având în vedere articolul 143 din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât România exportă anual aproximativ 70 000 de ovine, în special în țările din Golf și din Africa de Nord; întrucât aceste exporturi vor crește considerabil odată cu apropierea datei Sărbătorii Sacrificiului, Aid-el-Kebir[1];

B. întrucât, în cursul perioadelor de caniculă din timpul verii, „din cauza hidratării și a atenției insuficiente, unele animale mor pe ambarcațiunile maritime și în camioane” iar, potrivit ONG-ului Compassion in World Farming, controalele par să fie insuficiente, iar normele nu se aplică în cursul transportului până la destinația din afara Uniunii a convoaielor[2],

1. ia act de atenționările adresate României de către Comisie la 10 iulie 2019 și încurajează Comisia și statele membre să asigure respectarea regulamentului menționat anterior[3];

2. încurajează Comisia să consolideze normele aplicabile transportului de animale către țări terțe în conformitate cu regulamentul menționat anterior;

3. îndeamnă România să elimine deficiențele menționate în prezenta rezoluție.

[1] Florian Bouhot, „La Roumanie sommée de contenir ses exportations de moutons vers le Moyen-Orient” (România somată să își limiteze exporturile de oi către Orientul Mijlociu), Les Echos, 7.8.2019, https://www.lesechos.fr/monde/europe/la-roumanie-sommee-de-contenir-ses-exportations-de-moutons-vers-le-moyen-orient-1122802.

[2] Idem.

Ultima actualizare: 11 septembrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate