<Date>{08/08/2019}8. 8. 2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0034/2019</NoDocSe>
PDF 139kWORD 50k

<TitreType>NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreRecueil>predložený v súlade s článkom 143 rokovacieho poriadku</TitreRecueil>


<Titre>o preprave hospodárskych zvierat z Rumunska v horúcom počasí</Titre>


<Depute>Dominique Bilde</Depute>


B9‑0034/2019

návrh uznesenia Európskeho parlamentu o preprave hospodárskych zvierat z Rumunska v horúcom počasí

Európsky parlament,

 so zreteľom na článok 13 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,– so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy,

 so zreteľom na článok 143 rokovacieho poriadku,

A. keďže Rumunsko každoročne vyváža približne 70 000 oviec, najmä do krajín Perzského zálivu a severnej Afriky, a keďže tento vývoz sa výrazne zvyšuje pred islamským sviatkom obetovania (Íd al-adhá)[1];

B. keďže extrémne tohtoročné letné horúčavy spôsobili, že „kvôli nedostatočnej hydratácii a pozornosti niektoré zvieratá na námorných lodiach a v nákladných autách zomierajú“, a keďže podľa MVO Compassion in World Farming sú kontroly nedostatočné a pravidlá sa neuplatňujú až po miesto určenia mimo Európskej únie[2];

1. berie na vedomie varovania, ktoré Komisia zaslala Rumunsku 10. júla 2019, a nabáda Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili súlad s uvedeným nariadením[3];

2. nabáda Komisiu, aby posilnila pravidlá, ktoré sa vzťahujú na prepravu zvierat do tretích krajín v zmysle uvedeného nariadenia;

3. naliehavo žiada Rumunsko, aby odstránilo nedostatky uvedené v tomto uznesení.

[1] Florian Bouhot, «La Roumanie sommée de contenir ses exportations de moutons vers le Moyen-Orient» (Rumunsko požiadalo o obmedzenie vývozu oviec na Blízky východ), Les Échos, 7.8.2019, https://www.lesechos.fr/monde/europe/la-roumanie-sommee-de-contenir-ses-exportations-de-moutons-vers-le-moyen-orient-1122802.

[2] Tamže.

Posledná úprava: 12. septembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia