<Date>{08/08/2019}8.8.2019</Date>
<NoDocSe>B9-0034/2019</NoDocSe>
PDF 134kWORD 49k

<TitreType>PREDLOG RESOLUCIJE</TitreType>

<TitreRecueil>v skladu s členom 143 Poslovnika</TitreRecueil>


<Titre>o prevozu živine iz Romunije v času hude vročine</Titre>


<Depute>Dominique Bilde</Depute>


B9-0034/2019

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o prevozu živine iz Romunije v času hude vročine

Evropski parlament,

 ob upoštevanju člena 13 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

 ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1/2005 o zaščiti živali med prevozom,

 ob upoštevanju člena 143 Poslovnika,

A. ker Romunija vsako leto izvozi približno 70 000 ovac, zlasti v zalivske in severnoafriške države, in ker se bo ta izvoz z bližanjem bajrama močno povečal [1];

B. ker je letos poleti huda vročina povzročila, da so zaradi pomanjkanja vode in ustrezne pozornosti nekatere živali na plovilih in v tovornjakih poginile, in ker po mnenju nevladne organizacije Compassion in World Farming pregledi naj ne bi zadostovali, predpisi pa naj se ne bi izvajali do namembnega kraja konvoja zunaj Evropske unije[2];

1. je seznanjen z opozorili, ki jih je Komisija 10. julija 2019 naslovila na Romunijo, in spodbuja Komisijo in države članice, naj zagotovijo spoštovanje zgoraj navedene uredbe[3];

2. spodbuja Komisijo, naj okrepi pravila, ki se v skladu z navedeno uredbo uporabljajo za prevoz živali v tretje države;

3. poziva Romunijo, naj odpravi pomanjkljivosti iz te resolucije.

[1] Florian Bouhot, „La Roumanie sommée de contenir ses exportations de moutons vers le Moyen-Orient (Poziv Romuniji, naj omeji izvoz ovac na Bližnji vzhod)“, Les Echos, 7.8.2019, https://www.lesechos.fr/monde/europe/la-roumanie-sommee-de-contenir-ses-exportations-de-moutons-vers-le-moyen-orient-1122802.

[2] Glej prejšnjo opombo.

Zadnja posodobitev: 9. september 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov