<Date>{08/08/2019}8.8.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0034/2019</NoDocSe>
PDF 131kWORD 50k

<TitreType>FÖRSLAG TILL RESOLUTION</TitreType>

<TitreRecueil>i enlighet med artikel 143 i arbetsordningen</TitreRecueil>


<Titre>om transport av boskap från Rumänien under värmeböljor</Titre>


<Depute>Dominique Bilde</Depute>


B9‑0034/2019

Förslag till resolution om transport av boskap från Rumänien under värmeböljor

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av artikel 13 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,– med beaktande av förordning nr 1/2005 om skydd av djur under transport,

 med beaktande av artikel 143 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Årligen exporteras cirka 70 000 får från Rumänien, särskilt till Gulfstaterna och länderna i Nordafrika. Exporten ökar i hög grad före offerhögtiden Aïd-el-Kébir[1].

B. Värmeböljorna denna sommar har lett till att en del av djuren dött på grund av uttorkning och bristande omsorg ombord på fartygen och i lastbilarna. Enligt den icke-statliga organisationen Compassion in World Farming är kontrollerna otillräckliga och bestämmelserna tillämpas inte ända fram till destinationsorten vid transporter till länder utanför unionen[2].

1. Europaparlamentet noterar kommissionens varningar till Rumänien den 10 juli 2019 och uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att säkerställa att ovannämnda förordning efterlevs[3].

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att skärpa de regler som tillämpas på transporter av djur till tredjeländer i enlighet med ovannämnda förordning.

3. Europaparlamentet uppmanar Rumänien att åtgärda de brister som anges i denna resolution.

[1] Florian Bouhot, La Roumanie sommée de contenir ses exportations de moutons vers le Moyen-Orient, Les Échos, 7.8.2019, https://www.lesechos.fr/monde/europe/la-roumanie-sommee-de-contenir-ses-exportations-de-moutons-vers-le-moyen-orient-1122802.

[2] Se ovan.

Senaste uppdatering: 11 september 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy