<Date>{25/08/2019}25.8.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0035/2019</NoDocSe>
PDF 128kWORD 48k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreRecueil>внесено съгласно член 143 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>относно неправомерното настаняване на деца в приемни семейства</Titre>


<Depute>Луиза Реджименти</Depute>


B9‑0035/2019

Предложение на Европейския парламент относно неправомерното настаняване на деца в приемни семейства

Европейският парламент,

 като взе предвид член 143 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че настаняването на деца в приемни семейства е временна намеса за помощ и подкрепа на онези от тях, които растат в неподходяща семейна среда;

 

Б. като има предвид, че международните инструменти за защита на детето се ръководят от принципа на висшия интерес на детето, както и че и закрилата на детето е една от целите на Европейския съюз;

 

В. като има предвид, както наскоро беше установено в Италия (вж. случая „Бибиано“), че има риск недостатъците на националните системи за наблюдение на приемането на деца в приемни семейства и наличието на икономически интереси да вземат превес над този висш интерес;

 

Г. като има предвид, че е абсолютно необходимо укрепването на специализираните съдебни учреждения и на правосъдието, съобразено с интересите на детето;

 

Д. като има предвид, че е необходимо да се ограничи прекалената свобода на преценка на участниците в сектора и да се извършват проверки на процедурите за настаняване на деца в приемни семейства чрез квалифицирани специалисти;

 

1. призовава Комисията да приложи всички възможни мерки за борба срещу всички форми на спекулации с процедурите за настаняване на деца в приемни семейства;

 

2. призовава Комисията да създаде „европейски референтен стандарт“ относно настаняването на деца в приемни семейства, с цел да се защитят децата в Европа, като им бъде предоставено по-голямо право на защита, както и с цел да се насърчават държавите членки да провеждат повече проверки по време на цялата процедура.

Последно осъвременяване: 16 септември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност