<Date>{25/08/2019}25.8.2019</Date>
<NoDocSe>B9-0035/2019</NoDocSe>
PDF 129kWORD 48k

<TitreType>NÁVRH USNESENÍ</TitreType>

<TitreRecueil>předložený v souladu s článkem 143 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Titre>o nezákonném umísťování dětí do náhradní péče</Titre>


<Depute>Luisa Regimenti</Depute>


B9-0035/2019

Návrh usnesení Evropského parlamentu o nezákonném umísťování dětí do náhradní péče

Evropský parlament,

 s ohledem na článek 143 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že umísťování dětí do náhradní péče je dočasné opatření na pomoc dětem vyrůstajícím v prostředí, které ohrožuje jejich vývoj;

 

B. vzhledem k tomu, že mezinárodní nástroje na ochranu dětí se řídí zásadou nejlepšího zájmu dítěte a že ochrana dětí je jedním z cílů Evropské unie;

 

C. vzhledem k tomu, že nedávné události v Itálii (viz „případ Bibbiano“) ukazují, že nedostatky ve vnitrostátních systémech kontroly umísťování dětí do náhradní péče a finanční zájmy mohou převážit nad nejlepším zájmem dítěte;

 

D. vzhledem k tomu, že je proto třeba posílit účinnost soudních orgánů zabývajících se rozhodováním v těchto věcech a justici zohledňující potřeby dětí;

 

E. vzhledem k tomu, že je třeba omezit neúměrnou diskreční pravomoc pracovníků v této oblasti a zavést kontroly postupů umísťování dětí do náhradní péče, které budou vykonávat kvalifikovaní pracovníci;

 

1. vyzývá Komisi, aby přijala veškerá možná opatření k boji proti všem formám spekulací, pokud jde o umísťování dětí do náhradní péče;

 

2. vyzývá Komisi, aby stanovila evropskou referenční normu pro umísťování dětí do náhradní péče, která zajistí vysokou míru ochrany dětí v Evropě, umožní jim lépe se bránit a bude motivovat členské státy k tomu, aby přísněji kontrolovaly postupy v této oblasti.

 

Poslední aktualizace: 16. září 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí