<Date>{25/08/2019}25.8.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0035/2019</NoDocSe>
PDF 120kWORD 47k

<TitreType>FORSLAG TIL BESLUTNING</TitreType>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 143</TitreRecueil>


<Titre>om ulovlige tvangsfjernelser af mindreårige</Titre>


<Depute>Luisa Regimenti</Depute>


B9‑0035/2019

Europa-Parlamentets forslag til beslutning om ulovlige tvangsfjernelser af mindreårige

Europa-Parlamentet,

 der henviser til forretningsordenens artikel 143,

A. der henviser til, at tvangsfjernelse er en midlertidig foranstaltning, der har til formål at hjælpe og understøtte børn, hvis hjem og familie ikke er i stand til at tage vare på deres opvækst;

 

B. der henviser til, at de internationale instrumenter til beskyttelse af børn bygger på princippet om barnets tarv, og at beskyttelsen af børn er et af Den Europæiske Unions mål;

 

C. der henviser til, at afsløringen af Bibbiano-sagen i Italien for nylig viser, at et svigtende nationalt tilsyn med tvangsfjernelser og økonomiske interesser kan bringe dette overordnede princip i fare;

 

D. der henviser til, at det er tvingende nødvendigt at styrke de relevante retsmyndigheder og sikre et retsvæsen, der også har fokus på mindreårige;

 

E. der henviser til, at det er nødvendigt at begrænse de alt for vide beføjelser, som aktørerne i sektoren har haft, og indføre kontrol med procedurerne for tvangsfjernelse af børn gennem kvalificerede fagfolk;

 

1. opfordrer Kommissionen til at gøre sit yderste for at forhindre enhver form for spekulation i forbindelse med tvangsfjernelser;

 

2. opfordrer Kommissionen til at indføre en europæisk standard for tvangsfjernelser, der sikrer de mindreårige i Europa bedre beskyttelse gennem en mere effektiv ret til et forsvar, og som tilskynder medlemsstaterne til at udbygge deres kontrol med disse indgreb.

Seneste opdatering: 11. september 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik