<Date>{25/08/2019}25.8.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0035/2019</NoDocSe>
PDF 117kWORD 47k

<TitreType>RESOLUTSIOONI ETTEPANEK</TitreType>

<TitreRecueil>vastavalt kodukorra artiklile 143</TitreRecueil>


<Titre>laste ebaseadusliku kasuperedesse paigutamise kohta</Titre>


<Depute>Luisa Regimenti</Depute>


B9‑0035/2019

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek laste ebaseadusliku kasuperedesse paigutamise kohta

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse kodukorra artiklit 143,

A. arvestades, et kasuperesse paigutamine on ajutine meede nende laste abistamiseks ja toetamiseks, kellel puudub pere, kus nad saaksid üles kasvada;

 

B. arvestades, et laste kaitset käsitlevad rahvusvahelised õigusaktid põhinevad lapse huvidest lähtumise põhimõttel ja laste kaitse on üks Euroopa Liidu eesmärkidest;

 

C. arvestades, et Itaalias on hiljuti (Bibbiano juhtum) kinnitust leidnud tõsiasi, et riiklikud kasuperedesse paigutamise kontrolli süsteemid on puudulikud ja majanduslikud huvid kipuvad üles kaaluma lapse huvid;

 

D. arvestades, et tuleb tingimata võimestada laste küsimustega tegelevaid kohtuinstantse ja muuta õigusemõistmine lapsesõbralikumaks;

 

E. arvestades, et selles valdkonnas tegutsejate ülemäärast otsustusõigust tuleb piirata ja tagada, et kvalifitseeritud spetsialistid teostaksid laste kasuperesse paigutamise menetluste üle järelevalvet;

 

1. kutsub komisjoni üles rakendama kõiki võimalikke meetmeid, et võidelda kasuperedesse paigutamise menetlustega seotud spekuleerimise vastu;

 

2. kutsub komisjoni üles kehtestama kasuperedesse paigutamise Euroopa võrdlusstandardi, et kaitsta lapsi Euroopas, tagada neile ulatuslikum kaitseõigus ja ergutada liikmesriike suurendama kontrolli menetluse kulu üle.

Viimane päevakajastamine: 17. september 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika