<Date>{25/08/2019}25.8.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0035/2019</NoDocSe>
PDF 117kWORD 48k

<TitreType>PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS</TitreType>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 143 artiklan mukaisesti</TitreRecueil>


<Titre>alaikäisten laittomasta ottamisesta sijaishuoltoon</Titre>


<Depute>Luisa Regimenti</Depute>


B9‑0035/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys alaikäisten laittomasta ottamisesta sijaishuoltoon

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon työjärjestyksen 143 artiklan,

 

A. ottaa huomioon, että sijaishuolto on väliaikainen tukitoimenpide sellaisten alaikäisten auttamiseksi, joiden perheympäristö ei ole heidän kasvunsa kannalta asianmukainen;

 

B. ottaa huomioon, että lasten suojelua koskevat kansainväliset välineet nojautuvat lapsen edun periaatteeseen ja että lasten suojelu kuuluu Euroopan unionin tavoitteisiin;

 

C. ottaa huomioon, että lapsen edun toteutuminen on vaarassa sijaishuollon kansallisissa valvontajärjestelmissä olevien puutteiden ja asiaan liittyvien taloudellisten intressien vuoksi, kuten Italiassa hiljattain kävi ilmi (ks. ”Bibbianon tapaus”);

 

D. katsoo, että on näin ollen välttämätöntä vahvistaa asianomaisten oikeusviranomaisten toimintaa ja huolehtia lapsiystävällisestä oikeudenkäytöstä;

 

E. katsoo, että on välttämätöntä rajoittaa alan toimijoiden liiallista harkintavaltaa ja huolehtia siitä, että pätevät ammattilaiset valvovat alaikäisten sijaishuoltomenettelyjä;

 

1. kehottaa komissiota toteuttamaan kaikki mahdolliset toimenpiteet sijaishuoltomenettelyihin liittyvän kaikenlaisen keinottelun torjumiseksi;

 

2. kehottaa komissiota määrittämään sijaishuoltoa koskevat unionin tason vaatimukset, joiden tarkoituksena on suojella alaikäisiä Euroopassa myöntämällä heille entistä laajemmat puolustautumisoikeudet, sekä kannustamaan jäsenvaltioita lisäämään koko menettelyn valvontaa.

Päivitetty viimeksi: 16. syyskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö