<Date>{25/08/2019}25.8.2019</Date>
<NoDocSe>B9-0035/2019</NoDocSe>
PDF 123kWORD 48k

<TitreType>PRIJEDLOG REZOLUCIJE</TitreType>

<TitreRecueil>podnesen u skladu s člankom 143. Poslovnika</TitreRecueil>


<Titre>o nezakonitom smještaju maloljetnika kod udomitelja</Titre>


<Depute>Luisa Regimenti</Depute>


B9-0035/2019

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o nezakonitom smještaju maloljetnika kod udomitelja

Europski parlament,

 uzimajući u obzir članak 143. Poslovnika,

A. budući da je udomiteljstvo privremeno rješenje za pružanje pomoći i potpore maloljetnicima koji nemaju obiteljsko okružje prikladno za odrastanje;

 

B. budući da se međunarodni instrumenti za zaštitu djeteta temelje na načelu najboljih interesa djeteta i da je zaštita djece jedan od ciljeva Europske unije;

 

C. budući da postoji opasnost da bi zbog nedostataka u nacionalnim sustavima nadgledanja udomiteljstva ekonomski interesi mogli nadjačati najbolje interese djeteta, kako pokazuje nedavni slučaj „Bibbiano” iz Italije;

 

D. budući da je neophodno ojačati sudove koji se bave takvim predmetima i pravosuđe prilagođeno djeci;

 

E. budući da je nužno ograničiti prekomjerno diskrecijsko pravo subjekata u tom području i uvesti kontrole postupaka za smještaj maloljetnika kod udomitelja koje će provoditi kvalificirani stručnjaci;

 

1. poziva Komisiju da poduzme sve moguće mjere za suzbijanje svih oblika špekulacije u vezi s postupcima udomljavanja;

 

2. poziva Komisiju da uspostavi europsku referentnu normu za udomiteljstvo, čiji bi cilj bio zaštita maloljetnika u Europi i kojom bi im se omogućilo veće pravo na obranu te koja bi države članice potaknula da ojačaju kontrole tijekom cijelog postupka udomljavanja.

Posljednje ažuriranje: 16. rujna 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti