<Date>{25/08/2019}25.8.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0035/2019</NoDocSe>
PDF 131kWORD 48k

<TitreType>PROJEKT REZOLUCJI</TitreType>

<TitreRecueil>złożony zgodnie z art. 143 Regulaminu</TitreRecueil>


<Titre>w sprawie procederu umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych</Titre>


<Depute>Luisa Regimenti</Depute>


B9‑0035/2019

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie procederu umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych

Parlament Europejski,

 uwzględniając art. 143 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej to działanie o charakterze tymczasowym służące udzieleniu pomocy i wsparcia dzieciom, którym rodzina nie zapewnia odpowiednich warunków rozwoju;

 

B. mając na uwadze, że międzynarodowe instrumenty na rzecz ochrony dziecka opierają się na zasadzie najlepszego interesu dziecka oraz że ochrona dzieci jest jednym z celów Unii Europejskiej;

 

C. mając na uwadze, że jak miało to ostatnio miejsce we Włoszech (zob. sprawa Bibbiano), dobro dziecka może ucierpieć z powodu nieprawidłowości w krajowych systemach monitorujących przyznawanie opieki oraz z powodu istnienia interesów ekonomicznych;

 

D. mając na uwadze, że należy wzmocnić wydziały sądowe odpowiedzialne za te kwestie oraz wymiar sprawiedliwości przyjazny dzieciom;

 

E. mając na uwadze, że należy ograniczyć zbyt dużą swobodę decyzyjną podmiotów działających w tym sektorze oraz dopilnować, aby procedury odebrania dziecka były kontrolowane przez wykwalifikowanych specjalistów;

 

1. wzywa Komisję do wdrożenia wszelkich możliwych środków przeciwdziałania wszelkim formom spekulacji w procedurach odebrania dziecka;

 

2. wzywa Komisję, aby ustanowiła „europejską normę referencyjną” w dziedzinie powierzania pieczy nad dziećmi mającą na celu ochronę dzieci w Europie i przyznanie im większego prawa do obrony, a także aby zachęcała państwa członkowskie do wzmacniania kontroli na każdym etapie procedury.

Ostatnia aktualizacja: 17 września 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności