<Date>{25/08/2019}25.8.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0035/2019</NoDocSe>
PDF 123kWORD 48k

<TitreType>PROPUNERE DE REZOLUȚIE</TitreType>

<TitreRecueil>depusă în conformitate cu articolul 143 din Regulamentul de procedură</TitreRecueil>


<Titre>referitoare la plasamentul familial ilegal al minorilor</Titre>


<Depute>Luisa Regimenti</Depute>


B9‑0035/2019

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la plasamentul familial ilegal al minorilor

Parlamentul European,

 având în vedere articolul 143 din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât plasamentul este o intervenție temporară ce oferă ajutor și sprijin copiilor lipsiți de un mediu familial propice dezvoltării lor;

 

B. întrucât instrumentele internaționale de protecție a copilului se bazează pe principiul interesului superior al copilului, iar protecția copilului este unul dintre obiectivele Uniunii Europene;

 

C. întrucât, după cum s-a demonstrat recent în Italia (a se vedea „cazul Bibbiano”), deficiențele naționale ale sistemelor de monitorizare a plasamentului și prezența intereselor economice riscă să prevaleze în fața interesului superior al copilului;

 

D. întrucât este indispensabilă consolidarea birourilor judiciare specializate și a unui sistem judiciar adaptat nevoilor minorilor;

 

E. întrucât este necesar să fie limitată puterea discreționară excesivă a operatorilor din sector și să se introducă controale ale procedurilor de plasament al minorilor cu ajutorul unor profesioniști calificați;

 

1. invită Comisia să aplice toate măsurile posibile pentru a combate orice formă de speculație în domeniul procedurilor de plasament;

 

2. invită Comisia să stabilească un „standard european” de referință în domeniul plasamentului, în vederea protejării minorilor în Europa, acordându-le drepturi mai mari la apărare și încurajând statele membre să își intensifice controalele în toate fazele procedurii de plasament.

Ultima actualizare: 12 septembrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate