Postupak : 2019/2800(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B9-0040/2019

Podneseni tekstovi :

B9-0040/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 19/09/2019 - 7.4
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2019)0020

<Date>{16/09/2019}16.9.2019</Date>
<NoDocSe>B9-0040/2019</NoDocSe>
PDF 137kWORD 51k

<TitreType>PRIJEDLOG REZOLUCIJE</TitreType>

<TitreSuite>podnesen nakon pitanja za usmeni odgovor B9-0051/2019</TitreSuite>

<TitreRecueil>u skladu s člankom 136. stavkom 5. Poslovnika</TitreRecueil>


<Titre>o patentima i pravima uzgajivača biljaka s ciljem podnošenja pisane izjave Proširenom žalbenom vijeću Europskog patentnog ureda (predmet G3/19)</Titre>

<DocRef>(2019/2800(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Annie Schreijer-Pierik, Herbert Dorfmann</Depute>

<Commission>{PPE}u ime Kluba zastupnika PPE-a</Commission>

</RepeatBlock-By>

Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B9-0040/2019

B9-0040/2019

Rezolucija Europskog parlamenta o patentima i pravima uzgajivača biljaka s ciljem podnošenja pisane izjave Proširenom žalbenom vijeću Europskog patentnog ureda (predmet G3/19)

(2019/2800(RSP))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 10. svibnja 2012. o patentiranju procesa koji su u osnovi biološki[1],

 uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 17. prosinca 2015. o patentima i pravima uzgajivača bilja[2],

 uzimajući u obzir Direktivu 98/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 1998. o pravnoj zaštiti biotehnoloških izuma[3], a posebno njezin članak 4., u kojem se navodi da se proizvodi dobiveni procesima koji su u osnovi biološki ne mogu patentirati,

 uzimajući u obzir Obavijest Komisije od 8. studenoga 2016. o određenim člancima Direktive 98/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o pravnoj zaštiti biotehnoloških izuma[4],

 uzimajući u obzir Europsku patentnu konvenciju (EPK) od 5. listopada 1973., a posebno njezin članak 53. točku (b),

 uzimajući u obzir Provedbeni pravilnik EPK-a, a osobito njegov članak 26., u kojem se navodi da se Direktiva 98/44/EZ primjenjuje kao dodatno sredstvo za tumačenje europskih patentnih prijava i patente u vezi s biotehnološkim izumima,

 uzimajući u obzir Odluku Upravnog vijeća Europske patentne organizacije od 29. lipnja 2017. o izmjeni članaka 27. i 28. Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije (CA/D 6/17)[5],

 uzimajući u obzir nekoliko pitanja o Odluci T 1063/18 Tehničkog žalbenog vijeća 3.3.04 Europskog patentnog ureda od 5. prosinca 2018., koja je predsjednik EPU-a uputio Proširenom žalbenom vijeću EPU-a[6],

 uzimajući u obzir članak 136. stavak 5. i članak 132. stavak 2. Poslovnika,

A. budući da je pristup biološkom materijalu biljnog podrijetla, uključujući biljna svojstva, bez daljnjega potreban za poticanje inovacija i razvoj novih sorti kako bi se zajamčila globalna sigurnost opskrbe hranom, uhvatilo u koštac s klimatskim promjenama i spriječili monopoli u sektoru uzgoja te za stvaranje više poslovnih prilika za mala i srednja poduzeća;

B. budući da su prava intelektualnog vlasništva ključna radi očuvanja ekonomskih poticaja za razvoj novih biljnih proizvoda i osiguravanje tržišnog nadmetanja;

C. budući da patenti za proizvode dobivene konvencionalnim uzgojem ili za genetski materijal potreban za konvencionalan uzgoj mogu dovesti u pitanje izuzeće utvrđeno člankom 53. točkom (b) Europske patentne konvencije i člankom 4. Direktive 98/44/EZ;

D. budući da se ne bi smjelo dozvoliti patentiranje proizvoda dobivenih procesima koji su u osnovi biološki, kao što su biljke, sjeme, izvorna svojstva i geni;

E. budući da je uzgoj biljaka inovativan proces koji poljoprivrednici i poljoprivredne zajednice provode od samih početaka poljoprivrede te da je neograničeno korištenje nepatentiranih sorti i metoda uzgoja važno za gensku raznovrsnost;

F. budući da se Direktivom 98/44/EZ uređuju biotehnološki izumi, a posebno genetski inženjering, ali da, kako je pomno objašnjeno u Obavijesti Komisije od 8. studenoga 2016., namjera zakonodavca nije bila da se tom direktivom omogući patentiranje proizvoda dobivenih procesima koji su u osnovi biološki;

K. budući da su države ugovarateljice Europske patentne konvencije izrazile zabrinutost u pogledu pravne nesigurnosti koju je izazvala Odluka T 1063/18[7] od 5. prosinca 2018., u kojoj je Tehničko vijeće odlučilo da članak 28. stavak 2. Provedbenog pravilnika treba smatrati nevažećim;

L. budući da je u ožujku 2019., tijekom 159. sjednice Upravnog vijeća, predsjednik Europskog patentnog ureda tu odluku uputio Proširenom žalbenom vijeću EPU-a;

M. budući da se za brojne prijave u vezi s proizvodima dobivenim procesima koji su u osnovi biološki čeka odluka EPU-a zbog čega je podnositeljima prijava, kao i svima na koje će ti patenti utjecati, prijeko potrebna pravno obvezujuća odluka o valjanosti članka 28. stavka 2.;

1. ponovno izražava svoje oštro protivljenje odobravanju patenata za prirodna svojstva koja su u nove sorte uvrštena procesima koji su u osnovi biološki, kao što su križanje i selekcija;

2. poziva Komisiju i države članice da učine sve što je u njihovoj moći da osiguraju pravnu jasnoću u pogledu EPU-ove zabrane patentiranja proizvoda dobivenih procesima koji su u osnovi biološki;

3. poziva Komisiju da stoga glavnoj pisarnici Proširenog žalbenog vijeća EPU-a do 1. listopada 2019. dostavi pisanu izjavu kako bi se zaštitio inovativni kapacitet europskog sektora uzgoja biljaka i opći javni interes te pojasnilo da namjera zakonodavaca nikada nije bila dopustiti patente za prirodna svojstva koja su u biljke uvrštena procesima koji su u osnovi biološki, kao što su križanje i selekcija.

4. poziva Prošireno žalbeno vijeće EPU-a da odgovori na pitanja koja mu je uputio predsjednik EPU-a i time pojasni svoje stajalište o valjanosti članka 28. stavka 2.;

5. poziva Prošireno žalbeno vijeće EPU-a da potvrdi da se s obzirom na članak 164. stavak 2. Europske patentne konvencije značenje i područje primjene članka 53. te konvencije može pojasniti u njezinom Provedbenom pravilniku, no da pritom to pojašnjenje ne mora a priori biti ograničeno tumačenjem tog članka iz prethodnih odluka žalbenih vijeća ili Proširenog žalbenog vijeća;

6. poziva Prošireno žalbeno vijeće da potvrdi da je izuzeće od patentiranja biljaka dobivenih isključivo procesima koji su u osnovi biološki u skladu s člankom 28. stavkom 2. Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije potpuno sukladno s člankom 53. točkom (b) te konvencije;

7. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji i Europskom patentnom uredu.

[1] SL C 261 E, 10.9.2013., str. 31.

[2] SL C 399, 24.11.2017., str. 188.

[3] SL L 213, 30.7.1998., str. 13.

[4] SL C 411, 8.11.2016, str. 3.

[5] Službeni list EPU-a, A56, 31.7.2017.

[6] Službeni list EPU-a, A52, 31.5.2019.

Posljednje ažuriranje: 18. rujna 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti