Állásfoglalásra irányuló indítvány - B9-0040/2019Állásfoglalásra irányuló indítvány
B9-0040/2019

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY a szabadalmakról és a növényfajta-oltalmakról, az Európai Szabadalmi Hivatal Bővített Fellebbezési Tanácsának szóló írásbeli nyilatkozat benyújtása céljából (G3/19. sz. ügy)

16.9.2019 - (2019/2800(RSP))

a B9‑0051/2019. számú szóbeli választ igénylő kérdéshez
az eljárási szabályzat 136. cikkének (5) bekezdése alapján

Annie Schreijer‑Pierik, Herbert Dorfmann
a PPE képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B9-0040/2019

Eljárás : 2019/2800(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B9-0040/2019
Előterjesztett szövegek :
B9-0040/2019
Viták :
Elfogadott szövegek :

B9‑0040/2019

Az Európai Parlament állásfoglalása a szabadalmakról és a növényfajta-oltalmakról, az Európai Szabadalmi Hivatal Bővített Fellebbezési Tanácsának szóló írásbeli nyilatkozat benyújtása céljából (G3/19. sz. ügy)

(2019/2800(RSP))

Az Európai Parlament,

 tekintettel a lényegében biológiai eljárások szabadalmaztatásáról szóló 2012. május 10-i állásfoglalására,[1]

 tekintettel a szabadalmakról és a növényfajta-oltalmakról szóló 2015. december 17-i állásfoglalására,[2]

 tekintettel a biotechnológiai találmányok jogi oltalmáról szóló, 1998. július 6-i 98/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre[3] és különösen annak 4. cikkére, amely kimondja, hogy a lényegében biológiai eljárásokból származó termékek nem részesülhetnek szabadalmi oltalomban,

 tekintettel a biotechnológiai találmányok jogi oltalmáról szóló, 1998. július 6-i 98/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv bizonyos cikkeiről szóló 2016. november 8-i bizottsági közleményre,[4]

 tekintettel az 1973. október 5-i Európai Szabadalmi Egyezményre (ESZE), különösen 53. cikkének b) pontjára,

 tekintettel az ESZE-hez kapcsolódó Végrehajtási Szabályzatra, különösen annak 26. szabályára, amely kimondja, hogy a biotechnológiai találmányokra vonatkozó európai szabadalmi bejelentések és szabadalmak tekintetében az értelmezés során a 98/44/EK irányelvet kiegészítő jelleggel alkalmazni kell,

 tekintettel az Európai Szabadalmi Szervezet Igazgatótanácsának 2017. június 29-i, az ESZE-hez kapcsolódó Végrehajtási Szabályzat 27. és 28. szabályának módosításáról szóló határozatára (CA/D 6/17),[5]

 tekintettel az Európai Szabadalmi Hivatal (ESZH) 3.3.04. Műszaki Fellebbezési Tanácsának 2018. december 5-i T 1063/18. sz. határozata kapcsán az ESZH elnöke által az ESZH Bővített Fellebbezési Tanácsa elé terjesztett számos kérdésre,[6]

 tekintettel eljárási szabályzata 136. cikkének (5) bekezdésére és 132. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel a globális élelmezésbiztonság szavatolása, az éghajlatváltozás jelentette probléma kezelése és a monopóliumok növénynemesítési ágazatbeli kialakulásának megelőzése, továbbá a kkv-kat szolgáló lehetőségek bővítése érdekében a növényi biológiai anyagokhoz, köztük a növényi jellegekhez való hozzáférés teljeséggel nélkülözhetetlen az innováció fellendítéséhez és az új fajták kifejlesztéséhez;

B. mivel a szellemitulajdon-jogok alapvető fontosságúak az új növényi termékek kifejlesztését szolgáló gazdasági ösztönzők megőrzése, valamint a versenyképesség biztosítása szempontjából;

C. mivel a hagyományos nemesítésből származó termékekre vagy a hagyományos nemesítéshez szükséges genetikai anyagokra vonatkozó szabadalmak az ESZE 53. cikkének b) pontjában és a 98/44/EK irányelv 4. cikkében meghatározott kizárással ellentétesek lehetnek;

D. mivel nem lenne szabad, hogy a lényegében biológiai eljárásokkal előállított termékek, például növények, magok, ősi jellegek és gének szabadalmi oltalomban részesüljenek;

E. mivel a növénynemesítés olyan innovatív eljárás, amelyet a gazdálkodók és a gazdálkodó közösségek a mezőgazdaság kezdetei óta alkalmaznak, és mivel a genetikai sokféleség fenntartásához lényeges, hogy a nem szabadalmaztatott fajták és nemesítési módszerek korlátozások nélkül felhasználhatók legyenek;

F. mivel a 98/44/EK irányelv jogilag szabályozza a biotechnológiai találmányokat, különösképpen a géntechnológiát, a jogalkotónak azonban – miként azt a Bizottság 2016. november 8-i közleménye részletesen bizonyította – nem állt szándékában az, hogy az irányelvvel lehetővé tegye a lényegében biológiai eljárásokkal előállított termékek szabadalmazhatóságát;

K. mivel az ESZE szerződő államai aggodalmukat fejezték ki a 2018. december 5-i T 1063/18. sz. határozattal[7] teremtett jogbizonytalanság kapcsán, amely határozat keretében a Műszaki Tanács kimondta, hogy a Végrehajtási Szabályzat 28. szabályának (2) bekezdését semmisnek kell tekinteni;

L. mivel 2019 márciusában e határozatot az ESZH elnöke a Bővített Fellebbezési Tanács elé terjesztette az Igazgatótanács 159. ülésén;

M. mivel a lényegében biológiai eljárásokkal előállított termékekre vonatkozóan számos bejelentés az ESZH határozatára vár, ebből adódóan pedig a bejelentők és mindazok számára, akiket érinteni fognak e szabadalmak, égetően szükséges, hogy jogilag kötelező erejű határozat szülessen a 28. szabály (2) bekezdésének érvényességéről;

1. ismételten hangsúlyozza, hogy határozottan ellenzi a lényegében biológiai eljárások, például keresztezés vagy szelekció révén egyes új fajtákba bevezetett természetes jellegek tekintetében megadott szabadalmakat;

2. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy hatáskörükön belül tegyenek meg minden tőlük telhetőt a lényegében biológiai eljárásokkal előállított termékek ESZH általi szabadalmazhatóságának tilalmával kapcsolatos jogi egyértelműség biztosítása érdekében;

3. ezért felhívja a Bizottságot, hogy 2019. október 1-jéig nyújtson be írásos nyilatkozatot az ESZH Bővített Fellebbezési Tanácsának irodájához az európai növénynemesítési ágazat innovációs kapacitásának és a közérdeknek a védelme érdekében, továbbá annak tisztázása céljából, hogy a társjogalkotóknak soha nem állt szándékában lehetővé tenni, hogy a lényegében biológiai eljárások, például keresztezés vagy szelekció révén növényekbe bevezetett természetes jellegek szabadalmazhatók legyenek;

4. felhívja az ESZH Bővített Fellebbezési Tanácsát, hogy az ESZH elnöke által előterjesztett kérdések megválaszolásával tegye egyértelművé a 28. szabály (2) bekezdésének érvényességével kapcsolatos álláspontját;

5. felhívja a Bővített Fellebbezési Tanácsot, hogy az ESZE 164. cikkének (2) bekezdésére tekintettel erősítse meg, hogy az ESZE 53. cikkének jelentése és hatálya egyértelműsíthető az ESZE-hez kapcsolódó Végrehajtási Szabályzatban anélkül, hogy e pontosítást a fellebbezési tanácsok vagy a Bővített Fellebbezési Tanács említett cikk értelmezéséről szóló korábbi határozatai a priori korlátoznák;

6. felhívja a Bővített Fellebbezési Tanácsot annak megerősítésre, hogy azoknak a növényeknek az ESZE 28. szabályának (2) bekezdése szerinti szabadalmazhatóságból való kizárása, amelyek előállításához kizárólag a lényegében biológiai eljárásokat alkalmazzák, teljes mértékben megfelel az ESZE 53. cikkének b) pontjában foglaltaknak;

7. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és az ESZH-nak.

 

Utolsó frissítés: 2019. szeptember 18.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat