Procedură : 2019/2800(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B9-0040/2019

Texte depuse :

B9-0040/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 19/09/2019 - 7.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P9_TA(2019)0020

<Date>{16/09/2019}16.9.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0040/2019</NoDocSe>
PDF 138kWORD 52k

<TitreType>PROPUNERE DE REZOLUȚIE</TitreType>

<TitreSuite>depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B9‑0051/2019</TitreSuite>

<TitreRecueil>în conformitate cu articolul 136 alineatul (5) din Regulamentul de procedură</TitreRecueil>


<Titre>referitoare la brevete și la drepturile amelioratorilor de plante în vederea depunerii unei declarații scrise la Marea Cameră de Apel a Oficiului European de Brevete (cauza G3/19)</Titre>

<DocRef>(2019/2800(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Annie Schreijer‑Pierik, Herbert Dorfmann</Depute>

<Commission>{PPE}în numele Grupului PPE</Commission>

</RepeatBlock-By>

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B9-0040/2019

B9‑0040/2019

Rezoluția Parlamentului European referitoare la brevete și la drepturile amelioratorilor de plante în vederea depunerii unei declarații scrise la Marea Cameră de Apel a Oficiului European de Brevete (cauza G3/19)

(2019/2800(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere Rezoluția sa din 10 mai 2012 referitoare la brevetarea procedeelor biologice esențiale[1],

 având în vedere Rezoluția sa din 17 decembrie 2015 referitoare la brevete și la drepturile amelioratorilor de plante[2],

 având în vedere Directiva 98/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 1998 privind protecția juridică a invențiilor biotehnologice[3], în special articolul 4, care prevede că produsele obținute prin procedee esențialmente biologice nu au caracter brevetabil,

 având în vedere comunicarea Comisiei din 8 noiembrie 2016 privind anumite articole din Directiva 98/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția juridică a invențiilor biotehnologice[4],

 având în vedere Convenția brevetului european (CBE) din 5 octombrie 1973, în special articolul 53 litera (b),

 având în vedere Regulamentul de aplicare a CBE, în special articolul 26, care prevede că pentru cererile de brevet european și brevetele care se referă la invențiile biotehnologice, se folosește Directiva 98/44/CE ca mijloc suplimentar de interpretare,

 având în vedere decizia Consiliului de administrație al Organizației Europene de Brevete din 29 iunie 2017 de modificare a articolelor 27 și 28 din Regulamentul de aplicare a CBE (CA/D 6/17)[5],

 având în vedere sesizarea adresată Marii Camere de Apel a OEB de către președintele OEB, ce conținea mai multe întrebări referitoare la Decizia T 1063/18 a Camerei Tehnice de Apel 3.3.04 a Oficiului European de Brevete (OEB) din 5 decembrie 2018[6],

 având în vedere articolul 136 alineatul (5) și articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât accesul la materialul vegetal biologic, inclusiv la caracteristicile plantelor, este absolut necesar în stimularea inovării și a dezvoltării de noi soiuri pentru a garanta securitatea alimentară mondială, a combate schimbările climatice și a preveni formarea unor monopoluri în sectorul ameliorării plantelor și pentru a oferi mai multe oportunități IMM-urilor;

B. întrucât drepturile de proprietate intelectuală sunt esențiale pentru a proteja stimulentele economice destinate dezvoltării de noi produse vegetale și pentru a garanta competitivitatea;

C. întrucât brevetele pentru produsele obținute prin metode convenționale de ameliorare sau brevetele pentru material genetic necesar pentru ameliorarea convențională pot submina excluderea prevăzută la articolul 53 litera (b) din CBE și la articolul 4 din Directiva 98/44/CE;

D. întrucât produsele obținute prin procedee esențialmente biologice, cum ar fi plantele, semințele, trăsăturile și genele moștenite, ar trebui excluse din categoria produselor brevetabile;

E. întrucât ameliorarea plantelor reprezintă un proces inovator care a fost practicat de agricultori și de comunitățile agricole încă de la apariția agriculturii, și întrucât utilizarea fără restricții a soiurilor și metodelor de ameliorare nebrevetate este importantă pentru diversitatea genetică;

F. întrucât Directiva 98/44/CE reglementează invențiile biotehnologice, în special ingineria genetică, dar întrucât – astfel cum a demonstrat cu acuratețe comunicarea Comisiei din 8 noiembrie 2016 – intenția legiuitorului nu a fost de a permite brevetarea produselor obținute prin procedee esențialmente biologice în temeiul prezentei directive;

K. întrucât statele contractante la CBE și-au exprimat îngrijorarea cu privire la incertitudinea juridică cauzată de decizia T 1063/18[7] din 5 decembrie 2018, prin care Camera Tehnică a hotărât că articolul 28 alineatul (2) din Regulamentul de aplicare a CBE ar trebui considerat lipsit de validitate;

L. întrucât această decizie a fost supusă Marii Camere de Apel a OEB de către președintele OEB în cadrul celei de a 159-a reuniuni a Consiliului de administrație din martie 2019;

M. întrucât numeroase cereri privind produsele obținute prin procedee esențialmente biologice așteaptă o decizie a OEB, solicitanții, precum și toți cei care vor fi afectați de aceste brevete, având nevoie urgentă de o decizie obligatorie din punct de vedere juridic cu privire la validitatea articolului 28 alineatul (2);

1. își reiterează opoziția fermă față de brevetele acordate pentru caracteristici naturale introduse în soiuri noi, prin intermediul unor procedee esențialmente biologice, cum ar fi încrucișarea și selecția;

2. invită Comisia și statele membre să facă tot ce le stă în putință pentru a asigura claritatea juridică în ceea ce privește interzicerea brevetării de către OEB a produselor obținute prin procedee esențialmente biologice;

3. invită, prin urmare, Comisia să depună o declarație scrisă la registratura Marii Camere de Apel a OEB până la 1 octombrie 2019, pentru a proteja capacitatea de inovare a sectorului european de ameliorare a plantelor și interesul public general, și pentru a clarifica faptul că nu a fost intenția colegiuitorilor să permită acordarea de brevete pentru caracteristici naturale introduse în plante prin procedee esențialmente biologice, cum ar fi încrucișarea și selecția;

4. invită Marea Cameră de Apel a OEB să își clarifice poziția cu privire la validitatea articolului 28 alineatul (2), răspunzând la întrebările adresate de președintele OEB;

5. invită Marea Cameră de Apel să confirme că, în ceea ce privește articolul 164 alineatul (2) din CBE, înțelesul și domeniul de aplicare ale articolului 53 din CBE pot fi clarificate în Regulamentul de aplicare a CBE, fără ca această clarificare să fie a priori limitată de interpretarea acestui articol dată în deciziile anterioare ale camerelor de apel sau ale Marii Camere de Apel;

6. invită Marea Cameră de Apel să confirme că excluderea de la brevetare a plantelor obținute exclusiv printr-un procedeu esențialmente biologic, în temeiul articolului 28 alineatul (2) din CBE, este în deplină conformitate cu articolul 53 litera (b) din CBE;

7. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei și OEB.

 

[1] JO CE 261, 10.9.2013, p. 31.

[2] JO C 399, 24.11.2017, p. 188.

[3] JO L 213, 30.7.1998, p. 13.

[4] JO C 411, 8.11.2016, p. 3.

[5] Jurnalul Oficial al OEB, A56, 31.7.2017.

[6] Jurnalul Oficial al OEB, A52, 31.5.2019.

Ultima actualizare: 18 septembrie 2019Notă juridică - Politica de confidențialitate