Postupak : 2019/2800(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B9-0041/2019

Podneseni tekstovi :

B9-0041/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 19/09/2019 - 7.4
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2019)0020

<Date>{16/09/2019}16.9.2019</Date>
<NoDocSe>B9-0041/2019</NoDocSe>
PDF 133kWORD 50k

<TitreType>PRIJEDLOG REZOLUCIJE</TitreType>

<TitreSuite>podnesen nakon pitanja za usmeni odgovor B9-0051/2019</TitreSuite>

<TitreRecueil>u skladu s člankom 136. stavkom 5. Poslovnika</TitreRecueil>


<Titre>o patentiranju procesa koji su u osnovi biološki</Titre>

<DocRef>(2019/2800(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Martin Häusling</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a</Commission>

<Depute>Dino Giarrusso</Depute>

</RepeatBlock-By>

Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B9-0040/2019

B9-0041/2019

Rezolucija Europskog parlamenta o patentiranju procesa koji su u osnovi biološki

(2019/2800(RSP))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 10. svibnja 2012. o patentiranju procesa koji su u osnovi biološki[1],

 uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 17. prosinca 2015. o patentima i pravima uzgajivača bilja[2],

 uzimajući u obzir Obavijest Komisije o određenim člancima Direktive 98/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o pravnoj zaštiti biotehnoloških izuma (2016/C 411/03),

 uzimajući u obzir Direktivu 98/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 1998. o pravnoj zaštiti biotehnoloških izuma[3], a posebno njezin članak 4., u kojem se navodi da se proizvodi dobiveni procesima koji su u osnovi biološki ne mogu patentirati,

 uzimajući u obzir Europsku patentnu konvenciju (EPK) od 5. listopada 1973., a posebno njezin članak 53. točku (b),

 uzimajući u obzir odluku Tehničkog žalbenog vijeća Europskog patentnog ureda (EPU) u predmetu G3/19 o patentiranju biljaka dobivenih isključivo procesima koji su u osnovi biološki,

 uzimajući u obzir patente koje je EPU odobrio za proizvodnju tradicionalno uzgojenih životinja, kao što su selekcija po spolu i reproduktivni materijal koji se koristi u tradicionalnom uzgoju (EP 1263521, EP 1257168), selekcija muznih krava (EP 1330552) i stočarska proizvodnja (EP 1506316),

 uzimajući u obzir Provedbeni pravilnik EPK-a, a osobito njegov članak 26., u kojem se navodi da se Direktiva 98/44/EZ primjenjuje kao dodatno sredstvo za tumačenje europskih patentnih prijava i patente u vezi s biotehnološkim izumima,

 uzimajući u obzir Odluku Upravnog vijeća EPU-a od 29. lipnja 2017. o izmjeni članaka 27. i 28. Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije (CA/D 6/17),

 uzimajući u obzir činjenicu da je 4. travnja 2019. predsjednik Europskog patentnog ureda uputio pravno pitanje Proširenom žalbenom vijeću, u skladu s člankom 112. stavkom 1. točkom (b) EPK-a;

 uzimajući u obzir pitanje Komisiji o patentiranju procesa koji su u osnovi biološki (O-000026/2019 – B9-0051/2019),

 uzimajući u obzir članak 136. stavak 5. i članak 132. stavak 2. Poslovnika,

A. budući da je pristup biološkom materijalu za uzgoj biljaka i životinja neophodan za poticanje inovacija i razvoj novih sorti i rasa kako bi se zajamčila globalna sigurnost opskrbe hranom, spriječio monopol u sektoru uzgoja biljaka i životinja, a pritom stvorilo više prilika za mala i srednja poduzeća i poljoprivrednike;

B. budući da je uzgoj biljaka u lokalnim i ultralokalnim uvjetima posebno potreban kao način borbe protiv učinaka klimatskih promjena na meteorološke uvjete i higrometriju kao i protiv pojave novih nametnika i novih epidemija bolesti bilja; budući da to iziskuje otvoren pristup poljoprivrednika i uzgajivača sjemena reproduktivnom materijalu;

C. budući da je uzgoj biljaka i životinja inovativan proces koji poljoprivrednici i poljoprivredne zajednice koriste od samih početaka poljoprivrede pa sve do danas te da su nepatentirane sorte i metode uzgoja važne za genetsku raznolikost;

D. budući da se patenti u području genetskog inženjeringa mogu odobravati, ali zabrana patenata za životinjske i biljne vrste mora se očuvati;

E. budući da bi proizvodi dobiveni procesima koji su u osnovi biološki, kao što su bilje, sjeme, izvorna svojstva i geni, trebali biti izuzeti iz patentibilnosti;

F. budući da se Direktivom 98/44/EZ uređuju biotehnološki izumi, a posebno genetski inženjering, ali da namjera zakonodavca nije bila da se tom direktivom omogući patentibilnost proizvoda dobivenih procesima koji su u osnovi biološki;

G. budući da se trenutno čeka odluka EPU-a o brojnim zahtjevima u vezi s proizvodima dobivenim procesima koji su u osnovi biološki; budući da EPU stoga hitno treba razjasniti svoja pravila o tom pitanju;

1. izražava zabrinutost zbog toga što bi nedavna odluka Proširenog žalbenog vijeća EPU-a u predmetu G3/19 mogla dovesti do toga da EPU odobrava više patenata u vezi s prirodnim svojstvima koja su u nove sorte uvrštena procesima koji su u osnovi biološki, kao što su križanje i selekcija;

2. smatra da odluke tehničkog tijela EPU-a ne bi trebale moći poništiti odluke Upravnog vijeća, jedinog tijela kojem su Europskom patentnom konvencijom dane zakonodavne ovlasti, uz potporu svih 38 država ugovarateljica;

3. smatra da interna pravila o donošenju odluka u EPU-u ne smiju dovesti u pitanje demokratski legitiman politički nadzor nad europskim patentnim pravom i njegovim tumačenjem kao ni namjeru zakonodavca, kako je razjašnjena u Obavijesti Komisije 2016/C 411/03;

4. poziva Prošireno žalbeno vijeće EPU-a da potvrdno odgovori na dva pitanja iznesena u podnesku predsjednika Europskog patentnog ureda kojim je tom vijeću uputio pravno pitanje;

5. poziva Komisiju i države članice da se pobrinu za to da Unija zaštiti zajamčeni pristup materijalu dobivenom procesima koji su u osnovi biološki te upotrebu tog materijala za uzgoj biljaka i životinja kako se time, ondje gdje je to primjenjivo, ne bi zadiralo u prakse kojima se jamče izuzeće za uzgajivače i prava poljoprivrednika;

6. poziva Komisiju da u Prošireno žalbeno vijeće EPU-a pošalje promatrače u vezi s predmetom G3/19 o patentiranju biljaka dobivenih isključivo procesima koji su u osnovi biološki, u skladu sa zaključcima Obavijesti 2016/C 411/03;

7. poziva Komisiju da se u kontekstu rasprava o usklađivanju multilateralnog patentnog prava zauzme za izuzeće procesa koji su u osnovi biološki iz patentibilnosti;

8. poziva Komisiju da izvješćuje o razvoju i implikacijama patentnog prava u području biotehnologije i genetičkog inženjeringa, u skladu s člankom 16. točkom (c) Direktive 98/44/EZ te u skladu sa zahtjevom Parlamenta iz njegove Rezolucije od 10. svibnja 2012. o patentiranju procesa koji su u osnovi biološki;

9. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji i Europskom patentnom uredu.

[1] SL C 261 E, 10.9.2013., str. 31.

[2] SL C 399, 24.11.2017., str. 188.

[3] SL L 213, 30.7.1998., str. 13.

Posljednje ažuriranje: 18. rujna 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti