Postupak : 2019/2800(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B9-0042/2019

Podneseni tekstovi :

B9-0042/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 19/09/2019 - 7.4
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2019)0020

<Date>{16/09/2019}16.9.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0042/2019</NoDocSe>
PDF 140kWORD 54k

<TitreType>PRIJEDLOG REZOLUCIJE</TitreType>

<TitreSuite>podnesen nakon pitanja za usmeni odgovor B9‑0051/2019</TitreSuite>

<TitreRecueil>u skladu s člankom 136. stavkom 5. Poslovnika</TitreRecueil>


<Titre>o patentibilnosti biljaka i procesa koji su u osnovi biološki</Titre>

<DocRef>(2019/2800(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Martin Buschmann, Sandra Pereira, Nikolaj Villumsen, Konstantinos Arvanitis, Anja Hazekamp, Manuel Bompard, Pernando Barrena Arza, Anne‑Sophie Pelletier, Leila Chaibi, Mick Wallace, Manon Aubry, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a</Commission>

</RepeatBlock-By>

Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B9-0040/2019

B9‑0042/2019

Rezolucija Europskog parlamenta o patentibilnosti biljaka i procesa koji su u osnovi biološki

(2019/2800(RSP))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir Europsku patentnu konvenciju (EPK) od 5. listopada 1973., a posebno njezin članak 53. točku (b),

 uzimajući u obzir Direktivu 98/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 1998. o pravnoj zaštiti biotehnoloških izuma[1], a posebno njezin članak 4., u kojem se navodi da se proizvodi dobiveni procesima koji su u osnovi biološki ne mogu patentirati,

 uzimajući u obzir članak 2. stavak 2. i uvodnu izjavu 33. Direktive 98/44/EZ u kojima se navodi da je proces za proizvodnju biljaka i životinja u osnovi biološki ako se u potpunosti sastoji od prirodnih pojava kao što je križanje ili selekcija,

 uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 10. svibnja 2012. o patentiranju procesa koji su u osnovi biološki[2],

 uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 17. prosinca 2015. o patentima i pravima uzgajivača bilja[3],

 uzimajući u obzir odluku Proširenog žalbenog vijeća Europskog patentnog ureda (EPU) od 25. ožujka 2015. u predmetima G2/12 (o rajčicama) i G2/13 (o brokuli),

 uzimajući u obzir Obavijest Komisije C/2016/6997 od 8. studenoga 2016. o određenim člancima Direktive 98/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o pravnoj zaštiti biotehnoloških izuma,

 uzimajući u obzir Odluku Upravnog vijeća Europske patentne organizacije od 29. lipnja 2017. o izmjeni članaka 27. i 28. Provedbenog pravilnika Europske patentne konvencije (CA/D 6/17),

 uzimajući u obzir odluku Tehničkog žalbenog vijeća EPU-a od 5. prosinca 2018. u predmetu T 1063/18,

 uzimajući u obzir pitanje za usmeni odgovor upućeno Komisiji o patentibilnosti biljaka i procesa koji su u osnovi biološki (O-000026/2019 – B9‑0051/2019),

 uzimajući u obzir članak 136. stavak 5. i članak 132. stavak 2. Poslovnika,

A. budući da je pristup biološkom materijalu biljnog podrijetla kojim su obuhvaćena biljna svojstva bez daljnjega potreban za razvoj novih sorti kako bi se zajamčila globalna sigurnost opskrbe hranom, uhvatilo u koštac s klimatskim promjenama i spriječili monopoli u sektoru uzgoja životinja i biljaka te time stvorilo više poslovnih prilika za poljoprivrednike;

B. budući da je uzgoj biljaka proces koji poljoprivrednici i poljoprivredne zajednice provode od samih početaka poljoprivrede; budući da su biljne i životinjske sorte, kao i metode uzgoja, važne za genetsku raznolikost;

C. budući da je uzgoj biljaka u njihovu prirodnom okružju osobito potreban za suočavanje s učinkom klimatskih promjena na meteorološke uvjete i higrometriju, kao i s pojavom novih nametnika i novih epidemija bolesti biljaka; budući da to iziskuje otvoren pristup poljoprivrednika i uzgajivača sjemena reproduktivnom materijalu;

D. budući da se člankom 4. Direktive 98/44/EZ i člankom 53. točkom (b) EPK-a utvrđuje da se biljne i životinjske sorte te procesi koji su u osnovi biološki, a koriste se za proizvodnju biljaka i životinja ne mogu patentirati;

E. budući da je u ožujku 2015. Prošireno žalbeno vijeće EPU-a u predmetima G2/12 (rajčice) i G2/13 (brokula) odlučilo da se takvi biološki proizvodi mogu patentirati i da to nije u suprotnosti s člankom 53. točkom (b) EPK-a, kojom se ne dopušta patentiranje procesa koji su „u osnovi biološki”;

F. budući da je Komisija u studenom 2016. donijela Obavijest o određenim člancima Direktive 98/44/EZ u pogledu patentibilnosti biljaka i životinja dobivenih procesima koji su u osnovi biološki te je zauzela stajalište da se, u skladu s namjerom zakonodavca EU-a, takve biljke i životinje ne mogu patentirati u skladu s tom Direktivom;

G. budući da je u lipnju 2017. Upravno vijeće EPU-a donijelo odluku da se neće dopuštati patenti za biljke i životinje iz konvencionalnog uzgoja ili uzgoja bez genetskog inženjeringa;

H. budući da je u prosincu 2018. Tehničko žalbeno vijeće EPU-a najavilo da je jedno od njegovih najnovijih pravila, kojim se zabranjuje odobravanje patenata za biljke ili životinje dobivene isključivo procesom koji je u osnovi biološki, u sukobu s člancima navedenima u EPK-u;

I. budući da je EPU u više navrata zanemario i doveo u pitanje zabrane predviđene Europskom patentnom konvencijom i Direktivom 98/44/EZ;

J. budući da se u EU-u posljednjih godina bilježi sve veći broj zahtjeva za patente na biljkama i životinjama, među kojima je broj patenata za biljke dobivene konvencionalnim uzgojem, a ne genetičkim inženjeringom, u stalnom porastu; budući da je do danas podneseno više od 1 600 takvih zahtjeva, a odobreno je oko 220 patenata;

K. budući da je novom odlukom Tehničkog žalbenog vijeća EPU-a potencijalno stvorena situacija koja bi mogla biti korisna za velika multinacionalna društva, kao što su Bayer-Monsanto, Syngenta i BASF, čiji je cilj monopolizacija sjemena i biljaka, a time i preuzimanje kontrole nad osnovnim resursima za proizvodnju hrane preko patentnih prava;

L. budući da EPU, suočen s pravno kaotičnom situacijom, mora hitno razjasniti područje primjene i tumačenje svojih pravila; budući da je potrebno zaštititi zabranu odobravanja patenata za biljne i životinjske sorte;

1. izražava zabrinutost zbog toga što bi nedavna odluka Tehničkog žalbenog vijeća EPU-a u predmetu G3/19 mogla dovesti do toga da EPU odobrava više patenata za prirodna svojstva koja su prisutna u novim sortama ili karakteristike biljaka koje su u nove sorte uvrštene procesima koji su u osnovi biološki, kao što su križanje i selekcija;

2. ističe da je odluka Tehničkog žalbenog vijeća EPU-a iz prosinca 2018. u predmetu G3/19 u suprotnosti s prijašnjom odlukom Upravnog vijeća Europske patentne organizacije iz lipnja 2017., u kojoj je navedeno da se biljke i životinje dobivene isključivo procesom koji je u osnovi biološki više neće moći patentirati;

3. poziva EPU da poštuje Europsku patentnu konvenciju koja je temelj europskog patentnog prava i kojom se isključuje mogućnost patentiranja biljaka i životinja;

4. izražava snažno protivljenje patentiranju životnih procesa, uključujući biljke i životinje; ističe da se patentima koje EPU odobrava za biljke i životinje te za procese koji su u osnovi biološki promiče tržišna koncentracija, da služe za promicanje nepoštenih prava monopola te se njima u konačnici ugrožava poljoprivredna bioraznolikost ekosustava i sposobnost sustava za proizvodnju hrane da se prilagode izazovima koje donose klimatske promjene;

5. oštro kritizira interno odlučivanje EPU-a i njegove postupke koji se ne provode u okviru demokratskog i političkog nadzora, za koje ne postoje neovisne kontrole niti ima prostora za sudjelovanje javnosti;

6. ističe da se pravila EPU-a u području patenata za proizvode dobivene procesima koji su u osnovi biološki uglavnom temelje na trivijalnim tehničkim obilježjima i zloupotreba su patentnog prava koje se koristi kao sredstvo za pretvaranje poljoprivrednih resursa potrebnih za svakodnevnu proizvodnju hrane u takozvano intelektualno vlasništvo samo nekoliko velikih trgovačkih društava, čime se ugrožava globalna sigurnost opskrbe hranom i regionalna neovisnost u opskrbi hranom;

7. hitno poziva EPU da objasni svoja pravila o tom pitanju jer se trenutačno čeka na odluke za brojne zahtjeve za patentiranje proizvoda dobivenih procesima koji su u osnovi biološki; ističe da se odobravanjem patenata za proizvode dobivene procesima koji su u osnovi biološki u potpunosti narušavaju zabrane propisane europskim patentnim pravom;

8. poziva Prošireno žalbeno vijeće EPU-a da potvrdno odgovori na dva pitanja iznesena u podnesku predsjednika Europskog patentnog ureda kojim je Vijeću uputio pravno pitanje (članak 112. stavak 1. točka (b) Europske patentne konvencije);

9. poziva Komisiju i države članice da se pobrinu za to da Unija zaštiti zajamčeni pristup materijalu dobivenom procesima koji su u osnovi biološki te upotrebu tog materijala za uzgoj biljaka i životinja kako se time, ondje gdje je to primjenjivo, ne bi zadiralo u prakse kojima se jamči sveobuhvatno izuzeće za uzgajivače i prava poljoprivrednika;

10. poziva Komisiju da, u skladu sa zaključcima iz svoje Obavijesti o određenim člancima Direktive 98/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o pravnoj zaštiti biotehnoloških izuma[4], Proširenom žalbenom vijeću EPU-a podnese pisanu izjavu u vezi s predmetom G3/19 o patentiranju biljaka dobivenih isključivo procesima koji su u osnovi biološki kako bi se osiguralo da proizvodi koji su rezultat prirodnih procesa ne budu patentibilni;

11. poziva države članice Europske patentne organizacije i sve potpisnice Europske patentne konvencije da poduzmu odlučne mjere kako bi se spriječili daljnji patenti na biljkama i životinjama te učvrstile postojeće zabrane;

12. poziva Komisiju da se u kontekstu rasprava o usklađivanju multilateralnog patentnog prava zauzme za izuzeće procesa koji su u osnovi biološki iz patentibilnosti;

13. poziva Komisiju da izvješćuje o razvoju i implikacijama patentnog prava u području biotehnologije i genetskog inženjeringa, u skladu s člankom 16. točkom (c) Direktive 98/44/EZ te u skladu sa zahtjevom Parlamenta iz Rezolucije od 10. svibnja 2012. o patentiranju procesa koji su u osnovi biološki[5];

14. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, državama članicama i Europskom patentnom uredu.

 

[1] SL L 213, 30.7.1998., str. 13.

[2] SL C 261E, 10.9.2013., str. 31.

[3] SL C 399, 24.11.2017., str. 188.

[4] SL C 411/03, 8.11.2016., str. 3.

[5] SL C 261E, 10.9.2013., str. 31.

Posljednje ažuriranje: 18. rujna 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti