Eljárás : 2019/2800(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B9-0044/2019

Előterjesztett szövegek :

B9-0044/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 19/09/2019 - 7.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2019)0020

<Date>{16/09/2019}16.9.2019</Date>
<NoDocSe>B9-0044/2019</NoDocSe>
PDF 139kWORD 51k

<TitreType>ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY</TitreType>

<TitreSuite>a B9-0051/2019. számú szóbeli választ igénylő kérdéshez</TitreSuite>

<TitreRecueil>az eljárási szabályzat 136. cikkének (5) bekezdése alapján</TitreRecueil>


<Titre>a növények és a lényegében biológiai eljárások szabadalmazhatóságáról</Titre>

<DocRef>(2019/2800(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Paolo De Castro</Depute>

<Commission>{S&D}az S&D képviselőcsoport nevében</Commission>

</RepeatBlock-By>

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B9-0040/2019

B9-0044/2019

Az Európai Parlament állásfoglalása a növények és a lényegében biológiai eljárások szabadalmazhatóságáról

(2019/2800(RSP))

Az Európai Parlament,

 tekintettel a lényegében biológiai eljárások szabadalmaztatásáról szóló 2012. május 10-i állásfoglalására[1],

 tekintettel a szabadalmakról és a növényfajta-oltalmakról szóló 2015. december 17-i állásfoglalására[2],

 tekintettel a biotechnológiai találmányok jogi oltalmáról szóló, 1998. július 6-i 98/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre[3], amely meghatározza az emberi test és részei, az állatok, valamint a növények szabadalmazhatóságára vonatkozó elveket, és különösen az irányelv 4. cikkére, amely kimondja, hogy a lényegében biológiai eljárásokból származó termékek nem részesülhetnek szabadalmi oltalomban,

 tekintettel az 1973. október 5-i Európai Szabadalmi Egyezményre (ESZE), különösen 53. cikkének b) pontjára,

 tekintettel az 1973. október 5-i Európai Szabadalmi Egyezmény Végrehajtási Szabályzatára, különösen annak 26. szabályára, amely kimondja, hogy a 98/44/EK irányelv a biotechnológiai újításokkal kapcsolatos európai szabadalmi bejelentések és szabadalmak értelmezésének kiegészítő eszközeként használandó,

 tekintettel az Európai Szabadalmi Hivatal (ESZH) Igazgatótanácsának 2017. június 29-i, az Európai Szabadalmi Egyezményhez kapcsolódó Végrehajtási Szabályzat 27. és 28. szabályának módosításáról szóló határozatára (CA/D 6/17),

 tekintettel az Európai Szabadalmi Hivatal elnöke által az ESZH Bővített Fellebbezési Tanácsa elé terjesztett jogkérdésre (az ESZE 112. cikke (1) bekezdésének b) pontja),

 tekintettel a növények és az alapvető biológiai folyamatok szabadalmaztathatóságával kapcsolatban a Bizottsághoz intézett kérdésre (O-000026/2019 – B9-0051/2019),

 tekintettel eljárási szabályzata 136. cikkének (5) bekezdésére és 132. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel a globális élelmezésbiztonság garantálása, valamint az állat- és a növénynemesítési ágazatban a monopóliumok kialakulásának megelőzése, ugyanakkor a kkv-kat és a mezőgazdasági termelőket szolgáló több lehetőség biztosítása érdekében a biológiai növényi és állati szaporítóanyagokhoz való hozzáférés elengedhetetlen az innováció fellendítéséhez, valamint új növény- és állatfajták kifejlesztéséhez;

B. mivel a mezőgazdasági termelőknek és a vetőmag-nemesítőknek egyszerű hozzáféréssel kell rendelkezniük a szaporítóanyagokhoz, hogy lokális és ultralokális feltételek mellett termesszék a növényeket annak érdekében, hogy fokozzák ellenálló képességüket az éghajlatváltozásnak az időjárásra és a víz elérhetőségére gyakorolt hatásaival, valamint az új élősködők és az új növénybetegségek jelentette veszélyekkel szemben;

C. mivel a növény- és állatnemesítés olyan folyamat, amelyet a mezőgazdasági termelők és a gazdálkodó közösségek a mezőgazdaság kezdetei óta gyakorolnak, és mivel a genetikai sokféleség fenntartásához fontosak a nem szabadalmaztatott fajták és nemesítési módszerek;

D. mivel a géntechnológia területén lehetséges szabadalmi oltalmat adni, de a növény- és állatfajták szabadalmazásának tilalmát meg kell őrizni;

E. mivel a lényegében biológiai eljárásokkal előállított termékeket, például növényeket, magokat, ősi tulajdonságokat és géneket ki kell zárni a szabadalmazhatóságból;

F. mivel a 98/44/EK irányelv jogilag szabályozza a biotechnológiai találmányokat, különösképpen a géntechnológiát, a jogalkotónak azonban nem állt szándékában az, hogy az irányelvvel lehetővé tegye a lényegében biológiai eljárásokkal előállított termékek szabadalmazhatóságát;

G. mivel a lényegében biológiai eljárásokkal előállított termékekre vonatkozóan számos bejelentés vár jelenleg az ESZH határozatára; mivel az ESZH-nak sürgősen tisztáznia kell az erre a kérdésre vonatkozó szabályait;

H mivel 2019. október 1-ig harmadik fél észrevételeket küldhet a Bővített Fellebbezési Tanácsnak az ESZH elnöke által a Tanácsnak küldött kérdésekkel kapcsolatban, amelyekben jogi pontosítást kér a lényegében biológiai eljárások szabadalmazhatóságáról;

1. mély aggodalmának ad hangot amiatt, hogy az Európai Szabadalmi Hivatal Műszaki Fellebbezési Tanácsának a növények szabadalmazhatóságáról szóló 2018. december 5-i határozata (T 1063/18) úgy rendelkezik, hogy szabadalmi oltalom adható a lényegében biológiai eljárások, például keresztezés vagy szelekció révén egyes új fajtákba bevezetett természetes jellemzők tekintetében;

2. úgy véli, hogy az Európai Szabadalmi Hivatal belső döntéshozatali szabályai nem áshatják alá az európai szabadalmi jog és annak értelmezése általi demokratikus politikai ellenőrzést, sem pedig a jogalkotó szándékát, amelyet a biotechnológiai találmányok jogi oltalmáról szóló 98/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv[4] bizonyos cikkeiről szóló bizottsági közlemény pontosít;

3. felszólítja az Európai Szabadalmi Hivatal Bővített Fellebbezési Tanácsát, hogy az európai szabadalmi rendszer felhasználói és a lakosság érdekében állítsa helyre a jogbiztonságot azzal, hogy pozitív választ ad az ESZH elnöke által a Bővített Fellebbezési Tanács elé terjesztett jogkérdésben megfogalmazott két kérdésre (az ESZE 112. cikke (1) bekezdésének b) pontja);

4. felszólítja a Bizottságot, hogy nyújtsa be a szükséges észrevételeket és nyilatkozatokat annak érdekében, hogy az ESZH Bővített Fellebbezési Tanácsa keretében megerősítsék, hogy nem lehet szabadalmi oltalmat kiadni a lényegében biológiai eljárások – például keresztezés és szelekció – révén kialakított termékekre, például az olyan természetes jellemzőkre, amelyeket ilyen eljárások révén vezettek be a növényekbe;

5. felszólítja a Bizottságot, hogy a határidőn belül írja meg észrevételeit az ESZH Bővített Fellebbezési Tanácsának a kizárólag lényegében biológiai eljárásokból származó növények szabadalmazásáról szóló G3/19. sz. üggyel kapcsolatban, a korábban említett közleményének következtetései alapján;

6. felszólítja a Bizottságot, hogy a szabadalmijog-harmonizációról zajló többoldalú tárgyalások keretében törekedjen a lényegében biológiai eljárások szabadalmazhatóságból történő kizárására;

7. felszólítja a Bizottságot, hogy a harmadik országokkal kereskedelmi és partnerségi megállapodásokról folytatott tárgyalások keretében törekedjen a lényegében biológiai eljárások és az azokból származó termékek szabadalmazhatóságból történő kizárására;

8. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat annak biztosítására, hogy az Unió gondoskodjon a lényegében biológiai eljárásokkal előállított anyagokhoz való garantált hozzáférésről és azok növénynemesítés céljaira történő felhasználásáról a nemesítők számára biztosított mentességet garantáló tagállami gyakorlatokba történő beavatkozás elkerülése érdekében;

9. felszólítja a Bizottságot, hogy a 98/44/EK irányelv 16. cikkének c) pontjában előírtaknak, valamint a Parlament a lényegében biológiai eljárások szabadalmaztatásáról szóló, 2012. május 10-i, valamint a szabadalmakról és a növényfajta-oltalmakról szóló, 2015. december 17-i állásfoglalásában kérteknek megfelelően készítsen jelentést a szabadalmi jognak a biotechnológia és a géntechnológia területén bekövetkezett fejlődéséről és következményeiről;

10. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint az Európai Szabadalmi Hivatalnak.

[1] HL C 261E., 2013.9.10., 31. o.

[2] HL C 399., 2017.11.24., 188. o.

[3] HL L 213., 1998.7.30., 13. o.

[4] HL C 411., 2016.11.8., 3. o.

Utolsó frissítés: 2019. szeptember 18.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat