Procedură : 2019/2800(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B9-0044/2019

Texte depuse :

B9-0044/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 19/09/2019 - 7.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P9_TA(2019)0020

<Date>{16/09/2019}16.9.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0044/2019</NoDocSe>
PDF 135kWORD 53k

<TitreType>PROPUNERE DE REZOLUȚIE</TitreType>

<TitreSuite>depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B9‑0051/2019</TitreSuite>

<TitreRecueil>în conformitate cu articolul 136 alineatul (5) din Regulamentul de procedură</TitreRecueil>


<Titre>referitoare la brevetabilitatea plantelor și a procedeelor esențialmente biologice</Titre>

<DocRef>(2019/2800(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Paolo De Castro</Depute>

<Commission>{S&D}în numele Grupului S&D</Commission>

</RepeatBlock-By>

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B9-0040/2019

B9‑0044/2019

Rezoluția Parlamentului European referitoare la brevetabilitatea plantelor și a procedeelor esențialmente biologice

(2019/2800(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere Rezoluția sa din 10 mai 2012 referitoare la brevetarea procedeelor biologice esențiale[1],

 având în vedere Rezoluția sa din 17 decembrie 2015 referitoare la brevete și la drepturile amelioratorilor de plante[2],

 având în vedere Directiva 98/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 1998 privind protecția juridică a invențiilor biotehnologice[3], care stabilește principiile privind brevetabilitatea corpului uman și a părților acestuia, a animalelor și a plantelor, în special articolul 4, care prevede că produsele obținute în urma unor procedee esențialmente biologice nu au caracter brevetabil,

 având în vedere Convenția brevetului european (CBE) din 5 octombrie 1973, în special articolul 53 litera (b),

 având în vedere Normele de aplicare a CBE din 5 octombrie 1973, în special articolul 26, care prevede că, pentru cererile de brevet european și brevetele care se referă la invențiile biotehnologice, se folosește Directiva 98/44/CE ca mijloc suplimentar de interpretare,

 având în vedere decizia Consiliului administrativ al Oficiului European de Brevete (OEB) din 29 iunie 2017 de modificare a articolelor 27 și 28 din Normele de aplicare a Convenției brevetului european (CA/D 6/17),

 având în vedere sesizarea de către Președintele Oficiului European de Brevete a Marii Camere de Apel a OEB în legătură cu o chestiune de drept [articolul 112 alineatul (1) litera (b) din CBE],

 având în vedere întrebarea cu solicitare de răspuns oral adresată Comisiei privind brevetabilitatea plantelor și a procedeelor biologice esențiale (O-000026/2019 – B9‑0051/2019),

 având în vedere articolul 136 alineatul (5) și articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât accesul la materialul vegetal biologic și la materialul de reproducere animală este absolut necesar în vederea stimulării inovării și a dezvoltării de noi soiuri și rase pentru a garanta securitatea alimentară mondială și a preveni formarea unor monopoluri în sectorul reproducerii plantelor și a animalelor, oferind totodată mai multe oportunități pentru IMM-uri și agricultori;

B.  întrucât fermierii și amelioratorii de semințe au nevoie de un acces simplu la materialul de reproducere pentru ameliorarea plantelor, în condiții locale și ultra-locale, în vederea sporirii rezistenței în fața efectelor schimbărilor climatice asupra vremii și a disponibilității apei, precum și a amenințărilor cauzate de apariția unor noi paraziți și noi boli ale plantelor;

C. întrucât ameliorarea plantelor și a animalelor reprezintă un proces care a fost și este în continuare practicat de agricultori și de comunitățile agricole încă de la apariția agriculturii, iar soiurile și metodele de ameliorare nebrevetate sunt importante pentru diversitatea genetică;

D. întrucât există posibilitatea emiterii de brevete în domeniul ingineriei genetice, însă este necesar să se mențină în continuare interdicția privind brevetarea soiurilor de plante și a raselor de animale;

E. întrucât produsele obținute prin procedee esențialmente biologice, cum ar fi plantele, semințele, trăsăturile și genele moștenite ar trebui excluse din categoria produselor brevetabile;

F. întrucât domeniul de aplicare a Directivei 98/44/CE include invențiile în domeniul biotehnologiei, în special al ingineriei genetice, însă intenția legislatorului nu era aceea de a include în domeniul de aplicare al directivei brevetabilitatea produselor obținute prin procedee esențialmente biologice;

G. întrucât, în prezent, numeroase cereri privind produsele obținute prin procedee esențialmente biologice așteaptă o decizie a OEB; întrucât este necesar ca OEB să își clarifice de urgență normele în acest domeniu;

H. întrucât, până la 1 octombrie 2019, părțile terțe pot transmite observații Marii Camere de Apel cu privire la chestiunile care îi sunt adresate de președintele OEB, solicitând o clarificare juridică în ceea ce privește caracterul brevetabil al procedeelor esențialmente biologice,

1. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la faptul că decizia din 5 decembrie 2018 (T 1063/18) a Camerei Tehnice de Apel a OEB privind brevetabilitatea plantelor permite acordarea de brevete pentru trăsăturile naturale introduse în cazul soiurilor noi prin intermediul unor procedee esențialmente biologice, cum ar fi încrucișarea și selecția;

2. consideră că normele interne de decizie ale OEB nu pot submina controlul politic democratic asupra dreptului european al brevetelor și interpretarea acestuia sau intenția legiuitorului, astfel cum este clarificată prin avizul Comisiei cu privire la anumite articole din Directiva 98/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția juridică a invențiilor biotehnologice[4];

3. invită Marea Cameră de Apel a OEB să restabilească securitatea juridică în interesul utilizatorilor sistemului de brevetare european și al publicului, răspunzând în mod pozitiv la cele două întrebări cuprinse în sesizarea de către președintele OEB a Marii Camere de Apel cu privire la o chestiune de drept [articolul 112 alineatul (1) litera (b) din CBE];

4. invită Comisia să prezinte observațiile și declarațiile necesare pentru a reafirma, în cadrul Marii Camere de Apel a OEB, că nu ar trebui acordat niciun brevet pentru produsele obținute prin procedee esențialmente biologice, cum ar fi încrucișarea și selecția, de exemplu pentru trăsăturile naturale care sunt introduse în plante prin intermediul unor astfel de procedee;

5. invită Comisia să trimită observații în termenul limită Marii Camere de Apel a OEB cu privire la cauza G3/19 referitoare la brevetarea plantelor obținute exclusiv prin intermediul unui procedeu esențialmente biologic, având în vedere concluziile avizului său menționat mai sus;

6. invită Comisia să urmărească excluderea de la brevetare a procedeelor esențialmente biologice, în contextul discuțiilor multilaterale privind armonizarea legislației în materie de brevete;

7. invită Comisia să urmărească în negocierile comerciale și acordurile de parteneriat cu țările terțe excluderea de la brevetare a procedeelor esențialmente biologice și a produselor obținute prin intermediul acestora;

8. invită Comisia și statele membre să se asigure că Uniunea va proteja accesul garantat la materialul obținut prin procedee esențialmente biologice și utilizarea acestuia pentru ameliorarea plantelor, astfel încât, după caz, să nu se intervină în practicile care garantează scutirea amelioratorilor;

9. invită Comisia să prezinte un raport privind evoluția și implicațiile legislației privind brevetele în domeniul biotehnologiei și al ingineriei genetice, astfel cum se prevede la articolul 16 litera (c) din Directiva 98/44/CE și astfel cum a solicitat Parlamentul în Rezoluția sa din 10 mai 2012 referitoare la brevetarea procedeelor biologice esențiale și cea din 17 decembrie 2015 referitoare la brevete și la drepturile amelioratorilor de plante;

10. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei și Oficiului European de Brevete.

[1] JO C 261 E, 10.9.2013, p. 31.

[2] JO C 399, 24.11.2017, p. 188.

[3] JO L 213, 30.7.1998, p. 13.

[4] JO C 411, 8.11.2016, p. 3.

Ultima actualizare: 18 septembrie 2019Notă juridică - Politica de confidențialitate