Postopek : 2019/2800(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B9-0044/2019

Predložena besedila :

B9-0044/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 19/09/2019 - 7.4
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P9_TA(2019)0020

<Date>{16/09/2019}16.9.2019</Date>
<NoDocSe>B9-0044/2019</NoDocSe>
PDF 131kWORD 50k

<TitreType>PREDLOG RESOLUCIJE</TitreType>

<TitreSuite>k vprašanju za ustni odgovor B9-0051/2019</TitreSuite>

<TitreRecueil>v skladu s členom 136(5) Poslovnika</TitreRecueil>


<Titre>o možnosti patentiranja rastlin in osnovnih bioloških procesov</Titre>

<DocRef>(2019/2800(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Paolo De Castro</Depute>

<Commission>{S&D}v imenu skupine S&D</Commission>

</RepeatBlock-By>

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B9-0040/2019

B9-0044/2019

Resolucija Evropskega parlamenta o možnosti patentiranja rastlin in postopkov, ki so v bistvu biološki

(2019/2800(RSP))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. maja 2012 o patentiranju osnovnih bioloških postopkov[1],

 ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. decembra 2015 o patentih in žlahtniteljskih pravicah[2],

 ob upoštevanju Direktive 98/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 1998 o pravnem varstvu biotehnoloških izumov[3], ki določa načela o možnosti patentiranja človeškega telesa in njegovih delov ter živali in rastlin, zlasti člena 4, ki določa, da proizvodov, pridobljenih s postopki, ki so v bistvu biološki, ni mogoče patentirati,

 ob upoštevanju Konvencije o podeljevanju evropskih patentov z dne 5. oktobra 1973, zlasti pododstavka (b) 53. člena,

 ob upoštevanju Pravilnika o izvajanju Konvencije o podeljevanju evropskih patentov, zlasti 26. pravila, ki določa, da se za evropske patentne prijave in patente, ki zadevajo biotehnološke izume, kot dopolnilno sredstvo pri razlagi uporablja Direktiva 98/44/ES,

 ob upoštevanju sklepa upravnega sveta Evropskega patentne organizacije z dne 29. junija 2017 o spremembi 27. in 28. pravila Pravilnika o izvajanju Konvencije o podeljevanju evropskih patentov (CA/D 6/17),

 ob upoštevanju, da je predsednik Evropskega patentnega urada razširjenemu pritožbenemu senatu predložil pravno vprašanje (v skladu s pododstavkom (b) prvega odstavka 112. člena Konvencije o podeljevanju evropskih patentov),

 ob upoštevanju vprašanja Komisiji o možnosti patentiranja rastlin in osnovnih bioloških postopkov (O-000026/2019 – B9-0051/2019),

 ob upoštevanju člena 136(5) in člena 132(2) Poslovnika,

A. ker je dostop do biološkega rastlinskega in živalskega materiala za žlahtnjenje nujen za spodbujanje inovacij in razvoja novih sort in pasem, da bi zagotovili svetovno prehransko varnost in preprečili monopole v sektorju žlahtnjenja rastlin in živali, hkrati pa ustvarili več priložnosti za mala in srednja podjetja ter kmete;

B. ker kmetje in žlahtnitelji semen potrebujejo enostaven dostop do materiala za žlahtnjenje rastlin v lokalnih in mikrolokalnih pogojih, da bodo bolj odporne glede na to, kako podnebne spremembe vplivajo na vremenske razmere in zaloge vode, pa tudi glede na nevarnost novih zajedavcev in novih bolezni rastlin;

C. ker je žlahtnjenje rastlin in živali postopek, ki ga kmetje in kmetijske skupnosti uporabljajo že od nekdaj, in ker so nepatentirane sorte in pasme ter metode žlahtnjenja pomembne za gensko raznovrstnost;

D. ker je na področju genskega inženirstva mogoče podeljevati patente, pri tem pa je treba ohraniti prepoved patentiranja rastlinskih sort in živalskih pasem;

E. ker bi bilo treba iz patentiranja izvzeti proizvode, pridobljene s postopki, ki so v bistvu biološki, na primer rastline, semena, izvorne lastnosti in geni;

F. ker Direktiva 98/44/ES ureja biotehnološke izume, zlasti gensko inženirstvo, ker pa namen zakonodajalca ni bil, da se v okviru področja uporabe te direktive omogoči patentiranje proizvodov, pridobljenih s postopki, ki so v bistvu biološki;

G. ker se trenutno čaka na odločitev Evropskega patentnega urada v zvezi s številnimi prijavami za proizvode, pridobljene s postopki, ki so v bistvu biološki; ker mora urad nujno pojasniti svoja pravila na tem področju;

H ker lahko tretje osebe do 1. oktobra 2019 razširjenemu pritožbenemu senatu pošljejo pripombe v zvezi z vprašanjema, ki mu jih je predložil predsednik Evropskega patentnega urada in v njiju zaprosil za pravno razlago glede možnosti patentiranja postopkov, ki so v bistvu biološki;

1. izraža globoko zaskrbljenost zaradi sklepa tehničnega pritožbenega senata Evropskega patentnega urada z dne 18. decembra 2018 v zadevi T 1063/18 o možnosti patentiranja rastlin, saj določa možnost patentiranja v zvezi z naravnimi lastnostmi, ki jih pri novih sortah dobimo s postopki, ki so v bistvu biološki, kot sta križanje in selekcija;

2. meni, da interna pravila odločanja Evropskega patentnega urada ne smejo ogroziti demokratičnega političnega nadzora nad evropskim patentnim pravom in njegovo razlago ter namena zakonodajalca, kot je pojasnila Komisija v Obvestilu o nekaterih členih Direktive 98/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta o pravnem varstvu biotehnoloških izumov[4];

3. poziva razširjeni pritožbeni senat Evropskega patentnega urada, naj v interesu uporabnikov evropskega patentnega sistema in javnosti ponovno vzpostavi pravno varnost, tako da pozitivno odgovori na vprašanji, ki ju je predsednik Evropskega patentnega urada predložil razširjenemu pritožbenemu senatu (v skladu s pododstavkom (b) prvega odstavka 112. člena Konvencije o podeljevanju evropskih patentov);

4. poziva Komisijo, naj predloži potrebne pripombe in izjave, da bi tudi pred razširjenim pritožbenim senatom Evropskega patentnega urada potrdila, da se patenti ne bi smeli podeljevati za proizvode, pridobljene s postopki, ki so v bistvu biološki, denimo za naravne lastnosti, ki jih pri rastlinah dobimo s temi postopki, na primer s križanjem in selekcijo;

5. poziva Komisijo, naj na podlagi sklepov v zgoraj omenjenem obvestilu na razširjeni pritožbeni senat Evropskega patentnega urada napoti opazovalce v zadevi G3/19 o patentiranju rastlin, pridobljenih izključno s postopki, ki so v bistvu biološki;

6. Komisijo tudi poziva, naj si v razpravi o večstranski harmonizaciji patentnega prava prizadeva, da postopkov, ki so v bistvu biološki, ne bo mogoče patentirati;

7. nadalje jo poziva, naj si tudi pri sklepanju trgovinskih in partnerskih sporazumov s tretjimi državami prizadeva, da postopkov, ki so v bistvu biološki, in s temi postopki pridobljenih proizvodov, ne bo mogoče patentirati;

8. poziva Komisijo in države članice, naj poskrbijo za to, da bo Unija tudi v prihodnje zagotavljala dostop do materiala, pridobljenega s postopki, ki so v bistvu biološki, ter njegovo uporabo za žlahtnjenje rastlin, da – kjer je to ustrezno – ne bi posegala v prakso glede zagotavljanja izjem za žlahtnitelje;

9. poziva Komisijo, naj poroča o razvoju patentnega prava in njegovem vplivu na biotehnologijo in gensko inženirstvo, kot določa člen 16(c) Direktive 98/44/ES in kot je zahteval Parlament v resolucijah z dne 10. maja 2012 o patentiranju osnovnih bioloških postopkov in z dne 17. decembra 2015 o patentih in žlahtniteljskih pravicah;

10. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter Evropskemu patentnemu uradu.

 

[1] UL C 261E, 10.9.2013, str. 31.

[2] UL C 399, 24.11.2017, str. 188.

[3] UL L 213, 30.7.1998, str. 13.

[4] UL C 411, 8.11.2016, str. 3.

Zadnja posodobitev: 18. september 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov