Процедура : 2019/2820(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0046/2019

Внесени текстове :

B9-0046/2019

Разисквания :

PV 18/09/2019 - 19
CRE 18/09/2019 - 19

Гласувания :

PV 19/09/2019 - 7.6
CRE 19/09/2019 - 7.6
Обяснение на вота

Приети текстове :


<Date>{16/09/2019}16.9.2019 г.</Date>
<NoDocSe>B9‑0046/2019</NoDocSe>
PDF 136kWORD 51k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreSuite>за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията</TitreSuite>

<TitreRecueil>внесено съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>относно прилагането на законодателството за борба с изпирането на пари</Titre>

<DocRef>(2019/2820(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Гунар Бек</Depute>

<Commission>{ID}от името на групата ID</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0046/2019

Резолюция на Европейския парламент относно прилагането на законодателството за борба с изпирането на пари

(2019/2820(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид 40-те препоръки, отправени от Специалната група за финансови действия през 1990 г., и последващите им редакции, и по-специално Препоръки V и VІІІ,

 като взе предвид най-добрите международни практики на Специалната група за финансови действия относно борбата със злоупотребите, свързани с организации с нестопанска цел (Препоръка 8), както и нейния наръчник за държави и оценители относно оценяването,

 като взе предвид Специален доклад № 35/2018 на Европейската сметна палата, озаглавен „Прозрачност на разходването на средства на Европейския съюз, отпуснати на неправителствени организации“, с който се настоява ЕС да изготви правно определение на НПО,

 като взе предвид изявленията на Съвета и на Комисията от 18 септември 2019 г. относно прилагането на законодателството за борба с изпирането на пари,

 като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че Европейският съюз е приел солидно законодателство за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма;

Б. като има предвид, че Европейският съюз постоянно преразглежда и модернизира своето законодателство с цел намаляване на рисковете, свързани с изпирането на пари и финансирането на тероризма;

1. подчертава, че в уредбата за борба с изпирането на пари НПО се считат за изложени на риск — или като фасади за терористични организации, които набират и прехвърлят средства, или като законни предприятия, които непряко подкрепят целите на терористични организации;

2. изразява дълбока загриженост относно засиленото сътрудничество между публичния сектор и организации на гражданското общество, и по-специално НПО — едни от най-често срещания вид организации на гражданското общество, тъй като тези организации са уязвими по отношение на проблема с изпирането на пари и финансирането на тероризма; подчертава, че тази двустранна позиция на НПО може да окаже въздействие върху ефективността на мерките, които понастоящем се прилагат на равнище ЕС и на международно равнище, за да се удостовери прозрачността и отчетността на организациите;

3. настоятелно призовава Комисията ясно да включи НПО в обхвата на уредбата за борба с изпирането на пари, щателно да контролира тяхното финансиране и техните разходи и да приеме всеобхватни правила за прозрачност;

4. подчертава, че засиленото регулиране и по-голямата финансова прозрачност трябва да станат централен елемент за политиките за борба с тероризма, за да се намали уязвимостта на НПО по отношение на злоупотреби от страна на терористични организации;

5. настоятелно призовава Комисията, при дебатите или изготвянето на уредбата за борба с изпирането на пари, да не си сътрудничи с НПО, които не са били подложени на щателен контрол и не са докладвали относно произхода на своите финансови средства и разходи;

6. настоятелно призовава Комисията да приеме ясни правила относно включването на НПО в дебата и процеса на изготвяне на нови предложения за борба с изпирането на пари, за да се избегне потенциален конфликт на интереси;

7. изразява съжаление относно коментарите, направени от Комисията по време на размяната на мнения между комисията по икономически и парични въпроси към ЕП и представители на Комисията и на Европейския банков орган на 5 септември 2019 г. относно прилагането на законодателството за борба с изпирането на пари, а именно, че Комисията не контролира НПО, „за да не ги криминализира“, което би могло да се изтълкува като предположение, че стопанските субекти, които вече се контролират от надзорните органи съгласно рамката за борба с изпирането на пари, по някакъв начин се криминализират;

8. настоятелно призовава Комисията да представи официално определение на НПО, тъй като липсата на такова определение пречи на усилията за ефективно регулиране на прозрачността и фискалната отчетност на НПО;

9. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Европейския съвет, на Съвета, Комисията и на Специалната група за финансови действия.

 

Последно осъвременяване: 18 септември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност