Postup : 2019/2820(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B9-0046/2019

Předložené texty :

B9-0046/2019

Rozpravy :

PV 18/09/2019 - 19
CRE 18/09/2019 - 19

Hlasování :

PV 19/09/2019 - 7.6
CRE 19/09/2019 - 7.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


<Date>{16/09/2019}16.9.2019</Date>
<NoDocSe>B9-0046/2019</NoDocSe>
PDF 134kWORD 48k

<TitreType>NÁVRH USNESENÍ</TitreType>

<TitreSuite>předložený na základě prohlášení Rady a Komise</TitreSuite>

<TitreRecueil>v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Titre>o stavu provádění právních předpisů proti praní peněz </Titre>

<DocRef>(2019/2820(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Gunnar Beck</Depute>

<Commission>{ID}za skupinu ID</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9-0046/2019

Usnesení Evropského parlamentu o stavu provádění právních předpisů proti praní peněz

(2019/2820(RSP))

Evropský parlament,

  s ohledem na 40 doporučení, která v roce 1990 vydal Finanční akční výbor (FATF), a jejich následné revize, zejména na doporučení V a VIII,

 s ohledem na mezinárodní osvědčené postupy FATF v boji proti zneužívání neziskových organizací (doporučení č. 8) a jeho příručku hodnocení a posuzování pro státy a posuzovatele,

 s ohledem na zvláštní zprávu Evropského účetního dvora č. 35/2018 o transparentnosti prostředků EU prováděných nevládními organizacemi, v níž se požaduje, aby EU vypracovala právní definici nevládní organizace,

 s ohledem na prohlášení Rady a Komise ze dne 18. září 2019 o provádění právních předpisů proti praní peněz,

 s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Evropská unie přijala přísné právní předpisy pro boj proti praní peněz a financování terorismu;

B. vzhledem k tomu, že Evropská unie své právní předpisy soustavně reviduje a modernizuje, aby zmírnila rizika spojená s praním peněz a financováním terorismu;

1. zdůrazňuje, že nevládní organizace jsou podle rámce pro boj proti praní peněz považovány za „rizikové subjekty“, které mohou fungovat buď jako krycí subjekty teroristických organizací, umožňující získávat a převádět finanční prostředky, nebo jako legitimní společnosti, které nepřímo podporují cíle teroristických organizací;

2. je hluboce znepokojen prohloubením spolupráce veřejného sektoru s organizacemi občanské společnosti, zejména nevládními organizacemi, které patří k nejběžnějším typům organizací občanské společnosti, neboť tyto organizace jsou náchylné k praní peněz a financování terorismu; zdůrazňuje, že toto dvojlomné postavení nevládních organizací může mít dopad na účinnost opatření, která jsou v současnosti platná v EU a na mezinárodní úrovni a jež mají zajistit jejich transparentnost a odpovědnost;

3. naléhavě vyzývá Komisi, aby nevládní organizace výslovně začlenila do působnosti rámce pro boj proti praní peněz, důkladně kontrolovala jejich financování a výdaje a aby přijala dalekosáhlá pravidla v oblasti transparentnosti;

4. zdůrazňuje, že posílená regulace a finanční transparentnost nevládních organizací musí stát v jádru politik boje proti terorismu, aby se omezila zneužitelnost těchto subjektů teroristickými organizacemi;

5. naléhavě vyzývá Komisi, aby při projednávání a vypracovávání pravidel proti praní peněz nespolupracovala s nevládními organizacemi, které nebyly důkladně prověřeny a nevykázaly původ svých finančních prostředků a výdaje;

6. naléhavě vyzývá Komisi, aby přijala jasná pravidla pro zapojení nevládních organizací do procesu projednávání a vypracovávání nových návrhů v oblasti boje proti praní peněz, aby se zamezilo případnému střetu zájmů;

7. hluboce nesouhlasí s vyjádřeními Komise, která zazněla dne 5. září 2019 během výměny názorů Hospodářského a měnového výboru Parlamentu se zástupci Komise a Evropského orgánu pro bankovnictví ohledně stavu provádění právních předpisů proti praní peněz, totiž že Komise nekontroluje nevládní organizace proto, „aby je nekriminalizovala“, z čehož by bylo možné vyvodit, že hospodářské subjekty, které již kontrole ze strany orgánů dohledu v souladu s rámcem pro boj proti praní peněz podléhají, jsou nějak kriminalizovány;

8. naléhavě vyzývá Komisi, aby navrhla formální definici nevládní organizace, protože její absence brání snahám o účinnou regulaci transparentnosti a fiskální odpovědnosti nevládních organizací;

9. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Evropské radě, Radě, Komisi a Finančnímu akčnímu výboru.

 

 

Poslední aktualizace: 18. září 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí