Procedure : 2019/2820(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B9-0046/2019

Indgivne tekster :

B9-0046/2019

Forhandlinger :

PV 18/09/2019 - 19
CRE 18/09/2019 - 19

Afstemninger :

PV 19/09/2019 - 7.6
CRE 19/09/2019 - 7.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


<Date>{16/09/2019}16.9.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0046/2019</NoDocSe>
PDF 129kWORD 50k

<TitreType>FORSLAG TIL BESLUTNING</TitreType>

<TitreSuite>på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser</TitreSuite>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2</TitreRecueil>


<Titre>om status for gennemførelsen af lovgivningen om bekæmpelse af hvidvaskning af penge</Titre>

<DocRef>(2019/2820(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Gunnar Beck</Depute>

<Commission>{ID}for ID-Gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0046/2019

Europa-Parlamentets beslutning om status for gennemførelsen af lovgivningen om bekæmpelse af hvidvaskning af penge

(2019/2820(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til de 40 henstillinger, der er udstedt af Den Finansielle Aktionsgruppe (FATF) i 1990 og de efterfølgende revisioner heraf, navnlig henstilling V og VIII,

 der henviser til FATF's internationale bedste praksis med hensyn til bekæmpelse af misbrug af nonprofitorganisationer (anbefaling 8) og dens "Handbook for Countries and Assessors" om evaluering og vurdering,

 der henviser til Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 35/2018: "Gennemsigtighed med hensyn til NGO'ers gennemførelse af EU-midler", hvori det kræves, at EU udarbejder en juridisk definition af NGO'er,

 der henviser til Rådets og Kommissionens redegørelser af 18. september 2019 om gennemførelsen af lovgivningen om bekæmpelse af hvidvask af penge,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A. der henviser til, at Den Europæiske Union har vedtaget en solid lovgivning til bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme;

B. der henviser til, at Den Europæiske Union konstant reviderer og moderniserer sin lovgivning for at afbøde risici i forbindelse med hvidvask af penge og finansiering af terrorisme;

1. understreger, at NGO'er anses for at være "risikoobjekter" inden for rammen for bekæmpelse af hvidvask af penge, enten som frontfigurer for terrororganisationer, der hæver og overfører midler, eller som lovlige virksomheder, der indirekte støtter terrororganisationers formål;

2. er dybt bekymret over det øgede samarbejde mellem den offentlige sektor og civilsamfundsorganisationer, navnlig NGO'er, som er blandt de mest almindelige typer civilsamfundsorganisationer, da disse organisationer er sårbare over for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme; understreger, at denne dobbeltposition, som NGO'er kan indtage, kan have indvirkning på effektiviteten af de foranstaltninger, der i øjeblikket er indført på EU-plan og internationalt plan til at certificere deres gennemsigtighed og ansvarlighed;

3. opfordrer indtrængende Kommissionen til eksplicit at lade NGO'er omfatte af anvendelsesområdet for rammen for bekæmpelse af hvidvask af penge, grundigt at granske deres finansiering og udgifter og vedtage vidtrækkende regler om gennemsigtighed;

4. understreger, at øget regulering og finansiel gennemsigtighed for NGO'er skal spille en central rolle i politikker til bekæmpelse af terrorisme med henblik på at begrænse NGO'ers sårbarhed over for misbrug fra terrororganisationers side;

5. opfordrer indtrængende Kommissionen til ikke at samarbejde med NGO'er, som ikke er blevet grundigt undersøgt og ikke har afgivet rapport om deres midlers og udgifters oprindelse, når der drøftes eller udarbejdes regler inden for rammen for bekæmpelse af hvidvask af penge;

6. opfordrer indtrængende Kommissionen til at vedtage klare regler for samarbejde med NGO'er i debatten om og udformningen af nye forslag til regler inden for rammen for bekæmpelse af hvidvask af penge for at undgå potentielle interessekonflikter;

7. beklager de bemærkninger, som Kommissionen fremsatte under drøftelserne i Europa-Parlamentets Økonomi- og Valutaudvalg med repræsentanter for Kommissionen og Den Europæiske Banktilsynsmyndighed om status for gennemførelsen af lovgivningen om bekæmpelse af hvidvask af penge den 5. september 2019, nemlig at Kommissionen undlader at kontrollerer NGO'er "for ikke at kriminalisere dem", hvilket kunne antyde, at de økonomiske aktører, som tilsynsmyndighederne allerede undersøger inden for rammen for bekæmpelse af hvidvask af penge, på en eller anden måde kriminaliseres;

8. opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremlægge en formel definition af NGO'er, eftersom manglen på en sådan definition hæmmer bestræbelserne på at regulere NGO'ernes gennemsigtighed og finanspolitiske ansvarlighed effektivt;

9. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og Den Finansielle Aktionsgruppe.

 

Seneste opdatering: 18. september 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik