Procedūra : 2019/2820(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B9-0046/2019

Pateikti tekstai :

B9-0046/2019

Debatai :

PV 18/09/2019 - 19
CRE 18/09/2019 - 19

Balsavimas :

PV 19/09/2019 - 7.6
CRE 19/09/2019 - 7.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


<Date>{16/09/2019}16.9.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0046/2019</NoDocSe>
PDF 135kWORD 50k

<TitreType>PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS</TitreType>

<TitreSuite>pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų</TitreSuite>

<TitreRecueil>pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį</TitreRecueil>


<Titre>dėl kovos su pinigų plovimu teisės aktų įgyvendinimo padėties</Titre>

<DocRef>(2019/2820(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Gunnar Beck</Depute>

<Commission>{ID}ID frakcijos vardu</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0046/2019

Europos Parlamento rezoliucija dėl kovos su pinigų plovimu teisės aktų įgyvendinimo padėties

(2019/2820(RSP))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į 40 rekomendacijų, kurias 1990 m. pateikė Finansinių veiksmų darbo grupė (FATF), ir vėlesnes jų redakcijas, ypač į V ir VIII rekomendacijas;

 atsižvelgdamas į FATF tarptautinę geriausią patirtį kovojant su piktnaudžiavimo ne pelno organizacijų veikla (8-oji rekomendacija) ir į jos parengtą Vadovą valstybėms ir vertintojams vertinimo klausimais;

 atsižvelgdamas į Europos Audito Rūmų specialiąją ataskaitą Nr. 35/2018 „Nevyriausybinių organizacijų įgyvendinamų lėšų skaidrumas“, kurioje ES prašoma nustatyti teisinę NVO apibrėžtį;

 atsižvelgdamas į 2019 m. rugsėjo 18 d. Tarybos ir Komisijos pareiškimus dėl kovos su pinigų plovimu teisės aktų įgyvendinimo;

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi Europos Sąjunga yra priėmusi griežtus teisės aktus kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu srityje;

B. kadangi Europos Sąjunga nuolat persvarsto ir atnaujina savo teisės aktus, siekdama sumažinti su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu susijusią riziką;

1. pabrėžia, kad pagal kovos su pinigų plovimu sistemą NVO laikomos rizikingais subjektais arba dėl to, kad jomis naudojasi teroristų organizacijos pinigams rinkti ir perduoti, arba dėl to, kad jos, kaip teisėtos organizacijos, netiesiogiai remia teroristų organizacijų tikslus;

2. yra labai susirūpinęs dėl padidėjusio viešojo sektoriaus ir pilietinės visuomenės organizacijų, visų pirma NVO (tai yra populiariausias pilietinės visuomenės organizacijų tipas), bendradarbiavimo, nes šios organizacijos yra pažeidžiamos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo požiūriu; pabrėžia, kad tokia dviguba NVO pozicija gali turėti poveikio dabar ES ir tarptautiniu lygmeniu galiojančių priemonių veiksmingumui užtikrinant jų skaidrumą ir atskaitingumą;

3. primygtinai ragina Komisiją aiškiai įtraukti NVO į kovos su pinigų plovimu sistemos taikymo sritį, nuodugniai tikrinti jų finansavimą ir išlaidas, taip pat nustatyti platesnes nuostatas dėl veiklos skaidrumo;

4. pabrėžia, kad sustiprintas reglamentavimas ir finansinis skaidrumas turi sudaryti kovos su terorizmu politikos pagrindą, kad būtų galima sumažinti teroristų organizacijų piktnaudžiavimo NVO veikla galimybes;

5. primygtinai ragina Komisiją jai rengiant kovos su pinigų plovimu taisykles nebendradarbiauti su NVO, kurios nebuvo nuodugniai patikrintos ir kurios nenurodė savo lėšų ir išlaidų kilmės;

6. primygtinai ragina Komisiją nustatyti aiškias bendradarbiavimo su NVO taisykles diskutuojant ir teikiant pasiūlymus dėl naujos kovos su pinigų plovimu sistemos, kad būtų išvengtą galimų interesų konfliktų;

7. apgailestauja dėl Komisijos komentarų, pateiktų per 2019 m. rugsėjo 5 d. vykusį Parlamento Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto keitimąsi nuomonėmis su Komisija ir Europos bankininkystės institucija dėl kovos su pinigų plovimu teisės aktų įgyvendinimo padėties; Komisija teigė, kad ji netikrina NVO siekdama nesudaryti vaizdo, kad jos daro kažką neteisėto, tarsi darydama prielaidą, kad ūkio subjektai, kuriuos priežiūros institucijos tikrina įgyvendindamos kovos su pinigų plovimu teisės aktus, būtų kažkaip kriminalizuojami;

8. primygtinai ragina Komisiją sukurti oficialią NVO apibrėžtį, nes jos nesant sudėtinga dėti pastangas veiksmingai reglamentuoti NVO skaidrumą ir fiskalinę atsakomybę;

9. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Komisijai ir Finansinių veiksmų darbo grupei.

 

Atnaujinta: 2019 m. rugsėjo 18 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika