Procedūra : 2019/2820(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B9-0046/2019

Iesniegtie teksti :

B9-0046/2019

Debates :

PV 18/09/2019 - 19
CRE 18/09/2019 - 19

Balsojumi :

PV 19/09/2019 - 7.6
CRE 19/09/2019 - 7.6
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :


<Date>{16/09/2019}16.9.2019</Date>
<NoDocSe>B9-0046/2019</NoDocSe>
PDF 144kWORD 50k

<TitreType>REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS</TitreType>

<TitreSuite>iesniegts, noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem,</TitreSuite>

<TitreRecueil>saskaņā ar Reglamenta 132. panta 2. punktu,</TitreRecueil>


<Titre>par to, kā tiek īstenoti ES tiesību akti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas jomā</Titre>

<DocRef>(2019/2820(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Gunnar Beck</Depute>

<Commission>{ID}Identitātes un demokrātijas grupas vārdā</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9-0046/2019

Eiropas Parlamenta rezolūcija par progresu, kas panākts, īstenojot ES tiesību aktus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas jomā

(2019/2820(RSP))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā 40 ieteikumus, kuras Finanšu darbību darba grupa publiskojusi 1990. gadā, un to vēlākās izmaiņas, jo īpaši V un VIII ieteikumu,

 ņemot vērā Finanšu darbību darba grupas starptautisko paraugpraksi par bezpeļņas organizāciju ļaunprātīgas izmantošanas apkarošanu (8. ieteikums) un Valstīm un vērtētājiem paredzēto rokasgrāmatu par izskatīšanu un novērtēšanu,

 ņemot vērā Eiropas Savienības Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 35/2018 „NVO izmantotā ES finansējuma pārredzamība”, kurā ir pieprasīts, lai ES izstrādā NVO juridisku definīciju,

 ņemot vērā Padomes un Komisijas 2019. gada 18. septembra paziņojumus par to, kā tiek īstenoti ES tiesību akti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas jomā,

 ņemot vērā Reglamenta 132. panta 2. punktu,

A. tā kā Eiropas Savienība ir pieņēmusi stingrus tiesību aktus, lai apkarotu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu;

B. tā kā Eiropas Savienība pastāvīgi pārskata un modernizē savus tiesību aktus nolūkā mazināt riskus, kas ir saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu,

1. uzsver, ka saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu NVO tiek uzskatītas par „riskam pakļautām” gan tādēļ, ka tās teroristiskām organizācijām kalpo kā aizsegs finanšu līdzekļu ieguvei un pārskaitīšanai, gan tādēļ, ka tās ir uzņēmumi, kas netieši atbalsta teroristu organizāciju mērķus;

2. ir dziļi nobažījies par pieaugušo sadarbību starp publisko sektoru un pilsoniskās sabiedrības organizācijām, īpaši NVO, kas ir visbiežāk sastopamais pilsoniskās sabiedrības organizāciju paveids, jo šīs organizācijas ir neaizsargātas pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un teroristu finansēšanu; uzsver, ka šāda NVO divpusēja nostāja var ietekmēt patlaban ES un starptautiskajā līmenī spēkā esošo to pasākumu iedarbīgumu, kas paredzēti minēto organizāciju pārredzamības un atbildības sertificēšanai;

3. mudina Komisiju NVO nepārprotami inkorporēt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas sistēmas darbības jomā, izmantojot to finansējuma un izdevumu rūpīgu pārbaudi, un pieņemt pārredzamības noteikumus ar plašu ietekmi;

4. uzsver, ka NVO pastiprinātam regulējumam un finanšu pārredzamībai ir jākļūst par nozīmīgu tēmu pretterorisma politikās, lai mazinātu NVO neaizsargātību pret ļaunprātīgu izmantošanu no teroristu organizāciju puses;

5. mudina Komisiju, apspriežot vai gatavojot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas noteikumus, nesadarboties ar NVO, kas nav rūpīgi pārbaudītas un nav sniegušas informāciju par to finanšu līdzekļu izcelsmi un izdevumiem;

6. mudina Komisiju pieņemt skaidrus noteikumus par iesaistīšanos kopā ar NVO jaunu priekšlikumu apspriešanā un sagatavošanā par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu, lai izvairītos no iespējamiem interešu konfliktiem;

7. pauž nožēlu par Komisijas komentāriem 2019. gada 5. septembra viedokļu apmaiņas gaitā starp Parlamenta Ekonomikas un monetārā komiteju un Komisijas un Eiropas Banku iestādes pārstāvjiem par to, kā tiek īstenoti tiesību akti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas jomā, proti, ka Komisija rūpīgi nepārbauda NVO „lai nepiešķirtu tām noziedzīgu statusu”, kas, šķiet, netieši norādītu uz to, ka ekonomikas dalībniekiem, kurus jau rūpīgi pārbauda uzraudzības iestādes saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu, zināmā mērā tiek piešķirts noziedzīgs statuss;

8. mudina Komisiju iesniegt oficiālu NVO definīciju, jo šādas definīcijas trūkums grauj centienus iedarbīgi regulēt NVO pārredzamību un fiskālo atbildību;

9. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Eiropadomei, Padomei, Komisijai un Finanšu darbību darba grupai.

 

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 19. septembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika