Процедура : 2019/2819(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0100/2019

Внесени текстове :

B9-0100/2019

Разисквания :

PV 18/09/2019 - 17
CRE 18/09/2019 - 17

Гласувания :

PV 19/09/2019 - 7.5
CRE 19/09/2019 - 7.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P9_TA(2019)0021

<Date>{17/09/2019}17.9.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0100/2019</NoDocSe>
PDF 152kWORD 54k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreSuite>за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията</TitreSuite>

<TitreRecueil>внесено съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>относно значението на европейската историческа памет за бъдещето на Европа</Titre>

<DocRef>(2019/2819(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Михал Шимечка, Фредерик Рийс, Рамона Стругариу, Каталин Чех, Ондржей Коваржик, Влад‑Мариус Ботош, Исаскун Билбао Барандика, Ян‑Кристоф Ойтен, Кристоф Грудлер</Depute>

<Commission>{Renew}от името на групата Renew</Commission>

</RepeatBlock-By>

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B9-0097/2019

B9‑0100/2019

Резолюция на Европейския парламент относно значението на европейската историческа памет за бъдещето на Европа

(2019/2819(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид универсалните принципи на правата на човека и основните принципи на Европейския съюз в качеството му на общност, основана на общи ценности,

 като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека на ООН, приета на 10 декември 1948 г.,

 като взе предвид Резолюция 1481 (2006) на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа от 26 януари 2006 г. относно необходимостта от международно осъждане на престъпленията на тоталитарните комунистически режими,

 като взе предвид Рамково решение 2008/913/ПВР на Съвета от 28 ноември 2008 година относно борбата с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством наказателното право[1],

 като взе предвид декларацията, приета в Прага на 3 юни 2008 г., относно европейското съзнание и комунизма,

 като взе предвид своята декларация за обявяване на 23 август за Европейски възпоменателен ден за жертвите на сталинизма и нацизма, приета на 23 септември 2008 г.,

 като взе предвид резолюцията си от 2 април 2009 г. относно Европейската съвест и тоталитаризма[2],

 като взе предвид съвместното изявление от 23 август 2018 г. на представителите на правителствата от Европейския съюз за възпоменание на жертвите на комунизма,

 като взе своите многобройни резолюции относно демокрацията и зачитането на основните права и свободи, включително резолюцията от 12 май 2005 г. относно шестдесетата годишнина от края на Втората световна война на 8 май 1945 г.[3], резолюцията от 23 октомври 2008 г. за възпоменанието на Гладомор, изкуствено предизвикания масов глад в Украйна (1932—1933 г.)[4], и резолюцията от 15 януари 2009 г. относно Сребреница[5],

 като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че преди 80 години, на 23 август 1939 г., комунистическият Съветски съюз и нацистка Германия подписаха Договора за ненападение, известен като пакт Рибентроп – Молотов, и тайните протоколи към него, като по този начин разделиха Европа и териториите на независими държави между два тоталитарни режима и ги групираха в сфери на интереси, което създаде предпоставки за избухването на Втората световна война;

Б. като има предвид, че трябва да бъдат поддържани живи спомените за трагичното минало на Европа, за да бъдат почетени жертвите, да бъдат осъдени извършителите и да бъдат положени основите за помирение, основано върху истина и памет; като има предвид, че през тази година се отбелязва 80-ата годишнина от избухването на Втората световна война, която причини човешки страдания в неизвестни дотогава мащаби и доведе до окупирането на страни в Европа в продължение на много десетилетия;

В. като има предвид, че от самото начало европейската интеграция е била отговор на страданията, причинени от две световни войни и от нацистката тирания, която доведе до Холокоста и до експанзията на тоталитарни и недемократични комунистически режими в Централна и Източна Европа, както и начин за преодоляване на дълбоките различия и враждебност в Европа чрез сътрудничество и интеграция, както и за прекратяване на войната и гарантиране на демокрацията в Европа;

Г. като има предвид, че процесът на европейска интеграция се оказа успешен и доведе до Европейски съюз, който понастоящем обхваща държавите от Централна и Източна Европа, в които от края на Втората световна война до началото на 1990 г. властваха комунистически режими, и като има предвид, че по-ранните присъединявания на Гърция, Испания и Португалия помогнаха за осигуряване на демокрацията в Южна Европа;

Д. като има предвид, че през 2012 г. на Европейския съюз беше присъдена Нобелова награда за мир заради оказван в продължение на повече от шест десетилетия принос за напредъка на мира и помирението, демокрацията и правата на човека в Европа;

Е. като има предвид, че екстремистки и ксенофобски политически сили в Европа все по-често си служат с изопачаване на историческите факти и използват символи и реторика, които възпроизвеждат аспекти на тоталитарната пропаганда, включително расизъм, антисемитизъм и омраза към сексуални и други малцинства;

Ж. като има предвид, че историята на европейската интеграция като антитеза на тоталитарното подтисничество и разрушение се споделя от всички граждани на ЕС и от всички държави членки, независимо от географското им положение, и следва да служи за основа на солидарност в ЕС и на чувство за споделена цел;

1. изразява дълбоката си почит към всички жертви на тоталитарните и недемократични режими в Европа и отдава уважение на всички, които са водили борба срещу тиранията и подтисничеството;

2. отново потвърждава своя ангажимент към една мирна и благоденстваща Европа, основана върху ценностите на зачитане на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, върховенството на закона и зачитането на правата на човека;

3. подчертава значението на съхраняването на живата памет за миналото, тъй като без памет не може да има помирение, и отново потвърждава общата си позиция срещу всяко тоталитарно управление, независимо от идеологическата му украса;

4. припомня, че последният акт на геноцид в Европа беше извършен в Сребреница в края на юли 1995 г. и че е необходима постоянна бдителност, за да се борим срещу недемократичните, ксенофобски, авторитарни или тоталитарни идеи и тенденции;

5. подчертава, че за да бъде повишена осведомеността в Европа относно престъпленията, извършени от тоталитарни и недемократични режими, трябва да бъде подпомагано документирането и разказите на очевидци за изпълненото с неволи минало на Европа, тъй като без памет не може да има помирение;

6. призовава всички държави – членки на ЕС да отбележат 23 август като Европейски ден за почитане на паметта на жертвите на тоталитарните режими както на равнището на ЕС, така и на правителствено равнище, и да повишат осведомеността на младото поколение по тези въпроси, като включат историята и анализът на последиците от тоталитарните режими в учебните програми и учебниците на всички училища в ЕС;

7. припомня, че пактът Рибентроп – Молотов и тайните протоколи към него остава символ за това как агресивната политическа сила и логиката на сфери на влияние носят разрушение и подтисничество; подчертава, че европейският проект на мирно сътрудничество и споделен суверенитет е най-добрата гаранция срещу завръщането на политики на силата и разделението на европейския континент, и призовава Комисията и държавите членки за подкрепят този принцип включително във външната политика на ЕС и в политиката на съседство;

8. осъжда проявите и пропагандата на тоталитарни идеологии в ЕС, като нацизъм и сталинизъм;

9. изразява загриженост по повод възхода на екстремистки движения и възраждането на ксенофобски език от тоталитарното минало на Европа, включително под формата на омраза и дискриминация срещу общността на ЛГБТИ, ромите и други етнически и религиозни малцинства, както и бежанци, и призовава Комисията и държавите членки да се борят срещу всички форми на екстремизъм и да възпрат онлайн разпространението на омразата на речта;

10. заявява, че европейската интеграция като образец за мир и помирение представлява свободен избор на народите на Европа за ангажиране с едно споделено бъдеще и че Европейският съюз носи особена отговорност за насърчаването и съхраняването на демокрацията, на зачитането на правата на човека и на принципите на правовата държава не само на територията на Европейския съюз, но и извън него;

11. призовава Комисията и държавите членки да полагат допълнителни усилия за засилване на преподаването на европейска история и да подчертават историческото достижение на европейската интеграция и резкия контраст между трагичното минало и мирното и демократично обществено устройство в днешния Европейски съюз;

12. призовава Комисията и държавите членки да се стремят към общо разбиране и преподаване на европейската интеграция като оръжие срещу разрухата на тоталитаризма, както нацистки, така и сталинистки, за укрепване на чувство за обща история и идентичност сред гражданите на ЕС и за преодоляване на оставащите различия между стари и нови държави членки;

13. потвърждава последователната си подкрепа за засилване на международното правосъдие, чрез Международния наказателен съд и други специализирани съдилища; призовава Комисията да предостави ефективна подкрепа за проекти за историческата памет и паметта за миналото в държавите членки, както и за дейностите на Платформата за европейска памет и съвест, и да отпусне подходящи финансови средства в рамките на програмата „Европа за гражданите“ за подкрепа на възпоменанието и паметта на жертвите на тоталитаризма;

14. подчертава, че всички европейски държави следва да се изправят през своето трагично минало и историческо наследство; подчертава, че гражданите на Русия остават най-големите жертви на комунистическия режим от миналото и че демократичното развитие ще бъде затруднено, докато сталинистският режим е реабилитиран или възхваляван;

15. подчертава, че трагичното минало на Европа трябва да продължи да служи за морално и политическо вдъхновение за справяне с предизвикателствата на днешния свят, включително за борба за по-справедлив свят, за действия срещу изменението на климата, действия в областта на миграцията и бежанците, създаване на отворени и толерантни общества и общности, включващи етнически, религиозни и сексуални малцинства, така че всеки един да припознае като свои европейските ценности;

16. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите членки, правителствата и парламентите на държавите-кандидатки за членство, правителствата и парламентите на държавите, асоциирани с Европейския съюз, както и на правителствата и парламентите на държавите – членки на Съвета на Европа.

[1] OВ L 328, 6.12.2008  г., стр. 55.

[2] OВ C 137 E, 27.5.2010 г., стр. 25.

[3] ОВ C 92 E, 20.4.2006 г., стр. 392.

[4] OВ C 15 E, 27.5.2010 г., стр. 78.

[5] OВ C 46 E, 27.5.2010 г., стр. 111.

Последно осъвременяване: 18 септември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност