Διαδικασία : 2019/2819(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0100/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0100/2019

Συζήτηση :

PV 18/09/2019 - 17
CRE 18/09/2019 - 17

Ψηφοφορία :

PV 19/09/2019 - 7.5
CRE 19/09/2019 - 7.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0021

<Date>{17/09/2019}17.9.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0100/2019</NoDocSe>
PDF 154kWORD 55k

<TitreType>ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ</TitreType>

<TitreSuite>εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής</TitreSuite>

<TitreRecueil>σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού</TitreRecueil>


<Titre>σχετικά με τη σημασία της ευρωπαϊκής μνήμης για το μέλλον της Ευρώπης</Titre>

<DocRef>(2019/2819(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Michal Šimečka, Frédérique Ries, Ramona Strugariu, Katalin Cseh, Ondřej Kovařík, Vlad‑Marius Botoş, Izaskun Bilbao Barandica, Jan‑Christoph Oetjen, Christophe Grudler</Depute>

<Commission>{Renew}εξ ονόματος της Ομάδας Renew</Commission>

</RepeatBlock-By>

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B9-0097/2019

B9‑0100/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη σημασία της ευρωπαϊκής μνήμης για το μέλλον της Ευρώπης

(2019/2819(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τις οικουμενικές αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως κοινότητας βασιζόμενης σε κοινές αξίες,

 έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, η οποία εγκρίθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 1948,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμα 1481 (2006) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης της 26ης Ιανουαρίου 2006 σχετικά με την ανάγκη διεθνούς καταδίκης των εγκλημάτων των ολοκληρωτικών κομμουνιστικών καθεστώτων,

 έχοντας υπόψη την απόφαση-πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2008, για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου[1],

 έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη της Πράγας, της 3ης Ιουνίου 2008, σχετικά με την ευρωπαϊκή συνείδηση και τον κομμουνισμό,

 έχοντας υπόψη τη δήλωσή του σχετικά με την ανακήρυξη της 23ης Αυγούστου ως Ευρωπαϊκής Ημέρας Μνήμης για τα θύματα του σταλινισμού και του ναζισμού, που εκδόθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 2008,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 2ας Απριλίου 2009 σχετικά με την ευρωπαϊκή συνείδηση και τον ολοκληρωτισμό[2],

 έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση των κυβερνητικών εκπροσώπων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τίμηση της μνήμης των θυμάτων του κομμουνισμού, της 23ης Αυγούστου 2018,

 έχοντας υπόψη τα πολυάριθμα ψηφίσματά του σχετικά με τη δημοκρατία και τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της 12ης Μαΐου 2005 σχετικά με την εξηκοστή επέτειο του τερματισμού του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη στις 8 Μαΐου 1945[3], της 23ης Οκτωβρίου 2008 για τον εορτασμό της μνήμης του ουκρανικού λιμού «Holodomor» (1932-1933)[4], και της 15ης Ιανουαρίου 2009 σχετικά με τη Σρεμπρένιτσα[5],

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι πριν από 80 χρόνια, στις 23 Αυγούστου 1939, η κομμουνιστική Σοβιετική Ένωση και η ναζιστική Γερμανία υπέγραψαν Συνθήκη μη επιθέσεως, γνωστή ως Σύμφωνο Μολότοφ-Ρίμπεντροπ, και τα μυστικά πρωτόκολλά της, με αποτέλεσμα να χωριστούν η Ευρώπη και τα εδάφη ανεξάρτητων κρατών μεταξύ των δύο ολοκληρωτικών καθεστώτων και να συνασπισθούν σε σφαίρες επιρροής, γεγονός που άνοιξε τον δρόμο για το ξέσπασμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου·

Β. εκτιμώντας ότι οι μνήμες του τραγικού παρελθόντος της Ευρώπης πρέπει να μείνουν ζωντανές, για να αποτιθεί φόρος τιμής στα θύματα, να καταδικαστούν οι θύτες και να τεθούν οι βάσεις για μια συμφιλίωση μέσα από την αλήθεια και τη μνήμη, λαμβάνοντας υπόψη ότι η φετινή χρονιά αποτελεί την ογδοηκοστή επέτειο από την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που προκάλεσε ανθρώπινο πόνο σε μια κλίμακα άγνωστη στο παρελθόν και οδήγησε στην επί πολλές δεκαετίες κατοχή χωρών της Ευρώπης·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή ενοποίηση υπήρξε εξαρχής μια απάντηση στα δεινά που επέφεραν δύο παγκόσμιοι πόλεμοι και η ναζιστική τυραννία που οδήγησε στο Ολοκαύτωμα και στην επιβολή ολοκληρωτικών και αντιδημοκρατικών κομμουνιστικών καθεστώτων στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, αλλά και ένας τρόπος για την υπέρβαση των διαιρέσεων και της εχθρότητας στην Ευρώπη μέσω της συνεργασίας και της ενοποίησης, καθώς και για την εξάλειψη των πολέμων και την εδραίωση της δημοκρατίας στην Ευρώπη·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης υπήρξε επιτυχής και έχει οδηγήσει σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που περιλαμβάνει πλέον και τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που έζησαν υπό κομουνιστικά καθεστώτα από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου έως τις αρχές της δεκαετίας του ’90, καθώς και ότι οι προηγούμενες προσχωρήσεις της Ελλάδας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας βοήθησαν στην εδραίωση της δημοκρατίας στη Νότια Ευρώπη·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έλαβε το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το 2012 για τη συμβολή της, επί έξι και πλέον δεκαετίες, στην προαγωγή της ειρήνης και της συμφιλίωσης, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξτρεμιστικές και ξενοφοβικές πολιτικές δυνάμεις στην Ευρώπη καταφεύγουν όλο και περισσότερο στη διαστρέβλωση των ιστορικών γεγονότων και χρησιμοποιούν συμβολισμούς και ρητορική που απηχεί πτυχές της ολοκληρωτικής προπαγάνδας, όπως ο ρατσισμός, ο αντισημιτισμός και το μίσος κατά των σεξουαλικών και άλλων μειονοτήτων·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιστορία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ως αντίθεσης στην ολοκληρωτική καταπίεση και καταστροφή είναι κοινή για όλους τους πολίτες της ΕΕ και για όλα τα κράτη μέλη, ανεξαρτήτως γεωγραφίας, και θα πρέπει να χρησιμεύει ως βάση για την αλληλεγγύη της ΕΕ και για μια κοινή αίσθηση σκοπού·

1. εκφράζει τον βαθύτατο σεβασμό του προς όλα τα θύματα ολοκληρωτικών και αντιδημοκρατικών καθεστώτων στην Ευρώπη και τιμά εκείνους που αγωνίσθηκαν κατά της τυραννίας και της καταπίεσης·

2. επαναλαμβάνει ότι είναι προσηλωμένο σε μια Ευρώπη ειρηνική και ευημερούσα, στηριζόμενη στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

3. τονίζει ότι είναι σημαντικό να διατηρηθούν ζωντανές οι μνήμες του παρελθόντος, διότι δεν μπορεί να υπάρξει συμφιλίωση χωρίς μνήμη, και επαναλαμβάνει ότι στέκεται ενωμένο απέναντι σε κάθε μορφή ολοκληρωτισμού, όποιο και να είναι το ιδεολογικό του υπόβαθρο·

4. υπενθυμίζει ότι η τελευταία πράξη γενοκτονίας στην Ευρώπη έλαβε χώρα στη Σρεμπρένιτσα τον Ιούλιο του 1995 και ότι απαιτείται συνεχής επαγρύπνηση για την καταπολέμηση των αντιδημοκρατικών, ξενοφοβικών, αυταρχικών ή ολοκληρωτικών ιδεών και τάσεων·

5. τονίζει ότι, προκειμένου να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή συνειδητοποίηση των εγκλημάτων τα οποία διαπράχθηκαν από ολοκληρωτικά και αντιδημοκρατικά καθεστώτα, πρέπει να υποστηριχθεί η συλλογή τεκμηρίωσης και μαρτυριών σχετικά με το ταραγμένο παρελθόν της Ευρώπης, καθώς δεν μπορεί να υπάρξει συμφιλίωση χωρίς μνήμη·

6. καλεί όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να εορτάζουν την 23η Αυγούστου ως Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης για τα θύματα των ολοκληρωτικών καθεστώτων τόσο σε ενωσιακό όσο και σε κρατικό επίπεδο, και να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση της νεότερης γενιάς στα θέματα αυτά, εντάσσοντας την ιστορία και την ανάλυση των συνεπειών των ολοκληρωτικών καθεστώτων στα προγράμματα σπουδών και στα διδακτικά βιβλία όλων των σχολείων της ΕΕ·

7. υπενθυμίζει ότι το Σύμφωνο Μολότοφ-Ρίμπεντροπ, καθώς και τα μυστικά του πρωτόκολλα, εξακολουθούν να αποτελούν σύμβολο της καταστροφής και της καταπίεσης που προκαλούν η επιθετική πολιτική ισχύος και η λογική των σφαιρών επιρροής· τονίζει ότι το ευρωπαϊκό σχέδιο ειρηνικής συνεργασίας και κοινής κυριαρχίας αποτελεί την καλύτερη εγγύηση κατά της επιστροφής της πολιτικής ισχύος και των διαιρέσεων στην ευρωπαϊκή ήπειρο, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίζουν αυτή την αρχή και στις πολιτικές εξωτερικών υποθέσεων και γειτονίας της ΕΕ·

8. καταδικάζει τις εκδηλώσεις και τη διάδοση ολοκληρωτικών ιδεολογιών, όπως ο ναζισμός και ο σταλινισμός, στην ΕΕ·

9. εκφράζει την ανησυχία του για την άνοδο των εξτρεμιστικών κινημάτων και της ξενοφοβικής γλώσσας που ανασύρει μνήμες από το ολοκληρωτικό παρελθόν της Ευρώπης, μεταξύ άλλων υπό τη μορφή μίσους και διακρίσεων κατά της κοινότητας των ΛΟΑΔΜ, των Ρομά και άλλων εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων, καθώς και των προσφύγων, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν όλες τις μορφές εξτρεμισμού και να περιορίσουν τη διάδοση της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο·

10. δηλώνει ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ως πρότυπο ειρήνης και συμφιλίωσης, υπήρξε η ελεύθερη επιλογή των λαών της Ευρώπης να δεσμευθούν σε ένα κοινό μέλλον, και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ιδιαίτερη ευθύνη να προωθεί και να διαφυλάσσει τη δημοκρατία, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το κράτος δικαίου, τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταβάλουν περαιτέρω προσπάθειες για να ενισχυθεί η διδασκαλία της ευρωπαϊκής ιστορίας και να τονιστούν το ιστορικό επίτευγμα της ευρωπαϊκής ενοποίησης και η έντονη αντίθεση μεταξύ του τραγικού παρελθόντος και της ειρηνικής και δημοκρατικής κοινωνικής τάξης στη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση·

12. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εργασθούν για μια κοινή αντίληψη και διδασκαλία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ως αντίδοτο στην καταστροφή που φέρνει ο ολοκληρωτισμός, τόσο ο ναζιστικός όσο και ο σταλινικός, ώστε να καλλιεργηθεί μια κοινή αίσθηση της ιστορίας και της ταυτότητας μεταξύ των πολιτών της ΕΕ, και να ξεπεραστούν τυχόν διχασμοί που εξακολουθούν να υπάρχουν μεταξύ των παλαιότερων και των νεότερων κρατών μελών·

13. επαναλαμβάνει τη σταθερή του υποστήριξη στην ενισχυμένη διεθνή δικαιοσύνη, μέσω του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και άλλων εξειδικευμένων δικαστηρίων· καλεί την Επιτροπή να παράσχει ουσιαστική στήριξη τόσο σε σχέδια ιστορικής μνήμης και ανάμνησης στα κράτη μέλη, όσο και στις δραστηριότητες της Πλατφόρμας Ευρωπαϊκής Μνήμης και Συνείδησης, και να διαθέσει επαρκή χρηματοδοτικά κονδύλια στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες», προκειμένου να στηρίξει την απότιση φόρου τιμής και τη μνήμη των θυμάτων του ολοκληρωτισμού·

14. τονίζει ότι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να αντιμετωπίσουν κατάματα το τραγικό τους παρελθόν και την ιστορική κληρονομιά τους· επισημαίνει ότι οι πολίτες της Ρωσίας παραμένουν τα μεγαλύτερα θύματα του παρελθόντος κομουνιστικού καθεστώτος και ότι η δημοκρατική ανάπτυξη θα εμποδίζεται όσο το σταλινικό καθεστώς εξωραΐζεται ή δοξάζεται·

15. τονίζει ότι το τραγικό παρελθόν της Ευρώπης θα πρέπει να συνεχίσει να χρησιμεύει ως ηθική και πολιτική έμπνευση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του σημερινού κόσμου, συμπεριλαμβανομένων του αγώνα για έναν καλύτερο κόσμο, της δράσης κατά της κλιματικής αλλαγής, της μετανάστευσης και των προσφύγων, της δημιουργίας ανοικτών και ανεκτικών κοινωνιών και κοινοτήτων που αγκαλιάζουν τις εθνοτικές, θρησκευτικές και σεξουαλικές μειονότητες, καθώς και της δημιουργίας των συνθηκών ώστε όλοι να απολαύουν των ευρωπαϊκών αξιών·

16. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των υποψήφιων χωρών, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των χωρών που είναι συνδεδεμένες με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

 

[1] ΕΕ L 328 της 6.12.2008, σ. 55.

[2] ΕΕ C 137 E της 27.5.2010, σ. 25.

[3] ΕΕ C 92 E της 20.4.2006, σ. 392.

[4] ΕΕ C 15 E της 21.1.2010, σ. 78.

[5] ΕΕ C 46 E της 24.2.2010, σ. 111.

Τελευταία ενημέρωση: 18 Σεπτεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου