<Date>{18/09/2019}18.9.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0101/2019</NoDocSe>
PDF 122kWORD 42k

<TitreType>PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS</TitreType>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 143 artiklan mukaisesti</TitreRecueil>


<Titre>Kašmirista</Titre>


<Depute>Richard Corbett, Anthea McIntyre</Depute>


B9‑0101/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys Kašmirista

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon työjärjestyksen 143 artiklan,

A. ottaa huomioon, että Intia on

 muuttanut yksipuolisesti valvontansa alaisuudessa olevan Kašmirin osan perustuslaillista asemaa ja myös erottanut Ladakhin alueen Kašmirista;

 lähettänyt Kašmiriin 35 000 sotilasta lisää, pidättänyt paikallisia poliitikkoja ja rajoittanut viestintää;

 hylännyt UNHCR:n raportin Kašmirista;

B. ottaa huomioon, että turvallisuusneuvoston päätöslauselmia, joissa edellytetään kaikkien Kašmirin asukkaiden kuulemista kansanäänestyksessä, jotta voidaan määrittää Kašmirin asema, ei ole koskaan pantu täytäntöön;

C. ottaa huomioon, että EU:n ja Intian väliset kauppaneuvottelut ovat käynnissä;

1. tuomitsee yksipuoliset muutokset, joita Intia on tehnyt Kašmirin asemaan;

2. kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita edistämään Kašmiria koskevien YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien täytäntöönpanoa;

3. kehottaa molempia osapuolia panemaan täytäntöön UNHCR:n raportin suositukset;

4. katsoo, että kaikkiin EU:n Intian kanssa tekemiin kauppasopimuksiin olisi sisällytettävä ihmisoikeuslauseke;

5. kehottaa neuvostoa hyväksymään Kašmirissa tehtyihin hirmutekoihin osallisille Intian armeijan upseereille asetettavia matkustamiseen liittyviä pakotteita;

6. pyytää molempia osapuolia ottamaan huomioon kuinka valtavaa inhimillistä, taloudellista ja poliittista hyötyä konfliktin ratkaisemisesta olisi;

7. pyytää Intiaa miettimään sotilaallisiin toimiinsa Kašmirissa liittyviä valtavia kustannuksia ja ihmisoikeustilanteen heikentymisestä johtuvaa maineensa tahraantumista.

 

Päivitetty viimeksi: 30. syyskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö