Eljárás : 2019/2829(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B9-0106/2019

Előterjesztett szövegek :

B9-0106/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 10/10/2019 - 8.9

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2019)0030

<Date>{01/10/2019}1.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0106/2019</NoDocSe>
PDF 190kWORD 61k

<TitreType>ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY</TitreType>

<TitreRecueil>az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) és (3) bekezdésével összhangban benyújtva</TitreRecueil>


<Titre>a géntechnológiával módosított MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 kukoricát, valamint a MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 és DAS-40278-9 egyszeres genetikai eseményekből kettőt, hármat vagy négyet ötvöző, géntechnológiával módosított kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről</Titre>

<DocRef>(D062827/02 – 2019/2829(RSP))</DocRef>


<Commission>{ENVI}Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság</Commission>

Illetékes képviselők: <Depute>Tilly Metz

Günther Sidl, Anja Hazekamp, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen, Nicolae Ştefănuță</Depute>


B9‑0106/2019

Az Európai Parlament állásfoglalása a géntechnológiával módosított MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 kukoricát, valamint a MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 és DAS-40278-9 egyszeres genetikai eseményekből kettőt, hármat vagy négyet ötvöző, géntechnológiával módosított kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről

(D062827/02 – 2019/2829(RSP))

 

Az Európai Parlament,

 tekintettel a géntechnológiával módosított MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 kukoricát, valamint a MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 és DAS-40278-9 egyszeres genetikai eseményekből kettőt, hármat vagy négyet ötvöző, géntechnológiával módosított kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetére (D062827/02),

 tekintettel a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre[1] és különösen annak 7. cikke (3) bekezdésére és 19. cikke (3) bekezdésére,

 tekintettel az 1829/2003/EK rendelet 35. cikkében említett Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságban tartott 2019. július 12-i szavazásra, melynek eredményeként az nem nyilvánított véleményt, és a Fellebbviteli Bizottság 2019. szeptember 16-i szavazására, mely szintén nem nyilvánított véleményt,

 tekintettel a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. és 13. cikkére[2],

 tekintettel az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) által 2018. november 29-én elfogadott és 2019. január 14-én közzétett véleményre[3],

 tekintettel a géntechnológiával módosított szervezetek (GMO-k) engedélyezését kifogásoló korábbi állásfoglalásaira[4],

 tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság állásfoglalásra irányuló indítványára,

 tekintettel eljárási szabályzata 112. cikkének (2) és (3) bekezdésére,

A. mivel 2013. február 6-án a Dow AgroSciences Europe a Dow AgroSciences LLC nevében az 1829/2003/EK rendelet 5. és 17. cikkével összhangban kérelmet nyújtott be Hollandia illetékes nemzeti hatóságához a géntechnológiával módosított MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 kukoricát (több transzgént tartalmazó, géntechnológiával módosított kukorica) tartalmazó, abból álló vagy abból előállított élelmiszerek, élelmiszer-összetevők és takarmányok forgalomba hozatalára vonatkozóan (a továbbiakban: a kérelem); mivel a kérelem a több transzgént tartalmazó, géntechnológiával módosított kukoricát tartalmazó vagy abból álló olyan termékek forgalomba hozatalára is kiterjedt, amelyeket – a termesztés kivételével – nem élelmezési vagy takarmányozási felhasználásra szánnak;

B. mivel a kérelem a több transzgént tartalmazó, géntechnológiával módosított kukoricát alkotó egységes génmódosítási események huszonöt alkombinációját tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalára terjedt ki; mivel ezen alkombinációk közül tizenegyet már engedélyeztek[5]; mivel a fennmaradó tizennégy alkombináció a több transzgént tartalmazó, géntechnológiával módosított kukoricával együtt a Bizottság végrehajtási határozattervezetének hatálya alá tartozik;

C. mivel az EFSA 2018. november 28-án az 1829/2003/EK rendelet 6. és 18. cikkének megfelelően kedvező véleményt adott, amelyet 2019. január 14-én tettek közzé[6];

D. mivel a több transzgént tartalmazó, géntechnológiával módosított kukorica öt genetikailag módosított kukoricaesemény keresztezéséből származik, glufozinátot, glifozátot és 2,4-D-t tartalmazó gyomirtó szerrel szembeni ellenálló képességet biztosít, valamint hat rovarölő fehérjét („Bt” vagy „Cry” fehérjét) tartalmaz: Cry1A.105, Cry2Ab2, Cry1F és CryBb1, amelyek mérgezőek a Lepidoptera rendbe tartozó egyes kártevők lárváira, valamint Cry34Ab1 és Cry25Ab1, amelyek mérgezőek a Coleoptera rendbe tartozó egyes kártevők lárváira[7];

A tagállamok észrevételei

E. mivel a tagállamok a három hónapos konzultációs időszak alatt számos kritikus észrevételt nyújtottak be az EFSA-nak[8], ideértve azt, hogy nem lehet következtetést levonni (különösen az élelmiszer tekintetében) a szóban forgó élelmiszer és/vagy takarmány hosszú távú szaporodási vagy fejlődési hatásai tekintetében, hogy információra van szükség a kockázatértékelés véglegesítése előtt, hogy az összetétel-elemzés a több transzgént tartalmazó, géntechnológiával módosított kukorica és a hagyományos megfelelője közötti egyenértékűség hiányát jelzi, és ezért nem garantálható a biztonság, hogy a forgalomba hozatalt követő környezeti nyomonkövetési terv nem megfelelő, és hogy több kutatásra van szükség a Cry fehérjék emlősökre vonatkozó biológiai szerepe és tevékenységei tekintetében, mielőtt azokat biztonságosnak lehetne tekinteni;

F. mivel a kérelem benyújtója nem bocsátott rendelkezésre kísérleti adatokat a több transzgént tartalmazó, géntechnológiával módosított kukorica jelenleg még nem engedélyezett tizennégy alkombinációjára vonatkozóan[9]; mivel a több transzgént tartalmazó eseményeket nem szabad engedélyezni az egyes alkombinációkra vonatkozó kísérleti adatok alapos értékelése nélkül;

Kiegészítő gyomirtó szerek

G. mivel számos tanulmány kimutatta, hogy a gyomirtó szernek ellenálló, géntechnológiával módosított növények alkalmazása következtében nagyobb arányban használnak ilyen gyomirtó szereket[10]; mivel következésképpen a több transzgént tartalmazó, géntechnológiával módosított kukorica nagyobb mértékben és ismétlődően lesz kitéve glufozinátnak, glifozátnak és 2,4-D-nek, a termésben nagyobb mennyiségű maradékanyag lehet jelen;

H. mivel a többéves, 2020-ra, 2021-re és 2022-re szóló összehangolt uniós ellenőrzési program nem teszi kötelezővé a tagállamok számára az importált kukoricában található glifozát-, glufozinát- vagy 2,4-D-maradványok mérését[11]; mivel nem zárható ki, hogy a több transzgént tartalmazó, géntechnológiával módosított kukorica, illetve az abból származó élelmiszerek vagy takarmányok nem lépik túl a fogyasztók egészségének védelme céljából bevezetett uniós maradékanyag-határértékeket (MRL);

I. mivel továbbra is vannak nyitott kérdések a glifozát rákkeltő hatásával kapcsolatban; mivel az EFSA 2015 novemberében arra a következtetésre jutott, hogy a glifozát valószínűleg nem karcinogén; mivel ezzel ellentétben az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Rákkutatási Ügynöksége a glifozátot az emberekre nézve valószínűleg rákkeltő hatásúnak minősítette;

J. mivel az EFSA szerint hiányoznak azok a toxikológiai adatok, amelyek lehetővé tennék, hogy fogyasztói kockázatértékelést végezzenek a glifozát számos, a géntechnológiával módosított, glifozáttűrő növények esetében releváns bomlástermékek tekintetében[12];

K. mivel a géntechnológiával módosított növényekben a kiegészítő növényvédő szerek növény általi lebontásának módját és ezáltal a bomlástermékek (metabolitok) összetételét és toxicitását maga a genetikai módosítás szabályozza; mivel az EFSA szerint valójában ez a helyzet áll fenn glifozát kiegészítő gyomirtó szer használata esetén[13];

L. mivel a glufozinát 1B. kategóriájú reprodukciót károsító anyagnak minősül, így megfelel az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kizárási kritériumainak[14]; mivel a glufozinát Unióban való használatára vonatkozó engedély 2018. július 31-én lejárt[15];

M. mivel a független kutatások során aggályok merültek fel a 2,4-D hatóanyagának az embrió fejlődéséhez, a születési rendellenességek előfordulásához és az endokrin rendszerben beálló zavarokhoz kapcsolódó kockázatok tekintetében;

N. mivel egy, a géntechnológiával módosított növények kifejlesztésében érintett szakértő által a közelmúltban készített cikk megkérdőjelezi a 2,4-D-vel szemben ellenálló, géntechnológiával módosított növények biztonságát annak a 2,4-dichlorophenol citotoxikus bomlástermékbe történő lebomlása miatt (2,4-DCP)[16];

Bt-fehérjék

O. mivel számos vizsgálat azt mutatja, hogy olyan mellékhatások figyelhetők meg, amelyek a Bt-fehérjéknek való expozíció következtében befolyásolhatják az immunrendszert, és hogy egyes Bt-fehérjék adjuváns tulajdonságokkal rendelkezhetnek[17], ami azt jelenti, hogy növelhetik azon egyéb fehérjék allergén jellegét, amelyekkel kapcsolatba kerülnek;

P. mivel az EFSA GMO-testületének egy tagja által elfogadott kisebbségi vélemény egy, a több transzgént tartalmazó, géntechnológiával módosított kukoricához hasonló, de attól különböző kukorica és alkombinációi értékelési eljárása során azt állapította meg, hogy bár egyetlen olyan kérelem esetében sem azonosítottak nem kívánt hatásokat, amelyben Bt-fehérjék expresszálására került sor, azokat „a géntechnológiával módosított növények biztonsági értékelésére jelenleg javasolt és az EFSA-ban végzett toxikológiai vizsgálatok [...] nem állapíthatták meg, mivel e vizsgálatok nem tartalmazzák az erre a célra szolgáló megfelelő teszteket”[18];

Q. mivel egy közelmúltbeli tanulmány kimutatja, hogy a neonikotinoid alapú vetőmagcsávázás alkalmazásának gyors terjedése az Egyesült Államokban egybeesik a géntechnológiával módosított Bt kukorica megnövekedett termesztésével[19]; mivel az Unió betiltotta három neonikotinoid kültéri, többek között vetőmagbevonatként való használatát azoknak a méhekre és más beporzókra gyakorolt hatása miatt[20];

R. mivel a gyomirtó szerek maradékanyagainak és metabolitjainak, valamint azok Bt-fehérjékkel fellépő potenciális kölcsönhatásának géntechnológiával módosított növényeken való vizsgálata kívül esik az EFSA GMO-testületének hatáskörén;

Nem demokratikus folyamat

S. mivel az 1829/2003/EK rendelet 35. cikkében említett Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság (2019. július 12-én) és a Fellebbviteli Bizottság (2019. szeptember 16-án) egyaránt úgy szavazott, hogy nem nyilvánít véleményt, ami azt jelenti, hogy az engedélyezést a tagállamok minősített többsége nem támogatja;

T. mivel a Bizottság az 1829/2003/EK rendeletnek a tagállamok számára a géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok területükön való felhasználásának korlátozására, illetve megtiltására biztosított lehetőség tekintetében történő módosításáról szóló, 2015. április 22-i jogalkotási javaslata és a 182/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2017. február 14-i jogalkotási javaslata indokolásában egyaránt sajnálkozását fejezte ki amiatt, hogy az 1829/2003/EK rendelet hatálybalépése óta az engedélyezésre vonatkozó határozatokat a Bizottság a tagállami bizottságok támogató véleménye nélkül fogadta el, és hogy a géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok engedélyezéséről való határozathozatal tekintetében teljesen bevett gyakorlattá vált a dosszié visszaküldése a Bizottsághoz a jogerős határozat meghozatala céljából, noha ez egyébként csupán a kivétel lehetne az eljárás egésze szempontjából; mivel a Bizottság elnöke több alkalommal is sajnálkozását fejezte ki amiatt, hogy ez a gyakorlat nem demokratikus[21];

U. mivel a Parlament a 8. ciklusban 33, a géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok forgalomba hozatala ellen, és három, a géntechnológiával módosított szervezetek Unión belüli termesztése ellen tiltakozó állásfoglalást fogadott el; mivel a tagállamok minősített többsége nem támogatta egyik említett GMO engedélyezését sem; mivel a Bizottság – annak ellenére, hogy elismeri a demokratikus hiányosságokat, a tagállamok támogatásának hiányát és a Parlament kifogásait – továbbra is engedélyezi a GMO-kat, még akkor is, ha erre nézve nem terheli jogi kötelezettség;

1. úgy véli, hogy a bizottsági végrehajtási határozat tervezete túllépi az 1829/2003/EK rendeletben meghatározott végrehajtási hatásköröket;

2. úgy véli, hogy a bizottsági végrehajtási határozat tervezete nem felel meg az uniós jognak, mivel nem egyeztethető össze az 1829/2003/EK rendelet célkitűzésével, azaz a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben[22] meghatározott általános alapelvekkel összhangban azzal, hogy alapul szolgáljon az emberi élet és egészség, az állati egészség és jólét, a környezet és a géntechnológiával módosított élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó fogyasztói érdekek magas szintű védelméhez, miközben biztosítja a belső piac hatékony működését;

3. felkéri a Bizottságot, hogy vonja vissza végrehajtási határozata tervezetét;

4. ismételten hangsúlyozza elkötelezettségét a 182/2011/EU rendelet módosítására irányuló bizottsági javaslattal összefüggő munka előmozdítása iránt; felszólítja a Tanácsot, hogy haladéktalanul tegyen előrelépéseket az eme bizottsági javaslattal kapcsolatos munkájában;

5. felszólítja a Bizottságot, hogy függesszen fel minden, a géntechnológiával módosított szervezetek engedélyezése iránti kérelemre vonatkozó végrehajtási határozatot mindaddig, amíg az engedélyezési eljárást oly módon nem vizsgálják felül, hogy az kezelni tudja az elégtelennek bizonyult jelenlegi eljárás hiányosságait;

6. felkéri a Bizottságot, hogy vonja vissza a géntechnológiával módosított szervezetek engedélyezésére irányuló javaslatokat – függetlenül attól, hogy emberi fogyasztásra, takarmányozásra vagy termesztésre irányulnak-e –, amennyiben azokról az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság nem nyilvánít véleményt;

7. felhívja a Bizottságot, hogy a kiegészítő gyomirtó szerekkel való permetezésből, a metabolitjaikból és a termesztés helye szerinti országban alkalmazott kereskedelmi készítményekből származó maradékanyagok teljes körű értékelése nélkül ne engedélyezzen semmilyen, a gyomirtó szereknek ellenálló, géntechnológiával módosított növényt;

8. felhívja a Bizottságot, hogy a kiegészítő gyomirtó szerek használatának és a gyomirtó szerek maradványainak kockázatértékelését teljes mértékben integrálja a gyomirtó szernek ellenálló, géntechnológiával módosított növények kockázatértékelésébe, függetlenül attól, hogy a géntechnológiával módosított növényt az Unión belüli termesztésre vagy élelmiszer és takarmány célú behozatalra szánják;

9. felszólítja a Bizottságot, hogy ne engedélyezze semmiféle olyan, géntechnológiával módosított növény élelmezési vagy takarmányozási célú felhasználását szolgáló behozatalát, amelyet az Unióban nem engedélyezett gyomirtó szernek – ebben az esetben a glufozinátnak – ellenállóvá tettek;

10. felhívja a Bizottságot, hogy a többszörös genetikai események alkombinációit csak abban az esetben engedélyezze, ha azokat a kérelmező által benyújtott összes adat alapján az EFSA alaposan megvizsgálta;

11. különösen úgy véli, hogy az olyan alkombinációk jóváhagyása, amelyek kapcsán nem szolgáltak biztonsági adatokkal, amelyeket nem teszteltek vagy még létre sem hoztak, ellentétes az általános élelmiszerjog elveivel, amint azt a 178/2002/EK rendelet megállapítja;

12. felhívja az EFSA-t, hogy fejlesszen tovább és módszeresen alkalmazzon olyan módszereket, amelyek lehetővé teszik a többszörös genetikai események hatásainak azonosítását, többek között a Bt-toxinok adjuváns tulajdonságaival kapcsolatban;

13. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

 

[1] HL L 268., 2003.10.18., 1. o.

[2] HL L 55., 2011.2.28., 13. o.

[3] A géntechnológiával módosított MON 89034 x 1507 x MON 88017 x 59122 x DAS-40278-9 kukorica és annak alkombinációi eredetüktől független, élelmiszerként és takarmányként való felhasználás céljából történő, 1829/2003/EK rendelet szerinti forgalomba hozatalának, behozatalának és feldolgozásának értékelésről szóló tudományos vélemény (kérelem-EFSA-GMO-NL-2013-113), EFSA Journal 2019;17(1):5521, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2019.5521

[4] A 8. parlamenti ciklusban az Európai Parlament 36 olyan állásfoglalást fogadott el, amelyben kifogást emelt a géntechnológiával módosított szervezetek engedélyezésével szemben.

 

[5] 1507 x 59122, a Bizottság (EU) 2018/1110 végrehajtási határozattervezetével engedélyezve; MON 89034 × MON 88017, a Bizottság (EU) 2018/2046 végrehajtási határozattervezetével engedélyezve; MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122, MON 89034 × 1507 × MON 88017, MON 89034 × 1507 × 59122, MON 89034 × MON 88017 × 59122, 1507 × MON 88017 × 59122, MON 89034 × 1507, MON 89034 × 59122, 1507 × MON 88017, MON 88017 × 59122, a Bizottság 2013/650/EU végrehajtási határozatával engedélyezve;

[6] A géntechnológiával módosított MON 89034 x 1507 x MON 88017 x 59122 x DAS-40278-9 kukorica és annak alkombinációi eredetüktől független, élelmiszerként és takarmányként való felhasználás céljából történő, 1829/2003/EK rendelet szerinti forgalomba hozatalának, behozatalának és feldolgozásának értékelésről szóló tudományos vélemény (kérelem-EFSA-GMO-NL-2013-113), EFSA Journal 2019;17(1):5521, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2019.5521

[7] Lásd az EFSA véleményét, 10–11. o.

[9] Lásd az EFSA véleményét, 104. o.

[10]  Lásd például: Bonny S, Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact’, Environmental Management, 2016, 57(1): 31–48.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738, valamint: Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. -- the first sixteen years, Charles M Benbrook, Environmental Sciences Europe; https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24

[11] A Bizottság (EU) 2019/533 végrehajtási rendelete (2019. március 28.) a 2020., 2021. és 2022. évre vonatkozó, a növényi és állati eredetű élelmiszerekben, illetve azok felületén található növényvédőszer-maradékok határértékeinek való megfelelés biztosítására, valamint a fogyasztók ilyen növényvédőszer-maradékokból eredő expozíciójának értékelésére irányuló, többéves összehangolt uniós ellenőrzési programról (HL L 88., 2019.3.29., 28. o.).

[12] Az EFSA által a glifozát hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok értékelésének szakértői vizsgálatából levont következtetés, EFSA Journal 2015;13(11):4302, 3. o. https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4302

[13] A 396/2005/EK rendelet 12. cikke szerinti hatályos maradékanyag-határértékek EFSA általi felülvizsgálata, 2018. május 17., 12 . o., https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5263

[14] Az Európai Parlament és a Tanács 1107/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 309., 2009.11.24., 1. o.)

[16] Lurquin, P.F., ‘Production of a toxic metabolite in 2, 4-D-resistant GM crop plants’, 3 Biotech, 2016,

6(1): 1-4. https://link.springer.com/article/10.1007/s13205-016-0387-9#CR25

[17] Áttekintésért lásd: Rubio Infante, N. & Moreno-Fierros, L., ‘An overview of the safety and biological effects of Bacillus thuringiensis Cry toxins in mammals’, Journal of Applied Toxicology, 2016, 36(5): 630-648.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jat.3252/full

[18] Kérelem: EFSA-GMO-DE-2010-86 (Bt11 3 MIR162 3 1507 3 GA21 kukorica és három alkombináció eredetüktől függetlenül). Kisebbségi vélemény, J.M. Wal, az EFSA GMO-testületének tagja, 2018. május https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5309 p. 34.

[19] Douglas, M.R. & Tooker, J.F., ‘Large-Scale Deployment of Seed Treatments Has Driven Rapid Increase in Use of Neonicotinoid Insecticides and Preemptive Pest Management in U.S. Field Crops’, Environmental Science & Technology. 2015, 49(8): 5088-5097, https://pubs.acs.org/doi/10.1021/es506141g

[21] Például az Európai Parlament plenáris ülésszakának megnyitásakor elmondott, az új Európai Bizottság politikai iránymutatásairól szóló beszédében (2014. július 15., Strasbourg) és az Unió helyzetéről szóló beszédében (2016. szeptember 14., Strasbourg).

[22] Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK rendelete (2002. január 28.) az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 31., 2002.2.1., 1. o.).

Utolsó frissítés: 2019. október 4.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat