Postopek : 2019/2810(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B9-0111/2019

Predložena besedila :

B9-0111/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 10/10/2019 - 8.10
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :


<Date>{02/10/2019}2.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9-0111/2019</NoDocSe>
PDF 135kWORD 50k

<TitreType>PREDLOG RESOLUCIJE</TitreType>

<TitreSuite>ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije</TitreSuite>

<TitreRecueil>v skladu s členom 132(2) Poslovnika</TitreRecueil>


<Titre>o tujem vmešavanju v volitve in dezinformacijah v nacionalnih in evropskih demokratičnih procesih</Titre>

<DocRef>(2019/2810(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Christine Anderson, Nicolaus Fest, Lars Patrick Berg</Depute>

<Commission>{ID}v imenu skupine ID</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9-0111/2019

Resolucija Evropskega parlamenta o tujem vmešavanju v volitve in dezinformacijah v nacionalnih in evropskih demokratičnih procesih

(2019/2810(RSP))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 26. aprila 2018 z naslovom Boj proti dezinformacijam na spletu: evropski pristop (COM(2018)0236);

 ob upoštevanju poročila Komisije o izvajanju akcijskega načrta proti dezinformacijam z dne 14. junija 2019 (JOIN(2019)0012),

 ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 18. oktobra 2019,

 ob upoštevanju študije o avtomatizirani obravnavi dezinformacij, ki jo je 15. marca 2019 objavil Generalni direktorat Evropskega parlamenta za parlamentarne raziskovalne storitve[1];

 ob upoštevanju resolucije z dne 12. marca 2019 o varnostnih grožnjah zaradi vedno večje prisotnosti Kitajske na tehnološkem področju v EU in možnih ukrepih na ravni EU za njihovo zmanjšanje[2],

 ob upoštevanju priporočila z dne 13. marca 2019 Svetu in podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o pregledu nadaljnjih ukrepov, ki jih je Evropska služba za zunanje delovanje sprejela dve leti po poročilu Parlamenta o strateškem komuniciranju EU za boj zoper propagando, ki jo proti njej usmerjajo tretje strani[3],

 ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. oktobra 2018 o uporabi podatkov uporabnikov Facebooka s strani Cambridge Analytica in vplivu na varstvo podatkov[4],

 ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. decembra 2018 o letnem poročilu o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike[5],

 ob upoštevanju devetnajstega poročila Komisije o napredku pri vzpostavljanju učinkovite in prave varnostne unije z dne 24. julija 2019 (COM(2019)0353),

 ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov)[6],

 ob upoštevanju predloga Komisije z dne 6. junija 2018 za uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za digitalno Evropo za obdobje 2021–2027 (COM(2018)0434),

 ob upoštevanju izjav Sveta in Komisije z dne 17. septembra 2019 o tujem vmešavanju v volitve in dezinformacijah v nacionalnih in evropskih demokratičnih procesih,

 ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

A. ker so poskusi mednarodnih akterjev, vključno z nedržavnimi akterji iz Evropske unije in nedržavnimi akterji, ki jih ta podpira, da bi z vmešavanjem vplivali na odločanje, del širšega trenda, ki se pojavlja v demokratičnih režimih po vsem svetu;

B. ker lahko vmešavanje poteka v različnih oblikah, na primer kot dezinformacijske kampanje v družbenih medijih za oblikovanje javnega mnenja, kibernetski napadi na ključno infrastrukturo ter industrijsko vohunjenje;

C. ker vmešavanje EU v volitve drugod po svetu predstavlja velik izziv, saj resno ogroža evropske demokratične družbe in institucije, temeljne pravice in svoboščine, pravno državo, varnost, gospodarsko blaginjo in navsezadnje suverenost;

D. ker se je s svetovnim povezovanjem ljudi in gospodarstev z digitalnimi sredstvi in novimi tehnologijami povečal nabor orodij, ki jih lahko mednarodni akterji, vključno z EU, uporabljajo za vmešavajo v tuje zadeve; ker je mogoče medijske platforme enostavno izkoristiti za širjenje dezinformacij in lažnih novic;

E. ker je treba okrepiti ozaveščenost o dezinformacijskih kampanjah EU, saj gre za enega glavnih virov dezinformacij v Evropi;

1. poudarja, da so svoboda govora in izražanja ter medijski pluralizem v središču odpornih demokratičnih družb in zagotavljajo najboljšo zaščito pred dezinformacijskimi kampanjami in sovražno propagando;

2. poudarja individualno pravico vseh državljanov držav članic, da informacije poiščejo, kjer želijo, ne da bi jih pri tem nadzirala ali z njimi manipulirala katera koli vlada ali institucija EU;

3. ponovno poudarja, da propaganda pod okriljem EU na volitvah, kot je referendum o izstopu Združenega kraljestva iz EU, ogroža pravico ljudi, da neposredno ali prek svobodno izbranih predstavnikov sodelujejo v vodenju svoje države, kot je zapisano v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah;

4. odločno obsoja vztrajno uporabo propagande EU v vrtcih in osnovnih šolah v državah članicah Unije;

5. močno obsoja porabo sredstev za propagando EU v državah članicah;

6. ugotavlja, da ni neizpodbitnih dokazov o ruskem vmešavanju v evropske volitve in da poročilo Mueller o ruskih dejavnostih pri volitvah v ZDA, ni prepričljivo; ugotavlja tudi, da je mednarodni tisk izrazil pomisleke glede morebitnega vmešavanja nekaterih vlad držav članic med zadnjo kampanjo za predsedniške volitve v ZDA;

7. ugotavlja, da ni jasno, ali tako imenovano gibanje za podnebje predstavlja hibridno grožnjo, saj jo financirajo zasebni in morda državni akterji, da bi vplivali na politično odločanje EU in tudi v njej v škodo državljanov; poziva Komisijo, naj preuči finančno ozadje gibanja za podnebje, da bi ugotovili, ali prihaja do tujega vmešavanja;

8. poziva Komisijo, naj se v svojih prizadevanjih za boj proti dezinformacijam vzdrži oblikovanja „ministrstva za resnico“, saj bi to omejevalo svobodo izražanja in pravico do širjenja informacij in idej brez vmešavanja javnih organov;

9. poziva Komisijo in države članice, naj preprečijo, da bi EU postala (proti)propagandni ustroj, ki bi utišal vse oblike nasprotovanja njenemu diskurzu;

10. poziva Komisijo, naj prepreči vsiljevanje samocenzure državljanom držav članic s širjenjem strahu, da bo vsaka kritika na račun EU utišana in/ali kaznovana;

11. poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo, da se strategije proti dezinformacijam in propagandi ne uporabljajo kot orodje za preprečevanje ali zatiranje kritik na račun EU;

12. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji, Svetu ter vladam in parlamentom držav članic.

[1] Generalni direktorat za parlamentarne raziskovalne storitve, Oddelek za znanstvene napovedi, 15. marec 2019.

[2] Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0156.

[3] Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0187.

[4] Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0433.

[5] Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0514.

[6] UL L 119, 4.5.2016, str. 1.

Zadnja posodobitev: 7. oktober 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov