Postupak : 2019/2833(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B9-0112/2019

Podneseni tekstovi :

B9-0112/2019

Rasprave :

PV 10/10/2019 - 2
CRE 10/10/2019 - 2

Glasovanja :

PV 10/10/2019 - 8.11
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :


<Date>{02/10/2019}2.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9-0112/2019</NoDocSe>
PDF 137kWORD 49k

<TitreType>PRIJEDLOG REZOLUCIJE</TitreType>

<TitreSuite>podnesen nakon izjava Vijeća i Komisije</TitreSuite>

<TitreRecueil>u skladu s člankom 132. stavkom 2. Poslovnika</TitreRecueil>


<Titre>o višegodišnjem financijskom okviru 2021. – 2027. i vlastitim sredstvima: vrijeme je da se ispune očekivanja građana</Titre>

<DocRef>(2019/2833(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Marco Zanni, Hélène Laporte, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs</Depute>

<Commission>{ID}u ime Kluba zastupnika ID-a</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9-0112/2019

Rezolucija Europskog parlamenta o višegodišnjem financijskom okviru 2021. – 2027. i vlastitim sredstvima: vrijeme je da se ispune očekivanja građana

(2019/2833(RSP))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir članak 312. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU),

 uzimajući u obzir Protokol (br. 2) priložen UFEU-u o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti,

 uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 2. svibnja 2018. naslovljenu „Moderan proračun Unije koja štiti, osnažuje i brani – višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021. – 2027.” (COM(2018)0321),

 uzimajući u obzir prijedlog Komisije od 2. svibnja 2018. za Uredbu Vijeća o utvrđivanju višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021. – 2027. (COM(2018)0322) i prijedlog Komisije od 2. svibnja 2018. za Odluku Vijeća o sustavu vlastitih sredstava Europske unije (COM(2018)0325),

 uzimajući u obzir svoje Privremeno izvješće od 14. studenoga 2018. o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027. – stajalište Parlamenta u cilju postizanja dogovora[1],

 uzimajući u obzir izjave Vijeća i Komisije od 10. listopada 2019. o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje od 2021. do 2027. i vlastitim sredstvima: vrijeme je da se ispune očekivanja građana,

 uzimajući u obzir članak 132. stavak 2. Poslovnika,

A. budući da su se višegodišnji financijski okvir (VFO) i proračunska politika EU-a brzo pokazali neučinkovitima da pruže odgovore na potrebe građana i država članica te na izazove s kojima se oni sve više suočavaju, kao što su nezaposlenost, gospodarska recesija, siromaštvo, migracijska kriza i prijetnje sigurnosti;

B. budući da je Komisija 2. svibnja 2018. predstavila niz zakonodavnih prijedloga o VFO-u za razdoblje 2021. – 2027. i vlastitim sredstvima EU-a, zajedno sa zakonodavnim prijedlozima o uspostavi novih programa i instrumenata EU-a;

C. budući da institucije EU-a nisu vodile računa o razornim učincima svojih političkih i ekonomskih odluka na građane te mala i srednja poduzeća u Europi;

D. budući da mnogi europski građani smatraju da Europska unija ne radi za njih, nego da služi europskoj eliti i njezinim sljedbenicima;

1. naglašava da se VFO-om za razdoblje 2021. – 2027. mora odgovoriti na stvarne potrebe europskih građana; ističe da treba izbjeći prijašnje pogreške i pobrinuti se da proračun EU-a bude učinkovitiji, transparentniji, da počiva na uspješnosti, nudi stvarna smanjenja administrativnih rashoda i sprečava rasipanje novca;

2. svjestan je ekonomskih poteškoća u nekoliko država članica i preuzima svoju odgovornost za pokretanje pregovora s Vijećem radi izrade djelotvornijeg, transparentnijeg VFO-a koji se temelji na uspješnosti;

3. izražava svoje razočaranje da se prijedlogom Komisije o povećanju globalne razine sljedećeg VFO-a ne uzimaju u obzir izlazak Ujedinjene Kraljevine iz EU-a i povezane financijske posljedice, što znači da će nacionalni porezni obveznici morati platiti više; ističe da je potrebno ispravno utvrditi kojim se sredstvima može bolje upravljati na nacionalnoj razini kako bi se zajamčilo potpuno pridržavanje načela supsidijarnosti;

4. traži da se sredstva VFO-a za razdoblje 2021. – 2027. smanje u odnosu na trenutačne razine te da ne premašuju 1 % BND-a EU-27;

5. žali zbog nečuvenog povećanja administrativnih rashoda EU-a kojim se ni ne uzimaju u obzir gospodarske poteškoće u više država članica;

6. protivi se predloženom uvođenju novih vlastitih sredstava EU-a, što će u konačnici dovesti do daljnjeg oporezivanja poduzeća i povećanog poreznog pritiska na građane;

7. predlaže da bi EU, umjesto proširivanja popisa mogućih novih vlastitih sredstava, trebao racionalizirati svoje prekomjerne administrativne troškove i ocijeniti bi li se nekim sredstvima moglo učinkovitije upravljati na nacionalnoj razini kako bi se zajamčilo potpuno poštovanje načela supsidijarnosti;

8. podsjeća na činjenicu da su države članice odgovorne za svoje fiskalne politike te naglašava da je pravo na ubiranje poreza središnji element suvereniteta država članica;

9. naglašava da ni jedna institucija EU-a nije ovlaštena ubirati poreze od nacionalnih poreznih obveznika;

10. odlučno odbacuje upotrebu bilo kojeg oblika uvjetovanosti, kao što se navodi u novom naslovu II. – Kohezija i vrijednosti, kako bi se financiranje EU-a pretvorilo u instrument političke ucjene; smatra to daljnjim napadom na države članice EU-a te njihovu slobodu i neovisnost;

11. odbija svaki pokušaj da se proračun EU-a koristi za obrambene ili vojne svrhe, kao što je to predviđeno u novom naslovu V.;

12. naglašava da su propagandne kampanje EU-a, poput onih koje tvrde da će smanjenje doprinosa BND-a VFO-u u kombinaciji s novim porezima EU-a umanjiti doprinose građana proračunu EU-a, marketinške aktivnosti koje nisu ni etičke ni poštene;

13. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi predsjedniku Europskog vijeća, Komisiji i Vijeću.

 

[1] Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0449.

Posljednje ažuriranje: 7. listopada 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti