Eljárás : 2019/2833(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B9-0112/2019

Előterjesztett szövegek :

B9-0112/2019

Viták :

PV 10/10/2019 - 2
CRE 10/10/2019 - 2

Szavazatok :

PV 10/10/2019 - 8.11
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :


<Date>{02/10/2019}2.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0112/2019</NoDocSe>
PDF 141kWORD 51k

<TitreType>ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY</TitreType>

<TitreSuite>benyújtva a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően</TitreSuite>

<TitreRecueil>az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján</TitreRecueil>


<Titre>a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről és a saját forrásokról: ideje megfelelni a polgárok elvárásainak</Titre>

<DocRef>(2019/2833(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Marco Zanni, Hélène Laporte, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs</Depute>

<Commission>{ID}az ID képviselőcsoport nevében</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0112/2019

Az Európai Parlament állásfoglalása a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről és a saját forrásokról: ideje megfelelni a polgárok elvárásainak

(2019/2833(RSP))

Az Európai Parlament,

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 312. cikkére,

 tekintettel az EUMSZ-hez csatolt, a szubszidiaritás és arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyvre,

 tekintettel a „Modern költségvetés a polgárainak védelmet, biztonságot és lehetőségeket nyújtó Unió számára – A 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret” című, 2018. május 2-i bizottsági közleményre (COM(2018)0321),

 tekintettel a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló tanácsi rendeletre irányuló, 2018. május 2-i bizottsági javaslatra (COM(2018)0322) és az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló tanácsi határozata irányuló, 2018. május 2-i bizottsági javaslatra (COM(2018)0325),

 tekintettel a „2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret – A Parlament álláspontja a megállapodás érdekében” című 2018. november 14-i állásfoglalására[1],

 tekintettel a Bizottság és a Tanács által „A 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret és a saját források: ideje megfelelni a polgárok elvárásainak” tekintetében 2019. október 10-én tett nyilatkozatokra,

 tekintettel eljárási szabályzata 132. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel a többéves pénzügyi keret és az EU költségvetési politikája rövid időn belül eredménytelennek bizonyult a polgárok és a tagállamok szükségleteinek és az általuk egyre gyakrabban tapasztalt kihívásoknak – például munkanélküliség, gazdasági recesszió, szegénység, a migrációs válság és a biztonságot érő fenyegetések – való megfelelésben;

B. mivel 2018. május 2-án a Bizottság a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretre és az EU saját forrásaira irányuló jogalkotási javaslatokat nyújtott be, melyeket új uniós programok és eszközök létrehozására irányuló jogalkotási javaslatok követtek;

C. mivel az uniós intézmények nem vették figyelembe politikai és gazdasági megoldásaik uniós polgárokra és kkv-kra gyakorolt rendkívül káros hatásait;

D. mivel sok uniós polgár úgy érzi, hogy az EU nem értük dolgozik, és csak az európai elit és követőik javát szolgálja;

1. hangsúlyozza, hogy a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretnek az uniós polgárok tényleges igényeire kell válaszolnia; rámutat arra, hogy el kell kerülni a korábbi hibákat, annak biztosítása révén, hogy az uniós költségvetés hatékonyabb, átláthatóbb és teljesítményalapú legyen, valamint az adminisztratív kiadások reálértéken való csökkentése és a pénz pazarlásának megakadályozása révén;

2. tisztában van a több tagállamban is tapasztalható nehézségekkel, és eleget tesz azon kötelezettségének, hogy tárgyalásokba kezdjen a Tanáccsal egy hatékonyabb, átláthatóbb és teljesítményalapú többéves pénzügyi keret kidolgozása érdekében;

3. csalódottságát fejezi ki amiatt, hogy a következő többéves pénzügyi keret általános növelésére vonatkozó bizottsági javaslat nem veszi figyelembe az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépését és az ahhoz kapcsolódó valamennyi pénzügyi következményt, ami azt jelenti, hogy a tagállami adófizetőknek többet kell majd fizetniük; hangsúlyozza, hogy megfelelően értékelni kell, mely alapokat lehet jobban kezelni nemzeti szinten annak érdekében, hogy biztosítva legyen a szubszidiaritás elvének teljes körű tiszteletben tartása;

4. kéri, hogy a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret forrásait csökkentsék a jelenlegi szintjükről, és hogy e források ne haladják meg az EU 27 tagállama bruttó nemzeti jövedelmének 1%-át;

5. sajnálattal veszi tudomásul az uniós igazgatási kiadások felháborító növekedését, amely ráadásul figyelmen kívül hagyja a számos tagállamban tapasztalható gazdasági nehézségeket;

6. ellenzi az új uniós saját források javasolt bevezetését, ami végső soron a vállalkozások további megadóztatásához és a polgárok megnövekedett adóterheihez vezet majd;

7. javasolja, hogy a potenciális saját források listájának kibővítése helyett az Uniónak racionalizálnia kellene túlzott adminisztratív kiadásait, és értékelnie kellene, hogy egyes alapokat hatékonyabban lehetne-e kezelni nemzeti szinten annak érdekében, hogy teljes mértékben tiszteletben tartsák a szubszidiaritás elvét;

8. emlékeztet arra, hogy a tagállamok felelősek saját költségvetési politikájukért, és hangsúlyozza, hogy az adók kivetésére vonatkozó hatáskör a tagállamok szuverenitásának központi eleme;

9. hangsúlyozza, hogy egyetlen uniós intézmény sem jogosult adót beszedni a tagállami adófizetőktől;

10. határozottan ellenzi, hogy a feltételesség bármely olyan formát alkalmazzák, amely az uniós finanszírozást a politikai zsarolás eszközévé teszi, amint azt a „Kohézió és értékek” című új, II. fejezet előírja; úgy véli, hogy ez az európai nemzetek, valamint szabadságuk és függetlenségük elleni újabb támadás;

11. ellenez minden kísérletet az uniós költségvetés védelmi vagy katonai célú kiadásokra való felhasználására, amint azt az új V. fejezet előírja;

12. hangsúlyozza, hogy az uniós propagandakampányok – mint például azok, amelyek szerint a többéves pénzügyi kerethez való GNI-hozzájárulás csökkentése az új uniós adókkal együtt csökkenti a polgárok uniós költségvetéshez való hozzájárulását – marketingtevékenységek, és se nem etikusak, se nem tisztességesek;

13. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalásra irányuló indítványt az Európai Tanács elnökének, a Bizottságnak és a Tanácsnak.

 

[1] Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0449.

Utolsó frissítés: 2019. október 7.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat