Procedură : 2019/2833(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B9-0112/2019

Texte depuse :

B9-0112/2019

Dezbateri :

PV 10/10/2019 - 2
CRE 10/10/2019 - 2

Voturi :

PV 10/10/2019 - 8.11
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


<Date>{02/10/2019}2.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0112/2019</NoDocSe>
PDF 137kWORD 52k

<TitreType>PROPUNERE DE REZOLUȚIE</TitreType>

<TitreSuite>depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei</TitreSuite>

<TitreRecueil>în conformitate cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură</TitreRecueil>


<Titre>referitoare la cadrul financiar multianual 2021-2027 și la resursele proprii: este momentul să răspundem așteptărilor cetățenilor</Titre>

<DocRef>(2019/2833(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Marco Zanni, Hélène Laporte, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs</Depute>

<Commission>{ID}în numele Grupului ID</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0112/2019

Rezoluția Parlamentului European referitoare la cadrul financiar multianual 2021-2027 și la resursele proprii: e vremea să răspundem așteptărilor cetățenilor

(2019/2833(RSP))

Parlamentul European,

 având în vedere articolul 312 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

 având în vedere Protocolul nr. 2 la TFUE privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității,

 având în vedere Comunicarea Comisiei din 2 mai 2018 intitulată „Un buget modern pentru o Uniune care protejează, capacitează și apără – Cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027” (COM(2018)0321),

 având în vedere propunerea Comisiei din 2 mai 2018 de regulament al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027 (COM(2018)0322) și propunerea Comisiei din 2 mai 2018 de decizie a Consiliului privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene (COM(2018)0325),

 având în vedere Raportul său interimar din 14 noiembrie 2018 referitor la cadrul financiar multianual 2021-2027 – poziția Parlamentului în vederea încheierii unui acord[1],

 având în vedere declarațiile Consiliului și ale Comisiei din 10 octombrie 2019 privind „Cadrul financiar multianual 2021-2027 și resursele proprii: e vremea să răspundem așteptărilor cetățenilor”,

 având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât cadrul financiar multianual (CFM) și politica bugetară a UE s-au dovedit foarte repede a fi ineficiente ca răspuns la nevoile cetățenilor și ale statelor membre și la provocările cu care se confruntă din ce în ce mai mult, cum ar fi șomajul, recesiunea economică, sărăcia, criza migrației și amenințările la adresa securității;

B. Întrucât, la 2 mai 2018, Comisia a prezentat un ansamblu de propuneri legislative privind CFM 2021-2027 și resursele proprii ale UE, urmat de propuneri legislative pentru instituirea de noi programe și instrumente ale UE,

C. întrucât instituțiile UE nu au ținut cont de efectele devastatoare ale opțiunilor lor politice și economice pentru cetățeni și pentru întreprinderile mici și mijlocii din Europa,

D. întrucât mulți cetățeni ai UE consideră că aceasta nu le reprezintă interesele lor și că de ea beneficiază numai elita europeană și adepții acesteia;

1. subliniază că CFM 2021-2027 trebuie să răspundă nevoilor reale ale cetățenilor UE; atrage atenția asupra necesității de a evita greșelile anterioare, asigurând că bugetul UE este mai eficient, transparent și bazat pe performanță, și reducând cheltuielile administrative în termeni reali și împiedicând risipa de resurse financiare;

2. este conștient de dificultățile economice cu care se confruntă mai multe state membre și își asumă responsabilitatea de a începe negocieri cu Consiliul pentru a ajunge la un CFM mai eficient, transparent și bazat pe performanță;

3. își exprimă dezamăgirea cu privire la faptul că propunerea Comisiei de a mări cuantumul global al următorului CFM nu ține seama de retragerea Regatului Unit din UE, cu toate consecințele financiare aferente, ceea ce înseamnă că contribuabilii naționali vor trebui să plătească mai mult; evidențiază faptul că este necesar să se evalueze în mod adecvat ce fonduri pot fi gestionate mai bine la nivel național, pentru a garanta respectarea deplină a principiului subsidiarității;

4. solicită ca resursele din CFM 2021-2027 să fie reduse de la nivelurile actuale și ca aceste resurse să nu depășească 1 % din VNB al UE-27;

5. regretă creșterea scandaloasă a cheltuielilor administrative ale UE, care, de asemenea, nu ține cont de dificultățile economice cu care se confruntă mai multe state membre;

6. obiectează față de propunerea de introducere a unor noi resurse proprii ale UE, lucru care va duce, în cele din urmă, la o impozitare suplimentară a întreprinderilor și la o presiune fiscală crescută asupra cetățenilor;

7. sugerează că, în loc să lungească lista resurselor proprii potențiale, UE ar trebui să își raționalizeze cheltuielile administrative excesive și să evalueze dacă anumite fonduri ar putea fi gestionate mai eficient la nivel național, pentru a garanta respectarea deplină a principiului subsidiarității;

8. reamintește că statele membre sunt responsabile pentru propriile politici fiscale și subliniază că prerogativa de a percepe impozite este un element central al suveranității statelor membre;

9. subliniază faptul că nicio instituție a UE nu are dreptul de a percepe impozite de la contribuabilii naționali;

10. se opune în mod ferm utilizării oricărei forme de condiționalitate pentru a transforma finanțarea UE într-un instrument de șantaj politic, astfel cum se prevede în noua rubrică II - Coeziune și valori; consideră că acest lucru constituie un atac în plus la adresa statelor membre ale UE, a libertății și a independenței acestora;

11. respinge orice încercare de a utiliza bugetul UE pentru cheltuieli legate de apărare sau de domeniul militar, cum prevede noua rubrică V;

12. subliniază că campaniile de propagandă ale UE, cum ar fi cele care afirmă că reducerea contribuției din VNB la CFM, îmbinată cu noi impozite ale UE vor reduce contribuția cetățenilor la bugetul UE, constituie operațiuni de marketing și nu sunt nici etice, nici juste;

13. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta propunere de rezoluție președintelui Consiliului European, Comisiei și Consiliului.

 

[1] Texte adoptate, P8_TA(2018)0449.

Ultima actualizare: 7 octombrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate