Eljárás : 2019/2854(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B9-0122/2019

Előterjesztett szövegek :

B9-0122/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 24/10/2019 - 8.6
CRE 24/10/2019 - 8.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2019)0047

<Date>{21/10/2019}21.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0122/2019</NoDocSe>
PDF 149kWORD 47k

<TitreType>ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY</TitreType>

<TitreSuite>benyújtva a Bizottság nyilatkozatát követően</TitreSuite>

<TitreRecueil>az eljárási szabályzat 132. cikkének (2) bekezdése alapján</TitreRecueil>


<Titre>a Thomas Cook csoport csődjének az uniós idegenforgalomra gyakorolt negatív hatásáról</Titre>

<DocRef>(2019/2854(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Carlo Fidanza, Jorge Buxadé Villalba, Angel Dzhambazki</Depute>

<Commission>{ECR}az ECR képviselőcsoport nevében</Commission>

</RepeatBlock-By>

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B9-0118/2019

B9‑0122/2019

Az Európai Parlament állásfoglalása a Thomas Cook csoport csődjének az uniós idegenforgalomra gyakorolt negatív hatásáról

(2019/2854(RSP))

Az Európai Parlament,

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 6. cikkének d) pontjára,

 tekintettel az EUMSZ 195. cikkére,

 tekintettel az Európai Parlament és a Tanács 261/2004/EK rendeletére (2004. február 11.) a visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről[1]

 tekintettel „A fenntartható és versenyképes európai idegenforgalom menetrendje” című bizottsági közleményre (COM(2007)0621),

 tekintettel az „Európa, a világ első számú turisztikai célpontja – az európai turizmus új politikai kerete” című bizottsági közleményre (COM(2010)0352),

 tekintettel a fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. október 25-i 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre[2],

 tekintettel az utazási csomagokról és az utazási szolgáltatásegyüttesekről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, továbbá a 90/314/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. november 25-i (EU) 2015/2302 európai parlamenti és tanácsi irányelvre[3],

 tekintettel a légi utasok szerzett jogairól és azok érvényesüléséről szóló 2012. március 29-i állásfoglalására[4],

 tekintettel a légitársaságok fizetésképtelensége esetén a légi utasok védelméről szóló, 2013. szeptember 20-i bizottsági közleményre (COM(2013)0129),

 tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (EGAA-rendelet)[5],

 tekintettel „A part menti és tengeri turisztikai ágazat európai növekedési és foglalkoztatási stratégiája” című, 2014. február 20-i bizottsági közleményre (COM(2014)0086),

 tekintettel a visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról szóló 261/2004/EK rendeletnek, valamint a légifuvarozók felelősségéről szóló 2027/97/EGK rendeletnek az utasok és poggyászaik légi szállítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre[6] irányuló javaslatra vonatkozó, első olvasatban elfogadott állásfoglalására,

 tekintettel az európai turizmus előmozdításának új kihívásairól és elképzeléseiről szóló 2015. október 29-i állásfoglalására[7],

 tekintettel „A 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret – A Parlament álláspontja a megállapodás érdekében” című 2018. november 14-i állásfoglalására[8],

 tekintettel a turisztikai ágazat versenyképességéről, mint az Európai Unióban a következő évtized folyamán a fenntartható növekedést, a munkahelyteremtést és a társadalmi kohéziót erősítő tényezők egyikéről szóló, 2019. május 27-i tanácsi következtetésekre,

 tekintettel eljárási szabályzata 132. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel a Thomas Cook, a világ legrégebbi utazásszervező irodájának csődje az egész EU-ban negatív hatást gyakorol a gazdaságra, a belső piacra és a foglalkoztatásra;

B. mivel az idegenforgalom az EU GDP-jének mintegy 4%-át teszi ki, és ha az idegenforgalomhoz kapcsolódó összes ágazatot figyelembe vesszük, akkor annak több mint 10%-át teszi ki; mivel az idegenforgalmi ágazat a foglalkoztatás egyik fő hajtóereje, amely közel 12 millió munkavállalót foglalkoztat és az összes munkahely legalább 5%-át biztosítja (több mint 27 millió munkavállaló és az összes munkahely közel 12%-a, ha az egyéb ágazatokkal való kapcsolatot is figyelembe vesszük), valamint a 25 év alatti fiatalok által betöltött álláshelyek 20%-át teszi ki;

C. mivel az idegenforgalmi ágazat a szolgáltatások és szakmák széles skáláját foglalja magában, és mivel az ágazatban végzett tevékenységek személyes jellege miatt nagyszámú munkavállalót foglalkoztat; mivel az idegenforgalom jelentős ösztönző hatást gyakorol számos más gazdasági ágazatra; mivel az ágazatot főként a kis- és középvállalkozások dominálják, amelyek tevékenysége munkahelyeket és jólétet teremt olyan régiókban, amelyek nagymértékben függenek az idegenforgalomtól;

D. mivel a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése óta az EU hatáskörrel rendelkezik a tagállamok által az idegenforgalom területén hozott intézkedések támogatására vagy kiegészítésére;

E. mivel a turizmus az EU-ban a gazdaság és a foglalkoztatás kulcsfontosságú ágazata, és mivel az új Bizottság prioritásainak, és különösen „az emberek érdekeit szolgáló gazdaság” támogatásának tükröznie kell az ágazat fontosságát és szükségleteit;

F. mivel a Thomas Cook csődje miatt több mint 600 000 embert kellett nagyszabású műveletek közepette a világ különböző pontjairól hazaszállítani;

G. mivel a Thomas Cook csődje súlyos gazdasági károkat okozott az idegenforgalmi ágazatnak és a foglalkoztatásnak; mivel megfelelő intézkedéseket kell hozni az ágazat versenyképességének javítása és az európai idegenforgalmi vállalkozások támogatása érdekében, hogy Európa a világ első számú turisztikai célpontja maradjon, mivel ez a városok és régiók növekedésének és fenntartható fejlődésének motorja;

H. mivel számos fogyasztó vásárolt társasutazási csomagot a Thomas Cooktól; mivel a szervezett utazási formákról szóló irányelv (az (EU) 2015/2302 irányelv) a társasutak igénybe vevői számára Európa-szerte kiegészítette és harmonizálta a fogyasztóvédelmet; mivel az utazásszervezők fizetésképtelensége hátrányosan érinti a fogyasztókat, különösen külföldön, ahol kiszolgáltatottabb helyzetben vannak, és mivel ezért rendkívül fontos a magas szintű védelem biztosítása ilyen kivételes fejlemények esetén;

I. mivel az utazási termékek fogyasztóinak és az utasoknak általánosságban nagyobb mértékben kellene részesülniük a jogaikkal, illetve és az utazásszervezők és az utazási irodák kötelezettségeivel kapcsolatos naprakész tájékoztatásban és megfelelő tanácsadásban; mivel a fogyasztók számítanak az előre megszervezett szolgáltatásokra, és mivel a törvények jogokat biztosítanak számukra abban az esetben, ha az utazásszervezők e szolgáltatásokat nem nyújtják számukra;

1. aggodalmát fejezi ki a Thomas Cook csoport vezetésével kapcsolatban, mivel végső soron csődöt jelentettek, és mivel a rossz vezetés következtében Európa-szerte sok ezer munkavállaló veszítette el munkahelyét; üdvözli azt a hírt, hogy Thomas Cook hálózat egyes vállalkozásait más vállalatok, többek között az Egyesült Királyság korábbi népszerű üzletláncai és a Hays Travel felvásárolják, ezzel 2000 munkahelyet mentve meg, és hogy a felvásárlásban a Thomas Cook belga leányvállalata, a Neckermann is részt vesz, amelyet azután a Wamos spanyol cég vásárol meg, így jelentős számú munkahelyet mentve meg;

2. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy 600 000 nyaraló és utas rekedt külföldön a Thomas Cook csődje miatt, de reménnyel tölti el, hogy az illetékes hatóságoknak sikerült gyorsan hazaszállítani a kintrekedteket; tudomásul veszi, hogy az utasok döntő többsége ugyanazon a napon vissza tudott térni, mint az eredeti lefoglalt járatuk, és együtt érez azokkal az utasokkal, akik késedelmet szenvedtek, hosszabb ideig kint rekedtek, vagy többletköltségeik merültek fel a már befizettet út vagy a társaság csődje miatt felmerülő egyéb nehézségek miatt;

3. sajnálatának ad hangot annak kapcsán, hogy a helyi idegenforgalmi szereplők, például a szállodák és szállítócégek, valamint a kapcsolódó vállalkozások bizonyosan meg fogják szenvedni a Thomas Cook csődje által gyakorolt hatásokat;

4. hangsúlyozza, hogy az európai idegenforgalmi ágazat erős, és hogy a Thomas Cook csődje több tényezőből adódó egyedi eset; felszólítja a tagállamokat, hogy e kudarc fényében vizsgálják meg az idegenforgalmi ágazatra alkalmazandó jogi követelményeiket és adózási szabályaikat annak biztosítása érdekében, hogy azok megfeleljenek a célnak, és előmozdítsák az egészséges és versenyképes idegenforgalmi ágazatot; felhívja a Bizottságot, hogy vegye fontolóra munkacsoport létrehozását, amelynek célja a Thomas Cook csődjének más európai idegenforgalmi vállalkozásokra gyakorolt hatásainak tanulmányozása lenne;

5. hangsúlyozza továbbá, hogy az uniós fogyasztóvédelmi rendszert, és különösen a szervezett utazási formákról szóló irányelvet az ilyen jellegű eseményekre tervezték, és céljuk, hogy megfelelő védelmet biztosítsanak az ilyen esetekben, ideértve a szervezett utazáson részt vevő, kint rekedt utasok hazaszállításáról való gondoskodást is; úgy véli, hogy a 2018-ban bevezetett rendszer jól működik, és hogy a fogyasztók profitáltak a reformokból;

6. felhívja a Bizottságot, hogy különítsen el uniós pénzügyi eszközöket és tegye lehetővé az azokhoz való gyors és hatékony hozzáférést, hogy ellensúlyozza az ágazatnak okozott károkat és hogy javítsa a versenyképességet;

7. ösztönzi továbbá a tagállamokat, hogy használják ki az Európai Szociális Alap, az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap és más uniós eszközök által biztosított eszközöket; felhívja a Bizottságot, hogy a megfelelő alapokban meghatározott prioritások alapján rendszeresen dolgozzon ki egyedi ajánlattételi felhívásokat az idegenforgalmi ágazatra vonatkozóan;

8. sürgeti a tagállamokat és a Bizottságot, hogy vegyék fontolóra olyan támogató intézkedések bevezetését, amelyek mérsékelhetik a vállalkozásokra gyakorolt kedvezőtlen gazdasági hatásokat, valamint a foglalkoztatásra gyakorolt súlyos következményeket;

9. felhívja a Bizottságot, hogy tájékoztassa a Parlamentet a Thomas Cook csődjére vonatkozó új információkról; e tekintetben hangsúlyozza, hogy tudni kellene, hogy az illetékes engedélyező hatóságok vajon vizsgálták-e a Thomas Cook pénzügyi helyzetét;

10. felhívja a Bizottságot, hogy vegyen fontolóra további intézkedéseket a magas szintű fogyasztóvédelem a csődeljárások során való fenntartása érdekében, emlékeztetve arra, hogy a szervezett utazási formákról szóló irányelv megfelelően betöltötte célját; felhívja a Tanácsot, hogy a lehető leghamarabb fogadja el a légi utasok jogairól és a légi fuvarozók felelősségéről szóló 261/2004/EK rendelet módosítására vonatkozó álláspontját, és hagyja jóvá a Parlament 2014 februárjában elfogadott álláspontját; sajnálja, hogy a Tanács az elmúlt öt évben nem tudott megállapodásra jutni;

11. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

[1] HL L 46., 2004.2.17., 1. o.

[2] HL L 304., 2011.11.22., 64. o.

[3] HL L 326., 2015.12.11., 1. o.

[4] HL C 257E., 2013.9.6., 1. o.

[5] HL L 347., 2013.12.20., 855. o.

[6] HL C 93., 2017.3.24., 336. o.

[7] HL C 355., 2017.10.20., 71. o.

[8] Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0449.

Utolsó frissítés: 2019. október 23.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat