Menettely : 2019/2886(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0125/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0125/2019

Keskustelut :

PV 23/10/2019 - 7
CRE 23/10/2019 - 7

Äänestykset :

PV 24/10/2019 - 8.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2019)0049

<Date>{21/10/2019}21.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0125/2019</NoDocSe>
PDF 158kWORD 51k

<TitreType>PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS</TitreType>

<TitreSuite>komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta</TitreSuite>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti</TitreRecueil>


<Titre>Turkin sotilasoperaatiosta Koillis-Syyriassa ja sen seurauksista</Titre>

<DocRef>(2019/2886(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Malik Azmani, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Phil Bennion, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Karin Karlsbro, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez, Marie‑Pierre Vedrenne</Depute>

<Commission>{Renew}Renew-ryhmän puolesta</Commission>

</RepeatBlock-By>

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0123/2019

B9‑0125/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma Turkin sotilasoperaatiosta Koillis-Syyriassa ja sen seurauksista

(2019/2886(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Syyriasta ja 14. maaliskuuta 2019 antamansa päätöslauselman ihmisoikeusloukkauksia koskevasta eurooppalaisesta pakotejärjestelmästä[1],

 ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan asiaa koskevat julkilausumat ja erityisesti hänen 9. lokakuuta 2019 antamansa julkilausuman viimeaikaisista tapahtumista Koillis-Syyriassa sekä kommentit, jotka hän antoi saapuessaan ulkoasiainneuvoston kokoukseen 14. lokakuuta 2019 ja ulkoasiainneuvoston kokouksen jälkeen järjestetyssä lehdistötilaisuudessa,

 ottaa huomioon 17. lokakuuta 2019 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät Turkista,

 ottaa huomioon 14. lokakuuta 2019 annetut neuvoston päätelmät Koillis-Syyriasta,

 ottaa huomioon varapuheenjohtajan / korkean edustajan Federica Mogherinin Euroopan parlamentin täysistunnossa 9. lokakuuta 2019 pitämän puheen Koillis-Syyrian tilanteesta,

 ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun edustajan Rupert Colvillen 11. ja 15. lokakuuta 2019 antamat lausunnot Syyriasta,

 ottaa huomioon komission ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 14. maaliskuuta 2017 antaman yhteisen tiedonannon EU:n Syyrian-strategian osatekijöistä (JOIN(2017)0011) ja 3. huhtikuuta 2017 annetut EU:n Syyrian-strategiaa koskevat neuvoston päätelmät,

 ottaa huomioon YK:n peruskirjan ja kaikki YK:n yleissopimukset, joiden sopimuspuolia Turkki ja Syyria ovat,

 ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston asiaa koskevat päätöslauselmat, etenkin 18. joulukuuta 2015 annetun päätöslauselman 2254(2015), sekä vuoden 2012 Geneven tiedonannon,

 ottaa huomioon 21. joulukuuta 2016 annetun YK:n yleiskokouksen päätöslauselman 71/248, jolla perustettiin kansainvälinen, puolueeton ja riippumaton mekanismi auttamaan Syyrian arabitasavallassa maaliskuusta 2011 lähtien tehdyistä kansainvälisen oikeuden mukaan vakavimmista rikoksista vastuussa olevien tutkinnassa ja syyttämisessä,

 ottaa huomioon Rooman perussäännön ja Kansainvälisen tuomioistuimen perustamisasiakirjat sekä tilapäisten tuomioistuinten, muun muassa entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen, Ruandan kansainvälisen rikostuomioistuimen ja Libanonin erityistuomioistuimen, perustamisen muodostaman ennakkotapauksen,

 ottaa huomioon Iranin, Venäjän ja Turkin 6. toukokuuta 2017 allekirjoittaman sopimuksen turvavyöhykkeiden luomisesta Syyrian arabitasavaltaan,

 ottaa huomioon vuonna 1949 tehdyn Geneven yleissopimuksen ja sen lisäpöytäkirjat,

 ottaa huomioon 16. maaliskuuta 2015 annetut neuvoston päätelmät Syyriaa ja Irakia sekä Isisin/Da’eshin muodostamaa uhkaa koskevasta EU:n alueellisesta strategiasta,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että presidentti Trumpin päätettyä vetää Yhdysvaltain joukot Koillis-Syyriasta Turkki käynnisti 9. lokakuuta 2019 sotilasoperaation Syyrian demokraattisten joukkojen (SDF) hallitsemille alueille; ottaa huomioon, että tämä on johtanut siviili- ja sotilasuhrien suureen määrään rajan molemmin puolin ja että YK-lähteiden mukaan vähintään 300 000 kansalaista, mukaan lukien 70 000 lasta, on joutunut siirtymään kotiseudultaan; ottaa huomioon, että useimmat kansainväliset avustusjärjestöt ovat joutuneet keskeyttämään toimintansa ja evakuoimaan kansainvälisen henkilöstön turvallisuusuhkien takia; ottaa huomioon, että toimittajia on pakotettu poistumaan alueelta vakavien turvallisuusongelmien vuoksi, mikä estää oikean ja tarkan kuvan saamisen konfliktista;

B. ottaa huomioon, että Yhdysvallat ja Turkki ilmoittivat 18. lokakuuta 2019 välittömästä viiden päivän tulitauosta Syyrian raja-alueella; ottaa huomioon, että tämä sopimus on väliaikainen, koska Turkki ei ole suostunut vetämään joukkojaan pois Pohjois-Syyriasta;

C. ottaa huomioon, että tulitauko koskee Ras al-Ainin ja Tal Abyadin välistä aluetta Turkin rajalla, joka ulottuu lähes 120 kilometrin päähän, ja että muiden kurdien hallussa olevien alueiden kohtalosta ei ole keskusteltu;

D. ottaa huomioon, että Eurooppa-neuvosto vahvisti 17. lokakuuta 2019 Koillis-Syyrian tilanteesta 14. lokakuuta 2019 annetut neuvoston päätelmät, joissa se tuomitsi Turkin Syyrian koillisosassa toteuttamat yksipuoliset sotilaalliset toimet, jotka ovat aiheuttaneet kohtuutonta inhimillistä kärsimystä, vaarantaneet Da’eshin vastaisen taistelun ja uhkaavat vakavasti Euroopan turvallisuutta;

E. katsoo, että tällä Turkin yksipuolisella sotilasoperaatiolla ei ole minkäänlaista oikeusperustaa, se ainoastaan kärjistää kahdeksan vuotta kestänyttä konfliktia Syyriassa, aiheuttaa lisää humanitaarista kärsimystä ja vaikuttaa kielteisesti neuvotteluratkaisuun ja terrorismin torjuntaan; ottaa huomioon, että Syyrian sisäinen konflikti jatkuu huolimatta useista kansainvälisistä yrityksistä saada aikaan tulitauko ja päästä neuvotteluratkaisuun;

F. toteaa, että Turkin tukemien aseellisten ryhmien tekemistä teloituksista, pelottelusta, pahoinpitelyistä, sieppauksista, ryöstelystä ja siviilien asuintalojen haltuunotoista on tarkkoja tietoja ja että tiettyihin kurdiryhmiin kuulumisesta syytettyjä siviilejä on tiettävästi ajettu pois kodeistaan tai pidätetty näiden ryhmien jäsenten tarkastuspisteissä; ottaa huomioon, että epätavanomaisten aseiden käytöstä siviilejä, myös lapsia, vastaan on raportoitu; ottaa huomioon, että YK:n mukaan on tiedossa, että Turkin kanssa liittoutuneen Ahrar al-Sharqiyan aseellisen ryhmän taistelijat ovat syyllistyneet laittomiin teloituksiin; ottaa huomioon, että tietojen mukaan Ahrar al-Sharqiyan taistelijat kiduttivat tunnettua naispuolista kurdipoliitikkoa Hevrin Khalafia ja teloittivat hänet;

G. ottaa huomioon, että Turkin armeija ja sen kanssa liittoutuneet aseelliset ryhmät ovat raporttien mukaan tehneet ilmaiskuja ja maahyökkäyksiä terveysasemia, siviili-infrastruktuuria, kuten vedenpumppaamoja, patoja ja voimaloita sekä öljykenttiä vastaan; ottaa huomioon, että tuhannet ihmiset ovat vaarassa jäädä ilman puhdasta vettä;

H. ottaa huomioon, että Yhdysvaltojen joukkojen vetäydyttyä Bashar al-Assadin joukot saapuivat 14. lokakuuta 2019 useaan Rojavan alueen kaupunkiin ensimmäistä kertaa seitsemään vuoteen sen jälkeen, kun kurdijoukot olivat hyväksyneet Venäjän välittämän sopimuksen Turkin hyökkäyksen pysäyttämisestä; ottaa huomioon, että Syyrian ja kurdien välisen sopimuksen tarkat yksityiskohdat ovat edelleen epäselviä; ottaa huomioon, että Venäjän puolustusministeriön vielä varmentamattomien tietojen mukaan Venäjän joukot partioivat Turkin ja Syyrian armeijojen rintamalinjojen välillä, jotta ne voidaan pitää erillään;

I. ottaa huomioon, että Assadin hallinnon ja sen liittolaisten, Isisin/Da’eshin sekä muiden terroristiryhmien Syyrian konfliktin aikana tekemiin rikoksiin kuuluu kemiallisin asein tehtyjä iskuja, siviilejä vastaan tehtyjä iskuja, laittomia teloituksia, kidutusta ja pahoinpitelyjä, tahdonvastaisia katoamisia, joukkopidätyksiä ja mielivaltaisia pidätyksiä, kollektiivisia rangaistuksia, hyökkäyksiä terveydenhuoltohenkilökuntaa vastaan ja elintarvikkeiden, veden ja sairaanhoidon saannin estämistä; toteaa, että nämä rikokset ovat sotarikoksia, rikoksia ihmisyyttä vastaan ja kansanmurhia ja ne ovat tähän mennessä jääneet rankaisematta;

J. ottaa huomioon, että vaikka Turkki on Naton jäsenvaltioiden liittolainen, sen johtama hyökkäys seurauksineen mitätöi Isisin vastaisen maailmanlaajuisen liittoutuman ponnistukset, joissa SDF-joukot ovat edelleen keskeisessä asemassa taistelemalla vielä aktiivisia Isis-taistelijoita vastaan; ottaa huomioon, että kurdien leireissä pidätettyinä olevia Isisin taistelijoita on jo karannut ja palannut taistelemaan ja levittämään terroria, mikä on estettävä alueen ja EU:n turvallisuuden kannalta keskeisenä prioriteettina;

K. ottaa huomioon, että valtaosa Isis-taistelijoille syntyneistä tuhansista eurooppalaisista lapsista on Koillis-Syyriassa kolmella eri leirillä, jotka ovat al-Hol, Roj ja Ain Issa, joita Turkin hyökkäys uhkaa vakavasti;

L. katsoo, että ihmisten pakkomuutto, myös väestörakenteen muuttamistarkoituksessa, rikkoo selvästi kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja saattaa johtaa väestörakenteen muuttumiseen ja etnisiin muutoksiin; toteaa, että jos turvallisen, esteettömän ja jatkuvan humanitaarisen avun, evakuointien ja sairaanhoidon toteuttamiselle asetetaan esteitä, sillä rikotaan kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja useita YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmia; ottaa huomioon, että YK:n turvallisuusneuvosto ei ole päässyt sopimukseen EU:n yhtenäisyydestä huolimatta; ottaa huomioon, että viime vuosien aikana Venäjä on estänyt YK:n turvallisuusneuvostossa veto-oikeudellaan 14 päätöslauselmaa ja toiminut aktiivisesti päätöslauselmien sisällön rajoittamiseksi;

M. ottaa huomioon, että Yhdysvaltojen ja Turkin 17. lokakuuta 2019 tekemässä väliaikaisessa tulitaukosopimuksessa ei oteta huomioon todellista tilannetta paikan päällä; ottaa huomioon, että uudet jännitteet ja uhkat voivat johtaa siviiliväestön turvallisuuden heikkenemiseen 120 tunnin tulitauon jälkeen;

N. toteaa, että kansainvälisen yhteisön ja yksittäisten valtioiden velvollisuutena on saattaa edesvastuuseen henkilöt, jotka ovat syyllistyneet kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön ja humanitaarisen oikeuden loukkauksiin Syyrian konfliktin aikana, myös soveltamalla yleistoimivallan periaatetta ja kansallista lainsäädäntöä; toteaa, että tämä voidaan tehdä joko nykyisissä kansallisissa ja kansainvälisissä tuomioistuimissa tai vielä perustamattomissa tilapäisissä kansainvälisissä rikostuomioistuimissa;

O. ottaa huomioon, että EU on edelleen sitoutunut YK:n Syyrian-erityislähettilään johdolla käytävien neuvottelujen eli ns. Geneven prosessin onnistumiseen; ottaa huomioon, että YK:n pääsihteeri ilmoitti YK:n yleiskokouksen yhteydessä 23. syyskuuta 2019, että perustuslaillisen komitean perustamisesta on päästy sopimukseen, ja että nyt sen kokoontuminen saattaa estyä Turkin yksipuolisten sotilaallisten toimien seurauksena;

P. ottaa huomioon, että Syyrian tilanne ja kattavan, todellisen ja osallistavan poliittisen siirtymäprosessin puuttuminen estävät yhä Syyriaa koskevan EU:n strategian täysimääräisen täytäntöönpanon ja erityisesti merkittävän avun, jota unioni voi antaa maan jälleenrakennukseen; katsoo, että Syyrian jälleenrakentamisen olisi perustuttava alhaalta ylöspäin suuntautuvaan lähestymistapaan sekä paikallisten toimijoiden onnistuneeseen vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen, joiden avulla tunnetut terroristiryhmät jätetään sen ulkopuolelle; ottaa huomioon, että EU isännöi 18. helmikuuta 2019 Syyrian ja sen lähialueiden tulevaisuuden tukemista käsitellyttä kolmatta konferenssia; katsoo, että kaikkien avunantajien olisi täytettävä lupauksensa;

Q. toteaa, että humanitaarisen tuen antamista ja Syyrian tulevaisuuden suunnittelemista koskevat EU:n toimet ovat kannatettavia; katsoo, ettei EU:n pitäisi koskaan antaa apua Assadin ja hänen liittolaistensa Venäjän ja Iranin johtamaan ja valvomaan Syyrian jälleenrakentamiseen ilman ehtoja; katsoo, että Assadia, Turkkia, Venäjää ja Irania ei saa päästää vastuusta sotilaallisten toimiensa taloudellisista seurauksista; katsoo, että kaikilla jälleenrakentamista koskevilla sitoumuksilla on pyrittävä rauhaan ja vastuuvelvollisuuteen;

R. ottaa huomioon, että neuvosto on Syyrian tilanteen johdosta päättänyt rajoittavista toimenpiteistä, jotka kohdistuvat henkilöihin, jotka ovat vastuussa siviiliväestön alistamisesta Syyriassa, sekä heitä lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin; ottaa huomioon, että Yhdysvallat on määrännyt pakotteita Turkin ministeriöille ja ylemmille hallintovirkamiehille vastauksena maan sotilaalliseen hyökkäykseen Pohjois-Syyriaan; ottaa huomioon, että jotkut jäsenvaltiot ovat määränneet Turkille asevientikiellon;

1. tuomitsee jyrkästi Turkin yksipuolisen sotilaallisen väliintulon Koillis-Syyriassa ja kehottaa Turkkia lopettamaan välittömästi ja pysyvästi sotilaallisen väliintulonsa; korostaa, että uusien rintamien avaaminen Syyriassa ei palvele Turkin turvallisuusetuja, ja varoittaa pahentamasta entisestään Syyrian humanitaarista kriisiä; vaatii noudattamaan täysin humanitaarista oikeutta, siviilien suojelu mukaan luettuna;

2. tuomitsee jyrkästi tämän konfliktin aikana tehdyt ihmisoikeuksien ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkaukset, ei ainoastaan ne, joita Turkin tukemien joukkojen väitetään tehneen, vaan myös ne, joihin Assadin hallinnon joukot ovat syyllistyneet liittolaistensa Venäjän ja Iranin sekä YK:n luetteloon merkittyjen terroristijärjestöjen tuella;

3. kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa välittämään EU:n kannan Turkin viranomaisille ja luomaan perustan EU:n vahvalle ja kattavalle vastaukselle tähän kriisiin; kehottaa häntä aloittamaan vuoropuhelun Turkin viranomaisten kanssa, jotta voidaan varmistaa tilanteen nopea rauhoittuminen ja löytää kestävä ratkaisu kriisiin; korostaa, että EU:n olisi harkittava kaikkia tarjolla olevia vaihtoehtoja, kun se työskentelee kansainvälisten kumppaniensa kanssa, YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman mukaiset avustusten ilmapudotukset sekä humanitaarisen avun käytävien ja lentokieltoalueiden perustaminen mukaan luettuina;

4. muistuttaa vakavista vaikutuksista, joita konfliktin laajeneminen ja epävakauden lisääntyminen alueella aiheuttavat sekä alueelle itselleen että unionille lisääntyvien turvallisuusriskien, humanitaaristen kriisien ja muuttovirtojen muodossa; kehottaa komissiota valmistelemaan unionia kaikilla osa-alueilla, jotta se voi reagoida parhaalla mahdollisella tavalla kaikkiin mahdollisiin tilanteisiin, ja tiedottamaan Euroopan parlamentille seurauksista, joita konfliktin laajeneminen ja epävakauden lisääntyminen alueella voivat aiheuttaa;

5. suhtautuu myönteisesti useiden jäsenvaltioiden päätökseen keskeyttää asevientilupien myöntäminen Turkkiin; toistaa erityisesti, että kaikkien jäsenvaltioiden on sovellettava tiukasti neuvoston yhteisessä kannassa 2008/944/YUTP[2] vahvistettuja asevientiä koskevia sääntöjä, myös sen alueellista vakautta koskevaa kriteeriä 4; kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa käynnistämään aloitteen, jonka tarkoituksena on asettaa kattava EU:n laajuinen asevientikielto Turkille, kun otetaan huomioon kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rikkomista koskevat vakavat väitteet;

6. pitää valitettavana, että 14. lokakuuta 2019 kokoontunut ulkoasiainneuvosto ei kyennyt sopimaan Saksan ja Ranskan ajamasta EU:n laajuisesta Turkkia koskevasta asevientikiellosta;

7. muistuttaa nykyisestä sotilasoperaatiosta vastuussa olevia siitä, että kansainvälisen oikeuden mukaan he ovat vastuussa rikoksista, joihin he syyllistyvät Syyriassa, ja että näihin rikoksiin syyllistyvät joutuvat vastuuseen, olivatpa kyseessä valtiot tai yksityishenkilöt; muistuttaa velvollisuudesta noudattaa ehdottomasti kansainvälistä oikeutta; kehottaa hyväksymään EU:n strategian, joka koskee vastuuseen asettamista Syyriassa tehdyistä rikoksista;

8. kehottaa neuvostoa ottamaan käyttöön kohdennettuja pakotteita ja viisumikieltoja Turkin meneillään olevan sotilaallisen väliintulon yhteydessä ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneille Turkin viranomaisille, samaan tapaan kuin ehdotuksessa, joka koskee Turkin viranomaisia, jotka ovat vastuussa perusoikeuksien tukahduttamisesta maan sisällä; kehottaa kaikkia jäsenvaltioita varmistamaan Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston päätöksen 2013/255/YUTP[3] täysimääräisen noudattamisen, erityisesti päätöksessä lueteltujen henkilöiden varojen jäädyttämisen ja sellaisten henkilöiden maahanpääsyä koskevat rajoitukset, jotka hyötyvät Syyrian hallinnosta tai tukevat sitä;

9. huomauttaa, että parlamentti on toiminut ennakoivasti supistaessaan liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA) II rahoitusta viime vuosina ihmisoikeuksien kunnioittamiseen liittyvien ongelmien takia; toteaa, että Turkin viranomaisten viimeaikaiset toimet ovat eurooppalaisten arvojen vastaisia; kehottaa komissiota jäädyttämään kaikki IPA-varat Turkille ja asettamaan niiden myöntämisen ehdoksi Turkin tulevan käyttäytymisen ja sen vuoksi varmistamaan, että (tulevia) EU:n varoja ei käytetä meneillään olevan sotilasoperaation rahoittamiseen tai helpottamaan Syyrian pakolaisten pakkopalauttamista niin kutsutulle turvavyöhykkeelle;

10. on erittäin huolissaan tiedoista, joiden mukaan sadat Isis-vangit, mukaan lukien monet vierastaistelijat, pakenevat Pohjois-Syyrian leireiltä kesken Turkin hyökkäystä, mikä lisää Isisin uuden nousun riskiä; kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa pyytämään Turkin viranomaisilta täsmennystä ja varmennusta Turkin presidentin 14. lokakuuta 2019 Wall Street Journalille osoittamassa kirjeessä antamaan vakuutukseen, että Isis-taistelijoita ei päästetä lähtemään Koillis-Syyriasta, ja pyytämään tietoja Turkin tätä koskevasta politiikasta; kehottaa kansallisia tiedustelu- ja turvallisuuspalveluja lisäämään valppautta vierastaistelijoiden ja heidän perheidensä mahdollisen paluun suhteen;

11. on huolissaan Isis-taistelijoille Pohjois-Syyriassa syntyneiden eurooppalaisten lasten hirveästä tilanteesta ja kohtalosta; kehottaa jäsenvaltioita kiinnittämään erityistä huomiota näiden lasten tilanteeseen ja heidän tarpeisiinsa, jotta varmistetaan heidän perusoikeuksiensa kunnioittaminen; kehottaa jäsenvaltioita ottamaan lapsen edun huomioon ensisijaisesti kaikissa lapsia koskevissa päätöksissä;

12. pitää erittäin valitettavana sodan lopettamiseksi tehtyjen toistuvien alueellisten ja kansainvälisten yritysten epäonnistumista ja kehottaa uudistamaan ja tehostamaan maailmanlaajuista yhteistyötä, jotta konfliktiin löydettäisiin rauhanomainen ja kestävä ratkaisu YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2254 ja vuoden 2012 Geneven julkilausuman mukaisesti;

13. kehottaa jäsenvaltioita pyytämään jälleen YK:n turvallisuusneuvostoa hyväksymään päätöslauselman, joka antaa neuvostolle mahdollisuuden toimia kohdennetusti, ja pyrkimään viime kädessä perustamaan Pohjois-Syyriaan YK:n johtama turvallisuusvyöhyke siellä asuvien ihmisten hyväksi;

14. vahvistaa tukevansa Da’eshin vastaisen maailmanlaajuisen liittoutuman pyrkimyksiä, joihin Turkki osallistuu; korostaa, että liittoutuma ja syyrialaiset kumppanijoukot ovat edistyneet merkittävästi Da’eshin kukistamisessa Syyriassa, mutta ilmaisee huolensa siitä, että Turkin yksipuoliset sotilaalliset toimet vesittävät tämän edistyksen; kehottaa Yhdysvaltoja täyttämään sille asetetut velvollisuudet liittoutumassa pitäen mielessä Da’eshin vastaisen taistelun merkityksen;

15. vaatii kunnioittamaan Syyrian etnisten ja uskonnollisten ryhmien ja vähemmistöjen ja kaikkien siirtymään joutuneiden oikeutta jatkaa elämäänsä historiallisilla ja perinteisillä kotiseuduillaan tai palata sinne ihmisarvoisesti, tasa-arvoisesti ja turvallisesti;

16. antaa tunnustusta Jordanian, Libanonin ja Turkin osoittamalle vaikuttavalle solidaarisuudelle pakolaisia kohtaan ja kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita antamaan rahoitustukea, jonka tarkoituksena on vastata pakolaisten ja heidän vastaanottajayhteisöjensä kiireellisiin tarpeisiin; korostaa tarvetta varmistaa, että unionin varoja ei käytetä käynnissä olevan sotilasoperaation rahoittamiseen tai syyrialaispakolaisten pakkopalauttamiseen niin kutsutulle turvavyöhykkeelle; korostaa, että palauttamiskiellon periaatetta on noudatettava kaikilta osin; tuomitsee presidentti Erdoğanin lausunnot, joissa hän uhkaa EU:ta pakolaistulvalla;

17. toistaa Turkkia koskevasta komission vuoden 2018 kertomuksesta 13. maaliskuuta 2019 antamassaan päätöslauselmassa[4] antamansa suosituksen, että komissio ja Euroopan unionin neuvosto neuvottelukehyksen mukaisesti keskeyttävät virallisesti liittymisneuvottelut Turkin kanssa ja että EU:n ja Turkin välisten mahdollisten uusien suhteiden olisi perustuttava demokratian, oikeusvaltion ja perusoikeuksien kunnioittamista koskeviin ennakkoehtoihin;

18. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Yhdistyneille kansakunnille, Turkille, kansainvälisen Syyrian tukiryhmän jäsenille ja kaikille Syyrian konfliktin osapuolille ja varmistamaan tämän tekstin kääntämisen arabiaksi ja turkiksi.

 

[1] Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0215.

[2] Neuvoston yhteinen kanta 2008/944/YUTP, vahvistettu 8. joulukuuta 2008, sotilasteknologian ja puolustustarvikkeiden viennin valvontaa koskevien yhteisten sääntöjen määrittämisestä (EUVL L 335, 13.12.2008, s. 99).

[3] Neuvoston päätös 2013/255/YUTP, annettu 31. toukokuuta 2013, Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä (EUVL L 147, 1.6.2013, s. 14).

[4] Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0200.

Päivitetty viimeksi: 23. lokakuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö