Процедура : 2019/2886(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0126/2019

Внесени текстове :

B9-0126/2019

Разисквания :

PV 23/10/2019 - 7
CRE 23/10/2019 - 7

Гласувания :

PV 24/10/2019 - 8.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P9_TA(2019)0049

<Date>{21/10/2019}21.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0126/2019</NoDocSe>
PDF 149kWORD 47k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreSuite>за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност</TitreSuite>

<TitreRecueil>съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>относно турската военна операция в Североизточна Сирия и последиците от нея</Titre>

<DocRef>(2019/2886(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Ларс Патрик Берг, Йорг Мойтен, Бернхарт Цимниок</Depute>

<Commission>{ID}от името на групата ID</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0126/2019

Резолюция на Европейския парламент относно турската военна операция в Североизточна Сирия и последиците от нея

(2019/2886(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид Устава на Организацията на обединените нации от 1945 г., по-специално член 2 от него,

 като взе предвид Женевската конвенция относно закрилата на гражданските лица по време на война (четвърта Женевска конвенция) от 12 август 1949 г., ратифицирана от Турция през 1954 г., която също е част от международното обичайно право,

 като взе предвид Конвенцията от 1993 г. за забрана на разработването, производството, натрупването и употребата на химическо оръжие и за неговото унищожаване (Конвенцията за химическите оръжия или КХО), и по-специално член 1, параграф 1, буква б) от нея,

 като взе предвид Северноатлантическия договор от 1949 г., и по-специално член 1 от него,

 като взе предвид Регламент (ЕО) № 390/2001 на Съвета от 26 февруари 2001 г. относно помощта за Турция в рамките на предприсъединителната стратегия, и по-специално за установяване на Партньорство за присъединяване[1],

 като взе предвид Решението на Съвета от 18 февруари 2008 г. относно принципите, приоритетите и условията, които се съдържат в Партньорството за присъединяване с Република Турция[2],

 като взе предвид съвместния план за действие между ЕС и Турция от 29 ноември 2015 г. и изявлението на ЕС‑Турция от 18 март 2016 г.,

 като взе предвид своята резолюция от 14 април 2016 г. относно доклада за Турция за 2015 г.[3],

 като взе предвид своята резолюция от 13 март 2019 г. относно доклада на Комисията от 2018 г. относно Турция[4],

 като взе предвид заключенията на Съвета по общи въпроси от 18 юни 2019 г. относно разширяването и процеса на стабилизиране и асоцииране,

 като взе предвид изявлението от 9 октомври 2019 г. на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) от името на Европейския съюз,

 като взе предвид заключенията на Съвета по общи въпроси относно Североизточна Сирия от 14 октомври 2019 г.,

 като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че на 9 октомври 2019 г. турското правителство предприе военно нападение срещу кюрдските сили в Североизточна Сирия;

Б. като има предвид, че тази военна операция доведе до смъртта на стотици граждански лица, в нарушение на международното хуманитарно право, и по-специално на четвъртата Женевска конвенция;

В. като има предвид, че на 12 октомври 2019 г. подкрепяните от Турция сили устроиха засада и екзекутираха Хеврин Халаф, генерален секретар на партията „Бъдещата Сирия“, както и нейния шофьор;

Г. като има предвид, че се твърди, че при своето нападение срещу град Сере Кание на 15 октомври 2019 г. Турция е използвала фосфорни бомби; като има предвид, че използването на фосфорни бомби е незаконно съгласно условията на Конвенцията за химическите оръжия;

Д. като има предвид, че стотици поддръжници на ИДИЛ/Даиш са избягали от лагери за задържане в североизточната част на Сирия, което представлява сериозен риск за сигурността не само в региона, но и за Европейския съюз;

Е. като има предвид, че действията на Турция в северната част на Сирия накърняват борбата срещу ислямския екстремизъм и насърчават повторното създаване на халифат;

Ж. като има предвид, че на 17 октомври 2019 г. САЩ и Турция договориха 5‑дневно примирие;

З. като има предвид, че действията на Турция в североизточната част на Сирия представляват заплаха за международния мир и сигурност, както е определено в глава VII от Устава на ООН, и са в нарушение на член 1 от Северноатлантическия договор;

И. като има предвид, че Турция, в качеството си на пълноправен член на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО), подрива НАТО и застрашава сигурността на Европа чрез действията си в Сирия;

Й. като има предвид, че президентът Ердоган отново заплаши да разтвори широко вратите за мигрантите към Европа;

К. като има предвид, че Турция извършва незаконни проучвателни дейности за природен газ край бреговете на Кипър; като има предвид, че турското правителство предявява териториални претенции спрямо Кипър и Гърция в нарушение на Договора от Лозана от 1923 г.;

1. отбелязва, че страните си отправят взаимни обвинения в нарушаване на споразумението за прекратяване на огъня; освен това отбелязва, че Турция продължава да извършва нападения срещу сирийски села и че поради това договорените от САЩ и Турция условия за прекратяване на огъня не се спазват;

2. осъжда безусловно турската офанзива в североизточната част на Сирия и призовава Турция да прекрати незабавно и безусловно всички военни нападения в тази област, по-специално военните нападения, при които не се прави разграничение между военни и граждански цели в съответствие с международното хуманитарно право;

3. приветства решението на Съвета по външни работи от 14 октомври 2019 г. за временно преустановяване на износа на оръжие за Турция; призовава всички държави —‑членки на ЕС, да въведат официално и валидно за целия ЕС оръжейно ембарго върху целия износ на оръжие за Турция, както и да въведат индивидуални санкции срещу президента на Турция Ердоган;

4. призовава държавите членки да наложат забрана върху износа за Турция на всякакви оръжия, боеприпаси, военни материали и стоки от всякакъв вид, които могат да се използват за водене на война;

5. приветства решението на Съвета по външни работи от 14 октомври 2019 г. за съставяне на списък със санкциите поради сондажните дейности на Турция в крайбрежните води на Кипър; призовава Турция да прекрати незабавно всички сондажни дейности в тази зона;

6. осъжда заплахата на президента Ердоган да отвори границите, за да се позволи на над 3,5 милиона мигранти да наводнят Европа;

7. призовава държавите — членки на ЕС, да ограничават незаконната миграция, да защитават външните граници на ЕС и, ако е необходимо, да защитават вътрешните граници, за да гарантират вътрешната сигурност на Съюза и на неговите държави членки;

8. призовава държавите — членки на ЕС, да изготвят съвместно и да прилагат мерки за гарантиране на сигурността, териториалната цялост и независимостта на всички държави членки, граничещи с Турция;

9. призовава Комисията и Съвета да прекратят всякакво финансиране за Турция, свързано както с предприсъединителния процес, така и с Плана за действие между ЕС и Турция в областта на миграцията;

10. призовава Комисията и Съвета да прекратят официално и окончателно всички преговори във връзка с присъединяването на Турция към ЕС, тъй като тя не е европейска държава и не действа в съответствие с европейските ценности, по-специално тези, насочени към запазването на една мирна Европа, и поради това не следва да става член на Европейския съюз;

11. предлага Северноатлантическият съвет да изключи Турция от заседанията си до момента, в който Република Турция престане да нарушава разпоредбите на Северноатлантическия договор;

12. призовава всички страни в конфликта да договорят мирно разрешаване на конфликта в съответствие с Устава на ООН и Северноатлантическия договор;

13. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), на председателя на делегацията на Европейския парламент за връзки с Турция, на Северноатлантическия съвет и на правителството на Република Турция.

 

[1] OВ L 58, 28.02.2001 г., стр. 1.

[2] OВ L 51, 26.2.2008 г., стр. 4.

[3] OВ C 58, 15.2.2018 г., стр. 164.

[4] Приети текстове, P8_TA(2019)0200.

Последно осъвременяване: 23 октомври 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност