Процедура : 2019/2886(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0127/2019

Внесени текстове :

B9-0127/2019

Разисквания :

PV 23/10/2019 - 7
CRE 23/10/2019 - 7

Гласувания :

PV 24/10/2019 - 8.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P9_TA(2019)0049

<Date>{21/10/2019}21.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0127/2019</NoDocSe>
PDF 163kWORD 50k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreSuite>за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност</TitreSuite>

<TitreRecueil>съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>относно турската военна операция в североизточна Сирия и последиците от нея</Titre>

<DocRef>(2019/2886(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Михаел Галер, Желяна Зовко, Дейвид Макалистър, Сандра Калниете, Естер де Ланге, Анджей Халицки, Вангелис Меймаракис, Йерун Ленарс, Владимир Билчик, Манолис Кефалоянис, Паулу Ранжел, Михал Виезик, Петер Полак, Иван Щефанец</Depute>

<Commission>{PPE}от името на групата PPE</Commission>

</RepeatBlock-By>

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B9-0123/2019

B9‑0127/2019

Резолюция на Европейския парламент относно турската военна операция в Североизточна Сирия и последиците от нея

(2019/2886(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид предишните си резолюции относно Сирия и Турция,

 като взе предвид своята резолюция от 12 декември 2018 г. относно констатациите и препоръките на специалната комисия относно тероризма[1],

 като взе предвид изявленията на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, и по-конкретно изявлението от 9 октомври 2019 г. относно неотдавнашните събития в североизточна Сирия,

 като взе предвид заключенията на Съвета от 14 октомври 2019 г. относно североизточна Сирия,

 като взе предвид изявлението на говорителя на генералния секретар на ООН от 14 октомври 2019 г. относно Сирия,

 като взе предвид изявленията от 11 октомври и 15 октомври 2019 г. на говорителя на върховния комисар на ООН по правата на човека относно Сирия,

 като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 17 октомври 2019 г. относно Турция,

 като взе предвид съвместното съобщение от 14 март 2017 г. до Европейския парламент и до Съвета относно „Елементи за стратегия на ЕС относно Сирия“ (JOIN (2017) 0011) и заключенията на Съвета от 3 април 2017 г. относно Сирия,

 като взе предвид съответните резолюции на Съвета за сигурност на ООН, и по-специално Резолюция 2254 (2015) от 18 декември 2015 г. и Женевското комюнике от 2012 г.,

 като взе предвид Резолюция 71/248 на Общото събрание на ООН от 21 декември 2016 г. относно създаването на безпристрастен и независим международен механизъм за подпомагане на разследването и наказателното преследване на лицата, отговорни за най-тежките престъпления съгласно международното право, извършени в Сирийската арабска република от март 2011 г. насам,

 като взе предвид Договора от Лозана от 1923 г., с който се определят границите на Турция,

 като взе предвид Женевските конвенции от 1949 г. и допълнителните протоколи към тях,

 като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че след решението на президента Тръмп да изтегли войските на САЩ от североизточна Сирия на 9 октомври 2019 г., Турция, в нарушение на международното право, започна военна операция (операция „Peace Spring“ („Извор на мира“)) в зони, контролирани от Сирийските демократични сили (СДС); като има предвид, че това доведе до цивилни жертви и разселването на десетки хиляди граждани; като има предвид, че на 17 октомври Турция се договори със Съединените щати за петдневно прекратяване на огъня в североизточна Сирия, за да се даде възможност за оттегляне на кюрдските сили;

Б. като има предвид, че Европейският съюз остава ангажиран с единството, суверенитета и териториалната цялост на сирийската държава.

В. като има предвид, че сили на Башар ал-Асад влязоха в градове в североизточна Сирия на 14 октомври 2019 г., след като кюрдските сили са дали съгласието си за договореност с руско посредничество да се опитат да възпрат турско нападение; като има предвид, че според Министерството на отбраната на Русия руски войски патрулират в предните линии между позициите на турската и сирийската армии, за да ги държат на разстояние;

Г. като има предвид, че в региона има много европейски и други чуждестранни бойци терористи, за които понастоящем няма точни данни;

Д. като има предвид, че съществува риск от това, бойци от Даиш, които са задържани в лагери под контрол на кюрдите, да избягат, тъй като в момента няма достатъчно охранители;

Е. като има предвид, че затворници от Даиш, включително граждани на ЕС, са избягали от различни затвори в северната част на Сирия;

Ж. като има предвид, че използването на принудителното разселване на хора като военна тактика – включително с цел осъществяване на демографски промени – е явно нарушение на международното хуманитарно право; като има предвид, че предотвратяването на безопасното, безпрепятствено и устойчиво доставяне на хуманитарна помощ, евакуации и медицински грижи представлява нарушение на международното хуманитарно право и на няколко резолюции на Съвета за сигурност на ООН; като има предвид, че ООН и нейните партньори продължават да предоставят хуманитарна помощ на десетки хиляди души, разселени вследствие на насилието;

З. като има предвид, че Съветът въведе поредица от автономни ограничителни мерки, с оглед на положението в Сирия, по отношение на лицата, отговорни за жестоките репресии срещу цивилното население в Сирия, и по отношение на свързаните с тях лица или образувания;

И. като има предвид, че САЩ наложиха санкции на Турция в отговор на военната офанзива на страната в североизточна Сирия;

Й. като има предвид, че Европейският парламент препоръча това, Комисията и Съветът на Европейския съюз – в съответствие с рамката за преговори между ЕС и Турция – да прекратят официално всички преговори за присъединяване с Турция;

1. осъжда категорично едностранната военна намеса от страна на Турция в североизточна Сирия, която представлява тежко нарушение на международното право,  подкопава стабилността и сигурността на целия регион,  причинява страдание на едно вече засегнато от войната население и възпрепятства достъпа до хуманитарна помощ; приветства временното прекратяване на огъня, договорено между САЩ и Турция; настоятелно призовава Турция да прекрати военната си намеса, която няма да даде решение на стоящите в основата й тревоги, свързани със сигурността на страната; счита всяка турска военна операция извън турските граници, за която няма предварително одобрение от международната общност, за незаконна;

2. изтъква, че опасенията на Турция, свързани със сигурността в североизточна Сирия, следва да бъдат решени посредством политически и дипломатически средства, а не чрез военни действия, в съответствие с международното хуманитарно право.

3. остро осъжда всички зверства и многобройните нарушения на правата на човека и на международното хуманитарно право по време на конфликта, и по-специално престъпленията, извършени от силите на режима на Асад; изтъква, че лицата, които извършват престъпления в Сирия, били те държави или физически лица, ще бъдат подведени под отговорност;

4. изразява дълбоката си загриженост относно бягството на затворници от Даиш, тъй като много от тях са граждани на ЕС и е много вероятно да носят европейски паспорти, и предвид факта, че вече има европейски чуждестранни бойци терористи в региона, за които няма точни данни, съществува повишен риск от това, чуждестранни бойци терористи да се завръщат в ЕС;

5. възлага на държавите членки да проверяват систематично лицата, които се ползват с право на свободно движение съгласно правото на ЕС, както и гражданите на трети държави с оглед на Шенгенската информационна система и други релевантни национални, европейски и международни бази данни; настоятелно призовава държавите членки да проявяват най-голяма бдителност и да се въздържат във възможно най-голяма степен от извършването на проверки по външните граници само по целенасочен начин;

6. настоятелно призовава всички държави членки да гарантират, че цялата релевантна информация относно чуждестранните бойци терористи е правилно регистрирана в базите данни на ЕС;

7. настоятелно призовава държавите членки активно да използват PNR данните и да ги сравняват с релевантни бази данни с цел предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на лица във връзка с тероризъм и други тежки престъпления; настоятелно призовава Европол да използва пълноценно своя капацитет, наред с другото, екипа от звено „Пътници“, който да подкрепя държавите членки в техните усилия; изразява загриженост, че дори повече от една година след датата на транспониране на Директивата на ЕС за резервационните данни на пътниците, не всички държави членки са я транспонирали изцяло, като по този начин се създават ненужни пропуски по отношение на сигурността;

8. призовава държавите членки и релевантните агенции на ЕС да следят всички чуждестранни бойци терористи и да гарантират хармонизирани мерки в областта на сигурността и последващи съдебни действия по отношение на установени случаи на завърнали се в ЕС чуждестранни бойци; призовава Комисията да подпомага държавите членки при въвеждането на съгласувани системи за класификация с цел да се прави разлика между завърнали се чуждестранни бойци с висока, средна и ниска степен на риск;

9. отхвърля всеки опит на турските органи да обвържат военните действия на Турция в североизточна Сирия със съдбата на сирийските бежанци на турска територия;

10. изразява дълбоко съжаление във връзка с провала на многократните регионални и международни опити за прекратяване на войната в Сирия; призовава за подновено и интензивно сътрудничество в световен мащаб за постигане на мирно и устойчиво решение на конфликта в съответствие с Резолюция 2254 на Съвета за сигурност на ООН и Женевското комюнике от 2012 г.;

11. призовава за силен и всеобхватен отговор на ЕС по отношение на тази криза; подчертава, че ЕС следва да разгледа всички налични възможности, в сътрудничество с международните си партньори, в това число спускане на помощи от самолети и установяване на забранени за полети зони съгласно резолюция на Съвета за сигурност на ООН;

12. потвърждава подкрепата си за усилията на Световната коалиция срещу Даиш, по която Турция е партньор; подчертава, че силите на Коалицията и сирийските партньори са постигнали значителен напредък в кампанията за победа над Даиш в Сирия; изтъква, че Сирийските демократични сили са изиграли важна роля в тази кампания;

13. настоятелно призовава всички държави членки да гарантират пълното спазване на Решение 2013/255/ОВППС на Съвета от 31 май 2013 г. относно ограничителни мерки срещу Сирия[2], и по-специално що се отнася до замразяването на активите на лицата, изброени в него, и ограниченията за достъп на лицата, които са облагодетелствани от режима в Сирия или го подкрепят;

14. изтъква, че етническите и религиозните групи в Сирия имат право да продължат да живеят или да се завърнат в своите исторически и традиционни родни страни в условия на достойнство и безопасност; отбелязва, че ЕС няма да предоставя помощ за стабилизиране или развитие в региони, в които правата на местното население се пренебрегват или нарушават;

15. подчертава необходимостта от това да се гарантира, че не се използват средства на ЕС за финансиране на текущата военна операция или за улесняване на принудителното връщане на сирийски бежанци към т.нар. „безопасна зона“;

16. изразява съжаление поради факта, че Съветът не можа да вземе единодушно решение относно въвеждането на забрана в целия ЕС за износ на оръжие за Турция; приветства решението за координиране на национални мерки на ембарго върху бъдещите продажби на оръжия за Турция; приветства решението на някои държави–членки на ЕС незабавно да спрат предоставянето на Турция на лицензи за износ на оръжие; призовава за забрана в целия ЕС на износа на оръжие за Турция;

17. настоятелно призовава държавите членки да установят обща позиция относно начините за справяне с европейските чуждестранни бойци терористи и техните семейства, които остават в региона, като се има предвид фактът, че задържаните в региона чуждестранни бойци терористи са от 50 различни държави; поради това отправя искане да бъде създаден международен съд или трибунал с цел разследване, съдебно разглеждане и осъждане на лица за актове на тероризъм и тежки престъпления по организиран международен начин;

18. призовава Съвета да обмисли приемането на подходящи и целенасочени икономически мерки срещу Турция, които не трябва да засягат гражданското общество или хората, които вече са засегнати тежко от икономическата криза в страната;

19. счита, че като се имат предвид сериозните и постоянни усилия на Турция да компрометира регионалната стабилност чрез агресивно поведение срещу държавите членки, както и неотдавнашната ѝ едностранна военна операция в североизточна Сирия срещу кюрдското население, която доведе до допълнително разселване на сирийски бежанци, възпрепятства сериозно достъпа до хуманитарна помощ, доведе до големи страдания за гражданското население, подкопа стабилността в целия регион и отслаби демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, е основателно да се съкратят средствата, разпределени за Турция по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ и да се замразят 100 милиона евро (като бъдат поставени в резерв); подчертава обаче, че замразяването и съкращаването на финансови средства не следва да бъде насочено към гражданското общество или сирийските бежанци, или да пречи на турски студенти да участват в европейски програми на обмен като „Еразъм+“;

20. повтаря призива си, преговорите за присъединяване с Турция да бъдат напълно преустановени; припомня, че политическите ангажименти между ЕС и Турция следва да се основават на разпоредби за обвързване с условия по отношение на зачитането на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права;

21. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите–членки на ЕС, на генералния секретар на Организацията на обединените нации, на правителството и парламента на Турция, на членовете на Международната група за подкрепа на Сирия и на всички страни, участващи в конфликта.

 

[1] Приети текстове, P8_TA(2018)0512.

[2] OВ L 147, 1.6.2013 г., стр. 14.

Последно осъвременяване: 23 октомври 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност