Предложение за резолюция - B9-0128/2019Предложение за резолюция
B9-0128/2019

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно турската военна операция в Североизточна Сирия и последиците от нея

21.10.2019 - (2019/2886(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността

Йозлем Демирел, Николай Вилумсен, Лейла Шайби, Стелиос Кулоглу, Димитриос Пападимулис, Констандинос Арванитис, Ниязи Къзълюрек, Петрос Кокалис, Йоргос Георгиу
от името на групата GUE/NGL

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B9-0123/2019

Процедура : 2019/2886(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B9-0128/2019
Внесени текстове :
B9-0128/2019
Приети текстове :

B9‑0128/2019

Резолюция на Европейския парламент относно турската военна операция в Североизточна Сирия и последиците от нея

(2019/2886(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид Устава на Организацията на обединените нации,

 като взе предвид Женевските конвенции от 1949 г. и допълнителните протоколи към тях,

 като взе предвид Резолюциите на Съвета за сигурност на ООН, по-специално Резолюция № 2254 (2015), и Женевското комюнике от 2012 г., договорено от страните в Сирия в рамките на ръководения от ООН Женевски процес,

 като взе предвид Женевската конвенция за статута на бежанците,

 като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на детето,

 като взе предвид разпоредбите на Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета от 8 декември 2008 г., определяща общи правила за режим на контрол върху износа на военни технологии и оборудване[1],

 като взе предвид своите предишни резолюции относно положението в Сирия и офанзивата на ИДИЛ,

 като взе предвид заключенията на Съвета от 14 октомври 2019 г. относно Североизточна Сирия,

 като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че осем години след своето начало войната в Сирия доведе до една от най-тежките хуманитарни кризи, пред които светът е изправен след Втората световна война; като има предвид, че войната продължава да има опустошителни последици за сирийския народ и досега е отнела живота на над 400 000 души и е принудила около 11,7 милиона души да напуснат домовете си, включително над 5,6 милиона души, които са потърсили убежище в съседните държави и по широкия свят;

Б. като има предвид, че продължаващата ескалация на конфликта в Сирия е резултат от факта, че чуждестранни регионални и международни сили, включително Турция, се възползват от ситуацията за своя собствена изгода;

В. като има предвид, че военната инвазия на Турция в североизточната част на Сирия, започнала на 9 октомври, подкопава мира и стабилността на целия регион;

Г. като има предвид, че за по-малко от седмица турското нашествие доведе до множество жертви сред гражданското население и стана причина за допълнителни разселвания; като има предвид, че според данни на ООН над 160 000 души са били разселени, включително приблизително 70000 деца; като има предвид, че все още е трудно да се установи цялостното хуманитарно въздействие на настоящата военна операция, но че според сценария за пълномащабни военни операции, съдържащ се в междуведомствения план на ООН за действие при извънредни ситуации, вероятно 400 000 граждански лица ще се нуждаят от помощ и закрила през предстоящия период (а не 100 000 души, както е било посочено в първоначалната оценка); като има предвид, че въпреки че необходимостта от хуманитарна помощ е нараснала драстично, военните операции са принудили множество на брой международни НПО да преустановят временно предоставянето на помощ;

Д. като има предвид, че редица държави членки нарушават правото на международна закрила, гарантирано от правото на ЕС и от международното право; като има предвид, че споразумението между ЕС и Турция се основава на принципа, че Турция е „безопасна трета държава“ за сирийците;

Е. като има предвид обаче, че турските органи са задържали и принуждавали сирийци да подписват заявления, в които заявяват, че искат да се върнат в Сирия, преди да бъдат връщани насилствено в Сирия; като има предвид, че турските официални лица заявяват, че около 340 000 бежанци са се завърнали „доброволно“ в Сирия; като има предвид, че тези действия показват, че Турция не може да бъде считана по принцип за безопасна трета държава за сирийците;

Ж. като има предвид, че представителите на кюрдските власти споменаваха редовно, че те държат под стража около 12 000 бойци, за които има подозрение, че служат в ИДИЛ, включително около 800 европейци; като има предвид, че в настоящия момент европейските народи и правителства са обезпокоени във връзка с намеренията и местонахождението на тези бойци, задържани в региона, в контекста на съобщаваните случаи на бягство от лагера в град Айн-Иса и липсата на сигурност в други обекти; като има предвид, че според нови данни има сведения за най-малко 430 европейски чуждестранни бойци, задържани в северната част на Сирия, заедно с най-малко 700 европейски деца, много от които са родени там[2];

З. като има предвид, че демократичният проект в Рожава, който се ръководи от движението на кюрдските жени и се основава на многоетническа концепция, представлява окуражаващо предизвикателство за политическите структури, които са причина за войната, и че този процес и многоетническата концепция заслужават подкрепата на международната общност;

1. осъжда военната инвазия на Турция в североизточната част на Сирия; подчертава, че това нашествие застрашава мира и сигурността в региона и отвъд него и затруднява допълнително изгледите за постигане на мир в Сирия чрез политически процес; призовава Турция да прекрати незабавно своята военната интервенция и да изтегли военните си сили, включително своите сирийски марионетни сили, от територията на Сирия; осъжда факта, че въпреки ранното предупреждение от страна на президента Ердоган относно нахлуването в Сирия, ЕС и НАТО не реагираха и не предотвратиха тази агресия от страна на Турция, но все още признават Турция като важен партньор;

2. изразява дълбока загриженост относно продължаващата война в Сирия; подчертава, че конфликтът не може да бъде разрешен с военни средства; настоятелно призовава всички страни в конфликта да прекратят военните действия във всички части на Сирия, да позволяват преминаването на хуманитарни конвои и да улесняват безопасното, бързо, безпрепятствено и непрекъснато предоставяне на хуманитарна помощ ; настоятелно призовава всички страни да спазват и подкрепят пътната карта за мир, в съответствие с ръководения от Сирия политически процес под егидата на Организацията на обединените нации;

3. е изключително разтревожен във връзка с положението на 13-те милиона сирийци, които се нуждаят от хуманитарна помощ, една трета от които според ООН живеят в области, до които не може да се осъществи достъп от самата територия на Сирия, включително 2 милиона вътрешно разселени лица в така наречената зона за намаляване на напрежението в Идлиб; критикува факта, че въпреки че Комисията е одобрила хуманитарна помощ в размер на 70 милиона евро в североизточната част на Сирия, тази сума е замразена;

4. изразява дълбока загриженост относно плановете на Турция да засели голям брой сирийски бежанци от Турция в окупираната североизточна част на Сирия; припомня на Турция задължението ѝ да спазва принципа на забрана за връщане; призовава Турция да спре да принуждава сирийски граждани да се завръщат в Сирия и заявява отново, че се противопоставя на понятието и използването на „безопасни зони“;

5. осъжда Турция за начина ѝ на използване на демографско инженерство, което е насочено към изгонването на кюрдското население от неговата собствена територия; осъжда факта, че Турция продължава да разрушава съществуващите демократични структури в Сирия, и факта, че глобалните участници в региона са ѝ позволили да прави това;

6. остро критикува споразумението за прекратяване на огъня, постигнато между САЩ и Турция, в което се предлага кюрдският народ в Сирия да се предаде на Турция и с което се кодифицира окупацията от Турция на части от територията на Сирия, като по този начин това представлява нарушение на Устава на Организацията на обединените нации;

7. изразява дълбока загриженост във връзка със стремително влошаващото се хуманитарно положение в североизточната част на Сирия; призовава всички заинтересовани страни да се въздържат от нападения срещу гражданското население и срещу хуманитарни работници и да проявяват сдържаност, за да защитават, наред с другото, гражданското население, водните запаси и водоснабдяването, здравните заведения, училищата и лагерите за разселени лица, както и енергийната и пътната инфраструктура; призовава всички страни, участващи във военните действия, да гарантират, че свободата на движение и хуманитарният достъп са гарантирани;

8. отбелязва с дълбока загриженост съобщенията за военни престъпления и убийства на граждански лица, като например на кюрдския политик г-жа Хеврин Халаф; призовава всички страни да разследват евентуални нарушения на международното хуманитарно право, особено незаконни нападения срещу гражданското население и гражданската инфраструктура, и да гарантират, че отговорните лица ще бъдат подведени под отговорност; подчертава, че в контекста на приобщаващ и надежден диалог сирийският народ следва да определя подходящия процес и механизми за постигане на справедливост, помирение, истина и отчетност за груби нарушения и злоупотреби с международното право, включително тези, извършени от турските военни сили, както и обезщетения и ефективни средства за правна защита за жертвите;

9. изразява дълбока загриженост във връзка с освобождаването на бойци на ИДИЛ; остро критикува факта, че досега почти всички държави членки не са били склонни да се справят с проблема с европейските чуждестранни бойци и техните семейства; призовава държавите членки, по-специално Франция, Обединеното кралство, Германия, Белгия и Швеция, откъдето идват повечето от чуждестранните бойци, да репатрират собствените си граждани, които са бойци на ИДИЛ, и да ги подвеждат под съдебна отговорност в техните съответни държави на произход; настоятелно призовава за проактивни мерки за репатриране на децата на бойци на ИДИЛ, повечето от които са на възраст под 8 години и следва да бъдат разглеждани и третирани като жертви на конфликтите;

10. изразява загриженост във връзка с милитаризирането на атмосферата в турското общество и с националистическата реторика, която криминализира всички, които изразяват критично отношение към войната или които се застъпват за мирно решение на кюрдския въпрос; отбелязва със загриженост нарастващото потискане на демократичната опозиция в Турция;

11. изразява дълбоко съжаление във връзка с факта, че държавите членки не успяха да постигнат съгласие за незабавно ефективно оръжейно ембарго срещу Турция; призовава ЕС и държавите членки да наложат пълно оръжейно ембарго срещу Турция; отбелязва оръжейното ембарго, наложено от някои държави членки, но критикува факта, че то засяга главно бъдещи трансфери на оръжие; настоява за незабавното прекратяване на всякакъв вид военно сътрудничество на държавите членки с Турция; настоятелно призовава държавите членки да изпълняват стриктно задълженията си, произтичащи от Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета относно контрола върху износа на оръжия, по-специално четвърти критерий относно регионалната стабилност, що се отнася до политиката им за износ на оръжие в Турция; отново изразява позицията си, че Обща позиция 2008/944/ОВППС трябва да бъде преразгледана и актуализирана с оглед на стриктното прилагане и изпълнение на критериите в тази област и създаването на механизъм за санкции; призовава г-н Борел, номиниран за заместник‑председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ВП/ВП), да разглежда тази процедура като приоритет;

12. категорично подкрепя териториалната цялост на Сирия и правото на сирийския народ да определя собственото си бъдеще; приветства стартирането на 30 септември на съставения и ръководен от сирийски граждани Конституционен комитет; изразява надежда, че създаването на този комитет бележи началото на политически процес за прекратяване на конфликта в Сирия в съответствие с Резолюция № 2254 (2015) на Съвета за сигурност на ООН и прави това по начин, който отговаря на законните стремежи на всички сирийци; подчертава, че този процес може да бъде успешен само ако в него могат да участват всички кръгове на сирийското общество, включително кюрдското население; призовава за признаване на самоуправляваща се регионална администрация в северната част на Сирия, която следва да се превърне във важен партньор в продължаващите преговори относно новата сирийска конституция; подчертава, че тази администрация, която доказа, че е стабилна демократична структура, би могла да служи като образец за обсъждане на нова конституция на Сирия, която следва да бъде определена от сирийския народ без чуждестранна намеса;

13. призовава ЕС и държавите членки да упражняват максимален политически, дипломатически и икономически натиск върху Турция, за да я принудят да прекрати своето нашествие в Сирия и да изтегли войските си, включително своите марионетни сили; настоява, поради нарушаването на международното право в Сирия, за замразяване на споразумението за митнически съюз; призовава държавите членки да преразгледат своето икономическо сътрудничество с Турция и да прекратят всички програми в области, свързани с военната сфера;

14. призовава ЕС и неговите държави членки да осигуряват необходимото равнище на гъвкавост на финансирането при извънредни ситуации и да подпомагат хуманитарните участници в усилията им да откликват ефективно на хуманитарната криза;

15. призовава всички държави членки, а не само тези, които са на първа линия, да гарантират, че сирийците, търсещи убежище, имат достъп до международна закрила, особено с оглед на сериозните нарушения на правата на човека, пред които са изправени сирийците в Турция, и високия риск от връщане; припомня, че и ЕС, и всички негови държави членки носят колективна отговорност пред бежанците и имигрантите, които бягат от война, хаос, икономическа бедност, глад и смърт, и които страдат заради световните неолиберални икономически политики; отхвърля всякакви опити за използване на бежанците за политически цели и натиск;

16. призовава посолствата и консулските служби на ЕС да издават хуманитарни визи за лицата от Сирия, търсещи убежище, и призовава държавите членки да засилят безопасните и законни начини за предоставяне на убежище, включително чрез програми за презаселване и хуманитарни коридори на национално равнище и на равнище на ЕС; призовава по-специално държавите членки да поемат ангажимент за голям брой места за презаселване, така че да се гарантира амбициозен принос на ЕС към глобалните нужди от презаселване, посочени в документ на ВКБООН;

17. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на председателя на Европейския съвет, на председателя на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на председателите на парламентите на държавите членки, на правителството и парламента на Република Турция, на генералния секретар на ООН, на генералния секретар на Съюза за Средиземноморието и на Лигата на арабските държави.

Последно осъвременяване: 23 октомври 2019 г.
Правна информация - Политика за поверителност