Предложение за резолюция - B9-0129/2019Предложение за резолюция
B9-0129/2019

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно турската военна операция в Североизточна Сирия и последиците от нея

21.10.2019 - (2019/2886(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността

Кати Пири, Начо Санчес Амор
от името на групата S&D

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B9-0123/2019

Процедура : 2019/2886(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B9-0129/2019
Внесени текстове :
B9-0129/2019
Приети текстове :

B9‑0129/2019

Резолюция на Европейския парламент относно турската военна операция в Североизточна Сирия и последиците от нея

(2019/2886(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид заключенията на Европейския съвет относно Турция, незаконните сондажни дейности и полет MH17 от 17 октомври 2019 г.,

 като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи относно Сирия от 14 октомври 2019 г.,

 като взе предвид декларацията на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от името на ЕС във връзка с последните събития в Североизточна Сирия от 9 октомври 2019 г.,

 като взе предвид споразумението между САЩ и Турция от 17 октомври 2019 г.,

 като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г. и други договори и инструменти на ООН в областта на правата на човека, включително Конвенцията на ООН за правата на детето,

 като взе предвид Женевските конвенции от 1949 г. и допълнителните протоколи към тях,

 като взе предвид Конвенцията за статута на бежанците от 1951 г. и протокола от 1967 г. към нея,

 като взе предвид договора за НАТО от 1949 г.,

 като взе предвид Конвенцията за забрана на химическото оръжие от 1993 г.;

 като взе предвид съвместното съобщение на Комисията и на върховния представител на ЕС от 14 март 2017 г., озаглавено „Елементи за стратегия на ЕС относно Сирия“ (JOIN(2017)0011), както и заключенията на Съвета относно Сирия от 3 април 2017 г., които заедно формират новата стратегия на ЕС относно Сирия,

 като взе предвид резолюциите на Съвета за сигурност на ООН относно Сирия, и по-специално Резолюция 2254(2015) от 18 декември 2015 г., Резолюция 2393(2017) от 19 декември 2017 г. относно разрешаването на предоставяне на помощ през границите и бойните линии в Сирия и Резолюция 2401(2018) от 24 февруари 2018 г. относно 30-дневно прекратяване на военните действия в Сирия, за да се даде възможност за предоставяне на хуманитарна помощ,

 като взе предвид Резолюция 71/248 на Общото събрание на ООН от 21 декември 2016 г. относно създаването на безпристрастен и независим международен механизъм за подпомагане на разследването и наказателното преследване на лицата, отговорни за най-тежките престъпления съгласно международното право, извършени в Сирийската арабска република от март 2011 г. насам,

 като взе предвид Римския статут и учредителните документи на Международния съд и на ad hoc трибуналите, включително Международния наказателен трибунал за бивша Югославия, Международния наказателен трибунал за Руанда и Специалния трибунал за Ливан,

 като взе предвид предишните си резолюции относно Сирия,

 като взе предвид предишните си резолюции относно Турция,

 като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че на 6 октомври, по време на телефонен разговор с президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган, президентът на САЩ Доналд Тръмп е заявил, че САЩ няма да се противопоставят на турска офанзивата в североизточната част на Сирия, обявена от президента Ердоган няколко дни по-рано; като има предвид, че в последващо изявление САЩ обявиха оттеглянето на войските си от „непосредствените“ райони, с което на практика освободиха тези райони за извършването на турска офанзива; като има предвид, че след това изявление на 9 октомври турската армия, с подкрепата на сирийските арабски милиции, започна да бомбардира позиции по турско-сирийската граница с артилерия и от въздуха и освен това започна сухоземна офанзива в североизточната част на Сирия; като има предвид, че Съветът за сигурност на ООН все още не е предприел никакви действия по отношение на кризата;

Б. като има предвид, че турското правителство определи Сирийските демократични сили като основна цел на военната си операция в Североизточна Сирия; като има предвид, че Сирийските демократични сили изиграха важна роля в борбата срещу терористичната организация Даиш; като има предвид, че Сирийските демократични сили загубиха около 11 000 бойци в хода на войната срещу Даиш; като има предвид, че Сирийските демократични сили са ръководени от Частите за защита на кюрдския народ, които Турция смята за подразделение на Кюрдската работническа партия, която от своя страна е в списъците на Турция и на ЕС на терористични организации;

В. като има предвид, че на 17 октомври здравният орган на ръководената от кюрдите администрация в Североизточна Сирия съобщи, че от началото на турската офанзива в Сирия са убити най-малко 218 цивилни лица, включително 18 деца; като има предвид, че според турските органи 18 граждани са загинали и 150 са били ранени в Турция, считано към 15 октомври, в резултат на нападения с минохвъргачки, които според тях са извършени от кюрдските сили в Сирия;

Г. като има предвид, че по данни на ООН над 130 000 души са били разселени от началото на турската офанзива; като има предвид, че Турция твърди, че е убила почти 600 „терористи“, и че в съобщения на Сирийската обсерватория за правата на човека се посочва, че са убити десетки цивилни граждани; като има предвид, че от страна на турската армия и нейните съюзници от сирийските арабски милиции се извършват жестокости срещу бойци на Сирийските демократични сили, местни политици и активисти, както и срещу цивилното население;

Д. като има предвид твърденията, че въоръжени сили, ползващи се с подкрепата на Турция, са използвали боеприпаси с бял фосфор; като има предвид, че снимки и видеоматериали от болниците в Тал Тамр и Ал-Асака показват деца с тежки изгаряния от химикали; като има предвид, че Турция отрече тези обвинения; като има предвид, че Сирийските демократични сили призоваха международните организации да изпратят експерти, които да разследват въпроса; като има предвид, че инспекторите на ООН по въпросите на химическото оръжие обявиха, че са започнали да събират информация след появата на тези обвинения;

Е. като има предвид съобщенията, че стотици членове на Даиш, някои от които са граждани на ЕС, са избягали от Сирийските демократични сили, които са ги държали в плен, като са се възползвали от турската офанзива; като има предвид, че към момента не е известно тяхното местонахождение; като има предвид, че според собствените им твърдения Сирийските демократични сили държат в плен около 10 000 бойци на Ислямска държава;

Ж. като има предвид, че в различни провинции се получават достоверни сведения, според които турските органи произволно задържат и принудително връщат многобройни сирийски граждани в Северна Сирия от юли 2019 г. насам, в нарушение на международното задължение на Турция да не връща лица на място, където биха били изправени пред реален риск от преследване, изтезания или други форми на малтретиране или заплаха за живота им;

З. като има предвид, че създаването на безопасни зони в Сирия поражда сериозни опасения относно безопасността на хората, разселени поради конфликта, както и на лицата, които може да бъдат преместени от Турция; като има предвид, че създаването на такива зони ще наруши правата на местното население, ще доведе до фундаментални демографски промени в района и ще срещне отхвърляне и съпротива на местно равнище; като има предвид, че безопасните зони в контекста на военни конфликти често се превръщат в „зони на война“ за цивилните лица;

И. като има предвид, че Съветът осъди турската операция и се ангажира да предприеме първоначални мерки по отношение на продажбата на оръжие за Турция; като има предвид, че редица държави — членки на ЕС, вече официално преустановиха продажбите на оръжие за Турция, в съответствие с разпоредбите на Обща позиция 2008/944/CFSP на Съвета от 8 декември 2008 г., определяща общи правила за режим на контрол върху износа на военни технологии и оборудване;

Й. като има предвид, че митническият съюз между Турция и ЕС влезе в сила през 1995 г. и оттогава остава непроменен; като има предвид, че в резултат на това стойността на двустранната търговия се е увеличила повече от четири пъти; като има предвид, че през 2018 г. Турция продължи да бъде петият по големина търговски партньор на ЕС като цяло, а ЕС е безспорно най-важният търговски партньор на Турция, както и нейният основен източник на преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ); като има предвид, че през 2018 г. инициативата за модернизиране на митническия съюз беше преустановена от ЕС поради тревожните политически събития в Турция;

К.  като има предвид, че Механизмът на ЕС за бежанците в Турция предоставя значително допълнително финансиране в подкрепа на бежанците в Турция и управлява общо 6 милиарда евро; като има предвид, че в резултат на безпрецедентния приток на лица, търсещи убежище от войната в Сирия, Турция понастоящем е приютила над 3,6 милиона сирийски бежанци; като има предвид, че усилията, които полага Турция, за да предостави на тези бежанци хуманитарна помощ и помощ за развитие, заслужават похвала;

Л. като има предвид, че Турция продължава да бъде ключов партньор на ЕС, член на НАТО и важен фактор в кризата в Сирия и региона; като има предвид, че член 1 от Договора за НАТО предвижда, че страните по него се ангажират да уреждат всички международни спорове, по които те може да се окажат страни, с мирни средства, така че да не бъдат застрашени международният мир и сигурност и справедливост, както и да се въздържат в международните си отношения от заплахи или използването на сила по какъвто и да било начин, противоречащ на целите на Организацията на обединените нации;

М. като има предвид, че официалната позиция на ЕС е да се поддържа ангажиментът за единство, суверенитет и териториална цялост на сирийската държава; като има предвид, че постигането на тези цели може да бъде гарантирано само посредством реален политически преход в съответствие с Резолюция 2254 на Съвета за сигурност на ООН и Женевското комюнике от 2012 г., договорено от засегнатите страни в Сирия в рамките на ръководения от ООН процес от Женева;

Н. като има предвид, че под егидата на Организацията на обединените нации беше постигнато споразумение от правителството на Сирийската арабска република и Комисията за водене на преговори в Сирия за създаване на надежден, балансиран и приобщаващ конституционен комитет, който следва да улесни намирането на политическо решение на войната в Сирия;

О. като има предвид, че международната общност и отделните държави са длъжни да потърсят отговорност от лицата, отговорни за извършването на нарушения на международните права на човека и на хуманитарното право по време на конфликта в Сирия, включително чрез прилагането на принципа на универсална юрисдикция и на националното законодателство; като има предвид, че това може да се направи или въз основа на съществуващите национални и международни правни средства за защита, включително националните съдилища и международните трибунали, или чрез ad hoc международни наказателни трибунали, които следва да бъдат учредени за целта; като има предвид, че в допълнение към наказателното преследване на отделни лица държавите също може да бъдат подведени под съдебна отговорност при определени условия за нарушения на задълженията по международни договори и конвенции, за които е компетентен Международният съд, включително Конвенцията от 1984 г. против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание и Конвенцията от 1948 г. за предотвратяване и наказване на престъплението геноцид;

1. решително осъжда инвазията на Турция в североизточната част на Сирия като нарушение на международното право, което представлява сериозна заплаха за относителната стабилност и сигурност на региона, причинява масово разселване на цивилни лица и би могло да допринесе за повторната поява на Даиш, която продължава да бъде заплаха за сигурността на гражданите в Сирия, Турция, в региона в по-широк план и в ЕС, но също така и в световен мащаб; изразява съжаление, че на САЩ не може да се разчита като на съюзник поради начина, по който беше обявено и проведено оттеглянето им от Североизточна Сирия;

2. призовава Турция да прекрати незабавно и окончателно военната си операция в Североизточна Сирия, да обяви трайно прекратяване на огъня и да изтегли всички свои въоръжени сили от територията на Сирия;

3. признава заслугите и отдава дължимата почит на Сирийските демократични сили, и особено на жените, за техния важен принос като съюзник в борбата срещу Даиш и за утвърждаването на значението на свободата и гражданските права за развитието на социалния, политическия и културния живот на региона на Сирия, в който живее преобладаващо кюрдско население;

4. отбелязва споразумението между САЩ и Турция от 17 октомври за временно прекратяване на огъня; отхвърля обаче неговите клаузи, които узаконяват турската окупация на „безопасната зона“ в Североизточна Сирия; освен това изразява дълбока загриженост във връзка с обстоятелството, че сделката изисква не само разселването на местното население от кюрди, язиди и асирийци, както и туркменски, арменски, арабски и други малцинства, но също така и тяхното преместване в районите с преобладаващо арабско население, което би създало ново напрежение и заплахи за безопасността на цивилното население; настоява за глобално политическо решение на конфликта в Сирия, основано на признаването на единството, суверенитета и териториалната цялост на сирийската държава, при пълно зачитане на правата на всички етнически и религиозни компоненти на сирийското общество, в рамките на Резолюция 2254 на Съвета за сигурност на ООН и Женевското комюнике от 2012 г., което беше договорено от засегнатите страни в Сирия в рамките на ръководения от ООН Женевски процес и полага основите за реален политически преход;

5. във връзка с това приветства започването на дейността на Конституционния комитет и усилията на Гейр О. Педерсен, специален пратеник на генералния секретар на ООН за Сирия, които следва да осигурят надеждна, балансирана и приобщаваща основа за политически процес без външна намеса сред сирийците; призовава за включването на Сирийските демократични сили в този процес; припомня, че не може да има устойчиво военно решение на конфликта, и призовава всички страни в него да спазват изцяло резолюциите на Съвета за сигурност на ООН, в които се изисква от всички страни незабавно да прекратят военните действия, да преустановят всички обсади, да предоставят пълен и безпрепятствен достъп до хуманитарната помощ в цялата страна и да закрилят хуманитарните работници;

6. категорично отхвърля плановете на Турция за създаване на т.нар. безопасна зона по протежение на границата в Североизточна Сирия; подчертава, че всяко принудително преместване на сирийски бежанци или вътрешно разселени лица към този район ще представлява тежко нарушение на договорно установеното международно бежанско право, международното хуманитарно право и принципа на забрана за връщане; припомня, че всяко връщане на бежанци трябва да бъде безопасно, доброволно и достойно и че настоящите обстоятелства са такива, че категорично възпрепятстват такова преместване; настоява на тези райони да не се предоставя помощ от ЕС за стабилизиране или за развитие;

7. призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, докато продължава турската военна операция в Сирия, да представи инициатива в Съвета, в рамките на която всички държави – членки на ЕС, незабавно и пълно да прекратят всички лицензи за износ на оръжие за Турция и други страни в конфликта в Сирия, за които съществуват достоверни твърдения за тежки нарушения на международното право, включително що се отнася до изделия и технологии с двойна употреба, в съответствие с Обща позиция 2008/944/CFSP на Съвета; приветства факта, че някои държави членки вече приложиха тази мярка;

8. призовава Съвета да наложи индивидуални и целенасочени ограничителни мерки, по-специално замразяване на активи и забрани за влизане в ЕС, срещу всяко лице или образувание, което е отговорно за тежки нарушения на правата на човека в контекста на военната операция в Североизточна Сирия или е участвало в такива нарушения или е подпомагало, финансирало или допринесло за планирането, ръководенето или извършването на такива нарушения;

9. призовава Съвета, с цел въвеждане на възпираща мярка за предотвратяване на ескалация в Североизточна Сирия, да разгледа възможността за временно прекратяване на търговските преференции по споразумението за селскостопански продукти, а като крайна мярка – суспендирането на митническия съюз между ЕС и Турция;

10. настоятелно призовава Съвета за сигурност на ООН бързо да приведе в действие всички налични инструменти с цел защита на засегнатите цивилни лица;

11. призовава турските органи и другите страни, участващи в конфликта, да спазват международното хуманитарно право, което изисква от съответните участници да вземат всички предпазни мерки, за да избегнат цивилни жертви, да разследват твърденията за незаконни военни удари, да предоставят достатъчна подкрепа на разселените лица и да гарантират, че сухоземните части не извършват тормоз, произволни арести или малтретиране на местните жители, които решават да останат, както и да гарантират безопасността и сигурността на персонала, оказващ хуманитарна помощ;

12. категорично осъжда извънсъдебната екзекуция на Еврин Халаф, която беше известен кюрдски политически деец, като според съобщения екзекуцията е извършена от бойци на съюзената с Турция групировка Ахрар ал-Шаркия; призовава за разследване на нейното убийство и на други извънсъдебни убийства, както и за подвеждане под отговорност на лицата, отговорни за тези престъпления;

13. изразява изключително голяма загриженост във връзка с твърденията за използване на бял фосфор от турските сили и/или от техни съюзници срещу цивилното население, което е забранено от международното право; напълно подкрепя работата на Организацията за забрана на химическото оръжие (ОЗХО), която започна разследването относно евентуалното използване на бял фосфор; призовава виновните лица да бъдат подведени под отговорност;

14. настоятелно призовава турските органи да не атакуват целенасочено журналисти и защитници на правата на човека заради това, че изразяват критична позиция, когато отразяват провеждането на военната операция, и да не предприемат репресивни мерки срещу заинтересовани страни в Турция като демократично избрани кюрдски кметове, както и политици и мирни активисти;

15. настоятелно призовава всички страни в конфликта, включително Турция, заедно със сирийското правителство и кюрдските сили, да предоставят безпрепятствен достъп на местните и международните хуманитарни организации;

16. призовава държавите – членки на ЕС, да изготвят планове за действие в извънредни ситуации във връзка със заплахите за сигурността, породени от евентуалното завръщане на чуждестранни бойци от ИДИЛ, и да извършват наказателно преследване в съответствие с международните стандарти по отношение на жестокостите, извършени от такива лица; освен това подчертава хуманитарното задължение за безопасно репатриране на децата на граждани на ЕС;

17. приветства ангажимента на ЕС да продължи предоставянето на хуманитарна помощ за съседните на Сирия държави, и по-специално Турция, в които продължават да пребивават милиони бежанци; счита, че е неприемливо турският президент Ердоган да превръща бежанците в оръжие и да ги използва, за да изнудва ЕС; призовава държавите членки да демонстрират много по-силен ангажимент за споделяне на отговорността, така че да се даде възможност на бежанците, бягащи от зоните на военни действия в Сирия, да намерят закрила отвъд региона в непосредствено съседство, чрез презаселване, изграждане на хуманитарни коридори и въвеждане на опростени възможности за събиране на семейства и на по-гъвкави визови разпоредби; призовава ЕС и държавите членки да предоставят допълнително финансиране на регионалното управление на Кюрдистан в Ирак, за да може да се справи с притока на бежанци от Сирия;

18. признава факта, че Турция има основателни опасения във връзка със сигурността, но настоява те да бъдат решавани с политически и дипломатически средства, а не чрез военни действия, в съответствие с международното право, включително хуманитарното право;

19. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки, на генералния секретар на Организацията на обединените нации, на специалния пратеник на ООН и Арабската лига в Сирия, както и на страните, участващи в конфликта в Сирия.

Последно осъвременяване: 23 октомври 2019 г.
Правна информация - Политика за поверителност