Menettely : 2019/2886(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0129/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0129/2019

Keskustelut :

PV 23/10/2019 - 7
CRE 23/10/2019 - 7

Äänestykset :

PV 24/10/2019 - 8.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2019)0049

<Date>{21/10/2019}21.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0129/2019</NoDocSe>
PDF 147kWORD 49k

<TitreType>PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS</TitreType>

<TitreSuite>komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta</TitreSuite>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti</TitreRecueil>


<Titre>Turkin sotilasoperaatiosta Koillis-Syyriassa ja sen seurauksista</Titre>

<DocRef>(2019/2886(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Kati Piri, Nacho Sánchez Amor</Depute>

<Commission>{S&D}S&D-ryhmän puolesta</Commission>

</RepeatBlock-By>

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B9-0123/2019

B9‑0129/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma Turkin sotilasoperaatiosta Koillis-Syyriassa ja sen seurauksista

(2019/2886(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 17. lokakuuta 2019 antamat päätelmät Turkista, laittomasta poraustoiminnasta ja lennosta MH17,

 ottaa huomioon ulkoasiainneuvoston 14. lokakuuta 2019 antamat päätelmät Syyriasta,

 ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan EU:n puolesta 9. lokakuuta 2019 antaman julkilausuman viimeaikaisista tapahtumista Koillis-Syyriassa,

 ottaa huomioon 17. lokakuuta 2019 tehdyn Yhdysvaltojen ja Turkin sopimuksen,

 ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen vuodelta 1948 ja muut YK:n ihmisoikeussopimukset ja -välineet, myös YK:n yleissopimuksen lapsen oikeuksista,

 ottaa huomioon vuonna 1949 tehdyt Geneven sopimukset ja niiden lisäpöytäkirjat,

 ottaa huomioon pakolaisten oikeusasemaa koskevan yleissopimuksen vuodelta 1951 ja siihen liitetyn pöytäkirjan vuodelta 1967,

 ottaa huomioon Nato-sopimuksen vuodelta 1949,

 ottaa huomioon kemiallisten aseiden kieltosopimuksen vuodelta 1993,

 ottaa huomioon komission ja korkean edustajan 14. maaliskuuta 2017 antaman yhteisen tiedonannon ”EU:n Syyrian-strategian osatekijät” (JOIN(2017)0011) ja 3. huhtikuuta 2017 annetut Syyriaa koskevat neuvoston päätelmät, jotka yhdessä muodostavat uuden Syyriaa koskevan EU:n strategian,

 ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat Syyriasta ja etenkin 18. joulukuuta 2015 annetun päätöslauselman 2254(2015), 19. joulukuuta 2017 annetun päätöslauselman 2393(2017) luvasta rajat ja rintamalinjat ylittävän avun toimittamiselle Syyriassa ja 24. helmikuuta 2018 annetun päätöslauselman 2401(2018) Syyrian vihamielisyyksien keskeyttämisestä 30 päiväksi humanitaarisen avun toimittamista varten,

 ottaa huomioon 21. joulukuuta 2016 annetun YK:n yleiskokouksen päätöslauselman 71/248, jolla perustettiin kansainvälinen, puolueeton ja riippumaton mekanismi auttamaan Syyrian arabitasavallassa maaliskuusta 2011 lähtien tehdyistä kansainvälisen oikeuden mukaan vakavimmista rikoksista vastuussa olevien tutkinnassa ja syyttämisessä,

 ottaa huomioon Rooman perussäännön ja Kansainvälisen tuomioistuimen perustamisasiakirjat sekä tilapäisten tuomioistuinten, muun muassa entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen, Ruandan kansainvälisen rikostuomioistuimen ja Libanonin erityistuomioistuimen, perustamisasiakirjat,

 ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Syyriasta,

 ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Turkista,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ilmoitti Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoğanin kanssa 6. lokakuuta käymänsä puhelinkeskustelun aikana, että Yhdysvallat ei aio asettaa esteitä presidentti Erdoğanin joitakin päiviä aikaisemmin ilmoittamalle Turkin hyökkäykselle Koillis-Syyriaan; ottaa huomioon, että Yhdysvallat ilmoitti myöhemmin antamassaan lausunnossa vetävänsä joukkonsa pois ”lähialueilta”, mikä käytännössä avasi tien Turkin hyökkäykselle; ottaa huomioon, että Turkin armeija alkoi 9. lokakuuta pommittaa syyrialaisten puolisotilaallisten arabijoukkojen tuella tykistöllä ja ilmaiskuin Turkin ja Syyrian rajalla olevia asemia sekä käynnisti Syyrian koillisosassa maajoukkojen hyökkäyksen; ottaa huomioon, että YK:n turvallisuusneuvosto ei vielä ole ryhtynyt toimiin kriisin johdosta;

B. ottaa huomioon, että Turkin hallitus on ilmoittanut Syyrian demokraattisten joukkojen (SDF) olevan sen Koillis-Syyrian sotilasoperaation pääkohde; ottaa huomioon, että SDF oli keskeisessä asemassa terroristijärjestö Da’eshin vastaisessa maailmanlaajuisessa liittoumassa; toteaa SDF:n menettäneen Da’eshin vastaisessa sodassa noin 11 000 taistelijaa; ottaa huomioon, että Turkki pitää SDF:n johdossa olevia Kansan suojeluyksiköitä (YPG) Kurdistanin työväenpuolueen (PKK) jatkeena ja PKK puolestaan on Turkin ja EU:n terroristijärjestöjen luettelossa;

C. ottaa huomioon, että Koillis-Syyrian kurdijohtoisen hallinnon terveysviranomainen ilmoitti 17. lokakuuta, että Turkin hyökkäyksen alettua Syyriassa oli saanut surmansa ainakin 218 siviiliä, joiden joukossa oli 18 lasta; ottaa huomioon, että Turkin viranomaisten mukaan Turkissa oli 15. lokakuuta mennessä saanut surmansa 18 siviiliä ja 150 oli loukkaantunut kranaatti-iskuissa, jotka viranomaisten mukaan olivat Syyriassa olevien kurdijoukkojen tekemiä;

D. ottaa huomioon, että YK:n mukaan yli 130 000 ihmistä on Turkin hyökkäyksen alettua joutunut siirtymään kotiseudultaan; ottaa huomioon, että Turkki väittää surmanneensa lähes 600 ”terroristia” ja Syyrian ihmisoikeuksien seurantakeskuksen raporttien mukaan kymmeniä siviilejä on saanut surmansa; ottaa huomioon, että Turkin armeija ja sen liittolaisena toimivat syyrialaiset puolisotilaalliset arabijoukot syyllistyvät SDF:n taistelijoihin, paikallisiin poliitikkoihin ja aktivisteihin sekä siviiliväestöön kohdistuviin julmuuksiin;

E. ottaa huomioon, että Turkin tukemien joukkojen väitetään käyttäneen valkoista fosforia sisältäviä ammuksia; toteaa, että Tal Tamrin ja al-Hasakahin sairaaloissa kuvatuissa valokuvissa ja videoissa näkyy lapsia, joilla on vakavia kemiallisia palovammoja; toteaa Turkin kiistäneen syytökset; ottaa huomioon, että SDF on pyytänyt kansainvälisiä järjestöjä lähettämään asiantuntijoita tutkimaan asiaa; toteaa, että YK:n kemiallisten aseiden tarkastajat ovat ilmoittaneet alkaneensa kerätä tietoa näiden syytösten johdosta;

F. ottaa huomioon, että satojen SDF:n vartioimien Da’eshin jäsenten, joista osa on EU:n kansalaisia, ilmoitetaan paenneen vankeudesta Turkin hyökkäyksen aikana; toteaa, että heidän olinpaikastaan ei vielä ole tietoa; ottaa huomioon, että SDF:n mukaan sen hallussa on noin 10 000 Isis-taistelijaa;

G. ottaa huomioon, että luotettavien lähteiden mukaan Turkin viranomaiset ovat heinäkuusta 2019 lähtien pidättäneet eri maakunnissa mielivaltaisesti kymmeniä syyrialaisia ja palauttaneet heitä pakkokeinoin Pohjois-Syyriaan, mikä on vastoin Turkin kansainvälistä velvoitetta olla palauttamatta ketään sellaiseen paikkaan, jossa hän olisi todellisessa vaarassa joutua vainotuksi, kidutetuksi tai muun huonon kohtelun uhriksi tai jossa hänen henkensä olisi vaarassa;

H. toteaa turvavyöhykkeiden perustamisen Syyriaan herättävän vakavia huolia konfliktin vuoksi siirtymään joutuneiden turvallisuudesta sekä niiden ihmisten turvallisuudesta, jotka voitaisiin siirtää Turkista muualle; ottaa huomioon, että turvavyöhykkeiden perustaminen loukkaisi paikallisväestön oikeuksia, muuttaisi perustavanlaatuisesti alueen väestörakennetta ja kohtaisi torjuntaa ja vastustusta paikallisväestössä; toteaa turvavyöhykkeiden muuttuvan sotilaallisten konfliktien yhteydessä siviilien kannalta usein sota-alueiksi;

I. ottaa huomioon, että neuvosto on tuominnut Turkin operaation ja luvannut ryhtyä alustaviin toimiin Turkkiin suuntautuvan asekaupan suhteen; ottaa huomioon, että eräät EU:n jäsenvaltiot ovat jo virallisesti keskeyttäneet aseiden myymisen Turkkiin sotilasteknologian ja puolustustarvikkeiden viennin valvontaa koskevien yhteisten sääntöjen määrittämisestä 8. joulukuuta 2008 vahvistetun neuvoston yhteisen kannan 2008/944/YUTP säännösten mukaisesti;

J. toteaa, että Turkin ja EU:n välinen tulliliitto tuli voimaan vuonna 1995, minkä jälkeen sitä ei ole muutettu; ottaa huomioon, että tämän seurauksena kahdenvälisen kaupan arvo on yli nelinkertaistunut; toteaa, että Turkki oli vuonna 2018 edelleen EU:n viidenneksi suurin kauppakumppani maailmassa ja EU puolestaan on Turkin selvästi tärkein kauppakumppani ja sen merkittävin suorien ulkomaisten investointien lähde; ottaa huomioon, että EU keskeytti tulliliiton uudistamista koskevan aloitteen vuonna 2018 Turkin huolestuttavan poliittisen kehityksen vuoksi;

K. toteaa, että EU:n Turkin-pakolaisavun koordinointiväline tarjoaa merkittävästi lisärahoitusta Turkissa olevien pakolaisten tukemiseen ja sillä on hallinnoitavanaan yhteensä 6 miljardin euron varat; ottaa huomioon, että ennennäkemättömän suuri määrä ihmisiä on hakeutunut Turkkiin pakoon Syyrian sotaa, minkä vuoksi maassa on tällä hetkellä yli 3,6 miljoonaa syyrialaispakolaista; toteaa, että Turkki on pyrkinyt kiitettävällä tavalla tarjoamaan näille pakolaisille humanitaarista apua ja kehittämistukea;

L. ottaa huomioon, että Turkki on edelleen EU:n keskeinen kumppani, Naton jäsen ja tärkeä toimija Syyrian kriisissä ja koko alueella; ottaa huomioon, että Nato-sopimuksen 1 artiklan mukaan sopimuspuolet sitoutuvat sopimaan kansainväliset erimielisyydet, joissa ne saattavat olla osallisina, rauhanomaisin keinoin sillä tavoin, etteivät kansainvälinen rauha, turvallisuus ja oikeus vaarannu, ja pidättäytymään kansainvälisissä suhteissaan kaikesta voimankäytöllä uhkailusta tai voiman käytöstä, joka voisi jollain tavoin olla ristiriidassa Yhdistyneiden kansakuntien tarkoituksia vastaan;

M. toteaa, että EU:n virallisena kantana on, että se edelleen sitoutunut tukemaan Syyrian valtion yhtenäisyyttä, suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta; toteaa, että nämä tavoitteet voidaan varmistaa vain aidon poliittisen siirtymän avulla, YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2254 sekä osapuolten YK:n johtaman Geneven prosessin puitteissa vuonna 2012 neuvotteleman Geneven julkilausuman mukaisesti;

N. ottaa huomioon, että Syyrian arabitasavallan hallitus ja Syyrian neuvotteluvaltuuskunta ovat päässeet YK:n johdolla sopimukseen siitä, että perustetaan uskottava, tasapainoinen ja osallistava perustuslakivaliokunta, jonka tarkoituksena on helpottaa poliittisen ratkaisun löytämistä Syyrian sotaan;

O. toteaa, että kansainvälisen yhteisön ja yksittäisten valtioiden velvollisuutena on saattaa edesvastuuseen henkilöt, jotka ovat syyllistyneet kansainvälisen ihmisoikeuksia koskevan oikeuden ja humanitaarisen oikeuden loukkauksiin Syyrian konfliktin aikana, myös noudattamalla tuomioistuimen yleistoimivallan periaatetta ja kansallista lainsäädäntöä; toteaa, että tämä voidaan tehdä joko nykyisten kansallisten ja kansainvälisten oikeussuojakeinojen avulla, kansalliset ja kansainväliset tuomioistuimet mukaan luettuina, tai vielä perustamattomien tilapäisten kansainvälisten rikostuomioistuinten avulla; toteaa, että tällaisen henkilökohtaisen rikosoikeudellisen vastuun lisäksi myös valtioita voidaan tietyissä olosuhteissa asettaa syytteeseen sellaisten kansainvälisten sopimusten ja yleissopimusten mukaisten velvoitteiden rikkomisesta, jotka kuuluvat Kansainvälisen tuomioistuimen tuomiovaltaan, kuten vuonna 1984 tehty kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastainen yleissopimus ja joukkotuhontana pidettävän rikoksen ehkäisemiseksi ja rankaisemiseksi vuonna 1948 tehty yleissopimus;

1. tuomitsee jyrkästi Turkin sotilaallisen hyökkäyksen Koillis-Syyriaan kansainvälisen oikeuden vastaisena ja toteaa sen uhkaavan vakavasti alueen suhteellista vakautta ja turvallisuutta, aiheuttavan siviilien laajamittaista pakkomuuttoa ja saattavan antaa uuden mahdollisuuden Da’eshille, joka muodostaa edelleen turvallisuusuhan ihmisille Syyriassa, sen lähialueilla ja EU:ssa mutta myös maailmanlaajuisesti; pitää valitettavana Yhdysvaltojen epäluotettavuutta liittolaisena, kun otetaan huomioon tapa, jolla maan vetäytymisestä Koillis-Syyriasta ilmoitettiin ja se toteutettiin;

2. vaatii Turkkia lopettamaan viipymättä ja pysyvästi sotilasoperaationsa Koillis-Syyriassa, julistamaan pysyvän tulitauon ja vetämään kaikki joukkonsa Syyrian alueelta;

3. pitää arvossa SDF:n ja erityisesti sen naisten ratkaisevaa panosta liittolaisena Da’eshin vastaisessa taistelussa ja kiittää SDF:ää siitä, että se on painottanut vapauden ja kansalaisoikeuksien merkitystä Syyrian kurdienemmistöisen alueen sosiaalisen, poliittisen ja kulttuurielämän kehittämisessä;

4. panee merkille Yhdysvaltojen ja Turkin 17. lokakuuta tekemän sopimuksen väliaikaisesta tulitauosta; ei kuitenkaan hyväksy sen määräyksiä, joilla legitimoidaan Turkin miehittämä ”turvavyöhyke” Koillis-Syyriassa; on lisäksi syvästi huolissaan siitä, että sopimus ei edellytä pelkästään paikallisen kurdi-, jesidi- ja assyrialaisväestön sekä turkmeenien, armenialaisten, arabien ja muiden vähemmistöjen poistumista alueelta vaan myös näiden ihmisten siirtämistä arabienemmistöisille alueille, mikä loisi uusia jännitteitä ja siviiliväestön turvallisuuteen kohdistuvia uhkia; pitää kiinni siitä, että Syyrian konfliktiin on löydettävä kokonaisvaltainen poliittinen ratkaisu, joka perustuu Syyrian valtion yhtenäisyyden, suvereniteetin ja alueellisen koskemattomuuden tunnustamiseen siten, että Syyrian yhteiskunnan kaikkien etnisten ja uskonnollisten ryhmien oikeuksia kunnioitetaan tinkimättä, ja että ratkaisun on oltava YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2254 sekä Syyrian osapuolten YK:n johtaman Geneven prosessin puitteissa vuonna 2012 neuvotteleman ja aidolle poliittiselle siirtymälle perustan luovan Geneven julkilausuman mukainen;

5. panee tältä osin tyytyväisenä merkille perustuslakivaliokunnan asettamisen ja YK:n pääsihteerin Syyrian-erityislähettilään Geir O. Pedersenin toimet, joiden pitäisi luoda uskottava, tasapainoinen ja osallistava perusta syyrialaisten kesken toteutettavalle poliittiselle prosessille, johon ulkopuoliset eivät puutu; kehottaa ottamaan SDF:n mukaan tähän prosessiin; muistuttaa, että konfliktin kestävä sotilaallinen ratkaisu ei ole mahdollinen, ja kehottaa kaikkia sen osapuolia noudattamaan täysin YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmia, joissa vaaditaan kaikilta osapuolilta vihollisuuksien välitöntä lopettamista, kaikkien saartojen päättämistä, humanitaarisen avun toimittamisen sallimista täysin ja esteettä kaikkialle maahan ja humanitaaristen avustustyöntekijöiden suojelua;

6. torjuu jyrkästi Turkin suunnitelmat perustaa Koillis-Syyrian rajalle niin sanottu turvavyöhyke; painottaa, että syyrialaispakolaisten tai maan sisällä siirtymään joutuneiden henkilöiden pakkosiirrot tälle alueelle merkitsisivät perinteisen kansainvälisen pakolaisoikeuden, kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja palautuskiellon periaatteen vakavaa loukkausta; muistuttaa, että pakolaisten paluun on aina oltava turvallista, vapaaehtoista ja ihmisarvoa kunnioittavaa, ja toteaa, että nykyisissä oloissa pakolaisten siirtäminen on kokonaan poissuljettu vaihtoehto; vaatii, että tällaisille alueille ei toimiteta EU:n vakauttamis- tai kehitysapua;

7. kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa esittämään neuvostossa aloitteen, jonka mukaan kaikki EU:n jäsenvaltiot lopettavat niin kauaksi aikaa kuin Turkin sotilasoperaatio Syyriassa jatkuu neuvoston yhteisen kannan 2008/944/YUTP mukaisesti viipymättä ja kokonaan aseiden ja kaksikäyttötuotteiden vientilupien myöntämisen Turkille ja muille Syyrian konfliktin osapuolille, joita vastaan on esitetty uskottavia väitteitä vakavista kansainvälisen oikeuden loukkauksista; panee tyytyväisenä merkille, että jotkut jäsenvaltiot ovat jo toteuttaneet tämän toimenpiteen;

8. kehottaa neuvostoa määräämään yksittäisiä ja kohdennettuja rajoittavia toimenpiteitä, jotka koskevat varsinkin varojen jäädyttämistä ja EU:n laajuista maahantulokieltoa ja joiden kohteena ovat henkilöt tai yhteisöt, jotka ovat vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista tai osallisina niissä tai jotka ovat avustaneet, rahoittaneet tai edistäneet niiden suunnittelua, johtamista tai toteuttamista Koillis-Syyrian sotilasoperaation yhteydessä;

9. kehottaa neuvostoa harkitsemaan Koillis-Syyrian tilanteen kärjistymistä ehkäisevänä pelotteena maataloustuotteita koskevan sopimuksen mukaisten kauppaetuuksien keskeyttämistä ja viimeisenä keinona EU:n ja Turkin tulliliiton väliaikaista lakkauttamista;

10. kehottaa YK:n turvallisuusneuvostoa ottamaan pikaisesti käyttöön kaikki käytettävissä olevat välineet konfliktista kärsivien siviilien suojelemiseksi;

11. vaatii Turkin viranomaisia ja muita konfliktin osapuolia noudattamaan kansainvälistä humanitaarista oikeutta, jossa edellytetään asianomaisten toimijoiden toteuttavan kaikki varotoimet siviiliuhrien välttämiseksi, tutkimaan väitetyt laittomat iskut, tarjoamaan riittävästi tukea kotiseuduiltaan siirtymään joutuneille ja varmistamaan, että maajoukot eivät häiritse, pidätä mielivaltaisesti tai kohtele kaltoin asukkaita, jotka päättävät jäädä alueelle, sekä varmistamaan humanitaariseen avustushenkilöstön turvallisuuden;

12. tuomitsee jyrkin sanoin tunnetun naispuolisen kurdipoliitikon Hevrin Khalafin laittoman teloituksen, johon Turkin liittolaisryhmän Ahrar al-Sharqiyan taistelijoiden väitetään syyllistyneen; vaatii tutkimaan hänen murhansa ja muut summittaiset teloitukset ja saattamaan näihin rikoksiin syyllistyneet edesvastuuseen;

13. on erittäin huolissaan väitteistä, joiden mukaan Turkin joukot ja/tai niiden sijaisjoukot ovat käyttäneet valkoista fosforia siviilejä vastaan, mikä on kielletty kansainvälisessä oikeudessa; toteaa, että Kemiallisten aseiden kieltojärjestö (OPCW) on aloittanut valkoisen fosforin mahdollista käyttöä koskevan tutkinnan, ja antaa täyden tukensa sen työlle; kehottaa saattamaan syylliset vastuuseen teoistaan;

14. vaatii Turkin viranomaisia olemaan ryhtymättä toimiin niitä toimittajia ja ihmisoikeuksien puolustajia vastaan, jotka raportoivat kriittisesti sotilasoperaation toteutuksesta, ja pidättymään vastatoimista, jotka kohdistuvat Turkissa sellaisiin osapuoliin kuin demokraattisesti valittuihin kurdikaupunginjohtajiin, poliitikkoihin ja rauhanomaisiin aktivisteihin;

15. kehottaa kaikkia konfliktin osapuolia, myös Turkkia, sekä Syyrian hallitusta ja kurdijoukkoja, myöntämään paikallisille ja kansainvälisille humanitaarisille järjestöille esteettömän pääsyn;

16. kehottaa EU:n jäsenvaltioita laatimaan valmiussuunnitelmia Da’eshin vierastaistelijoiden mahdollisen paluun aiheuttamien turvallisuusuhkien varalta sekä aloittamaan syytetoimet kansainvälisten normien mukaisesti tällaisten henkilöiden tekemien julmuuksien johdosta; korostaa myös humanitaarista velvoitetta kotiuttaa turvallisesti EU:n kansalaisten lapset;

17. panee tyytyväisenä merkille EU:n sitoumuksen jatkaa humanitaarisen avun antamista Syyrian naapurimaille ja erityisesti Turkille, jossa on edelleen miljoonia pakolaisia; ei pidä hyväksyttävänä sitä, että presidentti Erdoğan käyttää pakolaisia aseina ja kiristysvälineenä EU:ta vastaan; kehottaa jäsenvaltioita sitoutumaan paljon nykyistä vahvemmin vastuun jakamiseen, jotta Syyrian sota-alueilta pakenevat pakolaiset voivat saada suojelua välittömän lähialueen ulkopuolelta, siten, että käytetään uudelleensijoittamista, otetaan käyttöön humanitaarisia käytäviä ja humanitaarisen maahanpääsyn järjestelmiä sekä helpotetaan perheenyhdistämistä ja otetaan käyttöön joustavammat viisumimääräykset; kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita myöntämään lisärahoitusta Irakin Kurdistanin aluehallitukselle, jotta se selviää Syyriasta tulevista pakolaisvirroista;

18. myöntää, että Turkilla on oikeutettuja turvallisuushuolia, mutta edellyttää, että niihin puututaan poliittisin ja diplomaattisin keinoin eikä sotilastoimin kansainvälisen oikeuden, myös humanitaarisen oikeuden, mukaisesti;

19. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille, YK:n ja Arabiliiton Syyrian-erityislähettiläälle ja Syyrian konfliktin osapuolille.

 

Päivitetty viimeksi: 23. lokakuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö