Procedūra : 2019/2886(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B9-0129/2019

Pateikti tekstai :

B9-0129/2019

Debatai :

PV 23/10/2019 - 7
CRE 23/10/2019 - 7

Balsavimas :

PV 24/10/2019 - 8.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P9_TA(2019)0049

<Date>{21/10/2019}21.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0129/2019</NoDocSe>
PDF 160kWORD 49k

<TitreType>PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS</TitreType>

<TitreSuite>pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo</TitreSuite>

<TitreRecueil>pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį</TitreRecueil>


<Titre>dėl Turkijos karinės operacijos šiaurės rytų Sirijoje ir jos pasekmių</Titre>

<DocRef>(2019/2886(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Kati Piri, Nacho Sánchez Amor</Depute>

<Commission>{S&D}S&D frakcijos vardu</Commission>

</RepeatBlock-By>

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B9-0123/2019

B9‑0129/2019

Europos Parlamento rezoliucija dėl Turkijos karinės operacijos šiaurės rytų Sirijoje ir jos pasekmių

(2019/2886(RSP))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į 2019 m. spalio 17 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas dėl Turkijos, nelegalios gręžimo veiklos ir MH17,

 atsižvelgdamas į Užsienio reikalų tarybos 2019 m. spalio 14 d. išvadas dėl Sirijos,

 atsižvelgdamas į 2019 m. spalio 9 d. Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimą dėl pastarojo meto įvykių šiaurės rytų Sirijoje,

 atsižvelgdamas į 2019 m. spalio 17 d. JAV ir Turkijos susitarimą,

 atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją ir visas kitas Jungtinių Tautų sutartis bei priemones, susijusias su žmogaus teisėmis, įskaitant Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją,

 atsižvelgdamas į 1949 m. Ženevos konvencijas ir jų papildomus protokolus,

 atsižvelgdamas į 1951 m. Konvenciją dėl pabėgėlių statuso ir į jos 1967 m. protokolą,

 atsižvelgdamas į 1949 m. NATO sutartį,

 atsižvelgdamas į 1993 m. Cheminio ginklo uždraudimo konvenciją,

 atsižvelgdamas į 2017 m. kovo 14 d. bendrą Komisijos ir vyriausiosios įgaliotinės komunikatą „ES strategijos dėl Sirijos elementai“ ir 2017 m. balandžio 3 d. Tarybos išvadas dėl Sirijos (JOIN(2017)0011) – jie kartu sudaro naują ES strategiją dėl Sirijos,

 atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos rezoliucijas dėl Sirijos, ypač į 2015 m. gruodžio 18 d. rezoliuciją 2254 (2015), 2017 m. gruodžio 19 d. rezoliuciją 2393 (2017) dėl leidimo Sirijoje teikti tarpvalstybinę ir konflikto zonų ribas peržengiančią pagalbą ir 2018 m. vasario 24 d. rezoliuciją 2401 (2018) dėl karo veiksmų nutraukimo Sirijoje 30 dienų, kad būtų galima pristatyti humanitarinę pagalbą,

 atsižvelgdamas į 2016 m. gruodžio 21 d. JT Generalinės Asamblėjos rezoliuciją 71/248, kuria įsteigiamas Tarptautinis nešališkas ir nepriklausomas pagalbos pagal tarptautinę teisę tiriant Sirijos Arabų Respublikoje nuo 2011 m. kovo mėn. įvykdytus sunkiausius nusikaltimus ir vykdant už juos atsakingų asmenų baudžiamąjį persekiojimą mechanizmas,

 atsižvelgdamas į Romos statutą ir Tarptautinio Teisingumo Teismo ir ad hoc tribunolų steigiamuosius dokumentus, įskaitant Tarptautinį baudžiamąjį tribunolą buvusiajai Jugoslavijai, Tarptautinį baudžiamąjį tribunolą Ruandai ir Specialųjį tribunolą Libanui,

 atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Sirijos,

 atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Turkijos,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi spalio 6 d. per pokalbį telefonu su Turkijos prezidentu Recepu Tayyipu Erdoğanu JAV Prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad JAV nedarys kliūčių Turkijos puolimui šiaurės rytų Sirijoje, apie kurį prezidentas R. T. Erdoğan buvo paskelbęs anksčiau; kadangi vėliau JAV paskelbė apie savo karių išvedimą iš artimiausių teritorijų, iš tiesų jas atlaisvindami Turkijos puolimui; kadangi po šio pranešimo spalio 9 d. Turkijos armija, padedama Sirijos arabų karinių pajėgų, pradėjo bombarduoti pozicijas prie Turkijos ir Sirijos sienos, naudodama artileriją ir iš oro, ir pradėjo sausumos įsiveržimą į šiaurės rytų Siriją; kadangi JT Saugumo Taryba dar nesiėmė jokių veiksmų dėl krizės;

B. kadangi Turkijos vyriausybė nustatė, kad Sirijos demokratines pajėgos (SDF) yra pagrindinis jos karinės operacijos šiaurės rytų Sirijoje tikslas; kadangi SDF atliko pagrindinį vaidmenį pasaulinėje koalicijoje kovojant su teroristine organizacija „Da’esh“; kadangi per karą prieš „Da’esh“ žuvo apie 11 000 SDF kovotojų; kadangi SDF vadovauja Liaudies gynimo būriai (angl. People’s Protection Units, YPG), kuriuos Turkija laiko kurdų darbininkų partijos, kuri savo ruožtu yra įtraukta į Turkijos ir ES teroristinių organizacijų sąrašus, atšaka;

C. kadangi spalio 17 d., kurdų vadovaujamos administracijos šiaurės rytų Sirijoje sveikatos apsaugos institucija pranešė, kad nuo Turkijos puolimo pradžios Sirijoje žuvo mažiausiai 218 civiliai, įskaitant 18 vaikus; kadangi, Turkijos valdžios institucijų duomenimis, nuo spalio 15 d. 18 civilių gyventojų žuvo ir 150 buvo sužeisti Turkijoje po apšaudymų raketomis, kuriuos jos priskiria kurdų pajėgoms Sirijoje;

D. kadangi, Jungtinių Tautų duomenimis, nuo Turkijos puolimo pradžios buvo perkelta daugiau kaip 130 000 asmenų; kadangi Turkija teigia, kad ji nukovė beveik 600 „teroristų“, o Sirijos žmogaus teisių stebėjimo centras teigia, kad žuvo dešimtys civilių; kadangi Turkijos kariuomenė ir jos sąjungininkai – Sirijos arabų karinės grupuotės – vykdo žiaurius išpuolius prieš SDF kovotojus, vietos politikus ir aktyvistus bei civilius gyventojus;

E. kadangi Turkijos remiamos pajėgos tariamai naudojo ginklus, užtaisytus baltuoju fosforu; kadangi Tal Tamro ir Al-Hasakaho ligoninių nuotraukose ir vaizdo įrašuose matyti stipriai chemikalais apdeginti vaikai; kadangi Turkija paneigė šiuos kaltinimus; kadangi SDF paragino tarptautines organizacijas atsiųsti ekspertus šiam klausimui ištirti; kadangi JT cheminių ginklų inspektoriai paskelbė, kad po šių kaltinimų pradėjo rinkti informaciją;

F. kadangi pranešama, kad šimtai „Da’esh“ narių, kalintų SDF, tarp kurių yra ir ES piliečių, pabėgo po Turkijos puolimo; kadangi jų buvimo vieta dar nežinoma; kadangi SDF teigia, kad turi suėmusios apie 10 000 grupuotės „Islamo valstybė“ kovotojų;

G. kadangi remiantis patikimais liudijimais pranešama, kad įvairiose provincijose nuo 2019 m. liepos mėn. Turkijos valdžios institucijos savavališkai sulaikė ir priverstinai sugrąžino daugybę Sirijos gyventojų į šiaurės rytų Siriją, pažeisdama Turkijos tarptautinę pareigą negrįžti nė vieno asmens į tą vietą, kurioje jam kiltų realus persekiojimo, kankinimo ar kitokio netinkamo elgesio pavojus arba grėsmė gyvybei;

H. kadangi saugių zonų Sirijoje nustatymas kelia didelį susirūpinimą dėl konflikto metu perkeltų asmenų ir asmenų, kurie galėtų būti perkelti iš Turkijos, saugumo; kadangi sukūrus tokias zonas būtų pažeidžiamos vietos gyventojų teisės, būtų padaryti esminiai demografiniai pokyčiai regione, be to, tai būtų atmesta ir tam būtų priešinamasi vietos lygmeniu; kadangi saugumo zonos dėl karinių konfliktų civiliams gyventojams dažnai tampa karo zonomis;

I. kadangi Taryba pasmerkė Turkijos veiksmus ir įsipareigojo imtis pradinių veiksmų, susijusių su ginklų pardavimu Turkijai; kadangi keletas ES valstybių narių jau oficialiai sustabdė ginklų pardavimą Turkijai pagal 2008 m. gruodžio 8 d. Tarybos bendrosios pozicijos 2008/944/CFSP, kuria nustatomos bendrosios taisyklės, reglamentuojančios karinių technologijų ir įrangos eksporto kontrolę, nuostatas;

J. kadangi Turkijos ir ES muitų sąjunga įsigaliojo 1995 m. ir nuo tada nebuvo keista; kadangi dėl to dvišalės prekybos vertė išaugo daugiau nei keturis kartus; kadangi 2018 m. Turkija iš viso buvo penkta pagal dydį ES prekybos partnerė, o ES yra svarbiausia Turkijos prekybos partnerė ir pagrindinė tiesioginių užsienio investicijų (TUI) partnerė; kadangi 2018 m. ES sustabdė iniciatyvą modernizuoti muitų sąjungą dėl nerimą keliančių politinių įvykių Turkijoje;

K. kadangi ES Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonė teikia didelį papildomą finansavimą pabėgėliams Turkijoje remti ir valdo iš viso 6 mlrd. EUR; kadangi dėl precedento neturinčio prieglobsčio prašytojų antplūdžio dėl karo Sirijoje Turkija šiuo metu priima 3,6 mln. Sirijos pabėgėlių; kadangi Turkija deda pagirtinas pastangas siekdama suteikti šiems pabėgėliams humanitarinę pagalbą ir paramą vystymuisi;

L. kadangi Turkija tebėra viena iš pagrindinių ES partnerių, NATO narė ir svarbi veikėja Sirijos krizės metu ir regione; kadangi NATO sutarties 1 straipsnyje numatyta, kad jos šalys įsipareigoja spręsti visus tarptautinius ginčus, kurie tarp jų gali kilti, taikiomis priemonėmis, kad nekiltų pavojus tarptautinei taikai, saugumui ir teisingumui, ir savo tarptautinėje politikoje įsipareigoja susilaikyti nuo grasinimų ar jėgos panaudojimo tokiu būdu, kuris būtų nepriimtinas siekiant Jungtinių Tautų užsibrėžtų tikslų;

M. kadangi oficiali ES pozicija yra tęsti įsipareigojimą užtikrinti Sirijos valstybės vienybę, suverenitetą ir teritorinį vientisumą; kadangi šie tikslai gali būti užtikrinti tik vykdant tikrą politinį pereinamąjį procesą pagal JT ST rezoliuciją 2254 ir 2012 m. Ženevos komunikatą, dėl kurio Sirijos konflikto šalys susitarė JT vadovaujamo Ženevos proceso metu;

N. kadangi, remiant Jungtinėms Tautoms, Sirijos Arabų Respublikos vyriausybė ir Sirijos derybų komisija pasiekė susitarimą, kad būtų sukurtas patikimas, subalansuotas ir įtraukus Konstitucinis komitetas, kuris turėtų palengvinti politinį Sirijos karo sprendimą;

O. kadangi tarptautinės bendruomenės ir atskirų valstybių pareiga – reikalauti atsakomybės iš tų, kurie atsakingi už tarptautinių žmogaus teisių ir humanitarinės teisės pažeidimus, įvykdytus per Sirijos konfliktą, taip pat ir taikant visuotinės jurisdikcijos principą bei nacionalinės teisės nuostatas; kadangi tai galima padaryti arba pasinaudojant esamomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis teisių gynimo priemonėmis, tokiomis kaip nacionaliniai teismai ir tarptautiniai tribunolai, arba kreipiantis į ad hoc tarptautinius baudžiamuosius tribunolus, kurie dar turi būti įsteigti; kadangi, be tokios asmeninės baudžiamosios atsakomybės tam tikromis sąlygomis valstybės gali būti traukiamos baudžiamojon atsakomybėn ir už tai, kad nevykdo įsipareigojimų, prisiimtų pagal tarptautines sutartis bei konvencijas, priklausančias Tarptautinio Teisingumo Teismo jurisdikcijai, įskaitant 1984 m. Konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą ir 1948 m. Konvenciją dėl kelio užkirtimo genocido nusikaltimui ir baudimo už jį;

1. griežtai smerkia Turkijos invaziją į šiaurės rytų Siriją kaip tarptautinės teisės pažeidimą, kuris kelia rimtą grėsmę santykiniam regiono stabilumui ir saugumui, sukėlė masinį civilių gyventojų persikėlimą ir gali padėti vėl atsirasti grupuotei „Da’esh“, kuri vis dar kelia grėsmę Sirijos, Turkijos, platesnio regiono ir ES, taip pat pasaulio piliečių saugumui; apgailestauja, kad JAV yra nepatikimos sąjungininkės, atsižvelgiant į tai, kaip jos paskelbė ir vykdė savo pasitraukimą iš šiaurės rytų Sirijos;

2. ragina Turkiją nedelsiant ir galutinai nutraukti karinę operaciją Sirijos šiaurės rytuose, paskelbti nuolatinį ugnies nutraukimą ir išvesti visas savo pajėgas iš Sirijos teritorijos;

3. pripažįsta SDF, ypač moterų, lemiamą indėlį kovojant kaip sąjungininkei su grupuote „Da’esh“ ir už tai reiškia padėką, taip pat už tai, kad SDF dar kartą patvirtino laisvės ir pilietinių teisių svarbą kurdų daugumos Sirijos regiono socialinio, politinio ir kultūrinio gyvenimo raidai;

4. atkreipia dėmesį į JAV ir Turkijos spalio 17 d. susitarimą dėl laikino ugnies nutraukimo; tačiau atmeta jo nuostatas, kuriomis įteisinama „saugių zonų“ Turkijos okupacija šiaurės rytų Sirijoje; be to, reiškia didelį susirūpinimą dėl to, kad susitarime reikalaujama ne tik perkelti kurdų, jazidų ir asirų, taip pat turkmėnų, armėnų, arabų ir kitoms mažumoms priklausančius vietos gyventojus, bet ir apgyvendinti juos teritorijose, kuriose daugumą sudaro arabai, o dėl to gali kilti nauja įtampa ir grėsmės civilių gyventojų saugumui; primygtinai reikalauja, kad Sirijos konfliktas pasauliniu mastu būtų išspręstas politinėmis priemonėmis, remiantis Sirijos valstybės vienybės, suverenumo ir teritorinio vientisumo pripažinimu, visapusiškai gerbiant visų Sirijos visuomenės etninių ir religinių komponentų teises, laikantis JT Saugumo Tarybos rezoliucijos Nr. 2254 ir 2012 m. Ženevos komunikato nuostatų, dėl kurių Sirijos konflikto šalys susitarė JT vadovaujamo Ženevos proceso metu, ir būtų padėtas tikras politinis pereinamasis laikotarpis;

5. atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina Konstitucinio komiteto veiklos pradžią ir JT Generalinio Sekretoriaus specialiojo pasiuntinio Sirijai Geiro O. Pederseno pastangas, kurios turėtų užtikrinti patikimą, subalansuotą ir įtraukų pagrindą politiniam procesui, kuriame turėtų dalyvauti Sirijos piliečiai be išorės subjektų kišimosi; ragina SDF įtraukti į šį procesą; primena, jog konflikto sprendimas, pasiektas karinėmis priemonėmis, negali būti ilgalaikis, ir ragina visas jo šalis visapusiškai laikytis JT Saugumo Tarybos rezoliucijų, kuriose reikalaujama, kad visos šalys nedelsdamos nutrauktų karo veiksmus ir visas apsiaustis, užtikrintų visapusišką ir nevaržomą humanitarinės pagalbos teikimą visoje šalyje bei humanitarinės pagalbos darbuotojų apsaugą;

6. griežtai atmeta Turkijos planus sukurti vadinamąją saugumo zoną palei šiaurės rytų Sirijos sieną; pabrėžia, kad bet koks priverstinis Sirijos pabėgėlių ar šalies viduje perkeltų asmenų perkėlimas į šią sritį būtų sunkus konvencinės tarptautinės pabėgėlių teisės, tarptautinės humanitarinės teisės ir negrąžinimo principo pažeidimas; primena, kad bet koks pabėgėlių sugrąžinimas turi būti saugus, vykdomas savanorišku pagrindu ir oriai, taip pat kad dabartinėmis aplinkybėmis toks perkėlimas visiškai neįmanomas; primygtinai ragina užtikrinti, kad šiose teritorijose nebūtų teikiama jokia ES parama stabilizacijai ar vystymuisi;

7. ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai tol, kol Sirijoje bus tęsiama Turkijos karinė operacija, pradėti Taryboje visoms ES valstybėms narėms taikyti iniciatyvą, kad būtų nedelsiant ir visiškai sustabdytas licencijų išdavimas visų rūšių ginklų eksportui į Turkiją ir kitas konflikto Sirijoje šalis, kurių atžvilgiu esama patikimų įtarimų dėl tarptautinės teisės pažeidimų, įskaitant dvejopo naudojimo technologijų prekes, pagal Tarybos bendrąją poziciją 2008/944/CFSP; palankiai vertina tai, kad kai kurios valstybės narės jau įgyvendino šią priemonę;

8. ragina Tarybą nustatyti individualias ir tikslines ribojamąsias priemones, visų pirma turto įšaldymą ir draudimą atvykti į ES, nukreiptas prieš bet kurį asmenį ar subjektą, kuris dalyvavo, finansavo arba prisidėjo prie šiurkščių žmogaus teisių pažeidimų, vykdytų per karinę operaciją šiaurės rytų Sirijoje, planavimo, vadovavimo jiems arba jų užsakymo;

9. ragina Tarybą atgrasymo tikslais, siekiant išvengti padėties šiaurės rytų Sirijos eskalavimo, apsvarstyti prekybos lengvatų taikymo sustabdymą pagal susitarimą dėl žemės ūkio produktų ir, kraštutiniu atveju, sustabdyti ES ir Turkijos muitų sąjungos taikymą;

10. ragina JT Saugumo Tarybą skubiai įdiegti visas turimas priemones, kad būtų apsaugoti nukentėję civiliai gyventojai;

11. ragina Turkijos valdžios institucijas ir kitas konflikte dalyvaujančias šalis laikytis tarptautinės humanitarinės teisės, pagal kurią reikalaujama, kad atitinkami subjektai imtųsi visų atsargumo priemonių, kad išvengtų civilių aukų, ištirtų įtariamas neteisėtas atakas, teiktų pakankamą paramą perkeltiesiems asmenims ir užtikrintų, kad sausumos kariai nepersekiotų, savavališkai nesuimtų ar netinkamai nesielgtų su gyventojais, kurie nusprendė likti, taip pat užtikrintų humanitarinės pagalbos darbuotojų saugą ir saugumą;

12. griežtai smerkia gerai žinomos kurdų politikės Hevrin Khalaf egzekuciją, kurią, kaip pranešama, įvykdė Turkijos sąjungininkių grupuotei priklausantys „Ahrar al Sharqiya“ kovotojai; ragina ištirti jos nužudymą ir kitas neteismines egzekucijas bei patraukti atsakomybėn už šiuos nusikaltimus atsakingus asmenis;

13. yra labai susirūpinęs dėl įtarimų, kad Turkijos pajėgos ir (arba) jų atstovai naudoja baltąjį fosforą, o tai draudžiama pagal tarptautinę teisę; visapusiškai remia Cheminio ginklo uždraudimo organizacijos (OPCW) veiklą, kuri pradėjo tyrimą dėl galimo baltojo fosforo naudojimo; ragina atsakingus asmenis patraukti atsakomybėn;

14. primygtinai ragina Turkijos valdžios institucijas nekelti grėsmės žurnalistams ir žmogaus teisių gynėjams už tai, kad jie laikosi kritiškos pozicijos pranešdami apie karinės operacijos vykdymo eigą, ir nesiimti atsakomųjų veiksmų prieš tokius subjektus Turkijoje kaip demokratiškai išrinkti kurdų merai, politikai bei taikūs demonstrantai;

15. primygtinai ragina visas konflikto šalis, įskaitant Turkiją, kartu su Sirijos vyriausybe ir kurdų pajėgomis vietos ir tarptautinėms humanitarinėms organizacijoms sudaryti nekliudomos prieigos sąlygas;

16. ragina ES valstybes nares parengti nenumatytų atvejų planus, susijusius su grėsme saugumui, kuriuos kelia galimas „Da’esh“ užsienio kovotojų sugrįžimas, ir vykdyti baudžiamąjį persekiojimą pagal tarptautinius standartus, taikomus tokių asmenų įvykdytiems žiaurumams; be to, pabrėžia, kad saugiai grąžinti ES piliečių vaikus yra humanitarinė pareiga;

17. teigiamai vertina ES įsipareigojimą nuolat teikti humanitarinę pagalbą Sirijos kaimynėms, visų pirma Turkijai, kuri vis dar priima milijonus pabėgėlių; mano, jog nepriimtina, kad prezidentas R. T. Erdoğan pabėgėlius naudoja kaip ginklą ir jais naudojasi ES šantažuoti; ragina valstybes nares parodyti, kad jos yra kur kas tvirčiau įsipareigojusios dalintis atsakomybe, kad iš Sirijos karo zonų bėgantys pabėgėliai galėtų užsitikrinti apsaugą už artimiausioje kaimynystėje esančio regiono ribų, pasitelkiant perkėlimo sistemą, organizuojant humanitarinius koridorius ir humanitarinio priėmimo programas, nustatant supaprastintą šeimų susijungimo bei lankstesnę vizų tvarką; ragina ES ir valstybes nares teikti papildomą finansavimą Irako Kurdistano regioninei vyriausybei, kad ji galėtų susidoroti su pabėgėlių iš Sirijos srautu;

18. pripažįsta, kad Turkija turi teisėtų nuogąstavimų dėl saugumo, tačiau primygtinai reikalauja, kad jie būtų sprendžiami politinėmis ir diplomatinėmis priemonėmis, o ne kariniais veiksmais, laikantis tarptautinės teisės, įskaitant humanitarinę teisę;

19. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui, JT ir Arabų Valstybių Lygos specialiajam įgaliotiniui Sirijai ir visoms konflikto Sirijoje šalims.

 

Atnaujinta: 2019 m. spalio 23 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika