Предложение за резолюция - B9-0133/2019Предложение за резолюция
B9-0133/2019

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно турската военна операция в североизточна Сирия и последиците от нея

21.10.2019 - (2019/2886(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността

Анна Фотига, Адам Белан, Зджислав Краснодембски, Асита Канко, Витолд Ан Вашчиковски, Ришард Чарнецки, Ядвига Вишневска, Ружа Томашич
от името на групата ECR

Процедура : 2019/2886(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B9-0133/2019
Внесени текстове :
B9-0133/2019
Приети текстове :

B9‑0133/2019

Резолюция на Европейския парламент относно турската военна операция в североизточна Сирия и последиците от нея

(2019/2886(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид предишните си резолюции относно положението в Сирия,

 като взе предвид своята резолюция от 13 март 2019 г. относно доклада на Комисията от 2018 г. относно Турция[1],

 като взе предвид стратегията на ЕС относно Сирия, приета от Съвета на 3 април 2017 г.,

 като взе предвид резолюциите на Съвета за сигурност на ООН относно Сирия,

 като взе предвид резолюциите на Съвета за сигурност на ООН относно Даиш,

 като взе предвид заключенията на Съвета от 14 октомври 2019 г. относно североизточна Сирия,

 като взе предвид изявлението на генералния секретар на НАТО от 14 октомври 2019 г.,

 като взе предвид изявлението от 9 октомври 2019 г. на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) от името на ЕС относно актуалните събития в североизточна Сирия,

 като взе предвид комюникето на Арабската лига от 12 октомври 2019 г. относно военната операция на Турция в североизточна Сирия,

 като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

 като взе предвид Женевската конвенция от 1949 г. и допълнителните протоколи към нея,

 като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г.,

 като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на детето от 1989 г. и Факултативния протокол към нея относно участието на деца във въоръжен конфликт от 2000 г.,

 като взе предвид Декларацията на ООН за премахване на всички форми на нетърпимост и дискриминация, основани на религиозна принадлежност или убеждения, от 1981 г.,

 като взе предвид Конвенцията на ООН за забрана на разработването, производството, натрупването и употребата на химическо оръжие и за неговото унищожаване,

 като взе предвид Конвенцията на ООН за забрана на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване от 1997 г.,

 като взе предвид Конвенцията на ООН за предотвратяване и наказване на престъплението геноцид от 9 декември 1948 г.,

 като взе предвид Римския статут на Международния наказателен съд,

 като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че на 6 октомври 2019 г. администрацията на Съединените щати (САЩ) обяви, че САЩ ще оттеглят войските си от граничещата с Турция сирийска територия, за да направят път за планираната отдавна операция от страна на турските въоръжени сили; като има предвид, че разходите за участието на САЩ в Сирия възлизат на над 50 милиарда щатски долара – сума, която далеч надхвърля европейската подкрепа; като има предвид, че по-голямата част от разположените в Сирия 1000 американски военни са в северната част на страната;

Б. като има предвид, че след предишните военни операции „Щита на Ефрат“ и „Маслинова клонка“ турският президент Реджеп Тайип Ердоган обяви на 9 октомври 2019 г. началото на операция „Извор на мира“, провеждана от турската армия и съюзническите сирийски бунтовнически фракции, като твърди, че целта е „да се предотврати създаването на терористичен коридор“ по южната граница и „да се постигне мир в региона“; като има предвид, че се съобщава за опасения, че в сирийските бунтовнически фракции има екстремистки групи, а намесата на Турция се извършва без мандат от ООН;

В. като има предвид, че Турция заплашва отдавна, че ще извърши нападение над районите, контролирани от Сирийските демократични сили (СДС), за да създаде по протежение на 480 км от границата си „безопасна зона“ с дълбочина до 32 км навътре в Сирия, както и за да изтласка назад членовете на Частите за защита на кюрдския народ (YPG), които Турция счита за клон на Кюрдската работническа партия (ПКК) – терористична организация, обявена за незаконна от Турция, ЕС и САЩ; като има предвид, че през последните две години ПКК е извършила стотици нападения и враждебни действия срещу Турция;

Г. като има предвид, че макар СДС да бяха решени да защитават своята територия на всяка цена, ръководените от Турция военни сили успяха да завземат слабо населени, предимно арабски райони между градовете Тал Абяд и Рас ал Айн; като има предвид, че турските въздушни и артилерийски нападения засегнаха много по-голям район, включително градове и села на запад и на изток с предимно кюрдско население;

Д. като има предвид, че на 13 октомври длъжностни лица от САЩ взеха решение да се започне оттеглянето на всички войски на САЩ, разположени в северната част на Сирия, което беше повод СДС да сключи споразумение със сирийския режим, съгласно което сирийската армия да навлезе в района, да бъде разгърната по протежение на сирийско-турската граница и да отблъсне турските нападения;

Е. като има предвид, че според сведенията споразумението, постигнато между САЩ и Турция, е било нарушено само часове по-късно от продължителен артилерийски обстрел от турска страна над Рас ал Айн, а след изтеглянето на войските на САЩ от района са регистрирани случаи на брутално насилие;

Ж. като има предвид, че според сведенията на 18 октомври инспектори от ООН по въпросите на химическото оръжие са обявили, че ще събират информация във връзка с обвинения в използване на бял фосфор от страна на турските въоръжени сили срещу цивилното население, включително срещу деца; като има предвид, че Турция отрича тези твърдения;

З. като има предвид, че в опита си да предотвратят турска офанзива в Сирия, през август 2019 г. САЩ и турските въоръжени сили се споразумяха да създадат механизъм за сигурност от сирийската страна на границата – зона, в която да няма бойци на YPG;

И. като има предвид, че Турция се надява да презасели до 2 милиона от 3,6-те милиона сирийски бежанци, които е приела през последните осем години, в „безопасната зона“, създадена в рамките на настоящата военна операция; като има предвид, че Турция осигурява подходящи грижи и сигурно убежище на сирийските бежанци, които е приела;

Й. като има предвид, че над 160 000 души са избягали от областите, засегнати от неотдавнашните военни операции в Турция, и като има предвид, че е възможно над 500 000 души да бъдат принудени да бягат; като има предвид, че повечето разселени цивилни граждани идват от градовете Рас ал Айн и Тал Абяд, които бяха първите мишени на турското нападение;

К. като има предвид, че съгласно сведенията при кървавото нападение в североизточна Сирия са били екзекутирани кюрдски затворници и убити десетки невъоръжени граждани, включително Хеврин Калаф, генерален секретар на партията „Бъдеще за Сирия“, а така също журналисти и членове на Сирийските демократични сили (СДС); като има предвид, че има съобщения за смъртни случаи и жертви и от турска страна;

Л. като има предвид, че по отношение на приноса в НАТО Турция е една от водещите държави, що се отнася до предоставянето на войски, оборудване и разузнаване; като има предвид, че членството на Турция в НАТО изисква спазване на всички международни закони и договори и съблюдаване на задълженията, поети от нея съгласно член 2 от Договора за НАТО;

М. като има предвид, че редица държави – членки на ЕС, решиха да преустановят износа на оръжие за Турция в отговор на намесата на Турция в североизточна Сирия;

Н. като има предвид, че се очакваше Конгресът на САЩ да предостави широк пакет от санкции по отношение на Турция, включително намаляване на военната подкрепа, в допълнение към санкциите, вече наложени от администрацията на САЩ, включително насочените към турските длъжностни лица, както и прекратяването на американското военно сътрудничество вследствие на придобиването от страна на Турция на руски ракетни противовъздушни системи С-400;

О. като има предвид, че Турция има законното право да се бори с тероризма и да гарантира сигурността на своите граници, като същевременно зачита териториалната цялост на съседните си държави; като има предвид, че в същото време тя носи отговорността да гарантира, че действията ѝ са в съответствие с международното право и поетите от нея международни ангажименти;

П. като има предвид, че международната коалиция, водена от САЩ и включваща регионални партньори, сред които и кюрдите, доведе до падането на т.нар. Ислямска държава и до лишаването от свобода на хиляди бойци от Даиш, включително жени и деца, в североизточна Сирия; като има предвид, че Турция продължава да бъде ангажиран член на Световната коалиция срещу Даиш;

Р. като има предвид, че освен военната намеса в Ирак и Сирия, Световната коалиция срещу Даиш се застъпва за разрушаване на финансовата и икономическата инфраструктура на Даиш, за предотвратяване на трансграничните потоци от чуждестранни бойци терористи, за оказване на подкрепа за стабилизирането и възстановяването на основни обществени услуги в териториите, освободени от Даиш, и за противодействане на пропагандата на групировката;

С. като има предвид, че има сведения за около 68 000 души, свързани с Даиш, които са задържани в лагера Ал Хол в североизточна Сирия, като над 94% от тях са жени и деца, а 11 000 са чужди граждани; като има предвид, че над 12 000 мъже, заподозрени в членство в Даиш, са задържани в седем затвора, управлявани от СДС, поне 4000 от които са чужди граждани;

Т. като има предвид, че редица бойци от Даиш са успели да избягат от тези затвори, както и стотици жени и деца от лагерите, в които са били задържани, тъй като кюрдските охранители са били принудени да напуснат постовете си и да бягат от турските офанзиви; като има предвид, че бягството на бойци и на и жени и деца от Даиш представлява сериозна заплаха за сигурността в региона, Европа и света; като има предвид, че съществува опасност неотдавнашните случаи на избягали от затворите да окуражат Даиш и да доведат до възобновяване на дейността на организацията в региона;

У. като има предвид, че участието на Русия в Сирия е насочено към поддържането на режима на властта на Асад, като се използва властовият вакуум, създаден от началото на гражданската война, което води до все по-агресивна роля на Русия в региона;

Ф. като има предвид, че не може да има военно решение на конфликта в Сирия, нито съдържателно или успешно мирно споразумение, при което президентът Башар Асад да остане на власт;

Х. като има предвид, че използването на изтезания и масови арести и широкомащабното разрушение на населени места в Сирия са ескалирали драматично от началото на конфликта, като голям брой сирийци са разселени и принудени да се преместят в райони, още по-отдалечени от така необходимата хуманитарна помощ;

Ц. като има предвид, че Римският статут на Международния наказателен съд, подписан и ратифициран от всички държави членки, потвърждава, че най-тежките престъпления, пораждащи безпокойство сред международната общност като цяло, по-специално геноцидът, престъпленията срещу човечеството и военните престъпления, не трябва да остават ненаказани;

Ч. като има предвид, че международното хуманитарно право и международното право в областта на правата на човека забраняват преследването на лица или групи въз основа на религиозна или етническа идентичност, както и нападенията срещу цивилни граждани, които не участват във военните действия, и срещу лица, предоставящи хуманитарна помощ на засегнатите от конфликта; като има предвид, че такива действия могат да представляват военни престъпления и престъпления срещу човечеството;

1. приветства временното прекратяване на операциите от страна на турските въоръжени сили и настоятелно призовава всички страни по последните враждебни действия в Сирия да спазват своите ангажименти и да се въздържат от агресивни действия; призовава Турция да действа със сдържаност и да гарантира, че нейната операция „Извор на мира“ в североизточна Сирия е добре обмислена и съразмерна и че зачита териториалната цялост на Сирия;

2. настоятелно призовава всички страни по последните враждебни действия да започнат международни преговори с цел търсене на трайно решение за положението по протежението на сирийската североизточна граница; изисква и занапред да бъде гарантирана автономността на кюрдския регион в Сирия;

3. изразява съжаление по повод на екзекуцията и убийството на невинни цивилни граждани от всички страни; изразява солидарност с всички цивилни граждани и журналисти, въвлечени в конфликта, и подчертава, че тяхната безопасност трябва да бъде гарантирана от всички страни;

4. подчертава високата си оценка за кюрдските бойци, борили се във войната срещу Даиш, понесли много загуби и дали много жертви от своя страна, и счита, че автономността на кюрдския регион в Сирия трябва да бъде гарантирана;

5. подчертава неотложната необходимост от спешно прекратяване на конфликта в Сирия; изразява дълбоко съжаление по повод на неуспеха на многократните опити на регионално и международно равнище да се сложи край на войната в Сирия и настоятелно призовава за подновяване и задълбочаване на сътрудничеството на световно равнище с оглед на постигането на мирно и устойчиво разрешаване на конфликта; потвърждава ангажимента си по отношение на единството, суверенитета, териториалната цялост и независимостта на Сирия;

6. подчертава неотложната необходимост от информация относно неотдавнашните съобщения за употребата на бял фосфор в североизточна Сирия; подкрепя безрезервно усилията на Организацията за забрана на химическото оръжие за събиране на информация по този въпрос; категорично осъжда – ако се окаже, че е вярно – употребата на химическо оръжие;

7. осъжда безрезервно нападенията срещу войските на САЩ и призовава всички страни да гарантират тяхната безопасност; изразява съжаление по повод на решението на САЩ да изтегли войските си от североизточна Сирия, като същевременно отбелязва, че държавите членки не са разположили никакви сили в този район;

8. подчертава, че трансатлантическата общност следва да остане единна в борбата срещу Даиш и не следва да излага на риск успехите, постигнати в сблъсъка с тази варварска ислямистка терористична групировка;

9. счита, че съществува опасност действията на Турция допълнително да дестабилизират региона, да засилят напрежението и да предизвикат още повече човешко страдание, включително чрез излагане на опасност на живота на невинни граждани и чрез застрашаване и подриване на основите на международната кампания срещу Даиш;

10. изразява дълбоката си загриженост по повод на възможността бойци от Даиш да бъдат освободени или да избягат от затворите, в които се намират в момента, включително по повод на бягството на жени и деца от Даиш от лагери, тъй като това представлява сериозна заплаха за сигурността на региона, на Европа и на света като цяло;

11. отбелязва решението на редица държави членки да преустановят износа на оръжие за Турция;

12. разбира, че милионите бежанци, които понастоящем получават убежище в Турция, ще трябва в определен момент да бъдат окончателно репатрирани, но припомня на Турция, че заселването на предимно арабски бежанци в кюрдските зони на „безопасната зона“ може да доведе до сериозни промени на етническия състав на района и да предизвика продължително напрежение и дългосрочни последици;

13. изразява съжаление по повод на заплахите, отправени от президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган, а именно, че може да „отвори вратите за 3,6 милиона бежанци“ към Европа;

14. изразява съжаление, че въпреки съобщенията доброволното връщане на разселените сирийци по домовете им или на други места по техен избор в Сирия не е извършено в съответствие с международното право и в координация със съответните агенции на ООН;

15. подчертава, че никакви европейски фондове не може да бъдат използвани за укрепване на институциите, контролирани от режима на Асад, или за рефинансиране на разходите на други участници, които подкрепят този наказателен режим;

16. осъжда налагането на вето от страна на Русия по отношение на редица резолюции на Съвета за сигурност на ООН, целящи прекратяването на конфликта в Сирия, както и подкрепата, която страната оказва за режима на Асад; във връзка с това осъжда прякото участие на Русия в конфликта в Сирия, включително чрез въздушни нападения, както и доставката на оръжия, в т.ч. ракети, на режима на Асад;

17. отбелязва, че Русия, без съпротива от страна на Турция, провежда политика, чиято цел е да изтегли Турция от НАТО и да отслаби отношенията на Турция с ЕС; подчертава необходимостта Турция да остане част от НАТО;

18. изразява дълбока загриженост по повод на факта, че като съюзник в НАТО Турция е закупила руски противоракетни системи в нарушение на правилата на НАТО; във връзка с това подкрепя решението на администрацията на САЩ да премахне Анкара от програмата F-35;

19. изразява загриженост, че Русия и Иран ще се възползват допълнително от кризата, като извлекат ползи от въздействието на тази нестабилност на регионалния енергиен пазар, тъй като това ще позволи на Русия и Иран да увеличат бързо своите пазарни дялове и да манипулират средствата за производство, за да оказват допълнително влияние върху регионалните и световните енергийни пазари;

20. призовава за увеличаване на санкциите върху търговията със стоки и петрол с произход от Сирия, тъй като те се продават чрез сили, контролирани от Русия или Иран, и се подпомагат от режима на Асад;

21. изразява дълбоката си загриженост по повод на опитите на Иран за създаване на наземен коридор, простиращ се от Техеран през Багдад и Дамаск до Бейрут на Средиземно море, като по този начин се цели създаването на поземлен мост, свързващ Иран със съюзниците му Хизбула в Ливан, което ще създаде реална и сериозна заплаха за сигурността на Израел;

22. предупреждава, че нестабилността в Сирия ще доведе до увеличаване на международната контрабанда и кражбата на културно наследство, които биха могли да се използват за финансиране на терористична дейност в региона;

23. предупреждава, че Сирия, кюрдите, Русия и Иран водят широка пропаганда, за да убедят западните общества в правилността на своите гледни точки и да получат подкрепа за своите интереси;

24. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията, Европейската служба за външна дейност, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите – членки на ЕС, на генералния секретар на ООН, на правителството и Великото национално събрание на Турция, на правителството и Съвета на представителите на Ирак, на регионалното правителство на Кюрдистан и на правителството и парламента на Руската федерация.

Последно осъвременяване: 23 октомври 2019 г.
Правна информация - Политика за поверителност