Menetlus : 2019/2886(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B9-0133/2019

Esitatud tekstid :

B9-0133/2019

Arutelud :

PV 23/10/2019 - 7
CRE 23/10/2019 - 7

Hääletused :

PV 24/10/2019 - 8.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2019)0049

<Date>{21/10/2019}21.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9-0133/2019</NoDocSe>
PDF 152kWORD 51k

<TitreType>RESOLUTSIOONI ETTEPANEK</TitreType>

<TitreSuite>komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel</TitreSuite>

<TitreRecueil>vastavalt kodukorra artikli 132 lõikele 2</TitreRecueil>


<Titre>mis käsitleb Türgi sõjalist operatsiooni Süüria kirdeosas ja selle tagajärgi</Titre>

<DocRef>(2019/2886(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Anna Fotyga, Adam Bielan, Zdzisław Krasnodębski, Assita Kanko, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić</Depute>

<Commission>{ECR}fraktsiooni ECR nimel</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9-0133/2019

Euroopa Parlamendi resolutsioon, mis käsitleb Türgi sõjalist operatsiooni Süüria kirdeosas ja selle tagajärgi

(2019/2886(RSP))

 

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone olukorra kohta Süürias,

 võttes arvesse oma 13. märtsi 2019. aasta resolutsiooni, mis käsitleb komisjoni 2018. aasta aruannet Türgi kohta[1],

 võttes arvesse ELi Süüria strateegiat, mille nõukogu võttis vastu 3. aprillil 2017. aastal,

 võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone Süüria kohta,

 võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone Daeshi kohta,

 võttes arvesse nõukogu 14. oktoobri 2019. aasta järeldusi Süüria kirdeosa kohta,

 võttes arvesse NATO peasekretäri 14. oktoobri 2019. aasta avaldust,

 võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja poolt 9. oktoobril 2019. aastal ELi nimel tehtud avaldust hiljutiste sündmuste kohta Süüria kirdeosas,

 võttes arvesse Araabia Liiga 12. oktoobri 2019. aasta kommünikeed, mis käsitleb Türgi sõjalist operatsiooni Süüria kirdeosas,

 võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

 võttes arvesse 1949. aasta Genfi konventsiooni ja selle lisaprotokolle,

 võttes arvesse 1966. aasta kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

 võttes arvesse ÜRO 1989. aasta lapse õiguste konventsiooni ja selle 2000. aasta fakultatiivprotokolli laste kaasamise kohta relvakonfliktidesse,

 võttes arvesse ÜRO 1981. aasta deklaratsiooni igasuguse usul ja veendumustel põhineva sallimatuse ja diskrimineerimise kaotamise kohta,

 võttes arvesse ÜRO keemiarelvade väljatöötamise, tootmise, varumise ja kasutamise keelustamise ning nende hävitamise konventsiooni,

 võttes arvesse ÜRO konventsiooni jalaväemiinide kasutamise, ladustamise, tootmise ja üleandmise keelustamise ning nende hävitamise kohta,

 võttes arvesse ÜRO 9. detsembri 1948. aasta genotsiidi vältimise ja selle eest karistamise konventsiooni,

 võttes arvesse Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuuti,

 võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et 6. oktoobril 2019. aastal teatas Ameerika Ühendriikide administratsioon, et USA relvajõud tuuakse Türgiga piirnevatelt Süüria aladelt välja, võimaldamaks Türgi vägedel läbi viia ettekavandatud operatsiooni; arvestades, et USA sekkumise hind Süürias ulatub üle 50 miljardi USA dollari, mis on tunduvalt suurem kui Euroopa toetus; arvestades, et suurem osa Süürias paiknevast 1000 USA sõjaväelasest asuvad riigi põhjaosas;

B. arvestades, et eelmiste sõjaliste operatsioonide „Eufrati kilp“ ja „Oliivioks“ jätkuna teatas Türgi president Recep Tayyip Erdoğan 9. oktoobril 2019 Türgi sõjaväe ja nendega liitunud Süüria mässuliste rühmituste alustatud operatsioonist „Rahuallikas“, et väidetavalt „tõkestada terrorismikoridori loomist üle oma lõunapiiri“ ja „tuua piirkonda rahu“; arvestades, et teatavasti on väljendatud muret seoses ekstremiste sisaldavate Süüria mässulise rühmitustega, samas kui Türgi sekkumine toimub ilma ÜRO mandaadita;

C. arvestades, et Türgi on juba pikka aega ähvardanud alustada operatsiooni Süüria demokraatlike jõudude (SDF) valduses oleval territooriumil, et luua 32 km laiusega nn turvatsoon, mis kulgeks 480 km piki piiri Süüria poolel, ning tõrjuda tagasi rahvakaitseüksusi (YPG), mida Türgi peab Kurdistani Töölispartei (PKK) haruks, mida omakorda peetakse Türgi, ELi ja USA poolt terroriorganisatsiooniks; arvestades, et PKK on viimase kahe aasta jooksul pannud Türgi vastu toime sadu rünnakuid ja vaenulikke akte;

D. arvestades, et kuigi SDF oli otsustanud kaitsta oma territooriumi iga hinna eest, suutsid Türgi juhitavad väed võtta üle hõredalt, valdavalt araablastega asustatud alad Tal Abyadi ja Ras al-Aini linnade vahel; arvestades, et Türgi suurtükiväe- ja õhulöögid kahjustasid palju suuremat ala, sealhulgas peamiselt kurdi linnu ja külasid lääne ja ida pool;

E. arvestades, et 13. oktoobril otsustasid USA ametkonnad alustada kõigi USA vägede väljaviimist Põhja-Süüriast, mis sundis SDFi minema kokkuleppele Süüria režiimiga, lubades piirkonda siseneda Süüria armeel, et seada see positsioonidele kogu Süüria ja Türgi piiri ulatuses, tõrjumaks Türgi rünnakut;

F. arvestades, et vastavalt saabunud raportitele rikuti USA ja Türgi vahel saavutatud kokkulepet vaid loetud tunnid hiljem Türgi kestva mürsurünnakuga Ras al-Aini pihta, kus on pärast USA vägede väljaviimist piirkonnast puhkenud tõsine vägivald;

G. arvestades, et 18. oktoobril teatati ÜRO keemiarelvade inspektorite tehtud avaldusest, et nad kavatsevad koguda teavet süüdistuste kohta, et Türgi sõjavägi olevat kasutanud tsiviilisikute, sealhulgas laste vastu valget fosforit; arvestades, et Türgi on sellised süüdistused tagasi lükanud;

H. arvestades, et püüdes hoida ära Türgi pealetungi Süürias, leppisid USA ja Türgi relvajõud augustis 2019 kokku julgeolekumehhanismi loomises Süüria-poolsel piirialal, kuhu ei lastaks YPG võitlejaid;

I. arvestades, et Türgi loodab praeguse sõjalise operatsiooni tekitatud nn turvatsooni ümber asustada kuni 2 miljonit Süüria pagulast neist 3,6 miljonist, keda ta on viimase kaheksa aasta jooksul vastu võtnud; arvestades, et Türgi on vastuvõetud Süüria pagulastele pakkunud piisavat kaitset ja turvalist peavarju;

J. arvestades, et Türgi hiljutiste sõjaliste operatsioonide sihtmärgiks olnud aladelt on põgenenud üle 160 000 inimese, ning arvestades, et veel üle 500 000 inimese võib olla sunnitud sealt põgenema; arvestades, et enamik põgenenud tsiviilisikutest on pärit Ras al-Aini ja Tal Abyadi linnadest, mis olid Türgi sekkumise esmased sihtmärgid;

K. arvestades, et on teateid selle kohta, et Kirde-Süürias toimuva verise agressiooni käigus on hukatud kurdi vange ja hulgaliselt relvastamata tsiviilisikuid, sealhulgas Hevrin Khalaf, Süüria Tulevikupartei peasekretär, samuti ajakirjanikke ja Süüria demokraatlike jõudude (SDF) liikmeid; arvestades, et surmajuhtumeid ja inimohvreid on esinenud ka Türgi poolel;

L. arvestades, et Türgi on üks juhtivaid panustajaid NATOsse nii vägede, varustuse kui luureandmete osas; arvestades, et NATO liikmeksolek eeldab riigilt kõigi rahvusvaheliste seaduste ja lepingute järgimist ning NATO lepingu artiklist 2 tulenevate kohustuste täitmist;

M. arvestades, et reaktsioonina Türgi sekkumisele Süüria kirdeosas on mitmed ELi liikmesriigid otsustanud peatada relvade ekspordi Türgisse;

N. arvestades, et USA Kongressilt oodati ulatuslikku sanktsioonide paketti (sh sõjalise abi vähendamine) Türgi suhtes lisaks neile, mille on juba kehtestanud USA administratsioon, sh sanktsioonid Türgi ametnike vastu ja sõjalise koostöö vähendamine pärast seda, kui Türgi ostis Venemaa päritoluga õhutõrjesüsteemid S-400;

O. arvestades, et Türgil on seaduslik õigus võidelda terrorismiga ja tagada julgeolek oma piiridel, austades samas naaberriikide territoriaalset terviklikkust; arvestades, et samal ajal on riik kohustatud tagama, et tema tegevus on kooskõlas rahvusvahelise õiguse ja võetud rahvusvaheliste kohustustega;

P. arvestades, et rahvusvaheline koalitsioon, mida juhib USA ja millesse on kaasatud piirkondlikud partnerid, sealhulgas kurdid, tõi kaasa nn Islamiriigi kukutamise ja tuhandete Daeshi võitlejate, sealhulgas naiste ja laste vangistamise Kirde-Süürias; arvestades, et Türgi on jätkuvalt ülemaailmse Daeshi-vastase koalitsiooni pühendunud liige;

Q. arvestades, et pärast sõjalist kampaaniat Iraagis ja Süürias on ülemaailmne Daeshi-vastane koalitsioon võtnud endale kohustuse võidelda Daeshi rahastamise ja majandustaristuga, takistades terroristidest välisvõitlejate voogu üle piiride, toetades avalike põhiteenuste stabiliseerimist ja taastamist Daeshi poolt vabastatud aladel ning võideldes selle rühmituse propaganda vastu;

R. arvestades, et Süüria kirdeosas asuvas al-Holi laagris peetakse väidetavalt kinni umbes 68 000 Daeshiga seotud inimest, kellest üle 94 % on naised ja lapsed ning 11 000 on välisriikide kodanikud; arvestades, et seitsmes SDFi juhitud vanglas hoitakse kinni enam kui 12 000 meest (kellest vähemalt 4 000 on välisriikide kodanikud), keda kahtlustatakse, et nad on Daeshi liikmed;

S. arvestades, et kuna kurdi piirivalvurid olid sunnitud oma postilt lahkuma ja põgenema Türgi rünnakute eest, on mitmetel Daeshi võitlejatel õnnestunud vanglatest põgeneda, samuti on sadu naisi ja lapsi põgenenud laagritest, kus neid hoiti; arvestades, et Daeshi võitlejate, naiste ja laste põgenemine kujutab endast piirkonna, Euroopa ja kogu maailma jaoks tõsist julgeolekuprobleemi; arvestades ohtu, et põgenemised võivad mõjuda Daeshile ergutavalt ja tuua kaasa liikumise taastekke piirkonnas;

T. arvestades, et Venemaa sekkumine Süürias on kodusõja algusest tekkinud võimuvaakumit ära kasutades suunatud Assadi režiimi püsimisele, tuues kaasa Venemaa üha agressiivsema rolli piirkonnas;

U. arvestades, et Süüria konflikti ei saa lahendada sõjaliselt ning ei ole võimalik sõlmida sisulist ega edukat rahukokkulepet, milles nähakse ette Süüria presidendi al-Assadi võimulejäämine;

V. arvestades, et piinamised ja massilised vahistamised ning asustatud piirkondade laialdane hävitamine Süürias on pärast konflikti algust järsult suurenenud ning suur hulk süürlasi on oma kodudest lahkunud ja sunnitud hädavajalikust humanitaarabist veelgi kaugemale liikuma;

W. arvestades, et Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudis, mille on allkirjastanud ja ratifitseerinud kõik liikmesriigid, kinnitatakse, et rahvusvahelisele üldsusele enim muret tekitavad raskeimad kuriteod, eelkõige genotsiid, inimsusvastased kuriteod ja sõjakuriteod, ei tohi jääda karistuseta;

X. arvestades, et rahvusvahelise humanitaarõiguse ja inimõigustealase õigusega on keelatud üksikisikute või rühmade ründamine usulise või etnilise identiteedi alusel, samuti rünnakud tsiviilisikute vastu, kes vaenutegevuses ei osale, ning isikute vastu, kes toimetavad konfliktipiirkondadesse lõksu jäänud inimestele humanitaarabi; arvestades, et selline tegevus võib kujutada endast sõjakuritegusid ja inimsusvastaseid kuritegusid;

1. väljendab heameelt Türgi vägede tegevuse ajutise peatamise üle ning nõuab tungivalt, et kõik Süürias toimuva vaenutegevuse osapooled täidaksid oma kohustusi ja hoiduksid agressiivsetest tegudest; kutsub Türgit üles tegutsema vaoshoitult ja tagama, et Süüria kirdeosas läbiviidav operatsioon „Rahuallikas“ oleks mõõdukas ja proportsionaalne ning austaks Süüria territoriaalset terviklikkust;

2. nõuab tungivalt, et kõik hiljutise vaenutegevuse osalised alustaksid rahvusvahelisi läbirääkimisi, et leida püsiv lahendus olukorrale Kirde-Süüria piirialadel; nõuab, et kurdi piirkonna autonoomia Süürias oleks tagatud;

3. mõistab hukka süütute tsiviilisikute hukkamise ja tapmise kõigi konfliktiosaliste poolt; väljendab solidaarsust kõigi konflikti keskmesse sattunud tsiviilisikute ja ajakirjanikega ning rõhutab, et kõigil konfliktiosalistel tuleb tagada nende turvalisus;

4. avaldab tunnustust kurdi võitlejatele, kes võitlesid sõjas Daeshi vastu ning kandsid palju ohvreid surnute ja vigastatutena, ning on veendunud, et on vaja tagada kurdi piirkonna autonoomia Süürias;

5. rõhutab, et Süüria konflikt tuleb kiiresti lõpetada; peab ülimalt kahetsusväärseks, et korduvad piirkondlikud ja rahvusvahelised pingutused sõja lõpetamiseks Süürias on nurjunud, ning nõuab uut ja intensiivset ülemaailmset koostööd, et jõuda konflikti rahumeelse ja püsiva lahendamiseni; kinnitab oma jätkuvat kindlat toetust Süüria ühtsusele, suveräänsusele, territoriaalsele terviklikkusele ja sõltumatusele;

6. rõhutab kiireloomulist vajadust teabe järele seoses hiljutiste teadetega, mis käsitlevad valge fosfori kasutamist Süüria kirdeosas; toetab täielikult Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni (OPCW) jõupingutusi teabe kogumiseks selles valdkonnas; mõistab resoluutselt hukka keemiarelvade kasutamise, kui see leiab tõestust;

7. mõistab tingimusteta hukka USA vägede vastu suunatud rünnakud ja kutsub kõiki osapooli üles tagama nende ohutust; peab kahetsusväärseks USA otsust oma väed Süüria kirdeosast välja viia, märkides samas, et liikmesriigid ei ole piirkonda saatnud mitte mingeid vägesid;

8. rõhutab, et Atlandi-ülene kogukond peaks jääma üksmeelseks oma võitluses Daeshi vastu ning ei tohiks seada ohtu edusamme, mis on saavutatud sõjas selle barbaarse islamiterrorismi rühmitusega;

9. usub ohtu, et Türgi tegevus võib piirkonda veelgi destabiliseerida, kasvatada pingeid ja põhjustada suuremaid kannatusi, seades muu hulgas ohtu süütute tsiviilisikute elu ja kahjustades rahvusvahelist Daeshi-vastast kampaaniat;

10. väljendab sügavat muret võimaluse pärast, et Daeshi võitlejad vabastatakse või pääsevad põgenema kinnipidamiskohtadest, kus neid praegu hoitakse, sealhulgas et Daeshi naised ja lapsed põgenevad laagritest, kuna see kujutab endast tõsist julgeolekuohtu kogu piirkonnale, Euroopale ja laiemale maailmale;

11. võtab teadmiseks mitme liikmesriigi otsuse lõpetada relvade eksport Türgisse;

12. mõistab, et praegu Türgis varjupaika saavatel miljonitel põgenikel tuleb lõpuks kodumaale tagasi pöörduda, kuid tuletab Türgile meelde, et valdavalt araabia pagulaste paigutamine nn turvatsoonis asuvatele kurdi aladele võib põhjustada suuri muutusi piirkonna etnilises struktuuris ning tekitada pikaajalisi pingeid ja tõsiseid tagajärgi;

13. mõistab hukka Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoğani ähvardused „avada väravad ja saata Euroopasse 3,6 miljonit pagulast“;

14. peab kahetsusväärseks, et vaatamata sellekohastele teadetele ei ole toimunud Süüria põgenike vabatahtlikku tagasipöördumist oma kodudesse ega teistesse nende valitud paikadesse Süürias kooskõlas rahvusvahelise õigusega ja koostöös asjaomaste ÜRO ametitega;

15. rõhutab, et mitte mingeid Euroopa vahendeid ei tohi suunata Assadi režiimi kontrollitavate institutsioonide tugevdamisele ega seda kuritegelikku režiimi toetavate muude osalejate kulude rahastamisele;

16. mõistab hukka Venemaa vetod mitmetele ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidele, mille eesmärgiks on olnud lõpetada konflikt Süürias, ja Venemaa toetuse Assadi režiimile; mõistab sellega seoses hukka Venemaa otsese sekkumise Süürias, muu hulgas õhurünnakutega ning relvade, sh rakettide tarnimisega Assadi režiimile;

17. märgib, et Venemaa rakendab poliitikat, mille eesmärk on tõmmata Türgi NATOst välja ja nõrgendada Türgi suhteid ELiga, ning et Türgi ei avalda sellele vastupanu; rõhutab, et Türgi peab jääma NATO osaks;

18. väljendab sügavat muret selle pärast, et Türgi on NATO liitlasena ostnud Venemaa raketitõrjesüsteeme, rikkudes nii NATO reegleid; toetab sellega seoses USA administratsiooni otsust jätta Ankara F-35 programmist eemale;

19. väljendab muret, et Venemaa ja Iraan kasutavad kriisi oma huvides, saades kasu ebastabiilsuse mõjust piirkondlikule energiaturule, mis võimaldab nii Venemaal kui Iraanil järsult suurendada oma turuosa ja manipuleerida tootmisvahenditega, et veelgi enam mõjutada piirkondlikke ja ülemaailmseid energiaturge;

20. nõuab sanktsioonide karmistamist Süüriast pärit nafta ja sellega kauplemise suhtes, mida müüakse Venemaa või Iraani kontrollitavate jõudude kaudu ja Assadi režiimi kaasabil;

21. väljendab sügavat muret seoses Iraani püüetega rajada maismaakoridor Teheranist üle Bagdadi ja Damaskuse kuni Beirutini Vahemere ääres, et luua maismaasild, mis ühendaks Iraani oma liitlase Hizbollah’ga Liibanonis ning kujutaks endast tõelist ja tõsist julgeolekuohtu Iisraelile;

22. hoiatab, et ebastabiilsus Süürias suurendab kultuuripärandi röövimist ja rahvusvahelist salakaubandust, mida võidakse kasutada terroristide tegevuse rahastamiseks piirkonnas;

23. hoiatab, et nii Süüria, kurdid, Venemaa kui ka Iraan teevad ulatuslikku propagandat, et veenda läänemaailma oma seisukohtade õigsuses, toetamaks nende huve;

24. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile. Euroopa välisteenistusele, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, NATO peasekretärile, Türgi valitsusele ja Türgi Suurele Rahvuskogule, Iraagi valitsusele ja esindajatekogule, Kurdistani piirkondlikule omavalitsusele ning Venemaa Föderatsiooni valitsusele ja parlamendile.

[1] Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0200.

Viimane päevakajastamine: 23. oktoober 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika