Menettely : 2019/2886(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0133/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0133/2019

Keskustelut :

PV 23/10/2019 - 7
CRE 23/10/2019 - 7

Äänestykset :

PV 24/10/2019 - 8.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2019)0049

<Date>{21/10/2019}21.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0133/2019</NoDocSe>
PDF 153kWORD 52k

<TitreType>PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS</TitreType>

<TitreSuite>komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta</TitreSuite>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti</TitreRecueil>


<Titre>Turkin sotilasoperaatiosta Koillis-Syyriassa ja sen seurauksista</Titre>

<DocRef>(2019/2886(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Anna Fotyga, Adam Bielan, Zdzisław Krasnodębski, Assita Kanko, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić</Depute>

<Commission>{ECR}ECR-ryhmän puolesta</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0133/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma Turkin sotilasoperaatiosta Koillis-Syyriassa ja sen seurauksista

(2019/2886(RSP))

 

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Syyrian tilanteesta,

 ottaa huomioon 13. maaliskuuta 2019 antamansa päätöslauselman Turkkia koskevasta komission vuoden 2018 kertomuksesta[1],

 ottaa huomioon neuvoston 3. huhtikuuta 2017 hyväksymän Syyriaa koskevan EU:n strategian,

 ottaa huomioon Syyriaa koskevat YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat,

 ottaa huomioon Da’eshia koskevat YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat,

 ottaa huomioon 14. lokakuuta 2019 annetut neuvoston päätelmät Koillis-Syyriasta,

 ottaa huomioon Naton pääsihteerin 14. lokakuuta 2019 antaman lausunnon,

 ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 9. lokakuuta 2019 EU:n puolesta antaman julkilausuman viimeaikaisista tapahtumista Koillis-Syyriassa,

 ottaa huomioon Arabiliiton 12. lokakuuta 2019 antaman julkilausuman Turkin toteuttamista sotilasoperaatioista Koillis-Syyriassa,

 ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

 ottaa huomioon vuonna 1949 tehdyn Geneven yleissopimuksen ja sen lisäpöytäkirjat,

 ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

 ottaa huomioon vuonna 1989 tehdyn YK:n yleissopimuksen lapsen oikeuksista ja siihen vuonna 2000 liitetyn valinnaisen pöytäkirjan lasten osallistumisesta aseellisiin selkkauksiin,

 ottaa huomioon vuonna 1981 annetun YK:n julistuksen kaikkinaisen uskontoon tai uskoon perustuvan syrjinnän ja suvaitsemattomuuden poistamisesta,

 ottaa huomioon kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan YK:n yleissopimuksen,

 ottaa huomioon jalkaväkimiinojen käytön, varastoinnin, tuotannon ja siirron kieltämistä ja niiden hävittämistä koskevan YK:n yleissopimuksen,

 ottaa huomioon joukkotuhontana pidettävän rikoksen ehkäisemiseksi ja rankaisemiseksi 9. joulukuuta 1948 tehdyn YK:n yleissopimuksen,

 ottaa huomioon Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Yhdysvaltojen hallinto ilmoitti 6. lokakuuta 2019, että Yhdysvaltojen joukot vetäytyvät Turkkiin rajoittuvilta Syyrian alueilta, jotta Turkin joukot voisivat toteuttaa kauan suunnittelemansa operaation; ottaa huomioon, että Yhdysvaltojen läsnäolo Syyriassa maksaa yli 50 miljardia Yhdysvaltain dollaria, mikä ylittää huomattavasti EU:n tuen; ottaa huomioon, että suurin osa Syyriaan sijoitetuista 1 000:sta Yhdysvaltain sotilaasta on maan pohjoisosassa;

B. ottaa huomioon, että jatkona aiemmille ”Eufratin kilpi” ja ”Oliivipuun oksa” ‑sotilasoperaatioille Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan ilmoitti 9. lokakuuta 2019, että Turkin armeija ja siihen liittoutuneet syyrialaiset kapinallisryhmät ovat käynnistäneet ”Rauhan lähde” -operaation, jonka tarkoituksena on väitetysti estää terroria Turkin etelärajan yli tuovan käytävän muodostuminen ja tuoda rauha alueelle; ottaa huomioon, että tiettävästi esiintyy huolta Syyrian kapinallisryhmistä, joihin kuuluu myös ääriaineksia, ja siitä, että Turkin väliintulo tapahtuu ilman YK:n valtuutusta;

C. ottaa huomioon, että Turkki on jo pitkään uhannut käynnistää Syyrian demokraattisten joukkojen (SDF) hallussa pitämillä alueilla operaation, jonka tarkoituksena on luoda 32 km leveä ”turvavyöhyke”, joka kulkee 480 km Syyrian puoleisen rajan tuntumassa, ja ajaa pois Kansan suojeluyksikön (YPG) joukot, joita Turkki pitää Kurdistanin työväenpuolueen (PKK) jatkeena; toteaa, että Turkki, EU ja Yhdysvallat ovat julistaneet PKK:n laittomaksi terroristijärjestöksi; ottaa huomioon, että PKK on kahden viime vuoden aikana tehnyt satoja hyökkäyksiä ja vihamielisiä tekoja Turkkia vastaan;

D. ottaa huomioon, että vaikka SDF oli päättänyt puolustaa aluettaan hinnalla millä hyvänsä, Turkin johtamat joukot pystyivät ottamaan haltuunsa enimmäkseen arabien harvaan asuttaman alueen Tal Abyadin ja Ras al-Ainin kaupunkien välillä; ottaa huomioon, että Turkin ilma- ja tykistöiskut vaikuttivat paljon suurempaan alueeseen, myös pääasiassa kurdien asuttamiin kaupunkeihin ja kyliin lännessä ja idässä;

E. ottaa huomioon, että 13. lokakuuta Yhdysvaltojen viranomaiset päättivät aloittaa kaikkien yhdysvaltalaisten joukkojen vetäytymisen Pohjois-Syyriasta, mikä on kannustanut SDF:ää sopimaan Syyrian hallituksen kanssa Syyrian armeijan tulosta alueelle; toteaa, että Syyrian joukkoja on tarkoitus käyttää Syyrian ja Turkin välisellä rajalla koko sen pituudelta torjumassa Turkin hyökkäystä;

F. ottaa huomioon, että raporttien mukaan vain tunteja sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Turkki olivat päässeet sopimukseen, Turkin tykistö rikkoi sopimuksen pommittamalla Ras al-Ainia, joka on joutunut kärsimään vakavasti siitä lähtien, kun Yhdysvaltojen joukot vetäytyvät alueelta;

G. ottaa huomioon, että 18. lokakuuta kerrottiin YK:n kemiallisten aseiden tarkastajien ilmoituksesta, että he keräisivät tietoja väitteistä, joiden mukaan Turkin joukot ovat käyttäneet valkoista fosforia siviilejä, myös lapsia, vastaan; ottaa huomioon, että Turkki on kiistänyt väitteet;

H. toteaa, että pyrkiessään välttämään Turkin hyökkäystä Syyriaan Yhdysvallat ja Turkin armeija olivat sopineet elokuussa 2019 turvallisuusmekanismin perustamisesta Syyrian puoleiselle raja-alueelle, josta YPG:n taistelijat pidettäisiin poissa;

I. ottaa huomioon, että Turkki toivoo voivansa uudelleensijoittaa nykyisen sotilasoperaation luomalle ”turvavyöhykkeelle” jopa kaksi miljoonaa 3,6 miljoonasta syyrialaispakolaisesta, joita Turkki on kuluneiden kahdeksan vuoden aikana ottanut vastaan; ottaa huomioon, että Turkki on tarjonnut riittävää hoitoa ja suojaa vastaanottamilleen Syyrian pakolaisille;

J. ottaa huomioon, että yli 160 000 ihmistä on paennut viimeaikaisten Turkin sotilasoperaatioiden kohteeksi joutuneilta alueilta ja että yli 500 000 ihmistä voi joutua pakenemaan; ottaa huomioon, että suurin osa asuinsijoiltaan siirtymään joutuneista siviileistä on peräisin Ras al-Ainin ja Tal Abyadin kaupungeista, jotka olivat Turkin väliintulon alkuperäisiä kohteita;

K. toteaa, että eräiden raporttien mukaan verinen hyökkäys Koillis-Syyriaan on johtanut kurdivankien teloittamiseen ja monien aseettomien siviilien surmaamiseen; toteaa, että heidän joukossaan on myös Hevrin Khalaf, Syyrian tulevaisuus -puolueen johtaja, sekä toimittajia ja SDF:n jäseniä; ottaa huomioon, että myös Turkin puolella on surmattuja ja väkivallan uhreja;

L. toteaa, että Turkki on yksi johtavista joukkojen, kaluston ja tiedustelutietojen tarjoajista Natolle; toteaa, että Naton jäsenyys edellyttää kaikkien kansainvälisten lakien ja sopimusten noudattamista ja sitä, että jäsen noudattaa Nato-sopimuksen 2 artiklan mukaisia velvoitteitaan;

M. ottaa huomioon, että useat EU:n jäsenvaltiot ovat päättäneet keskeyttää aseiden viennin Turkkiin vastauksena Turkin väliintuloon Koillis-Syyriassa;

N. ottaa huomioon, että Yhdysvaltojen kongressin odotettiin hyväksyvän Turkkia koskevan laajan seuraamuspaketin, johon kuuluu muun muassa sotilaallisen tuen vähentäminen Yhdysvaltojen hallituksen jo aiemmin asettamien pakotteiden lisäksi, joita ovat Turkin virkamiehiin kohdistetut pakotteet ja sotilaallisen yhteistyön vähentäminen sen jälkeen, kun Turkki oli hankkinut S-400 -ilmatorjuntajärjestelmiä;

O. toteaa, että Turkilla on laillinen oikeus torjua terrorismia ja varmistaa rajojensa turvallisuus naapurimaidensa alueellista koskemattomuutta kunnioittaen; ottaa huomioon, että samalla Turkin tehtävänä on varmistaa, että sen toimet ovat kansainvälisen oikeuden ja Turkin kansainvälisten sitoumusten mukaisia;

P. ottaa huomioon, että Yhdysvaltojen johtama kansainvälinen koalitio, jossa ovat mukana alueelliset kumppanit, kurdit mukaan lukien, johti niin kutsutun Islamilaisen valtion kaatamiseen ja tuhansien Da’eshin taistelijoiden, myös naisten ja lasten, vangitsemiseen Koillis-Syyriassa; ottaa huomioon, että Turkki on Da’eshin vastaisen maailmanlaajuisen liittoutuman jäsen;

Q. toteaa, että Irakissa ja Syyriassa toteutettavan sotilaallisen kampanjan lisäksi Da’eshin vastainen maailmanlaajuinen liittoutuma on sitoutunut puuttumaan Da’eshin rahoitus- ja talousinfrastruktuuriin, estämään ulkomaisten terroristitaistelijoiden siirtymisen maasta toiseen, tukemaan keskeisten julkisten palvelujen vakauttamista ja palauttamista Da’eshilta vapautuneille alueille ja vastustamaan ryhmän propagandaa;

R. ottaa huomioon, että saatujen tietojen mukaan al-Holin leirillä Koillis-Syyriassa on pidätettynä noin 68 000 Da’eshiin kytköksissä olevaa henkilöä, joista yli 94 prosenttia on naisia ja lapsia ja 11 000 ulkomaalaisia; ottaa huomioon, että yli 12 000 miestä, joiden epäillään olevan Da’eshin jäseniä, pidetään SDF:n ylläpitämissä seitsemässä vankilassa ja että heistä ainakin 4 000 on ulkomaiden kansalaisia;

S. ottaa huomioon, että monet Da’eshin taistelijat ovat voineet paeta näistä vankiloista, samoin kuin sadat naiset ja lapset leireiltä, joissa heitä on pidetty, koska kurdivartijat joutuivat jättämään tehtävänsä ja pakenivat Turkin hyökkäystä; ottaa huomioon, että Da’eshin taistelijoiden, naisten ja lasten karkaaminen on vakava turvallisuusongelma alueelle, Euroopalle ja muulle maailmalle; ottaa huomioon, että on olemassa vaara, että äskettäin tapahtuneet pakenemiset saattavat rohkaista Da’eshia ja johtaa sen uuteen nousuun alueella;

T. katsoo, että Venäjän mukanaololla Syyriassa pyritään pitämään Assadin hallinto vallassa, samalla kun hyödynnetään sisällissodan alkamisen jälkeen syntynyttä valtatyhjiötä; katsoo, että tämä johtaa Venäjän yhä aggressiivisempaan rooliin alueella;

U. katsoo, että Syyrian konfliktiin ei ole sotilaallista ratkaisua eikä ole mahdollista saada aikaan merkityksellistä tai menestyksekästä rauhansopimusta, jonka mukaan presidentti Bashar al-Assad pysyisi vallassa;

V. ottaa huomioon, että kidutus ja joukkopidätykset sekä asuttujen alueiden laajamittainen tuhoaminen Syyriassa ovat kärjistyneet dramaattisesti konfliktin alkamisen jälkeen, kun suuri osa syyrialaisista on joutunut siirtymään asuinsijoiltaan ja kauemmas kipeästi kaivatusta humanitaarisesta avusta;

W. ottaa huomioon, että kaikkien jäsenvaltioiden allekirjoittamassa ja ratifioimassa Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännössä todetaan, että kaikkein vakavimmista rikoksista, jotka koskettavat koko kansainvälistä yhteisöä, kuten joukkotuhonnasta, rikoksista ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksista, tulee rangaista;

X. ottaa huomioon, että kansainvälisessä humanitaarisessa ja ihmisoikeuksia koskevassa oikeudessa kielletään yksittäisiin ihmisiin tai ihmisryhmiin uskonnollisen tai etnisen identiteetin vuoksi kohdistuvat hyökkäykset sekä vihollisuuksiin osallistumattomiin siviileihin ja humanitaarista apua konfliktialueille saarroksiin jääneille toimittaviin siviileihin kohdistuvat hyökkäykset; panee merkille, että tällaiset toimet ovat sotarikoksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan;

1. suhtautuu myönteisesti siihen, että Turkin joukot lopettavat tilapäisesti toimensa, ja kehottaa Syyrian viimeaikaisten vihollisuuksien kaikkia osapuolia noudattamaan sitoumuksiaan ja pidättymään aggressiivisista toimista; kehottaa Turkkia toimimaan maltillisesti ja varmistamaan, että sen operaatio Rauhan kevät Koillis-Syyriassa on harkittu ja oikeasuhteinen ja että siinä kunnioitetaan Syyrian alueellista koskemattomuutta;

2. kehottaa kaikkia viimeaikaisten vihollisuuksien osapuolia ryhtymään kansainvälisiin neuvotteluihin pysyvän ratkaisun löytämiseksi tilanteeseen Syyrian koillisrajalla; vaatii, että kurdialueen autonomia Syyriassa pysyy turvattuna;

3. pitää valitettavana viattomien siviilien teloittamista ja murhaamista, joihin kaikki osapuolet ovat syyllistyneet; ilmaisee solidaarisuutensa kaikille konfliktin jalkoihin jääneille siviileille ja toimittajille ja korostaa, että kaikkien osapuolten on taattava heidän turvallisuutensa;

4. korostaa arvostavansa Da’eshin vastaisessa sodassa taistelleita kurditaistelijoita, joista monet ovat kuolleet tai haavoittuneet, ja katsoo, että on taattava kurdialueen itsenäisyys Syyriassa;

5. korostaa, että Syyrian konflikti on saatava pikaisesti päätökseen; pitää erittäin valitettavana, että toistuvat alueelliset ja kansainväliset pyrkimykset Syyrian sodan päättämiseksi ovat epäonnistuneet, ja kehottaa uudistettuun ja tiiviiseen maailmanlaajuiseen yhteistyöhön rauhanomaisen, kestävän ratkaisun löytämiseksi konfliktiin; on edelleen sitoutunut Syyrian yhtenäisyyteen, itsemääräämisoikeuteen, alueelliseen koskemattomuuteen ja itsenäisyyteen;

6. painottaa, että on kiireellisesti saatava tietoja viimeaikaisista raporteista, joiden mukaan Koillis-Syyriassa on käytetty valkoista fosforia; tukee varauksetta kemiallisten aseiden kieltojärjestön (OPCW) toimia tietojen keräämiseksi asiasta; tuomitsee ankarasti kemiallisten aseiden käytön, jos se osoittautuu todeksi;

7. tuomitsee varauksetta iskujen kohdentamisen Yhdysvaltojen joukkoihin ja kehottaa kaikkia osapuolia varmistamaan niiden turvallisuuden; pitää valitettavana Yhdysvaltojen päätöstä vetää joukkonsa Koillis-Syyriasta ja toteaa samalla, että jäsenvaltiot eivät ole sijoittaneet joukkojaan alueelle;

8. korostaa, että transatlanttisen yhteisön olisi pysyttävä yhtenäisenä Da’eshin vastaisessa taistelussa ja että sen ei pitäisi vaarantaa etuja, joita kyseinen yhteisö on saanut taistelussa tätä barbaarista islamistista terroristiryhmää vastaan;

9. katsoo, että on olemassa vaara, että Turkin toimet voivat entisestään horjuttaa alueen vakautta, kiristää jännitteitä ja lisätä inhimillistä kärsimystä, muun muassa vaarantaa viattomien siviilien hengen, sekä uhata ja heikentää Da’eshin vastaista kansainvälisiä toimia;

10. ilmaisee vakavan huolensa mahdollisuudesta, että Da’eshin taistelijat vapautetaan tai että he pakenevat vankiloista, joissa heitä parhaillaan pidetään, ja että myös Da’eshin naiset ja lapset pakenevat leireiltä; katsoo, että tämä muodostaa vakavan turvallisuusuhan alueelle, Euroopalle ja muulle maailmalle;

11. panee merkille, että useat jäsenvaltiot ovat päättäneet keskeyttää aseviennin Turkkiin;

12. ymmärtää, että miljoonat pakolaiset, jotka nyt saavat turvapaikan Turkista, on tarpeen palauttaa lopulta kotimaahansa, mutta muistuttaa Turkkia siitä, että pääasiassa arabipakolaisten asuttaminen ”suojavyöhykkeen” kurdialueille voi muuttaa vakavasti alueen etnistä rakennetta ja luoda pitkän aikavälin jännitteitä ja seuraamuksia;

13. pitää valitettavina uhkauksia, joita Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan on esittänyt ”porttien avaamisesta ja 3,6 miljoonan pakolaisen lähettämisestä Eurooppaan”;

14. pitää valitettavana, että ilmoituksista huolimatta syyrialaisten vapaaehtoista paluuta koteihinsa tai muihin valitsemiinsa paikkoihin Syyriassa ei ole tapahtunut kansainvälisen oikeuden mukaisesti ja yhteistyössä YK:n asiaankuuluvien elinten kanssa;

15. korostaa, että mitään unionin varoja ei voida suunnata Assadin hallinnon valvonnassa olevien instituutioiden vahvistamiseen eikä tämän rikollishallinnon muiden toimijoiden kustannusten rahoittamiseen;

16. tuomitsee sen, että Venäjä on veto-oikeuttaan käyttäen torjunut useita YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmia Syyrian konfliktin lopettamiseksi, ja tuomitsee Venäjän tuen Assadin hallinnolle; tuomitsee tässä yhteydessä Venäjän suoran osallistumisen Syyrian konfliktiin myös ilmaiskujen välityksellä sekä toimittamalla Assadin hallinnolle aseita, mukaan lukien raketteja;

17. toteaa, että Venäjä panee täytäntöön politiikkaa, jolla pyritään vetämään Turkki pois Naton liittoutumasta ja heikentämään Turkin suhteita EU:hun, ja että Turkki ei vastusta tätä; korostaa, että Turkin on pysyttävä osana Nato-liittoumaa;

18. ilmaisee syvän huolensa siitä, että Turkki, joka on Naton liittolainen, on ostanut venäläisiä ohjuspuolustusjärjestelmiä ja rikkonut siten Naton sääntöjä; tukee tässä yhteydessä Yhdysvaltojen hallinnon päätöstä, joka koskee Ankaran poistamista F-35-ohjelmasta;

19. ilmaisee huolensa siitä, että Venäjä ja Iran hyötyvät edelleen kriisistä hyödyntämällä tämän epävakauden vaikutuksia alueellisilla energiamarkkinoilla, mikä antaa Venäjälle ja Iranille mahdollisuuden lisätä nopeasti markkinaosuuttaan ja manipuloida tuotantovälineitä, jotta voidaan edelleen vaikuttaa alueellisiin ja maailmanlaajuisiin energiamarkkinoihin;

20. kehottaa lisäämään pakotteita sellaisille Syyriasta peräisin oleville kauppatavaroille ja öljylle, jotka myydään Venäjän tai Iranin hallitsemien joukkojen kautta ja Assadin hallinnon avustamina;

21. ilmaisee syvän huolensa Iranin pyrkimyksistä luoda maakäytävä, joka kulkee Teheranista Bagdadin ja Damaskoksen kautta Beirutiin Välimerelle, ja pyrkiä siten luomaan maasilta, joka yhdistäisi Iranin sen Hizbollah-liittolaisiin Libanonissa ja aiheuttaisi todellisen ja vakavan turvallisuusuhkan Israelille;

22. varoittaa, että Syyrian epävakaus johtaa kansainvälisen salakuljetuksen lisääntymiseen ja kulttuuriperinnön anastamiseen ja että siitä saatuja tuloja voidaan käyttää terrorismin rahoittamiseen alueella;

23. varoittaa, että Syyria, kurdit, Venäjä ja Iran levittävät laajalti propagandaa, jolla pyritään vakuuttamaan lännen yhteiskuntia heidän kantojensa taakse ja tukemaan heidän etujaan;

24. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Naton pääsihteerille, Turkin hallitukselle ja kansalliskokoukselle, Irakin hallitukselle ja edustajaneuvostolle, Kurdistanin aluehallinnolle sekä Venäjän federaation hallitukselle ja parlamentille.

[1] Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0200.

Päivitetty viimeksi: 23. lokakuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö