Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B9-0133/2019Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B9-0133/2019

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Turkijos karinės operacijos šiaurės rytų Sirijoje ir jos pasekmių

21.10.2019 - (2019/2886(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį

Anna Fotyga, Adam Bielan, Zdzisław Krasnodębski, Assita Kanko, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić
ECR frakcijos vardu

Procedūra : 2019/2886(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B9-0133/2019
Pateikti tekstai :
B9-0133/2019
Priimti tekstai :

B9‑0133/2019

Europos Parlamento rezoliucija dėl Turkijos karinės operacijos šiaurės rytų Sirijoje ir jos pasekmių

(2019/2886(RSP))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl padėties Sirijoje,

 atsižvelgdamas į savo 2019 m. kovo 13 d. rezoliuciją dėl 2018 m. Komisijos ataskaitos dėl Turkijos[1],

 atsižvelgdamas į 2017 m. balandžio 3 d. Tarybos patvirtintą ES strategiją dėl Sirijos,

 atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos rezoliucijas dėl Sirijos,

 atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos rezoliucijas dėl „Da'esh“,

 atsižvelgdamas į 2019 m. spalio 14 d. Tarybos išvadas dėl šiaurės rytų Sirijos,

 atsižvelgdamas į 2019 m. spalio 14 d. NATO Generalinio Sekretoriaus pareiškimą,

 atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai 2019 m. spalio 9 d. pareiškimą ES vardu dėl naujausių įvykių šiaurės rytų Sirijoje,

 atsižvelgdamas į 2019 m. spalio 12 d. Arabų lygos pranešimą dėl Turkijos karinės operacijos šiaurės rytų Sirijoje,

 atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

 atsižvelgdamas į 1949 m. Ženevos konvenciją ir jos papildomus protokolus,

 atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą (TPPTP),

 atsižvelgdamas į 1989 m. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją ir į jos fakultatyvinį 2000 m. protokolą dėl vaikų dalyvavimo ginkluotuose konfliktuose,

 atsižvelgdamas į 1981 m. JT deklaraciją dėl visų formų netolerancijos ir diskriminacijos dėl religijos ar įsitikinimų panaikinimo,

 atsižvelgdamas į JT konvenciją dėl cheminio ginklo kūrimo, gamybos, kaupimo ir panaudojimo uždraudimo bei jo sunaikinimo,

 atsižvelgdamas į JT konvenciją dėl priešpėstinių minų naudojimo, kaupimo, gamybos ir perdavimo uždraudimo ir dėl jų sunaikinimo,

 atsižvelgdamas į 1948 m. gruodžio 9 d. JT konvenciją dėl kelio užkirtimo genocido nusikaltimui ir baudimo už jį,

 atsižvelgdamas į Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) Romos statutą,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi 2019 m. spalio 6 d. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) administracija paskelbė, kad JAV pajėgos pasitrauks iš Sirijos teritorijos, kuri ribojasi su Turkija, kad Turkijos pajėgos galėtų įvykdyti seniai planuotą operaciją; kadangi JAV dalyvavimo Sirijoje išlaidos viršija 50 mlrd. JAV dolerių, o tai yra daug daugiau nei Europos parama; kadangi iš visų 1 000 JAV karių, dislokuotų Sirijoje, didžioji dalis yra šiaurinėje šalies dalyje;

B. kadangi po ankstesnių karinių operacijų „Eufrato skydas“ ir „Alyvmedžio šakelė“ Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas paskelbė, kad 2019 m. spalio 9 d. Turkijos kariuomenė ir sąjungininkų Sirijos sukilėlių grupuotės pradėjo vykdyti operaciją „Taikos pavasaris“, kad tariamai „užkirstų kelią teroristų koridoriaus kūrimui“ prie savo pietinių sienų ir „užtikrintų taiką šioje teritorijoje“; kadangi pranešama apie susirūpinimą dėl Sirijos sukilėlių grupuočių, kurių sudėtyje yra ekstremistų grupuočių, be to, Turkijos intervencija vykdoma be JT įgaliojimų;

C. kadangi Turkija ilgą laiką grasino pradėti operaciją Sirijos demokratinių jėgų (SDF) valdomoje teritorijoje, kad būtų sukurta 32 km pločio „saugi zona“, besidriekianti 480 km išilgai jos sienos Sirijos pusėje, ir išstumti Liaudies gynimo būrių (YPG) narius, kuriuos Turkija laiko Kurdistano darbininkų partijos (PKK), teroristinės organizacijos, dariniu, uždraustu Turkijoje, ES ir JAV; kadangi PKK per pastaruosius dvejus metus prieš Turkiją įvykdė šimtus išpuolių ir priešiškų veiksmų;

D. kadangi nors SDF ir buvo sukurtos siekiant bet kokia kaina ginti savo teritoriją, Turkijos vadovaujamos pajėgos galėjo perimti retai apgyvendintas, daugiausia arabų, teritorijas, esančias tarp Tal Abyado ir Ras al-Aino miestų; kadangi Turkijos oro ir artilerijos antpuoliai apėmė daug didesnę teritoriją, įskaitant daugiausia kurdų miestelius ir kaimus, besidriekiančius į vakarus ir rytus;

E. kadangi spalio 13 d. JAV pareigūnai nusprendė pradėti visų JAV karinių pajėgų išvedimą iš šiaurės Sirijos, siekdami, kad SDF pasiektų susitarimą su Sirijos režimu ir kad Sirijos kariuomenė įžygiuotų į teritoriją ir jos daliniai būtų dislokuojami išilgai Sirijos ir Turkijos sienos ir atremtų turkų puolimus;

F. kadangi ataskaitose pažymėta, kad po to, kai buvo pasiektas JAV ir Turkijos susitarimas, jis buvo netrukus pažeistas tęsiant Ras al-Aino apšaudymą Turkijos artilerijos ugnimi, dėl to patirtas smurtas buvo didžiausias nuo to laiko, kai JAV karinės pajėgos pasitraukė iš šios zonos;

G. kadangi spalio 18 d. pranešta, kad JT cheminių ginklų inspektoriai paskelbė, jog rinks informaciją apie Turkijos pajėgoms keliamus kaltinimus dėl baltojo fosforo naudojimo prieš civilius gyventojus, įskaitant vaikus; kadangi Turkija atmetė šiuos kaltinimus;

H. kadangi JAV ir Turkijos kariuomenė, bandydama išvengti Turkijos puolimo Sirijoje, 2019 m. rugpjūčio mėn. susitarė sukurti saugumo mechanizmą, kuris būtų taikomas Sirijos pusės pasienyje, t. y. zonoje, kurioje nebūtų YPG kovotojų;

I. kadangi Turkija tikisi perkelti iki 2 mln. iš 3,6 mln. Sirijos pabėgėlių, kuriuos per pastaruosius aštuonerius metus buvo apgyvendinusi, į dabartinės karinės operacijos metu sukurtą „saugią zoną“; kadangi Turkija suteikė tinkamą priežiūrą ir saugią pastogę Sirijos pabėgėliams, kuriuos ji priėmė;

J. kadangi daugiau kaip 160 000 žmonių pabėgo iš vietovių, kuriose Turkija neseniai vykdė karines operacijas, ir kadangi daugiau kaip 500 000 asmenų gali būti priversti bėgti; kadangi dauguma perkeltųjų civilių gyventojų yra iš Ras al-Aino ir Tal Abyso miestų, kurie ir buvo pradiniai Turkijos intervencijos tikslai;

K. kadangi yra pranešimų, kad per kruviną išpuolį šiaurės rytų Sirijoje kurdų kaliniams buvo įvykdyta mirties bausmė, buvo žudomi beginkliai civiliai gyventojai, įskaitant Hevriną Khalafą, Sirijos ateities partijos generalinį sekretorių, taip pat žurnalistus ir Sirijos demokratinių jėgų (SDF) narius; kadangi Turkijos pusėje taip pat buvo žuvusių ir sužeistų žmonių;

L. kadangi Turkija yra viena iš pagrindinių NATO pajėgų, įrangos ir žvalgybos duomenų teikėjų; kadangi dėl jos narystės NATO reikalaujama, kad būtų laikomasi visų tarptautinių teisės aktų ir sutarčių ir kad būtų laikomasi įsipareigojimų pagal NATO sutarties 2 straipsnį;

M. kadangi keletas ES valstybių narių nusprendė sustabdyti ginklų eksportą į Turkiją reaguodamos į Turkijos intervenciją į šiaurės rytų Siriją;

N. kadangi buvo tikimasi, kad JAV Kongresas priims plataus masto sankcijas Turkijai, įskaitant karinės paramos nutraukimą šalia JAV administracijos jau nustatytų sankcijų, įskaitant sankcijas Turkijos pareigūnams ir paramos atsisakymo karinio bendradarbiavimo srityje po to, kai Turkija įsigijo Rusijoje pagamintas S-400 oro gynybos sistemas;

O. kadangi Turkija turi pagrįstą teisę kovoti su terorizmu ir užtikrinti savo sienų saugumą, kartu gerbdama kaimyninių šalių teritorinį vientisumą; kadangi tuo pačiu metu ji privalo užtikrinti, kad jos veiksmai atitiktų tarptautinę teisę ir tarptautinius įsipareigojimus;

P. kadangi JAV vadovaujama tarptautinė koalicija, kurioje dalyvauja ir regioniniai partneriai, įskaitant kurdus, lėmė vadinamosios Islamo valstybės griūtį ir tūkstančių „Da’esh“ kovotojų, įskaitant moteris ir vaikus, įkalinimą šiaurės rytų Sirijoje; kadangi Turkija tebėra aktyvi Tarptautinės kovos su „Da’esh“ koalicijos narė;

Q. kadangi, be karinės kampanijos Irake ir Sirijoje, Tarptautinė kovos su „Da’esh“ koalicija yra įsipareigojusi pažaboti „Da’esh“ finansavimą ir suardyti jos ekonominę infrastruktūrą, užkirsti kelią užsienio teroristų kovotojų srautui per sienas, remti svarbiausių viešųjų paslaugų, teikiamų iš „Da’esh“ išlaisvintoms vietovėms, stabilizavimą ir atkūrimą ir kovoti su grupuotės propaganda;

R. kadangi, kaip pranešama, apie 68 000 su „Da’esh“ susijusių žmonių yra sulaikyta al-Holo stovykloje šiaurės rytų Sirijoje, iš kurių daugiau nei 94 proc. yra moterys ir vaikai ir tarp kurių 11 000 yra užsienio šalių piliečiai; kadangi daugiau nei 12 000 vyrų, įtariamų esant „Da’esh“ nariais, yra laikomi septyniuose SDF kalėjimuose, iš šių vyrų mažiausiai 4 000 yra užsieniečiai;

S. kadangi tam tikras skaičius „Da’esh“ kovotojų sugebėjo pabėgti iš šių kalėjimų, taip pat šimtai moterų ir vaikų ištrūko iš stovyklų, kuriose jie buvo laikomi, nes kurdų sargybiniai buvo priversti palikti savo postus ir gelbėtis nuo Turkijos puolimų; kadangi ištrūkę grupuotės „Da’esh“ kovotojai, moterys ir vaikai kelia didelį saugumo pavojų regionui, Europai ir pasauliui; kadangi kyla pavojus, kad dėl pastarojo meto pabėgimų galėtų sustiprėti „Da’esh“ gretos, kurios vėl įsitvirtintų regione;

T. kadangi Rusija pasinaudojo galios vakuumu, kuris atsirado prasidėjus pilietiniam karui, ir vykdydama veiksmus Sirijoje padeda B. al Assado režimui išlaikyti valdžią ir dėl to Rusijos vaidmuo regione tampa vis agresyvesnis;

U. kadangi kariniu būdu konflikto Sirijoje išspręsti negalima ir joks prasmingas ar sėkmingas taikos susitarimas, pagal kurį Sirijos prezidentas Basharas al Assadas išliktų valdžioje, yra neįmanomas;

V. kadangi kankinimai, masiniai areštai ir plačiai paplitęs apgyvendintų vietovių naikinimas Sirijoje labai sustiprėjo prasidėjus konfliktui, dėl to daug sirų buvo perkelti ir priversti persikelti toliau nuo labai reikalingos humanitarinės pagalbos;

W. kadangi Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statute, kurį pasirašė ir ratifikavo visos valstybės narės, patvirtinama, kad sunkiausių susirūpinimą visai tarptautinei bendruomenei keliančių nusikaltimų, visų pirma genocido, nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimų, kaltininkai negali likti nenubausti;

X. kadangi pagal tarptautinę humanitarinę ir žmogaus teisių teisę draudžiama persekioti asmenis arba asmenų grupes dėl jų religijos ar etninės tapatybės ir rengti išpuolius prieš karo veiksmuose nedalyvaujančius civilius ir asmenis, kurie į konflikto spąstus patekusiems asmenims teikia humanitarinę pagalbą; kadangi tokie veiksmai gali būti prilyginami karo nusikaltimams ir nusikaltimams žmoniškumui;

1. palankiai vertina tai, kad Turkijos pajėgos laikinai nutraukė veiksmus, ir primygtinai ragina visas pastarųjų karo veiksmų Sirijoje šalis laikytis įsipareigojimų ir susilaikyti nuo agresyvių veiksmų; ragina Turkiją veikti santūriai ir užtikrinti, kad jos operacija „Taikos pavasaris“ šiaurės rytų Sirijoje būtų pamatuota ir proporcinga, bei būtų atsižvelgta į Sirijos teritorinį vientisumą;

2. ragina visas konflikto šalis dalyvauti tarptautinėse derybose siekiant rasti ilgalaikį sprendimą dėl padėties šiaurės rytų Sirijos pasienyje; reikalauja, kad liktų užtikrinta kurdų regiono autonomija Sirijoje;

3. apgailestauja, kad visos konflikto šalys vykdė mirties bausmes ir žudė nekaltus civilius; reiškia solidarumą su visais konflikto metu sulaikytais civiliais ir žurnalistais ir pabrėžia, kad jų saugumą turi užtikrinti visos šalys;

4. pabrėžia, kad palankiai vertina kurdų kovotojus, kurie kariavo prieš „Da’esh“ ir turėjo daug žuvusiųjų ir sužeistųjų, ir mano, kad reikia užtikrinti kurdų regiono autonomiją Sirijoje;

5. pabrėžia, kad reikia nedelsiant nutraukti Sirijos konfliktą; nepaprastai apgailestauja dėl žlugusių daugkartinių regioninių ir tarptautinių mėginimų nutraukti karą Sirijoje ir ragina iš naujo imtis intensyvaus visuotinio bendradarbiavimo, kad būtų rastas taikus ir ilgalaikis konflikto sprendimas; ir toliau yra įsipareigojęs remti Sirijos vienybę, suverenitetą, teritorinį vientisumą ir nepriklausomybę;

6. pabrėžia, kad skubiai reikia informacijos apie naujausius pranešimus apie baltojo fosforo naudojimą šiaurės rytų Sirijoje; be išlygų remia Cheminio ginklo uždraudimo organizacijos (OPCW) pastangas rinkti informaciją šiuo klausimu; griežtai smerkia cheminių ginklų naudojimą, jei jis įrodytas;

7. be išlygų smerkia išpuolius prieš JAV karines pajėgas ir ragina visas šalis užtikrinti jų saugumą; apgailestauja dėl JAV sprendimo išvesti savo karius iš šiaurės rytų Sirijos, kartu pažymėdamas, kad valstybės narės nedislokavo savo pajėgų šioje teritorijoje;

8. pabrėžia, kad transatlantinė bendruomenė turėtų išlikti vieninga kovoje su „Da’esh“ ir neturėtų rizikuoti laimėjimu, kurį pasiekė kovodama su barbariška islamo teroristų grupuote;

9. mano, jog yra pavojus, kad Turkijos veiksmai gali dar labiau destabilizuoti regioną, padidinti įtampą ir sukelti dar daugiau kančių žmonėms, be kita ko, kelti grėsmę nekaltiems civiliams gyventojams ir pakenkti tarptautinei kampanijai prieš „Da’esh“;

10. reiškia didelį susirūpinimą dėl tikimybės, kad „Da’esh“ kovotojai bus išlaisvinti arba pabėgs iš kalėjimų, kuriuose jie šiuo metu laikomi, įskaitant „Da’esh“ moterų ir vaikų ištrūkimą iš stovyklų, nes tai kelia didelę grėsmę saugumui regione, Europoje ir visame pasaulyje;

11. atkreipia dėmesį į kelių valstybių narių sprendimą stabdyti ginklų eksportą į Turkiją;

12. supranta, kad reikia, jog milijonai pabėgėlių, šiuo metu gaunančių prieglobstį Turkijoje, galiausiai būtų repatrijuoti, tačiau primena Turkijai, kad sprendimas apgyvendinti daugiausia arabų pabėgėlius kurdų teritorijos „saugioje zonoje“ gali labai pakeisti vietovės etninę sudėtį ir sukelti ilgalaikę įtampą bei turėti pasekmių;

13. smerkia Turkijos prezidento Recepo Tayyipo Erdogano grasinimą „atverti vartus ir išsiųsti 3,6 mln. pabėgėlių į Europą“;

14. apgailestauja, kad, nepaisant pranešimų, perkeltieji sirai savanoriškai grįžta į savo namus ar pasirenka kitas vietas Sirijoje nesilaikant tarptautinės teisės ir nederinant su atitinkamomis JT agentūromis;

15. pabrėžia, kad jokie Europos fondai negali būti skirti institucijų, kurias kontroliuoja B. al Assado režimas, stiprinimui arba kitų šio baudžiamojo režimo dalyvių išlaidų refinansavimui;

16. smerkia Rusiją dėl daugelio JT Saugumo Tarybos rezoliucijų dėl konflikto Sirijoje užbaigimo vetavimo ir paramos B. al Assado režimui; šiuo atžvilgiu smerkia tiesioginius Rusijos veiksmus Sirijoje, įskaitant oro antpuolius, taip pat ginklų, įskaitant raketas, tiekimą B. al Assado režimui;

17. atkreipia dėmesį į tai, kad Rusija Turkijai neprieštaraujant įgyvendina politiką, kuria siekia Turkijos pasitraukimo iš NATO aljanso ir silpninti Turkijos santykius su ES; pabrėžia, kad Turkija turi likti NATO aljanso dalimi;

18. reiškia didelį susirūpinimą dėl to, kad Turkija, kaip NATO sąjungininkė, nusipirkusi Rusijos priešraketinės gynybos sistemas pažeidė NATO taisykles; šiuo atžvilgiu pritaria JAV administracijos sprendimui pašalinti Ankarą iš F-35 programos;

19. reiškia susirūpinimą dėl to, kad Rusija ir Iranas toliau išnaudos krizę, pasinaudodamos šio nestabilumo įtaka regioninei energijos rinkai, kad greitai padidintų savo rinkos dalį ir manipuliuotų gamybos priemonėmis, siekdamos daryti tolesnę įtaką regionų ir pasaulinėms energijos rinkoms;

20. ragina taikyti didesnes sankcijas prekėms ir naftai iš Sirijos, kurios parduodamos per Rusijos arba Irano kontroliuojamas pajėgas ir kurioms padeda B. al Assado režimas;

21. reiškia didelį susirūpinimą dėl Irano bandymų sukurti sausumos koridorių, vedantį iš Teherano per Bagdadą ir Damaską į Beirutą iki Viduržemio jūros pakrantės, ir taip siekti nutiesti sausumos tiltą, kuris sujungtų Iraną su jo „Hezbollah“ sąjungininkais Libane ir keltų tikrą ir didelę grėsmę Izraelio saugumui;

22. įspėja, kad dėl nestabilumo Sirijoje išaugs tarptautinė kontrabanda ir kultūros paveldo grobstymas, o tai galėtų būti panaudota teroristinei veiklai šiame regione finansuoti;

23. įspėja, kad Sirija, kurdai, Rusija ir Iranas vykdo plačią propagandą, siekdami įtikinti Vakarų visuomenę dėl savo požiūrio ir skatindami remti jų interesus;

24. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos išorės veiksmų tarnybai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, NATO generaliniam sekretoriui, Turkijos vyriausybei ir Didžiajam Nacionaliniam Medžlisui, Irako vyriausybei ir Atstovų Tarybai, Kurdistano regioninei vyriausybei ir Rusijos Federacijos vyriausybei ir Dūmai.

Atnaujinta: 2019 m. spalio 23 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika