Návrh uznesenia - B9-0133/2019Návrh uznesenia
B9-0133/2019

NÁVRH UZNESENIA o tureckej vojenskej operácii v severovýchodnej Sýrii a jej dôsledkoch

21.10.2019 - (2019/2886(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 132 ods. 2 rokovacieho poriadku

Anna Fotyga, Adam Bielan, Zdzisław Krasnodębski, Assita Kanko, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić
v mene skupiny ECR

Postup : 2019/2886(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B9-0133/2019
Predkladané texty :
B9-0133/2019
Prijaté texty :

B9‑0133/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu o tureckej vojenskej operácii v severovýchodnej Sýrii a jej dôsledkoch

(2019/2886(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o situácii v Sýrii,

 so zreteľom na svoje uznesenie z 13. marca 2019 o správe Komisie o Turecku za rok 2018[1],

 so zreteľom na stratégiu EÚ pre Sýriu, ktorú prijala Rada 3. apríla 2017,

 so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN o Sýrii,

 so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN o hnutí Dá’iš,

 so zreteľom na závery Rady zo 14. októbra 2019 o severovýchodnej Sýrii,

 so zreteľom na vyhlásenie generálneho tajomníka OSN zo 14. októbra 2019,

 so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) z 9. októbra 2019 v mene EÚ o najnovšom vývoji v severovýchodnej Sýrii,

 so zreteľom na komuniké Ligy arabských štátov z 12. októbra 2019 o vojenskej operácii Turecka v severovýchodnej Sýrii,

 so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

 so zreteľom na Ženevský dohovor z roku 1949 a na dodatkové protokoly k nemu,

 so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (ICCPR) z roku 1966,

 so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa z roku 1989 a jeho opčný protokol o účasti detí v ozbrojených konfliktoch z roku 2000,

 so zreteľom na Deklaráciu OSN o odstránení všetkých foriem neznášanlivosti a diskriminácie na základe náboženstva a viery z roku 1981,

 so zreteľom na Dohovor OSN o zákaze vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických zbraní a o ich zničení,

 so zreteľom na Dohovor OSN o zákaze použitia, skladovania, výroby a transferu protipechotných mín a o ich zničení,

 so zreteľom na Dohovor OSN o zabránení a trestaní zločinu genocídia z 9. decembra 1948,

 so zreteľom na Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu (MTS),

 so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže 6. októbra 2019 Spojené štáty americké oznámili, že ozbrojené sily USA sa stiahnu zo sýrskych oblastí hraničiacich s Tureckom, aby umožnili dlho plánovanú operáciu tureckých síl; keďže náklady na nasadenie USA v Sýrii predstavujú viac ako 50 miliárd USD, čo je omnoho viac ako európska podpora; keďže väčšina z 1 000 amerických vojakov rozmiestnených v Sýrii sa nachádza v severnej časti krajiny;

B. keďže v nadväznosti na predchádzajúce vojenské operácie Eufrate Shield (Štít Eufratu) a Olive Branch (Olivová ratolesť) turecký prezident Recep Tayyip Erdogan 9. októbra 2019 oznámil začiatok operácie Peace Spring (Prameň mieru), ktorú majú uskutočniť turecké vojenské sily a spojenecké sýrske povstalecké skupiny, aby údajne „zabránili vytvoreniu teroristického koridoru“ v oblasti jej južnej hranice a „nastolili v oblasti mier“; keďže údajne existujú obavy týkajúce sa sýrskych povstaleckých skupín, v ktorých sú aj extrémistické skupiny, zatiaľ čo turecká intervencia prebieha bez mandátu OSN;

C. keďže Turecko dlho hrozilo, že začne operáciu na území, ktoré ovládajú Sýrske demokratické sily (SDF), s cieľom vytvoriť „bezpečnú zónu“, ktorá by bola 32 km od hranice a tiahla by sa 480 km pozdĺž sýrskej strany hranice, a vytlačiť príslušníkov Oddielov ľudovej obrany (YPG), ktoré Turecko považuje za odnož Strany kurdských pracujúcich (PKK), ktorú Turecko, EÚ a USA zakázali ako teroristickú organizáciu; keďže PKK za posledné dva roky spáchala stovky útokov a nepriateľských činov voči Turecku;

D. keďže hoci SDF boli odhodlané za každú cenu chrániť svoje územia, turecké sily dokázali obsadiť riedko obývané, prevažne arabské oblasti medzi mestami Tall Abjad a Ra´s al-Ajn; keďže turecké letecké a delostrelecké útoky zasiahli oveľa väčšiu oblasť, do ktorej patria aj prevažne kurdské mestá a dediny smerom na západ a východ;

E. keďže 13. októbra sa predstavitelia USA rozhodli, že začnú sťahovať všetky jednotky Spojených štátov zo severnej Sýrie, čo podnietilo SDF k uzavretiu dohody so sýrskym režimom, aby sa sýrska armáda dostala do tejto oblasti, bola rozmiestnená pozdĺž sýrsko-tureckej hranice a odrazila turecký útok;

F. keďže podľa správ niekoľko hodín po tom, ako sa USA a Turecko dohodli, bola dohoda porušená pokračujúcim delostreleckým ostreľovaním mesta Ra´s al-Ajn, v ktorom dochádzalo k hrubému násiliu, odkedy sa z tejto oblasti stiahli vojská USA;

G. keďže podľa správ z 18. októbra inšpektori OSN pre chemické zbrane oznámili, že budú zhromažďovať informácie o obvineniach z používania bieleho fosforu tureckými ozbrojenými silami proti civilnému obyvateľstvu vrátane detí; keďže Turecko tieto obvinenia poprelo;

H. keďže USA a turecká armáda sa v snahe o odvrátenie tureckej ofenzívy v Sýrii v auguste 2019 dohodli na zriadení bezpečnostného mechanizmu na sýrskej strane hraníc ako oblasti, v ktorej by sa nevyskytovali bojovníci z radov YPG;

I. keďže Turecko dúfa, že presídli až 2 milióny z 3,6 milióna sýrskych utečencov, ktorých prijalo v posledných ôsmich rokoch do bezpečnej zóny vytvorenej súčasnou vojenskou operáciou; keďže Turecko poskytlo primeranú starostlivosť a bezpečné útočisko sýrskym utečencom, ktorí sú na jeho území;

J. keďže viac ako 160 000 ľudí utieklo z oblastí, ktoré boli cieľom nedávnych tureckých vojenských operácií, a keďže viac ako 500 000 osôb bude asi nútených utiecť; keďže väčšina vysídlených civilistov pochádza z miest Ra´s al-Ajn a Tall Abjad, ktoré boli pôvodným cieľom tureckej intervencie;

K. keďže podľa niektorých informácií boli počas krvavých útokov na severovýchode Sýrie popravení kurdskí väzni a bolo usmrtené množstvo neozbrojených civilistov vrátane Hevrina Chalafa, generálneho tajomníka Strany pre budúcnosť Sýrie, ako aj novinárov a príslušníkov Sýrskych demokratických síl (SDF); keďže aj na tureckej strane došlo k úmrtiam a obetiam;

L. keďže Turecko je jedným z hlavných prispievateľov v NATO, pokiaľ ide o poskytovanie jednotiek, vybavenia a spravodajských informácií; keďže členstvo v NATO si vyžaduje dodržiavanie všetkých medzinárodných zákonov a zmlúv a plnenie príslušných povinností podľa článku 2 Zmluvy o NATO;

M. keďže viaceré členské štáty EÚ sa v reakcii na zásah Turecka v severovýchodnej Sýrii rozhodli, že pozastavia vývoz zbraní do Turecka;

N. keďže od amerického kongresu sa očakávalo, že prijme rozsiahly balík sankcií voči Turecku vrátane toho, že sa zníži vojenská podpora, a to navyše k už existujúcim sankciám vlády USA, ako sú sankcie zamerané na tureckých úradníkov a zníženie podpory vojenskej spolupráce po tom, ako Turecko získalo v Rusku vyrobené protilietadlové systémy S-400;

O. keďže Turecko má legitímne právo bojovať proti terorizmu a zaistiť bezpečnosť svojich hraníc, pričom musí zároveň rešpektovať územnú celistvosť susedných krajín; keďže zároveň nesie zodpovednosť za to, aby boli jeho činnosti v súlade s medzinárodným právom a jeho medzinárodnými záväzkami;

P. keďže medzinárodná koalícia pod vedením USA, na ktorej sa podieľajú regionálni partneri vrátane Kurdov, viedla v severovýchodnej Sýrii k pádu tzv. Islamského štátu a k uväzneniu tisícov bojovníkov z Dá’iš vrátane žien a detí; keďže Turecko je naďalej angažovaným členom globálnej koalície proti Dá’iš;

Q. keďže popri vojenskej kampani v Iraku a Sýrii je globálna koalícia proti Dá’iš odhodlaná bojovať proti financovaniu a hospodárskej infraštruktúre Dá’iš, zabrániť toku zahraničných teroristických bojovníkov cez hranice, podporovať stabilizáciu a obnovu základných verejných služieb v oblastiach oslobodených od skupiny Dá’iš a bojovať proti propagande tejto skupiny;

R. keďže v tábore al-Húl v severovýchodnej Sýrii je údajne zadržiavaných približne 68 000 osôb napojených na Dá’iš, z ktorých viac ako 94 % tvoria ženy a deti a 11 000 sú cudzí štátni príslušníci; keďže viac ako 12 000 mužov podozrivých z toho, že sú členmi skupiny Dá’iš, je zadržiavaných v siedmich väzniciach prevádzkovaných SDF, pričom aspoň 4 000 z nich sú cudzí štátni príslušníci;

S. keďže niekoľko bojovníkov Dá’iš dokázalo z týchto väzníc ujsť, rovnako ako stovky žien a detí ušli z táborov, v ktorých boli držané, pretože kurdskí strážcovia boli nútení opustiť svoje miesta a utiecť pred tureckými útokmi; keďže útek bojovníkov, žien a detí patriacich k Dá’iš predstavuje vážne bezpečnostné riziko pre región, Európu a svet; keďže hrozí, že nedávny útek môže povzbudiť Dá’iš a viesť k jeho obnoveniu v regióne;

T. keďže angažovanie Ruska v Sýrii má za cieľ udržať pri moci Asadov režim a využiť pritom mocenské vákuum, ktoré vznikalo od začiatku občianskej vojny, čo vedie k čoraz agresívnejšej úlohe Ruska v regióne;

U. keďže konflikt v Sýrii nemožno riešiť vojenskou cestou a nie je možná žiadna zmysluplná ani úspešná mierová dohoda, podľa ktorej by prezident Baššár al-Asad ostal pri moci;

V. keďže mučenie a masové zatýkanie a rozsiahle ničenie obývaných oblastí v Sýrii sa od začiatku konfliktu dramaticky stupňuje, pričom veľký počet Sýrčanov je vysídlený a nútený presunúť sa ďalej od humanitárnej pomoci, ktorá je taká potrebná;

W. keďže Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu, ktorý podpísali a ratifikovali všetky členské štáty, potvrdzuje, že najzávažnejšie zločiny, ktoré znepokojujú medzinárodné spoločenstvo ako celok, najmä genocída, zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny, nesmú zostať nepotrestané;

X. keďže medzinárodné humanitárne právo a medzinárodné právo v oblasti ľudských práv zakazuje zameriavať sa na jednotlivcov alebo skupiny na základe náboženskej alebo etnickej identity a útočiť na civilných obyvateľov, ktorí sa nezúčastňujú na ozbrojených konfliktoch, a na osoby zabezpečujúce humanitárnu pomoc pre tých, ktorých postihol konflikt; keďže podobné kroky môžu predstavovať vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti;

1. víta dočasné zastavenie operácií tureckých síl a naliehavo vyzýva všetky strany zapojené do nedávnych násilností v Sýrii, aby dodržiavali svoje záväzky a upustili od agresívnych činov; vyzýva Turecko, aby konalo zdržanlivo a zabezpečilo, že jeho operácia Prameň mieru v severovýchodnej Sýrii bude uvážená a primeraná a bude rešpektovať územnú celistvosť Sýrie;

2. naliehavo vyzýva všetky strany zapojené do nedávnych násilností, aby začali medzinárodné rokovania s cieľom nájsť trvalé riešenie situácie na severovýchodnej sýrskej hranici; žiada, aby ostala zaručená autonómia kurdského regiónu v Sýrii;

3. vyjadruje poľutovanie nad popravami a vraždením nevinných civilistov páchaných všetkými stranami; vyjadruje solidárnosť so všetkými civilistami a novinármi, ktorých postihol konflikt, a zdôrazňuje, že ich bezpečnosť musia zaručiť všetky strany;

4. zdôrazňuje svoje uznanie kurdským bojovníkom, ktorí bojovali vo vojne proti Dá’iš a utrpeli mnohé úmrtia a obete, a domnieva sa, že je potrebné zaručiť autonómiu kurdskej oblasti v Sýrii;

5. zdôrazňuje potrebu naliehavého ukončenia sýrskeho konfliktu; vyjadruje hlboké poľutovanie nad opakovanými neúspešnými regionálnymi a medzinárodnými pokusmi o ukončenie vojny v Sýrii a vyzýva na obnovenú a intenzívnu globálnu spoluprácu v záujme dosiahnutia mierového a udržateľného riešenia konfliktu; naďalej odhodlane podporuje jednotu, zvrchovanosť, územnú celistvosť a nezávislosť Sýrie;

6. zdôrazňuje naliehavú potrebu informácií o najnovších správach o využívaní bieleho fosforu v severovýchodnej Sýrii; bezvýhradne podporuje úsilie Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) o zhromažďovanie informácií o tejto záležitosti; dôrazne odsudzuje použitie chemických zbraní, ak sa preukáže, že je pravdivé;

7. bezvýhradne odsudzuje cielené kroky proti americkým jednotkám a vyzýva všetky strany, aby zabezpečili ich bezpečnosť; vyjadruje poľutovanie nad rozhodnutím USA stiahnuť svoje jednotky zo severovýchodnej Sýrie a poznamenáva, že členské štáty nerozmiestnili v tejto oblasti žiadne jednotky;

8. zdôrazňuje, že transatlantické spoločenstvo by malo naďalej postupovať jednotne v boji proti Dá’iš a nemalo by ohroziť výsledky, ktoré dosiahlo proti tejto barbarskej islamskej teroristickej skupine;

9. domnieva sa, že hrozí, že opatrenia Turecka môžu ešte viac destabilizovať tento región, vystupňovať napätie a spôsobiť ďalšie ľudské utrpenie, a to aj tým, že ohrozujú životy nevinných civilistov a oslabujú medzinárodné akcie proti Dá’iš;

10. vyjadruje vážne znepokojenie nad tým, že bojovníci Dá’iš môžu byť oslobodení alebo môžu uniknúť z väzení, v ktorých sa v súčasnosti nachádzajú, vrátane úteku žien a detí patriacich k Dá’iš z táborov, keďže to predstavuje vážnu bezpečnostnú hrozbu pre región, Európu a celý svet;

11. berie na vedomie rozhodnutie viacerých členských štátov pozastaviť vývoz zbraní do Turecka;

12. chápe, že je potrebné, aby milióny utečencov, ktorým Turecko v súčasnosti poskytuje útočisko, boli nakoniec repatriované, pripomína však Turecku, že usadenie najmä arabských utečencov v kurdských oblastiach tzv. bezpečnej zóny môže spôsobiť vážne zmeny etnického zloženia oblasti a vyvolať dlhodobé napätie a následky;

13. vyjadruje poľutovanie nad hrozbami tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, že „otvorí brány a vyšle do Európy 3,6 milióna utečencov“;

14. vyjadruje poľutovanie nad tým, že dobrovoľný návrat vysídlených Sýrčanov do ich domovov alebo na iné miesto v Sýrii podľa vlastného výberu sa napriek predchádzajúcim správam neuskutočnil v súlade s medzinárodným právom a v koordinácii s príslušnými orgánmi OSN;

15. zdôrazňuje, že nie je možné vyčleniť žiadne európske finančné prostriedky na posilnenie inštitúcií pod kontrolou Asadovho režimu ani na refinancovanie nákladov iných aktérov, ktorí podporujú tento zločinecký režim;

16. odsudzuje Rusko za vetovanie mnohých rezolúcií BR OSN o ukončení konfliktu v Sýrii a za podporovanie Asadovho režimu; odsudzuje v tejto súvislosti priamu účasť Ruska v Sýrii, a to aj účasť prostredníctvom leteckých útokov, ako aj dodávku zbraní vrátane rakiet pre Asadov režim;

17. poznamenáva, že Rusko vykonáva, a to bez námietok Turecka, politiku, ktorej cieľom je donútiť Turecko k vystúpeniu z aliancie NATO a oslabiť vzťahy Turecka s EÚ; zdôrazňuje, že je potrebné, aby Turecko zostalo členom aliancie NATO;

18. vyjadruje hlboké znepokojenie nad tým, že Turecko ako spojenec NATO nakúpilo ruské protiraketové systémy v rozpore s pravidlami NATO; podporuje v tejto súvislosti rozhodnutie vlády USA vylúčiť Ankaru z programu F-35;

19. vyjadruje znepokojenie nad tým, že Rusko a Irán ďalej využijú krízu tým, že budú profitovať z vplyvu nestability na regionálny trh s energiou, čo Rusku a Iránu umožní rýchlo zvýšiť svoj podiel na trhu a manipulovať s výrobnými prostriedkami, aby ešte viac ovplyvnili regionálne a svetové trhy s energiou;

20. žiada prísnejšie sankcie týkajúce sa obchodu a ropy zo Sýrie, ktorých predaj sprostredkúva Rusko alebo Iránom ovládané jednotky, v čom im pomáha Asadov režim;

21. vyjadruje vážne znepokojenie nad pokusmi Iránu o zriadenie pozemného koridoru vedúceho od Teheránu cez Bagdad a Damask po Bejrút v Stredozemnom mori v snahe vytvoriť pozemný most, ktorý by spojil Irán s jeho spojencami z Hizballáhu v Libanone a ktorý predstavuje skutočnú a vážnu bezpečnostnú hrozbu pre Izrael;

22. upozorňuje, že nestabilita v Sýrii povedie k nárastu medzinárodného pašovania a ku krádežiam kultúrneho dedičstva, ktoré by sa mohlo použiť na financovanie teroristickej činnosti v regióne;

23. varuje, že Sýria, Kurdi, Rusko a Irán vedú rozsiahlu propagandu s cieľom presvedčiť západné spoločnosti o svojich stanoviskách a o tom, aby podporovali ich záujmy;

24. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi NATO, vláde a Veľkému národnému zhromaždeniu Turecka, vláde a Rade zástupcov Iraku, Regionálnej vláde Kurdistanu a vláde a parlamentu Ruskej federácie.

Posledná úprava: 23. októbra 2019
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia