Процедура : 2019/2883(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0155/2019

Внесени текстове :

B9-0155/2019

Разисквания :

PV 23/10/2019 - 21
CRE 23/10/2019 - 21

Гласувания :

PV 24/10/2019 - 8.10
CRE 24/10/2019 - 8.10
Обяснение на вота

Приети текстове :


<Date>{22/10/2019}22.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9‑0155/2019</NoDocSe>
PDF 148kWORD 47k

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreSuite>за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията</TitreSuite>

<TitreRecueil>внесено съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Titre>относно започването на преговори за присъединяване със Северна Македония и Албания</Titre>

<DocRef>(2019/2883(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Йорг Мойтен, Ларс Патрик Берг, Гидо Райл</Depute>

<Commission>{ID}от името на групата ID</Commission>

</RepeatBlock-By>


B9‑0155/2019

Резолюция на Европейския парламент относно започването на преговори за присъединяване със Северна Македония и Албания

(2019/2883(RSP))

 

 

Европейският парламент,

 като взе предвид решението на Европейския съвет от 17 октомври 2019 г. да забави започването на преговорите за присъединяване с Албания и Северна Македония,

 като взе предвид изявленията на Комисията и на Съвета от 23 октомври 2019 г. относно започването на преговори за присъединяване със Северна Македония и Албания,

 като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че в продължение на две последователни години Комисията заключи, че и двете държави са готови да започнат преговори за присъединяване;

Б. като има предвид, че Европейският съвет отказва да даде зелена светлина за започването на преговори за присъединяване;

В. като има предвид, че отказът на Европейския съвет отразява загрижеността на държавите членки относно сигурността и благосъстоянието на техните граждани и относно правилното използване на техните системи за социална закрила;

1. приветства решението на Европейския съвет;

2. подчертава, че икономическото положение в Албания и Северна Македония е потресаващо, не отговаря на европейските стандарти и се характеризира с висока безработица и много ниски заплати;

3. отбелязва, че институциите в Албания и Северна Македония са много уязвими и че е постигнат много малко напредък в реформата на съдебната система, насочена към повишаване на независимостта, отчетността и професионализма на съдебните институции;

4. отбелязва със загриженост, че е постигнат много малко напредък в борбата с корупцията и с организираната престъпност, които са широко разпространени;

5. подчертава, че корупцията по високите етажи на властта, сериозните недостатъци в областта на принципите на правовата държава и тромавите регулаторни процедури продължават да възпират инвестициите в Албания и в Северна Македония и възпрепятстват тяхното развитие;

6. подчертава, че Албания и Северна Македония изпълняват особено слабо политиките си в областта на образованието и заетостта;

7. отбелязва, че изключително високите равнища на недоволство на гражданите в Албания и в Северна Македония от положението в техните държави са отразени в желанието за емигриране на много от гражданите им; подчертава, че според последното проучване на Галъп в световен мащаб 60% от пълнолетното население в Албания иска да напусне страната[1];

8. подчертава, че и двете държави са засегнати от изтичане на мозъци и че в гореспоменатото проучване Албания е начело на тази класация; във връзка с това отбелязва, че 32% от високообразованите млади хора в Албания и 30% от същата група в Северна Македония искат да напуснат страната си; подчертава, че изтичането на мозъци ще има допълнителни сериозни последици за производителността, тъй като в Албания и в Северна Македония ще остане ниско квалифицирана работна сила;

9. отбелязва, че правителствата на Албания и Северна Македония все още не са предложили план за противодействие на тази тенденция и за променяне на положението;

10. изразява съжаление, че Комисията все още не се е поучила от предишните си политики; във връзка с това отбелязва, че присъединяването на Румъния и България не само доведе до изтичане на мозъци, но също така и до преместването на голям брой бедни мигранти в по-богати държави в Западна и Северна Европа; подчертава, че това доведе до много социални проблеми в градовете и държавите;

11. отбелязва, че 12 години след присъединяването си Румъния и България все още са част от Механизма за сътрудничество и проверка – преходен инструмент за мониторинг и оказване на помощ на двете държави в областта на съдебната реформа и борбата с корупцията и организираната престъпност;

12. отбелязва, че Румъния и България все още имат сериозни проблеми по отношение на усвояването на средства от ЕС, главно поради корупция и липса на административен капацитет;

13. призовава Европейския съвет, с оглед на тези въпроси и основни проблеми, да спре перспективата за провеждане на преговори за присъединяване и да поиска предложение на Комисията за ново партньорство с тези държави;

14. подчертава, че Албания и Северна Македония се възползваха от финансова помощ по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ I (ИПП I 2007 – 2013 г.) и получават финансиране по ИПП II (2014 – 2020 г.) , както и че ще бъдат създадени други финансови инструменти по ИПП III (2021 – 2027 г.);

15. призовава Комисията да наблюдава използването на финансирането в Северна Македония и да представи подробен доклад на Парламента;

16. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Комисията, на Съвета, на правителствата и парламентите на държавите членки, както и на правителствата и парламентите на Албания и Северна Македония.

Последно осъвременяване: 23 октомври 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност