Postup : 2019/2883(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B9-0156/2019

Předložené texty :

B9-0156/2019

Rozpravy :

PV 23/10/2019 - 21
CRE 23/10/2019 - 21

Hlasování :

PV 24/10/2019 - 8.10
CRE 24/10/2019 - 8.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P9_TA(2019)0050

<Date>{22/10/2019}22.10.2019</Date>
<NoDocSe>B9-0156/2019</NoDocSe>
PDF 144kWORD 43k

<TitreType>NÁVRH USNESENÍ</TitreType>

<TitreSuite>předložený na základě prohlášení Rady a Komise</TitreSuite>

<TitreRecueil>v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Titre>o zahájení přístupových jednání se Severní Makedonií a Albánií</Titre>

<DocRef>(2019/2883(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Angel Dzhambazki</Depute>

<Commission>{ECR}za skupinu ECR</Commission>

</RepeatBlock-By>

Viz také společný návrh usnesení RC-B9-0156/2019

B9-0156/2019

Usnesení Evropského parlamentu o zahájení přístupových jednání se Severní Makedonií a Albánií

(2019/2883(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na rozhodnutí Evropské rady ze dne 16. prosince 2005 o udělení statusu kandidátské země pro členství v EU Severní Makedonii (tehdy: Bývalá jugoslávská republika Makedonie) a na rozhodnutí Evropské rady z 26.–27. června 2014 o udělení statusu kandidátské země Albánii,

 s ohledem na Sofijské prohlášení ze summitu EU a zemí západního Balkánu ze dne 17. května 2018 a na k němu přiložený „sofijský program priorit“,

 s ohledem na svá předchozí usnesení o Albánii a Severní Makedonii,

 s ohledem na protokol o vstupu Severní Makedonie do NATO podepsaný dne 6. února 2019,

 s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že rozšiřování EU i nadále představuje strategickou investici do míru, demokracie, prosperity, bezpečnosti a stability v Evropě;

B. vzhledem k tomu, že Komise doporučila zahájit jednání o přistoupení s Albánií a Severní Makedonií s ohledem na znatelný pokrok, jehož tyto země dosáhly při plnění těchto klíčových priorit;

C. vzhledem k tomu, že Albánie a Severní Makedonie i nadále stabilně pokračovaly v dosahování pokroku na cestě ke splnění politických kritérií a všech pěti klíčových priorit pro zahájení jednání o přistoupení a současně dále konsolidovaly demokratické instituce a postupy;

D. vzhledem k tomu, že balkánský region má pro Evropskou unii strategický význam;

E. vzhledem k tomu, že Prespanská dohoda ze dne 17. června 2018 o urovnání neshod a vytvoření strategického partnerství mezi Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií a Řeckem vyslala v případě Severní Makedonie tolik potřebný pozitivní signál pro stabilitu a usmíření a otevřela cestu pro přistoupení;

F. vzhledem k tomu, že na zasedání Evropské rady ve dnech 17.–18. října 2019 Francie za podpory Nizozemska a Dánska v podstatě zablokovala přístupová jednání s Albánií a Severní Makedonií na základě toho, že je nezbytné, aby obě země provedly další reformy;

G. vzhledem k tomu, že Albánie je členskou zemí NATO od roku 2009 a Severní Makedonie se v brzké době stane 30. členem této aliance;

1. vyjadřuje své hluboké zklamání nad tím, že zahájení přístupových jednání se Severní Makedonií a Albánií bylo zablokováno, ačkoli obě země zjevně splnily kritéria stanovená Radou;

2. je přesvědčen, že odklad tohoto procesu navzdory pokroku, jehož obě země dosáhly, je strategická chyba, která bude mít nepříznivý vliv na pověst EU a která může oslabit nejúčinnější atribut měkké síly, jíž EU disponuje, a to perspektivu členství;

3. zdůrazňuje, že pozastavení přístupu zemí západního Balkánu může vést k destabilizaci celého regionu a mohlo by zpomalit nebo dokonce zcela zastavit provádění proevropských reforem v dalších přistupujících zemích;

4. vyjadřuje mimoto své znepokojení nad tím, že nedostatečný pokrok v rozšiřování může také přímo ovlivnit bezpečnost a dobré životní podmínky v EU, neboť může postupně vést k tomu, že se všechny země Západního Balkánu obrátí k třetím stranám, které se již pokoušejí zvýšit svůj vliv v tomto regionu, včetně – mimo jiné – Ruska a Číny;

5. je pevně odhodlán prosazovat politiku rozšíření jako jednu z klíčových priorit EU;

6. opětovně zdůrazňuje, že podle článku 49 SEU může každý evropský stát požádat o členství v Evropské unii, pokud splní Kodaňská kritéria a zásady demokracie, dodržuje základní svobody, lidská práva a práva menšin a prosazuje právní stát;

7. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům Albánie, Severní Makedonie, Černé Hory, Bosny a Hercegoviny, Kosova a Srbska.

Poslední aktualizace: 23. října 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí